International Fellowship

International Fellowship

Comments

The Da Vincy Code సినిమా వెనుక రహస్యం ఏమిటి?
జవాబు:- జెరుసలేము లోని ఒక నగరంలో కొత్తగా పెళ్లి అయినా ఒక కుటుంబంలో ఒక బాబు పుడతాడు అతనికి తల్లి జీసస్ అని నామకరణం చేస్తుంది. అతడు పెరిగి పెద్దయ్యాక ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు. ఆ అమ్మాయి పేరు మేరీ.ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి తీసుకుంటాను అని తల్లిని అడుగుతాడు. కానీ ఆ తల్లి పెళ్లికి ససేమిరా ఒప్పుకోదు ఎందుకనగా ప్రధానమైన కారణం ఆ అమ్మాయికి పెట్టిన పేరు మేరీ కాబట్టి. అతను తల్లిని గట్టిగా అడుగుతాడు ఎందుకు ఒప్పుకోవనీ. నేను ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నీకు ఎలాంటి అభ్యంతరం ఉన్నది అని. అప్పుడు ఆ తల్లి వివరిస్తోంది తన కొడుకుకి. జీసస్ తల్లి పేరు మేరీ. జీసస్ మేరీ తల్లీ కొడుకులు అవుతారు. అలాంటిది నా కుటుంబం లో ఆ పేర్లు గలవారు భార్య భర్తలు కావడం నాకు ఇష్టం లేదు. అందుకు నేను ఒప్పుకోను అని కొడుకుతో చెపుతోంది. అతను ప్రేమించిన అమ్మాయిని వదులుకోవడం ఇష్టం లేక తన తల్లిని ప్రాధేయపడతాడు. అప్పుడు తల్లి ఒక మార్గం చెబుతోంది అమ్మాయికి పేరు మారిస్తే నేను పెళ్లికి ఒప్పుకుంటాను అని. అప్పుడు అమ్మాయికి మద్ద లేనా (MAGDALENA) అని పేరు మార్చి పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఈ విషయం జీసస్ చనిపోయిన తర్వాత 350 సంవత్సరములకు ఒక కుటుంబంలో జరిగిన కథ. ఈ కథ ఆధారంగా జీసస్ కి magdalenaకి పెళ్లి అయిందని ప్రచారం చేయడానికి మంచి అవకాశమని భావించాడు . ఇది తెలుసుకున్న ఒక నీచుడు జీసస్ పేరు చెడగొట్టడానికి పన్నాగం పన్ని ఒక తోలు ముక్క (Leather sheet) మీద రాశి దాన్ని జాగ్రత్తగా ఒక లైబ్రరీలో భద్రపరిచాడు. అది చూసి చదివిన ఒకతను ప్రపంచవ్యాప్తంగా జీసస్ భక్తులు తలదించుకునేలా చేయాలని ఒక సినిమా డైరెక్టర్ కి అతడు కథ వివరిస్తాడు. ఆ డైరెక్టర్ డబ్బు సంపాదించవచ్చని వ్యామోహంలో పడి ప్రపంచాన్ని శాంతి మార్గంలో నడపాలి అనుకున్న మహానుభావుడు జీసస్ మీద abandom వేయడం ఎలా అని మరచి సినిమా తీసి డబ్బు సంపాదించాడు కానీ దైవదూషణ చేసి పాపం వడి కట్టుకున్నాడు. దానికి శిక్ష తప్పక అనుభవిస్తాడు
ఈ విషయం స్వయంగా జీసస్ తో రాస్తున్నాము
ఈ సమాచారము ST JESUS PEACE MISSION trust ద్వారా అందించబడుతుంది.
ఇట్లు
MADANU BALASWAMY
St JESUS PEACE MISSION TRUST
HYDERABAD. (8)

A fellowship of people who want to participate in the moving of the Holy Spirit to bring people to Christ in the San Francisco Bay Area and California.

Operating as usual

11/01/2019

One more gone to meet Jesus. James Woods left us yesterday evening and we miss him already

07/24/2016

We are sad to lose another International Fellowshipper-- Sister Laura Dana. She brought a special sparkle to all our lives and we'll miss her until we see her again in Heaven.

08/06/2015

We are very sad to lose Pastor Rob, who brought Jesus wherever he went with fire and joy. Pastor James Woods is coming today in order to be at the funeral this weekend.

09/21/2014

Past and future at the annual Jesus event at Civic Center--Linda Delaney, pioneer of the event, and Leimasani Briggs, this year's (and hopefully future years) organizer. Mighty women of God!

09/21/2014

Only a few of the great preachers Saturday at the event at Civic Center: Jerry Shaw (top), an amazing poetry recitation, the founder of War on Hunger, and evangelist Ben Woods.

09/21/2014

A good crowd at Civic Center Saturday. At least 3 got saved. And Jesus was lifted up from start to finish.

[08/03/14]   Evan, Paul & Ruth went to San Jose Saturday for an Evangelism Conference hosted by Pastor Neil Sundblad. The Homeless Church provided music at St. James Park, Sister Ruth reported 6 saved during the time of ministry as teams divided up to various locations in the park. GLORY!!

07/19/2014

The International Fellowship goes to Turlock for a neighborhood block party outreach.

05/14/2014

Prayer for Lemasani at International Fellowship meeting--and that was only the beginning...

05/14/2014

International Fellowship--hot today in more ways than one!

02/23/2014

International Fellowshippers at Greenfield. Rick & April also were there.

02/11/2014

Laura on her recent trip to India--Jesus was so faithful--salvation, healing, and giving live chickens to widows!

02/11/2014

The International Fellowship is making plans for a week-long outreach to Greenfield, led by Mark Hillier. At least 7 of us will be there from Sunday (Feb. 16) to Wednesday.

02/11/2014

We're sooo glad to see Linda again. Her "retirement" didn't last too long.

02/11/2014

David & Maggie at the February 10 International Fellowship meeting.

[01/08/14]   Sister Laura is in India on a missions trip. May the Lord do wonders while you are there!

[09/23/13]   Sadly, the freakish storm that blew through the Bay Area and all of California September 21 cancelled the Civic Center event. God bless everyone who worked hard to prepare, especially our sister Linda Delaney. Next year!

09/04/2013

A final planning meeting toward the September 21 Civic Center event. Linda Delaney is heading it up for the last time before she passes the baton to Lemasani Briggs. It's going to be a good one!

08/13/2013

Great meeting August 13. Lemasani has decided to not do the August 24 block party and focus on the September 21 Civic Center gathering. We want many to come and get saved. God is doing it!

08/13/2013

Ruth has written a new book, and the first proof is in--It's called "Who Are You?" And is full of Jesus, like Ruth.

07/17/2013

Here are the plans for the next couple of months. Don't miss it!

07/17/2013

Great International Fellowship meeting Tuesday the 16th. Our Mariposa friends were there. An inspiring evening.

06/10/2013

International Fellowshippers and world's cutest couple Lawanda and Macio, along with some youth and Linda Delaney, visited the Homeless Church Sunday.

06/09/2013

I won't say it was hot in Fresno, but.... International Fellowship was there at a neighborhood block party put on by Pastor Alexandria Crowder. Great local turnout, at least one saved. AND when the non-acclimated San Franciscans took the stage, God sent a strong breeze which did not end until they were finished!

[05/30/13]   And ANOTHER great meeting! Lots of people showed up including new members David and Maggie from the East Bay. These meetings are so full of worship and fellowship--wow, I love them!

03/13/2013

Awesome wonderful International Fellowship meeting.

03/08/2013

James and Karla are back, and they'll be here at the International Fellowship meeting on Tuesday, March 12 at 2:00 p.m. It will be great to all get together.

Transformation Fellowship, Roseville 03/03/2013

What an on fire service in Roseville Saturday, March 2! Sister Linda Delaney and her sister Alexandra were ordained as Pastors, many youth dedicated their lives to God as well as adults...well, it was really good. Thank you, Jesus!

What an on fire service in Roseville Saturday, March 2! Sister Linda Delaney and her sister Alexandra were ordained as Pastors, many youth dedicated their lives to God as well as adults...well, it was really good. Thank you, Jesus!

[02/23/13]   UPCOMING!!! James and Karla will be back on the West Coast for a week--meeting of the International Fellowship with them on the 12th at Grace Healing Home at 2 in the afternoon. It's been too long! See you there!

[10/10/12]   News flash! The Double Rock Neighborhood Outreach scheduled for Oct. 20 has been POSTPONED. Stay tuned. GREAT meeting of IF today--if the Holy Spirit is there, it's gonna be good!

10/03/2012

The Manteca nine went to the Awakening, a Jesus movement in Manteca among the youth that has been going on now for a couple of years. Very wonderful, and the International Fellowship was there!

Heart to Hearts at City Hall 09/23/2012

International Fellowship was there along with many other ministries to help Heart to Hearts Ministries put on an outreach at Civic Center. Many came forward for salvation and healing. God bless all of you who helped with this event. Only Heaven can tell what was accomplished this Saturday afternoon.

International Fellowship was there along with many other ministries to help Heart to Hearts Ministries put on an outreach at Civic Center. Many came forward for salvation and healing. God bless all of you who helped with this event. Only Heaven can tell what was accomplished this Saturday afternoon.

Labor Day Barbecue, Guerneville 09/04/2012

What a great day at Guerneville, and the International Fellowship was there, reaching out to homeless folks in the Guerneville area with River of Life Church.

What a great day at Guerneville, and the International Fellowship was there, reaching out to homeless folks in the Guerneville area with River of Life Church.

09/01/2012

Target: Double Rock. The International Fellowship is going to planning meetings for a neighborhood outreach in late October at the Alice Griffith (Double Rock) Housing Development. We had an exciting meeting today--the Holy Spirit is planning this one.

[08/29/12]   At our International Fellowship meeting this evening, James and Karla joined us for the whole time on the phone from Connecticut. And Linda was talking about Haiti and London. Hey, Jesus is everywhere!

Location

Telephone

Address


3230 San Bruno Ave
San Francisco, CA
94134
Other Religious Centers in San Francisco (show all)
Columbia Heights Church of Christ, San Francisco CA Columbia Heights Church of Christ, San Francisco CA
142 Plymouth Ave
San Francisco, 94112

Worshipping virtually! Message us for info. Sunday Worship 10:00 am Available for messages and prayer requests 24/7! Due to COVID-19 we are not meeting at the building for now: 142 Plymouth Ave., San Francisco, CA 94112

Kidsinhand Kidsinhand
2301 Harrison St. #304
San Francisco, 94110

KIDSINHAND is a program to teach and enrich kids about different Faiths of the World using 3 tools: A Doll, a Book and a CD/MP3. Our goal is to help bring about FAITHS IN HARMONY.

Good News Presbyterian Church of San Francisco Good News Presbyterian Church of San Francisco
1984 Great Hwy
San Francisco, 94116

Islamic Society of San Francisco Islamic Society of San Francisco
20 Jones St
San Francisco, 94102

Islam

Saint Gregory of Nyssa Episcopal Church Saint Gregory of Nyssa Episcopal Church
500 De Haro St
San Francisco, 94107

St. Gregory of Nyssa Episcopal Church invites people to see God's image in all humankind, to sing and dance to Jesus' lead, and to become God's friend.

Солнечная Калифорния Солнечная Калифорния
San Francisco, 94102

Компания "Отдых и туризм"

Iglesia Fuente De Vida Iglesia Fuente De Vida
430 South Van Ness Avenue
San Francisco, 94103

Religion Organization

San Francisco Muslim Community Center San Francisco Muslim Community Center
4760 Mission St
San Francisco, 94112

To establish Muslim community life.

Spread God's Word Church Spread God's Word Church
533 Sutter St (at Shelton Theater)
San Francisco, 94102

Thank you for your support with us for Spritual awakening in America and around the world. May God Continue to bless you. In Christ, Spread God's Word

Gereja Cornerstone San Francisco Gereja Cornerstone San Francisco
501 Cambridge St
San Francisco, 94134

Gereja Cornerstone San Francisco Berbahasa Indonesia Kebaktian Jam 2 Siang

Diocese of the West, Orthodox Church in America Diocese of the West, Orthodox Church in America
1520 Green St
San Francisco, 94123

The Diocese of the West is the geographical district of the Orthodox Church of America consisting of the western United States. Currently the diocese has active parishes in Montana, Colorado, Arizona, Nevada, Washington, Oregon, California and Hawaii.

San Francisco Apostolic Church San Francisco Apostolic Church
100 Felton St
San Francisco, 94134-1410

A healing Church, that heals people in the name of Jesus Christ.