Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Điển tại San Francisco, California

Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Điển tại San Francisco, California

Comments

CHÚA LỚN HƠN
Nan đề thế giới lớn lao,
Dịch lệ “Vũ Hán” đem bao lo buồn.
Chúa Đấng vĩ đại luôn luôn,
Lớn hơn dịch lệ. Ban nguồn bình an.

Dịch lệ “Covid “ tràn lan,
Chết chóc, lây nhiễm sầu than bao người.
Chúa Đấng sáng tạo ai ơi,
Lớn hơn vi khuẩn, bể khơi nghìn trùng. i

“Corona”, lan nhiều vùng,
Làm cho thế giới vô cùng sợ lo.
Thiên Chúa là Đấng lớn lao,
Tể trị muôn vật ban trao phước lành. ii

Dịch lệ, động đất, chiến tranh, iii
Là những cảnh báo Chúa dành cho ta.
Biết thời ân điển gần qua,
Biết ngày trở lại Chúa ta gần kề.

Dù cho lắm nỗi nhiêu khê,
Dù cho khủng hoảng nan đề khó khăn.
Hãy nhìn Chúa Đấng quyền năng
Lớn hơn bóng tối bủa giăng trong đời. iv

Lớn hơn bệnh tật người ơi, v
Lớn hơn kinh tế một thời suy vi.
Lớn hơn ly dị, phân ly,
Lớn hơn thất nghiệp, bán đi cửa nhà.

Chúa có mục đích cho ta,
Ngài có kế hoạch bao la diệu kỳ.
Nan đề vật chất qua đi,
Niềm tin cố giữ không khi nào rời.

Vinh quang chờ cuối chân trời,
Bình minh tỏa sáng cho người tín trung.
Bước trên sóng gió nghìn trùng,
Bài ca đắc thắng vang lừng nơi nơi.

Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. (Giăng 10:29)

THANH HỮU .3.2020
Tho phuong 10/27/19
Ms Nguyen Van Thanh Binh
den tu Sai Gon Hau viec Chua
hom nay.

San Francisco Mercy Vietnamese Baptist Church

Kính mời Ông bà anh chị em đến cùng thông công, thờ phượng, và nhận ơn phước từ Đức Chúa Trời.

SINH HOẠT TRONG TUẦN:
------------------------------------
Chúa Nhật: 11:00AM - 13:30PM - Truong chua Nhat / Thờ phượng chung

Operating as usual

10/07/2021

VUI MỪNG - CẦU NGUYỆN - TẠ ƠN
Ta đang sống, trong thời kỳ cuối rốt, 1
Bao nan đề, bao khủng hoảng tiếp liên.
Bao thiên tai, dịch lệ trải bao miền,
Bao gãy đổ, đầy sầu đau, tang tóc.

Giữa thế giới, nhiều đổi thay lao nhọc,
Đầy hãi hùng, than vãn với sầu tư.
Là con dân của Cứu Chúa nhân từ,
Ta cần có, thái độ nào thích ứng?

Không xao động, Chúa khuyên ta đứng vững, 2
Trong vui mừng về ân sủng yêu thương.
Về quyền năng, về phép lạ phi thường,
Chúa bồng ẵm, ấp yêu trong quá khứ.

Hãy vui mừng về bao che gìn giữ, 3
Ban nhu cầu, hướng dẫn mỗi bước đi.
Trong gian nan, vẫn không thiếu thốn gì,
Ta vững bước, vượt sóng cồn thử thách. 4

Hãy cầu nguyện, ta vượt trên thù nghịch,
Trên ma quyền, trên cám dỗ trần gian.
Trên đam mê, trên tham vọng giàu sang,
Sống mãn nguyện, trong quyền uy đắc thắng. 5

Hãy tạ ơn, bao phước ân quà tặng,
Chúa sẵn dành, ban phát những ngày qua.
Từ yêu thương, xóa tội, và thứ tha,
Đến cơ nghiệp, đặc quyền vương quốc thánh. 6

Cứu Chúa hỡi, con vui mừng kiêu hãnh, 7
Về Tin Lành nguồn cứu rỗi tuyệt luân.
Đường trần gian dù khúc khuỷu gian truân,
Con hớn hở cầm tay “Cha” tiến bước.

Dù lá đổ, dù cuồng phong xuôi ngược,
Con ngắm nhìn, tia nắng rọi ngàn mây.
Muốn lắng nghe tiếng êm dịu tỏ bày,
Hỡi chiên nhỏ, nầy con ơi, “được lắm”. 8

Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa;
vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. (1 Tê-sa-lôni-ca 5: 16-18)
1 2 Ti-mô-thê 3:1
2 Cô-lô-se 1:23
3 Rô-ma 12:12
4 1 Phi-e-rơ 1:7
5 1 Giăng 5:5, Khải-huyền 2:26
6 1 Phi-e-rơ 1:4
7 Rô-ma 1:16
8 Ma-thi-ơ 25:21

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2021

VUI MỪNG - CẦU NGUYỆN - TẠ ƠN
Ta đang sống, trong thời kỳ cuối rốt, 1
Bao nan đề, bao khủng hoảng tiếp liên.
Bao thiên tai, dịch lệ trải bao miền,
Bao gãy đổ, đầy sầu đau, tang tóc.

Giữa thế giới, nhiều đổi thay lao nhọc,
Đầy hãi hùng, than vãn với sầu tư.
Là con dân của Cứu Chúa nhân từ,
Ta cần có, thái độ nào thích ứng?

Không xao động, Chúa khuyên ta đứng vững, 2
Trong vui mừng về ân sủng yêu thương.
Về quyền năng, về phép lạ phi thường,
Chúa bồng ẵm, ấp yêu trong quá khứ.

Hãy vui mừng về bao che gìn giữ, 3
Ban nhu cầu, hướng dẫn mỗi bước đi.
Trong gian nan, vẫn không thiếu thốn gì,
Ta vững bước, vượt sóng cồn thử thách. 4

Hãy cầu nguyện, ta vượt trên thù nghịch,
Trên ma quyền, trên cám dỗ trần gian.
Trên đam mê, trên tham vọng giàu sang,
Sống mãn nguyện, trong quyền uy đắc thắng. 5

Hãy tạ ơn, bao phước ân quà tặng,
Chúa sẵn dành, ban phát những ngày qua.
Từ yêu thương, xóa tội, và thứ tha,
Đến cơ nghiệp, đặc quyền vương quốc thánh. 6

Cứu Chúa hỡi, con vui mừng kiêu hãnh, 7
Về Tin Lành nguồn cứu rỗi tuyệt luân.
Đường trần gian dù khúc khuỷu gian truân,
Con hớn hở cầm tay “Cha” tiến bước.

Dù lá đổ, dù cuồng phong xuôi ngược,
Con ngắm nhìn, tia nắng rọi ngàn mây.
Muốn lắng nghe tiếng êm dịu tỏ bày,
Hỡi chiên nhỏ, nầy con ơi, “được lắm”. 8

Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa;
vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. (1 Tê-sa-lôni-ca 5: 16-18)
1 2 Ti-mô-thê 3:1
2 Cô-lô-se 1:23
3 Rô-ma 12:12
4 1 Phi-e-rơ 1:7
5 1 Giăng 5:5, Khải-huyền 2:26
6 1 Phi-e-rơ 1:4
7 Rô-ma 1:16
8 Ma-thi-ơ 25:21

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2021

Photos from Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Điển tại San Francisco, California's post 06/27/2021

THỬ RÈN CUỘC ĐỜI

Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng. (Gióp 23:10 )

Em thường muốn, cho cuộc đời suôn sẻ,
Cho tháng ngày trên đất mãi vui tươi?
Muốn hanh thông, muốn tiếng hát vui cười.
Muốn bình thản, như hồ thu lặng gió ?

Chúa lại muốn, dẫn em vào bão tố,
Muốn cùng thuyền, vượt sóng gió bên ta. i
Muốn đi trên, những thử thách phong ba,
Để em thấy bao quyền năng phép lạ.

Giô-sép đã, trải qua nhiều tai họa,
Trước khi làm thủ tướng Ê-dip-tô. ii
Gióp trải qua nhiều thử thách cam go,
Để nhận lãnh bội phần ơn phước Chúa. iii

Những thử thách, Chúa dùng như ngọn lửa,
Làm tinh ròng vàng bạc để quí hơn. iv
Qua thử thách, Chúa dùng để ban ơn,
Cho em thấy được quyền uy phép lạ.

Đã bao lần, em sầu than buồn bã,
Khi đương đầu với thử thách cam go.
Qua thời gian, em thấy rõ nguyên do,
Chúa trui luyện em thành người hữu ích.

Em thường muốn, mình nổi danh trên đất,
Chúa muốn em, có giá trị đời sau.
Trần gian nầy, thật ngắn ngủi biết bao,
Nếu so sánh, không thời gian vô tận.

Chúa Cứu Thế, chốn trời cao cầu nguyện, v
Em dư đầy đức tin lớn Ngài ban.
Em quyết tâm, luôn trung tín vững vàng,
Sống đắc thắng, vượt trên ngàn thử thách.

Em đứng thẳng, đối diện bao thù nghịch,
Cậy uy quyền, Danh Chúa em phán tuyên.
Bước lên trên, sóng gió cách vững yên,
Em chiêm ngưỡng trời trăng sao lấp lánh.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2021
___________________________________

i Lu-ca 8:22-25
ii Sáng Thế Ký 50:20.
iii Gióp 23:10
iv 1 Phi-e-rơ 1:7
v Luca 22:32

06/20/2021

Special annoucement : Dac biet Chua Nhat nay: Mục Sư Phan Cong Van se đến và chia sẻ lời Chúa - thi gio som hon, vao luc
vao luc 11:00 AM (truong CN :10:00AM)

Special annoucement : Dac biet Chua Nhat nay: Mục Sư Phan Cong Van se đến và chia sẻ lời Chúa - thi gio som hon, vao luc
vao luc 11:00 AM (truong CN :10:00AM)

06/14/2021

Cám ơn Mục Sư Tăng Thiên Tứ đã đến và chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay.
Và chúc mừng em Uyên Như vừa mới tốt nghiệp trung học.

Cám ơn Mục Sư Tăng Thiên Tứ đã đến và chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay.
Và chúc mừng em Uyên Như vừa mới tốt nghiệp trung học.

Photos from Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Điển tại San Francisco, California's post 06/08/2021

The Funeral of Muc Su Nguyen Huu VinhSinh -
Photograher Nasu Nguyen.

05/28/2021

Cố Muc su quản nhiệm Nguyen Huu Vinh Sinh .
va Ba MS quả phụ Kim Thoa .

Cố Muc su quản nhiệm Nguyen Huu Vinh Sinh .
va Ba MS quả phụ Kim Thoa .

05/27/2021
Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Điển tại San Francisco, California updated their information in their About section. 04/23/2021

Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Điển tại San Francisco, California updated their information in their About section.

Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Ân Điển tại San Francisco, California updated their information in their About section.

04/14/2021

ĐIỀM BÁO CHÚA TÁI LÂM

Hỡi Đa-ni-ên, hãy giữ kín những lời nầy và niêm phong cuộn sách nầy lại cho đến kỳ cuối cùng.
Nhiều người sẽ đi đây đi đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng.” (Đa-ni-ên 12:4).
Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân.
Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Ma-thi-ơ 24:14)

Ngày nay công nghệ không trung,
Vệ tinh trực tuyến, truyền thông mọi nhà.
Cho dù người ở thật xa,
Internet cũng đem ta đến gần.

Tin Lành cứu rỗi phước ân,
Giảng ra khắp đất, băng tần wifi. i
Chỉ với điện thoại cầm tay,
Cứu rỗi đem đến bên tai của mình.

Khi ta hưởng dụng văn minh,
Ta cần nghĩ đến qui trình tái lâm.
Chúa đã báo trước ngàn năm,
Đến ngày sau rốt Chúa thăm toàn cầu. ii

Non cao, hải đảo, rừng sâu
Được nghe cứu rỗi nhiệm mầu Giê-xu.
Ngày nay đi lại viễn du,
Tham quan đô hội, biển sâu, đồng bằng,

Số người du lịch gia tăng,
Hằng năm, tỉ rưởi người hằng chu du. iii
Tiên tri phán trước nghìn thu,
Thời kỳ Chúa đến người du lịch nhiều. iv

Công nghệ tiến bộ bao nhiêu,
Học thức ứng nghiệm những điều đã ghi. v
Thời nay ta chuẩn bị gì?
Đợi ngày Chúa đến rước đi về trời?

Giữ lòng trung tín ai ơi, vi
Dù cho thử thách, khắp nơi tràn đầy
Dù cho cám dỗ mỗi ngày,
Nhờ Chúa đắc thắng, cầm tay đi cùng.

Nhìn lên mây trắng không trung
Đợi ngày ta sẽ tương phùng “Chiên Con” vii
Mừng vui thân thể linh hồn
Trong vương quốc thánh chúc tôn Danh Ngài.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2021
_____________________________

i Ma-thi-ơ 24:14)
ii Mác 13:10
iii http://baodulich.net.vn/Xu-huong-phat-trien-cua-du-lich-the-gioi-trong-giai-doan-toi-2402-20008.html
iv Đa-ni-ên 12:4 a
v Đa-ni-ên 12:4 b
vi Khải-huyền 2:10
vii Khải-huyền 5:12, Khải-huyền 7:17

ĐIỀM BÁO CHÚA TÁI LÂM

Hỡi Đa-ni-ên, hãy giữ kín những lời nầy và niêm phong cuộn sách nầy lại cho đến kỳ cuối cùng.
Nhiều người sẽ đi đây đi đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng.” (Đa-ni-ên 12:4).
Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân.
Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Ma-thi-ơ 24:14)

Ngày nay công nghệ không trung,
Vệ tinh trực tuyến, truyền thông mọi nhà.
Cho dù người ở thật xa,
Internet cũng đem ta đến gần.

Tin Lành cứu rỗi phước ân,
Giảng ra khắp đất, băng tần wifi. i
Chỉ với điện thoại cầm tay,
Cứu rỗi đem đến bên tai của mình.

Khi ta hưởng dụng văn minh,
Ta cần nghĩ đến qui trình tái lâm.
Chúa đã báo trước ngàn năm,
Đến ngày sau rốt Chúa thăm toàn cầu. ii

Non cao, hải đảo, rừng sâu
Được nghe cứu rỗi nhiệm mầu Giê-xu.
Ngày nay đi lại viễn du,
Tham quan đô hội, biển sâu, đồng bằng,

Số người du lịch gia tăng,
Hằng năm, tỉ rưởi người hằng chu du. iii
Tiên tri phán trước nghìn thu,
Thời kỳ Chúa đến người du lịch nhiều. iv

Công nghệ tiến bộ bao nhiêu,
Học thức ứng nghiệm những điều đã ghi. v
Thời nay ta chuẩn bị gì?
Đợi ngày Chúa đến rước đi về trời?

Giữ lòng trung tín ai ơi, vi
Dù cho thử thách, khắp nơi tràn đầy
Dù cho cám dỗ mỗi ngày,
Nhờ Chúa đắc thắng, cầm tay đi cùng.

Nhìn lên mây trắng không trung
Đợi ngày ta sẽ tương phùng “Chiên Con” vii
Mừng vui thân thể linh hồn
Trong vương quốc thánh chúc tôn Danh Ngài.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2021
_____________________________

i Ma-thi-ơ 24:14)
ii Mác 13:10
iii http://baodulich.net.vn/Xu-huong-phat-trien-cua-du-lich-the-gioi-trong-giai-doan-toi-2402-20008.html
iv Đa-ni-ên 12:4 a
v Đa-ni-ên 12:4 b
vi Khải-huyền 2:10
vii Khải-huyền 5:12, Khải-huyền 7:17

12/23/2020

KÍNH CHÚC QUÍ VỊ CÓ ĐƯỢC MỘT GIÁNG SINH 🎄 HUYÊN NHIỆM .
EM-MA-NU-ÊN
Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là
Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. (Ma-thi-ơ 1:23)

Em-ma-nu-ên, một hứa ngôn huyền nhiệm,
Từ sơ khai, hy vọng đến tận cùng.
Đấng quyền uy, sáng tạo cõi thủy chung.
Vẫn hiện hữu ‘ở cùng ta’ mãi mãi. 1

Em-ma-nu-ên, đấng khiêm nhu vĩ đại,
Từ ngôi trời, giáng hạ xuống trần gian.
Hiện thân trong một em bé cơ hàn,
Được sinh hạ trong chuồng chiên máng cỏ. 2

Em-ma-nu-ên, ơn thứ tha bày tỏ,
Cho bao người, biết hối lỗi ăn năn.
Nhận xót thương nhận nguồn sống vĩnh hằng,
Trong hy vọng, trong bình an cứu rỗi.

Em-ma-nu-ên, ơn chữa lành mở lối, 3
Bởi năng quyền, bởi phép lạ siêu nhiên.
Đã dẹp tan bao rủa sả ma quyền,
Ban sự sống, niềm vui hy vọng mới.

Em-ma-nu-ên, tình yêu cao vời vợi,
Đấng oai quyền, chịu nhục nhã hy sinh.
Chịu đóng đinh trên thập tự khổ hình, 4
Để ta được làm công dân thiên quốc.

Em-ma-nu-ên, ân sủng còn tiếp tục,
Linh Thánh Ngài, luôn hiện hữu trên ta. 5
Khi ở trong, năng lực mới tỏ ra,
Khi ở với, ban quyền uy đắc thắng. 6

Em-ma-nu-ên, Đấng Cầu Thay dành sẵn, 7
Vương quốc trời, cho những kẻ tín trung. ̣
Rồi mai đây, ngày đoàn tụ tương phùng,
Ta mãn nguyện, trong vinh quang hoàn vũ.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2020
__________________________________________
1. Ê-sai 7:14
2. Lu-ca 2:7
3. Ma-thi-ơ 9:35
4. Ma-thi-ơ 27: 35-50
5. Công vụ các sứ đồ 1:8
6. Giăng 14:17
7. Hê-bơ-rơ 7:25

[12/13/20]   Anh chị em tín hữu
Hội thánh Báp-tít Ân-Điển San Francisco thân mến.
Hàng năm, vào thời điểm này hội thánh chúng ta thường bận rộn tổ chức mừng sinh nhật
Chúa Gíáng sinh với tâm hồn vui mừng rộn rả. Năm nay thật bùi ngùi vì vắng lặng và gò bó
trong nhà. Nhớ quá bầu không khí nhộn nhịp, tươi vui, các bài hát ca ng̣ợ, tôn vinh Chúa hài đồng.và thức ăn dồi dào, ngon miệng. Nhưng đã có ánh sáng ở cuối đường hầm. FDA ủy
ban thưc̣ phẩm và dược phẩm Hoa kỳ hôm nay Thứ Sáu 11-12-2020 đã chấp thuận thuốc
chủng ngừa của hãng bào chế Pfizer và BioNTech nhằm ngăn chận dịch bịnh Covid-19 Thuốc sẽ được đem ra sử dụng trong vài ngày tới.cho những người từ 16 tuổi trỡ lên.
Hai nhóm người ưu tiên được chích ngừa thuộc thành phần dễ nhiễm vi khuẩn hoặc phát bịnh trầm
trọng ,những người chăm sóc về y tế ,các dân sự và nhân viên trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn.
Va trong tương lai sẽ có đũ thuốc cho mọi người.
Ánh sáng đã le lói cuối cuối đường hầm nhưng ngày trở lại nhóm thờ phượng của hội thánh vẫn còn xa xôi.
Chắc có lê đến sang năm 2021. Đó là tình trạng chung cho cả nước,chúng ta chỉ biết trong lúc chờ đợi này phải giữ vững đức tin, cầu nguyện không thôi và suy nghĩ nhiều về lời Chúa để tâm hồn được bình an tự tại.
Cau xin Duc Chua Troi toan nang se o cung voi ong ba anh chi em.
Mục su quang nhiệm Vinh Sinh.

11/18/2020

Đức Chúa Jêsus khóc. (Giăng 11:35)

Tôi muốn khóc, nhìn quê hương bão lụt,
Cửa nhà bay, mái sụp đổ tan tành.
Nhìn những người, ngồi trên mái nhà tranh,
Bị lũ cuốn, đang giơ tay cầu cứu!

Tôi muốn khóc, nhìn theo dòng nước lũ,
Bao gia tài, bao súc vật cuốn trôi.
Đất sạt lở, bao kẻ chết chôn vùi,
Giữa đổ nát chưa tìm ra thân xác.

Tôi muốn khóc, nhìn miền Trung tan nát,
Bão nầy đi, bão khác tiếp liên hồi.
Mất mát nầy, hư hại khác không thôi,
Nỗi đau khổ, vẫn triền miên không ngớt.

Tôi muốn khóc, cảm thương nỗi cơ cực,
Của dân mình giữa tan nát bi ai.
Bao đời qua, chống chọi với thiên tai,
Vẫn tiếp diễn đến bao giờ chấm dứt.

Tôi muốn khóc, như Giê-rê-mi thổn thức, 1
Cho dân mình giữa bao cảnh tang thương.
Bao chiến tranh, bao dịch lệ, tai ương,
Bị đày ải trong niềm đau tủi nhục.

Chúa đã khóc, khi bạn thân ngã gục, 2
Nằm trong mồ, hôi hám bốn ngày đêm.
Lòng xót thương Ngài kêu gọi bằng tên,
Người sống lại trong quyền năng thánh đức. 3

Trong đêm tối, còn niềm tin chân phúc,
Trong bão bùng, còn ánh sáng vươn lên.
Trong khổ đau, thương xót Chúa vững bền,
Trong mất mát, còn tin yêu an ủi.

Con yên lặng, ăn năn trong tro bụi,
Cho chính mình, cho dân tộc, quê hương.
Con cúi đầu, khẩn nguyện Chúa xót thương,
Xin tha thứ ban linh ân cứu rỗi.

Ân sủng Chúa không bao giờ thay đổi,
Vượt trên ngàn bão tố với phong ba. 4
Quê hương con nhận lãnh ơn thứ tha,
Vui cảm tạ, bên Thái Bình lặng sóng.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2020
______________________________________
1. Giê-rê-mi 9:1
2. Giăng 11:35
3. Giăng 11:43-44
4. Mác 4: 39

08/23/2020

TÂM SỰ HA-BA-CÚC Không
Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá?
Sao Ngài lại nín lặng,
Khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó?
(Ha-ba-cúc 1: 13 BHĐ)

Như Ha-ba-cúc, một tiên tri của Chúa,
Sống vào thời nhiễu lọạn thuở xa xưa.
Thấy bất công, thấy bạo ngược đảo lừa,
Thấy tranh chấp, cãi vã nhau khắp chốn. 1

Thấy chính tṛi đầy mưu toan hổn độn,
Đầy gian hùng, đầy quỷ quyệt mưu mô.
Tàn hại nhau bằng thủ đoạn khôn dò,
Đem công lý bẻ cong thành vô hiệu. 2

Thấy bạo ngược, thật lòng con không hiểu,
Hỏi Chúa rằng: sao yên lặng làm thinh? 3
Kìa chung quanh bao kẻ ác hoành hành,
Sao bất động, sao Chúa không báo ứng?

Vì không hiểu trong chương trình Chúa định,
Con ngờ rằng Chúa cố ý làm ngơ.
Nhưng thật ra, chưa thời điểm, đến giờ, 4
Con chưa thấy bàn tay Ngài hành động.

Bao kẻ ác, đang đam mê ảo mộng,
Đem công trình xây đắp cõi hư vô.
Bao công danh quyền lực tựa cỏ khô,
Sẽ thiêu cháy, trong ngày giờ phán xét. 5

Con chờ đợi, trong tin yêu yên lặng,
Đến cuối mùa, ngày gặt hái đến nơi,
Giống tốt thu vào vựa lẫm đời đời,
Bông cỏ dại, bị loại ra thiêu hủy. 6

Con mở trí, hiểu ngọn nguồn chân lý,
Hiểu lòng Ngài, đầy nhẫn nại xót thương.
Nên dù cho nền kinh tế thất thường,
Dù dịch lệ, dù tai ương phủ khắp.

Dù thất nghiệp, dù bán buôn suy sập.
Dù ngành nghề, dù công xưởng đóng băng,
Dù ung thư, dù phá sản bủa giăng,
Vẫn hớn hở, vẫn vui mừng trong Chúa. 7

Dù cho ai có hơn thua,
Dù cho xã hội cỏ đùa gió bay.
Mắt nhìn xuyên suốt đời nầy,
Ô kìa vinh hiển trời mây huy hoàng.

Mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác, Không thể nhìn xem điều sai trái.
Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá? Sao Ngài lại nín lặng,
Khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó? (Ha-ba-cúc 1: 13 BHĐ)

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2020
**(tac gia Thanh Huu la cuu Muc Su,Giao Su,CEO cua non profit Web site co doc giao,. poet ...ong da va dang song tai Seatle, Portland noi dang xay ra nhieu bao loan.)

Location

Address


2135 Sutter St
San Francisco, CA
94115

Opening Hours

12pm - 2:30pm
Other Religious Centers in San Francisco (show all)
Forest Hill Christian Church Forest Hill Christian Church
250 Laguna Honda Blvd
San Francisco, 94116

Wherever you may be on your spiritual journey you are welcome in this place.

Cornerstone Trinity Baptist Church Cornerstone Trinity Baptist Church
480 Teresita Blvd
San Francisco, 94127

St Mark Institutional Missionary Baptist Church St Mark Institutional Missionary Baptist Church
835 Valencia St
San Francisco, 94110

Bible believing, and teaching Institution under the Christian Faith.

Tse Chen Ling Center for Tibetan Buddhist Studies Tse Chen Ling Center for Tibetan Buddhist Studies
302 Jules Ave
San Francisco, 94112

Located in San Francisco, CA, we are a Tibetan Buddhist Meditation Center and part of FPMT - (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition).

Spread God's Word Church Spread God's Word Church
533 Sutter St (at Shelton Theater)
San Francisco, 94102

Thank you for your support with us for Spritual awakening in America and around the world. May God Continue to bless you. In Christ, Spread God's Word

Lutheran Church of the Holy Spirit Lutheran Church of the Holy Spirit
2400 Noriega St
San Francisco, 94122

A unique bilingual Chinese English Lutheran Church of the Missouri Synod, proclaiming the Gospel of Jesus Christ to people in the Sunset District.

Historic Swedenborgian Church Tour Historic Swedenborgian Church Tour
San Francisco, 94115

Join a unique, in-depth tour of a National Historic Landmark built in 1895 and presented today, essentially as it was originally built.

Citizens Church Citizens Church
2049 Grove St.
San Francisco, 94117

A Family of Servant Missionaries Proclaiming the Gospel of Jesus Christ

Victory Outreach San Francisco Victory Outreach San Francisco
1601 Lane St
San Francisco, 94124

The Official page Of Victory Outreach San Francisco. Pastor Ed & Rosa Welcome you to Our Ministry Visit Our Website www.VOSF.org

Noe Valley Ministry Noe Valley Ministry
1021 Sanchez St
San Francisco, 94114-3312

Presbyterian Church

Bethel Temple United Holy Church Bethel Temple United Holy Church
1520 Kirkwood Ave
San Francisco, 94124

Nuestro Senor Jesus Nuestro Senor Jesus
3333 California St
San Francisco, 94118