St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church

St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church

Comments

We knew what was coming already in 2009:

Temporarily as you see it is those who get vaccinated who become sick and die:

Are there any tshirts or tracts which peopl;e can pass around to help the awareness of the COVID plandemic?
The Biblewheel is a bible study on the 3-fold symetric nature of the King James Bible. It also reveals the post-Christian history in centuries (the 1st century links with the 1st Spoke Genesis/Isaiah/Romans, the 15th century links with the 15th Spoke Ezra/Haggai/James...) The Biblewheel is the ultimate study method as you'll find out how Scripture interprets Scripture and might even resolve the passages which would be hard understand otherwise.

So here are some updates on the following albums. I added Blog pages where you'll find full-size pictures of the diagrams as the Facebook size pictures may not always be readable:

Spoke 3: Comparing Revelation 3 with the 3rd book of the 2nd cycle of the Biblewheel Lamentations

Revelation 3 mentions many things without much details. Those details are found in the 3rd spoke of the Biblewheel Leviticus/Lamentations/2Corinthians.
The church of Sardis wore soiled garments whereas the church of Laodicea is naked despite thinking of wearing clothes. Lamentations also talks about nakedness along with a few other things such as sitting down on the throne or on the ground, which forms a contrasting link.

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.392982265028769&type=3

-----

Spoke 3: Comparing Revelation 3 with 2Corinthians
Revelation 3 mentions many things without much details. Those details are found in the 3rd spoke of the Biblewheel Leviticus/Lamentations/2Corinthians.
The church of Sardis wore soiled garments whereas the church of Laodicea is naked despite thinking of wearing clothes. 2Corinthians 5 talks about putting on Jesus Christ as our 2nd and spiritual man before dying and putting off our flesh.

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.688839231978818&type=3

-----

Spoke 2: Revelation 2 and Jeremiah
Comparing Revelation 2 with Jeremiah the 2nd book of the 2nd cycle of the Biblewheel

Revelation 2 mentions many things without much details. Those details are found in the 2nd spoke of the Biblewheel Exodus/Jeremiah/1Corinthians.

Where does "searching the reins and hearts" found beside Revelation 2? Jeremiah 17 and a few other passages which come close in Jeremiah.

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2914068775363759&type=3

-----

Spoke 2: Comparing Revelation 2 with 1Corinthians

Revelation 2 mentions many things without much details. Those details are found in the 2nd spoke of the Biblewheel Exodus/Jeremiah/1Corinthians.
The church of Ephesus left her first love whereas Thyatira had it (charity). But if you want to know more about love, you'll find it in 1Corinthians 13.

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2914106348693335&type=3

-----

History:

Spoke 5: The Life of Jerome from the 5th century reflects the 5th Spoke of the Biblewheel, which consist of the 3 books Deuteronomy/Daniel/Ephesians.

Rome was sacked in 410 AD. Jerome had written of the clergy of his time and their corruptions. Deuteronomy mentioned a foreign nation invading in Deuteronomy 32. Ephesians 5 mentioned that the wrath of God will come down on the children of disobedience. And Daniel 5 showed that the disobedient king of Babylon, the city was invaded by the Medes and the Persians.

Notice that Jerome is the same as Jeremiah, which also means Yeremiahu or God has lifted or exalted. It has the word Ram or Rome in his name. It's the same word found in Abram.

Speaking of Rome, notice that the city was founded by Romulus (more than his brother Remus):

https://en.wikipedia.org/wiki/Romulus_and_Remus

And the last emperor in the 5th century was Romulus Augustus:

https://en.wikipedia.org/wiki/Romulus_Augustulus

The city starts with a Romulus and ends with a Romulus. The same applies in the east. It was founded by Constantine the Great and ended by Constantine XI in 1453. And Constantine means "constant" or "continuing".

-----

Spoke 6: The Emperor Justinian I and his Conquests

Just Joshua (6th book) conquered the land of Canaan, Emperor Justinian I, in the 6th century re-conquered the Roman Empire, the Mediterranean lands. They both invaded from the east.

Revelation 6 seems to have taken an effect as after he conquered the people of Constantinople charged towards the palace from the Hippodrome in protest, because he taxed them to hire soldiers. He was about to flee as the 6th seal mentioned. But his wife Theodora strengthened him.

The Hagia Sophia was burnt down as a result of the Nika Riots. The Emperor rebuilt the church building. At the end he said, "Oh Solomon, I have out-done thee". Solomon had begun building the Temple of the LORD in 1Kings6.

What followed the conquest was the what is called the Justinian's plague as mentioned the 4th, pale horse of Revelation 6.

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.699148174021707&type=3

-----

Spoke 11: The Intermarriages of Venetians of the 11th Century

The Venetians intermarried at least with the Byzantines' Macedonian and Doukas Dynasties along with Hungary and Croatia to secure their commerce with these kingdoms just as the Zidonians' king Ethbaal gave his daughter Jezebel to Ahab. And their daughter Athaliah was given in marriage to Joram the son of Jehoshaphat the king of Judah mentioned in the 11th book. Jezebel was mentioned in the 11th book 1Kings, whereas Athaliah was mentioned in the 12th book, 2Kings, but 11th chapter.

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3337150896403543&type=3

The year 1953 witnessed the formal establishment of the congregation of St. Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church. The first membership meeti

St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church, San Francisco

Operating as usual

09/26/2021

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ (🔴Live)

09/25/2021

«ՀԱՒԱՏՔԻ ՁԵՌՆՈՑ ԱՆՑՈՒՐ ՁԵՌՔԵՐՈՒԴ»

09/21/2021
Photos from St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church's post 09/19/2021

San Francisco Mayor London Breed 倫敦.布里德 , joined by San Francisco Assessor-Recorder Joaquín Torres and representatives from the Board of Supervisors, visit St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church to mark the 1 year anniversary of the arson attack at St. Gregory. Mayor Breed expressed her support for the community and offered her assistance to ensure the building reopens as quickly as possible.

We appreciate the steadfast support from the Mayor and City representatives over the past year as the community works to rebuild.

09/19/2021

Prayer Hour (Live 🔴)

LOOYS - ԼՈՅՍ 09/17/2021

LOOYS - ԼՈՅՍ

LOOYS - ԼՈՅՍ Newsletter ST. GREGORY THE ILLUMINATOR ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH - SAN FRANCISCO, CA "ԵՒ ԵՂԵՒ ԼՈՅՍ". (ԾՆ. 1.3) "LET THERE BE LIGHT". (Gen. 1.3) 09/17/2021 A Solemn Reminder and Renewed Conviction Dear

09/12/2021

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ (🔴Live)

09/11/2021
LOOYS - ԼՈՅՍ 09/10/2021

LOOYS - ԼՈՅՍ

LOOYS - ԼՈՅՍ Newsletter ST. GREGORY THE ILLUMINATOR ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH - SAN FRANCISCO, CA "ԵՒ ԵՂԵՒ ԼՈՅՍ". (ԾՆ. 1.3) "LET THERE BE LIGHT". (Gen. 1.3) 09/10/2021 Divine Liturgy will resume again on Sunday, S

09/10/2021

Our Drive-Thru Bazaar is SOLD OUT!

Thank you to everyone who supported our drive-thru event. We plan to have another drive-thru event ahead of the holidays.

Stay tuned for more information.

Our Drive-Thru Bazaar is SOLD OUT!

Thank you to everyone who supported our drive-thru event. We plan to have another drive-thru event ahead of the holidays.

Stay tuned for more information.

09/10/2021

Our Drive-Thru Bazaar is SOLD OUT!

Thank you to everyone who supported our drive-thru event. We plan to have another drive-thru event ahead of the holidays.

Stay tuned for more information.

Our Drive-Thru Bazaar is SOLD OUT!

Thank you to everyone who supported our drive-thru event. We plan to have another drive-thru event ahead of the holidays.

Stay tuned for more information.

09/05/2021

Prayer Hour & Requiem Service (Live 🔴)

08/29/2021

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ (🔴Live)

08/29/2021

Բարի եւ Օրհնեալ Կիրակի🙏🏻 Have a blessed Sunday everyone!

#armenianchurch #sanfrancisco #divineliturgy

Բարի եւ Օրհնեալ Կիրակի🙏🏻 Have a blessed Sunday everyone!

#armenianchurch #sanfrancisco #divineliturgy

08/26/2021

Մեծ գոհունակութեամբ Ազգային Առաջնորդարանէն կը յայտարարենք, որ 1 Օգոստոսին ճամբայ ելած լիբանանահայութեան օժանդակութեան նոր արշաւը իր յաղթական տողանցքին մէջ է եւ այսօրուան դրութեամբ արդէն գոյացած է երեք հարիւր հազար տոլարի գումար ($300,000):

Արդարեւ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Կաթողիկոսի Հայրապետական կոչին ընդառաջ, մօտաւորապէս ամիս մը առաջ մեր նախագահութեամբ յառաջացաւ յատուկ մարմին, որուն մաս կազմեցին հոգեւորական հայրեր եւ Ազգային վարչութեան անդամներ: Նոյն օրն իսկ ծրագրեցինք դրամահաւաքի լայնածիր աշխատանք, որուն շնորհիւ մեր ժողովուրդին զաւակները Ազգային Առաջնորդարանին նուիրեցին դրամական օգնութիւն (ընդհ. գումար՝ $300,000), ի նպաստ լիբանանահայութեան կարիքներու լրացման:

Բառին ամբողջական իմաստով՝ շնորհակալ ենք բոլոր նուիրատուներէն: Աշխատանքը կը շարունակենք՝ զայն առաւել եւս ընդարձակելու հաւատքով: Մեր Թեմի ժողովրդեան անունով կ՛ըսեՆք՝ ՁԵՌՔՍ ՁԵՌՔԻ՛Դ ՄԷՋ, ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԵՂԲԱՅՐ:

ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ ԳՐԻՉԷՆ

08/23/2021

This year, for the health and safety of the community and our church volunteers, all food sales will be done online prior to drive-through pickup on Saturday, September 18, 2021 from 1 PM to 4 PM.

https://stgregorysf.square.site/online-orders

This year, for the health and safety of the community and our church volunteers, all food sales will be done online prior to drive-through pickup on Saturday, September 18, 2021 from 1 PM to 4 PM.

https://stgregorysf.square.site/online-orders

08/22/2021

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ (🔴Live)

Photos from St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church's post 08/20/2021

On the occasion of the 2021-2022 new academic year at K.Z.V. our pastor @smpad.g conveyed the letter of His Eminence Bishop Torkom Donoyan who wished all the best to all students ahead of the new school year.

Here’s a glimpse of his words:
“The Armenian School, alongside the Armenian Church, fulfills an extraordinary and unique mission for our nation. The Armenian School is also the Armenian Church where our students learn Armenian traditions, national history and heritage, at the same time comprehending that the Armenian Church has been the creator and leading patron of Armenian history, culture, and spiritual heritage in Christian Armenia and in our national life. The success of the Armenian School is the success of the Armenian Church; the strengthening of the Armenian School is the strengthening of the Armenian Church; the expansion of the Armenian School is the expansion of the Armenian Church because these two, side by side, form the sturdiest foundation for the subsistence of new generations.

With these sentiments, we convey our best wishes to you all ahead of the new school year.

Dear parents, strength and fortitude to you who trust in the unparalleled mission of the Armenian School. May God recompense your investment in your children through the Armenian School with blessings of fruitfulness.

Dear teachers, patience to you, so that you may continue to shape intellectually mature and exemplary Armenians with your moral and absolute support.

Dear students, keep the Armenian spirit burning in your lives and may the radiant beam of Christianity always be imprinted on your faces.”

Bishop Torkom Donoyan,
Prelate Western United States

Drive-thru Food Bazar 08/19/2021

Drive-thru Food Bazar

DRIVE-THRU FOOD BAZAR
This year, for the health and safety of the community and our church volunteers, all food sales will be done online prior to drive-through pickup on Saturday, September 18, 2021 from 1 PM to 4 PM.

For more details click the link below:
https://conta.cc/2W28Y6B

Drive-thru Food Bazar Newsletter DRIVE -THRU FOOD BAZAR FOR ONE DAY Welcome to St. Gregory the Illuminator's 64th Annual food festival! This year, for the health and safety of the community and our church volunteers, all

Photos from St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church's post 08/15/2021

The Feast of the Assumption of the Mother Mary at the Saint Gregory Armenian Apostolic Church in San Francisco.

08/15/2021

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ (🔴 Live)

08/15/2021

Բարի եւ Օրհնեալ Կիրակի: Have a blessed Sunday everyone!
The Feast of the Assumption of the Holy Mother Mary!

#armenianchurch #sanfrancisco #divineliturgy

Բարի եւ Օրհնեալ Կիրակի: Have a blessed Sunday everyone!
The Feast of the Assumption of the Holy Mother Mary!

#armenianchurch #sanfrancisco #divineliturgy

08/08/2021

Prayer hour (Live 🔴)

08/08/2021

Բարի եւ Օրհնեալ Կիրակի 🙏🏻 Have a blessed Sunday everyone!

Բարի եւ Օրհնեալ Կիրակի 🙏🏻 Have a blessed Sunday everyone!

08/06/2021

AN APPEAL FOR SUPPORT
TO THE ARMENIAN COMMUNITY OF LEBANON

In response to an appeal by His Holiness Catholicos Aram I for support to the Armenian community of Lebanon, we hereby officially announce the launch of a fundraising campaign under our auspices and organized by the Executive Council. The fundraiser will aim to meet the vast humanitarian, medical, social, and educational needs of the Armenians of Lebanon facing dire financial and pandemic-related crises.

As the Prelate of the Western United States, I extend my heartfelt appeal to our Clergy, Boards of Trustees, Delegates, Ladies Guilds, Principals and Boards of Prelacy Schools, sponsors, supporters, and faithful to generously lend a helping hand to our compatriots in Lebanon.

Over the next three weeks, we request and call for a considerable sum to be raised to stand in collective solidarity with our sisters and brothers in Lebanon.

“But do not forget to do good and to share” (Hebrews 13:16)

Funds collected will be transferred to the Armenian Prelacy of Lebanon via the Catholicosate of the Holy See of Cilicia.

NOTE: Please remit donations to the Western Prelacy by the end of August, in person or by mail. Make checks payable to WESTERN PRELACY (6252 Honolulu Ave., La Crescenta, CA 91214)

Prayerfully,
Bishop Torkom Donoyan, Prelate
Western United States

AN APPEAL FOR SUPPORT
TO THE ARMENIAN COMMUNITY OF LEBANON

In response to an appeal by His Holiness Catholicos Aram I for support to the Armenian community of Lebanon, we hereby officially announce the launch of a fundraising campaign under our auspices and organized by the Executive Council. The fundraiser will aim to meet the vast humanitarian, medical, social, and educational needs of the Armenians of Lebanon facing dire financial and pandemic-related crises.

As the Prelate of the Western United States, I extend my heartfelt appeal to our Clergy, Boards of Trustees, Delegates, Ladies Guilds, Principals and Boards of Prelacy Schools, sponsors, supporters, and faithful to generously lend a helping hand to our compatriots in Lebanon.

Over the next three weeks, we request and call for a considerable sum to be raised to stand in collective solidarity with our sisters and brothers in Lebanon.

“But do not forget to do good and to share” (Hebrews 13:16)

Funds collected will be transferred to the Armenian Prelacy of Lebanon via the Catholicosate of the Holy See of Cilicia.

NOTE: Please remit donations to the Western Prelacy by the end of August, in person or by mail. Make checks payable to WESTERN PRELACY (6252 Honolulu Ave., La Crescenta, CA 91214)

Prayerfully,
Bishop Torkom Donoyan, Prelate
Western United States

08/05/2021

ԿՈՉ
ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Կաթողիկոսի՝ լիբանանահայութեան զօրավիգ կանգնելու համար մեզի ուղղուած կոչին ընդառաջ, այսու պաշտօնապէս բացուած կը յայտարարենք մեր նախագահութեամբ եւ Ազգային վարչութեան կազմակերպութեամբ իրականացուելիք զօրակցական դրամահաւաքը, որ կը միտի ըստ կարելւոյն լրացնել՝ աւելի քան տարիէ մը ի վեր տնտեսական, համաճարակային եւ ապրուստի դժնդակ պայմաններու տակ գտնուող Լիբանանի հայութեան մարդասիրական, առողջապահական, ընկերային եւ կրթական կարիքները:

Իբրեւ Առաջնորդ Արեւմտեան Թեմի՝ ներկայ գիրով սրտագինս կոչ կ՛ուղղենք մեր Թեմի հոգեւորականաց դասուն, հոգաբարձական կազմերուն, Ազգային երեսփոխաններուն, Տիկնանց միութիւններուն, Ազգային վարժարաններու տնօրէնութեանց եւ ուսումնական մարմիններուն, Թեմի բարերարներուն ու բարեկամներուն եւ համայն հաւատացեալ ժողովրդեան, որ իրենց առաւելագոյն կարելին ի գործ դնեն եւ մարդասիրական ձեռք երկարեն Լիբանանի հայութեան՝ «ձեռքս ձեռքի՛դ մէջ, լիբանանահայ եղբայր» նշանաբանով:

Զայս կը խնդրենք պահանջելու պէս եւ կը պահանջենք իբրեւ խնդրանք, որպէսզի յառաջիկայ երեք շաբաթներու ընթացքին նշանակալից գումարով մը հաւաքաբար զօրավիգ կանգնինք Լիբանանի մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն:

Աստուածաշունչ խօսքով՝ «Մի՛ մոռնաք բարեգործութիւն ընել եւ օգնել ուրիշներու» (Եբր. 13.16):

Հանգանակուած գումարը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ճամբով պիտի փոխանցուի Լիբանանի Ազգ. Առաջնորդարանին, առ ի տնօրինում գործոց բարեաց յաջողութեան:

ԾԱՆՕԹ.- Զօրակցական նուիրատուութիւնները մինչեւ Օգոստոսի վերջ կարելի փութով հասցնել Ազգային Առաջնորդարան՝ վճարագրով (Check - Make CHECKS PAYABLE TO WESTERN PRELACY), անձամբ կամ նամակատարով (Western Prelacy 6252 Honolulu Ave., La Crescenta, CA 91214):

Աղօթարար
Թորգոմ Եպս. Տօնոյեան, Առաջնորդ
Ա.Մ.Նահանգներու Արեւմտեան Թեմի

AN APPEAL FOR SUPPORT
TO THE ARMENIAN COMMUNITY OF LEBANON

In response to an appeal by His Holiness Catholicos Aram I for support to the Armenian community of Lebanon, we hereby officially announce the launch of a fundraising campaign under our auspices and organized by the Executive Council. The fundraiser will aim to meet the vast humanitarian, medical, social, and educational needs of the Armenians of Lebanon facing dire financial and pandemic-related crises.

As the Prelate of the Western United States, I extend my heartfelt appeal to our Clergy, Boards of Trustees, Delegates, Ladies Guilds, Principals and Boards of Prelacy Schools, sponsors, supporters, and faithful to generously lend a helping hand to our compatriots in Lebanon.

Over the next three weeks, we request and call for a considerable sum to be raised to stand in collective solidarity with our sisters and brothers in Lebanon.

“But do not forget to do good and to share” (Hebrews 13:16)

Funds collected will be transferred to the Armenian Prelacy of Lebanon via the Catholicosate of the Holy See of Cilicia.

NOTE: Please remit donations to the Western Prelacy by the end of August, in person or by mail. Make checks payable to WESTERN PRELACY (6252 Honolulu Ave., La Crescenta, CA 91214)

Prayerfully,
Bishop Torkom Donoyan, Prelate
Western United States

08/04/2021

Այսօր, 4 Օգոստոս 2021, մեր զօրակցական ուշադրութիւնը, սրտագին աղօթքը եւ աշխատանքի եռանդը առաւելաբար կը կեդրոնացնենք աշխարհի ամէնէն հիւրընկալ երկիրներէն Լիբանանի վրայ, որ թէեւ փոքրիկ ու վիրաւոր, բայց մեծ է իր փորձով, աւանդով, պատմութեամբ, մշակոյթով եւ կենսախինդ մարդասիրութեամբ:

Տարի մը առաջ, այսօր, ահաւոր պայթիւն մը ցնցեց Պէյրութը եւ ամբողջ Լիբանանի ժողովուրդը: Տակաւին բաց է՝ ժողովուրդին սրտին մէջ կոտտացող վէրքը, տեսանելի՝ հոգիին խոր ցաւը, անջնջելի ու արիւնող՝ մտքին մէջ հարկադրաբար տեղ գտած դառնագոյն յիշողութիւնը:

Որպէս Հայրապետական Աթոռ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոիսութեան Միաբան եւ Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ, մասնաւորաբար Օգոստոս ամսուան ընթացքին մեր առաւելագոյն ճիգը պիտի թափենք, որ յանուն մեր Թեմին, օգնութեան ու մխիթարութեան եղբայրական խոնարհ ձեռք երկարենք մեր թանկագին եղբայրներուն ու քոյրերուն:

Այս առիթով, հեղ մը եւս կը խնդրենք Աստուծմէ, որ Իր Ս. Աջին հովանիին տակ պահէ Լիբանանի հերոսական ժողովուրդը:

ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ ԳՐԻՉԷՆ

Today, August 4, 2021, our thoughts and prayers are with Lebanon. As a proud Lebanese-Armenian, in the name of the Western Prelacy I express my solidarity to the people of Lebanon, assuring them that they are always in our prayers.

Bishop Torkom Donoyan, Prelate

Photos from St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church's post 08/04/2021

An educational from our pastor @smpad.g at the Armenian Youth Camp! #ayc2021

08/01/2021

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ (Live🔴)

07/31/2021

Let’s talk about Divine Liturgy
Episode 8

07/28/2021

Join us to celebrate the Feast of the Assumption of the Holy Mother Mary! Sunday, August 15, 2021!

Join us to celebrate the Feast of the Assumption of the Holy Mother Mary! Sunday, August 15, 2021!

07/25/2021

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ-Divine Liturgy (🔴live)

07/18/2021

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ-Divine Liturgy (Live🔴)

07/17/2021

Let's talk about Divine Liturgy

Let’s talk about Divine Liturgy
Episode 7

Photos from St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church's post 07/12/2021

Retreat in Napa-Վարդավառ 2021

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


51 Commonwealth Ave
San Francisco, CA
94118

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Sunday 10am - 2pm
Other Religious Organizations in San Francisco (show all)
Ecumenical House - Campus Ministry, San Francisco Ecumenical House - Campus Ministry, San Francisco
190 Denslowe Dr
San Francisco, 94132

Progressive - Inclusive -Safe Space - @SFSU - All College Students Welcome United Methodist, Episcopal, Presbyterian, United Church of Christ

Kagyu Droden Kunchab KDK San Francisco Kagyu Droden Kunchab KDK San Francisco
1892 Fell St
San Francisco, 94117

International Students Inc San Francisco, California International Students Inc San Francisco, California
San Francisco, 94105

Connecting International students, scholars with local church volunteers for conversation programs, holiday and weekend home stays, professional mentoring and more.

Holy Trinity Community (KTM) - North America & Canada Holy Trinity Community (KTM) - North America & Canada
StCecilia Church - San Francisco
San Francisco, 94134

VIVIT DOMINUS IN CUIUS CONSPECTU STO ALLAH Hidup dan aku berdiri dihadiratNya

WKICU - Warga Katolik Indonesia di California Utara WKICU - Warga Katolik Indonesia di California Utara
San Francisco

Welcome to the WKICU (Warga Katolik Indonesia di California Utara) page.

Glad Tidings Church Glad Tidings Church
1280 Webster St
San Francisco, 94115

Glad Tidings is a faith-based, Spirit-driven church out of San Francisco, CA and we meet Sundays at 10am. Please note: As of Spring 2021, we are still meeting at 10am on Sundays - in-person and online on this platform. Hope to see you this Sunday!

Arden Wood Arden Wood
445 Wawona Street
San Francisco, 94116

Arden Wood’s vision is to be a vibrant community devoted to healing, spiritual growth, and graceful living consistent with the teachings and practice of Christian Science.

RGT Christian Church + Russian & English Speaking Church RGT Christian Church + Russian & English Speaking Church
2233 17th St
San Francisco, 94103

Russian Gospel Temple is a church we all know and love. So "like" this group and invite people to join also! :)

S.F. Mandarin Baptist Church S.F. Mandarin Baptist Church
2332 Judah St
San Francisco, 94122

Chinese Southern Baptist Church with English ministry. English Worship Service: 9:30am; Mandarin Worship Service: 11:00am; Also Sunday School classes.

샌프란시스코성결교회 Korean Evangelical Church of S.F. 샌프란시스코성결교회 Korean Evangelical Church of S.F.
542 San Juan Ave
San Francisco, 94112-2541

세계에서 제일 좋은 교회, 샌프란시스코성결교회 (KECA) The Best Church in the World, Korean Evangelical Church of San Francisco (KECA)

Park Presidio United Methodist Church Park Presidio United Methodist Church
4301 Geary Blvd
San Francisco, 94118-3003

Contemporary SUNDAY worship : 11:00 am Sunday / LGBT Friendly / Ethnically Diverse / Proudly Peace with Justice & Reconciling Congregation / Wi-Fi | Pastor: Mark Cordes / ALL ARE WELCOME

Templo Lirio de los Valles Templo Lirio de los Valles
2902 23rd St
San Francisco, 94110

Bienvenidos a Templo Lirio De Los Valles departe de los Pastores Carlos y Lily Castañeda y congregación. Vengan a adorar a Dios y aprender de su palabra.