Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh

Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh

Comments

Tôi có chụp một số hình các em đang trình diễn tại ĐHTM. Gởi cho giáo xứ để kỷ niệm.
Hội Tết Về Nguồn 2019
Hội Tết Về Nguồn 2019
Xuống đường là một cuộc bầu cử để chọn một thể chế mới -- Hãy đi bầu đông đảo. Xuống đường là đi bỏ phiếu để chọn một thể chế mới -- Hãy đi bầu đông đảo. Xuống đường là cho CSVN biết lòng dân mạnh như thế nào. Cơ hội chọn người những lãnh đạo mới là XUỐNG ÐƯỜNG. Cách duy nhất không phải học chữ Bùi Hiền là XUỐNG ÐƯỜNG. Muốn con em học theo chương trình Âu Mỹ thì hãy XUỐNG ÐƯỜNG. Công nhân - muốn không bị chủ nhân bốc lột, đàn áp, đánh đập thì hãy XUỐNG ÐƯỜNG. Muốn con em đi học miễn phí thì hãy XUỐNG ÐƯỜNG. Muốn đi nhà thương miễn phí thì hãy XUỐNG ÐƯỜNG.
Bốn bước cần và đủ của các môn khoa học. (1) Observation - Quan Sát --> (2) Hypothesis - Giả Thuyết --> (3) Experiment - Thí nghiệm / Thực nghiệm --> (4) Law - Ðịnh Luật Khoa học chính trị (Political Science) cũng theo quy luật này và chủ thuyết CS đã thất bại hoàn toàn, không qua nổi bước thứ 3. Ðó là căn nguyên của mọi hậu quả đang xãy ra trong xã hội VN. Mọi chuyện bàn luận khác đều quy về điểm mấu chốt đó. Chữ viết của Bùi Hiền / Hồ Ngọc Ðại là Khoa học ngôn ngữ nhưng theo kiểu định hướng XHCN, không theo tiến trình khoa học và chắc chắn sẽ không qua nổi bước thứ 3. Theo định hướng XHCN ... tức là phản khoa học. Trung Cộng dùng đồ ăn độc hại để giết dân VN là một phương thức rất khoa học.
Xuống đường là một cuộc bầu cử để chọn một thể chế mới -- Hãy đi bầu đông đảo. Xuống đường là đi bỏ phiếu để chọn một thể chế mới -- Hãy đi bầu đông đảo. Xuống đường là cho CSVN biết lòng dân mạnh như thế nào. Cơ hội chọn người những lãnh đạo mới là XUỐNG ÐƯỜNG. Cách duy nhất không phải học chữ Bùi Hiền là XUỐNG ÐƯỜNG. Muốn con em học theo chương trình Âu Mỹ thì hãy XUỐNG ÐƯỜNG. Công nhân - muốn không bị chủ nhân bốc lột, đàn áp, đánh đập thì hãy XUỐNG ÐƯỜNG. Muốn con em đi học miễn phí thì hãy XUỐNG ÐƯỜNG. Muốn đi nhà thương miễn phí thì hãy XUỐNG ÐƯỜNG.

St. Philip Phan Van Minh parish Giáo Xứ Philipphê Phan Văn Minh

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thư cám ơn của cảnh sát thành phố Orlando.
OPD Thank you letter!

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Phục Sinh 2020 - Online

Thánh Lễ Online

Chầu 14 Chặng Đàng Thánh Giá (Holy Friday 2020) - Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Giáo xứ tặng cho Orlando Police Department hơn 50,000 bao tay. Đây là sự đóng góp của nhiều người trong giáo xứ trong cơn đại dịch này.
Hiện nay, đang có rất nhiều người tham gia trong chiến dịch may khẩu trang.
Xin Chúa chúc phúc cho công việc bác ái của chúng ta.

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

Thánh Lễ Online

GX Thánh Philípphê Phan Văn Minh

* Lược sử hình thành

Làn sóng di tản đã đưa một số người Việt Nam đến định cư tại Orlando trong vùng nắng ấm của tiểu bang Floria. Song song với việc lo an cư lạc nghiệp, lo cho cuộc sống tinh thần là một mối quan tâm không nhỏ đối với đông đảo những người mới đến. Nhà thờ có, cha có, nhưng ngôn ngữ bất đồng nên không nhiều thì ít cũng có những giới hạn trong việc nghe rao giảng lời Chúa. Người ta muốn tìm một chút hương vị của quê hương.

Trong những năm đầu từ 1975 đến 1983, số giáo hữu đầu tiên tại Orlando quây quần lại khoảng được khoảng 40 gia đình và được cha Ignatiô Nguyễn Ngọc Tước, lúc đó đang phục vụ tại Tampa, đến giúp dâng thánh lễ, mỗi tháng một lần tại nhà thờ Good Shepherd, ở 5900 Oleander Drive, Orlando, Florida 32807. Sau có cha Giuse Trần Anh Dũng, chịu chức linh mục cuối tháng 5 năm 1983, về tiếp tục công việc của cha Tước.

Khoảng cuối năm 1983, cha Dũng đã đem đoàn chiên mình về tá túc, sinh hoạt tại nhà thờ Thánh Maria Mađalêna (St. Mary Magdalen) ở 861 Maitland Ave., Altamonte Springs, FL 32701. Lúc đó cha Dũng là phó xứ của giáo xứ thánh Maria Mađalêna. Thánh lễ vẫn tiếp tục mỗi tháng một lần. Sau đó, vào năm 1987, cha Batôlômêô Phạm Ân Sử (thường được gọi là cha Trọng Ân) thuộc dòng Đồng Công về giúp. Số giáo dân cũng chỉ vào khoảng 100 gia đình, và mỗi tháng cũng có thánh lễ một lần. Trong thời gian này, giáo đoàn mang tên là "Giáo Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam."

Đến tháng 4 năm 1987, đoàn chiên lưu lạc lại theo cha Ân về sinh hoạt tại nhà thờ St Charles Borromeo, ở số 4001 Edgewater Dr., Orlando, FL 32804. Cuối tháng 3 năm 1989, cha Ân được lệnh trở về dòng. Thỉnh thoảng, cha Tước có trở lại dâng lễ cho đoàn chiên cũ. Vào ngày 3 tháng 6, thầy Giuse Nguyễn Thanh Châu được chịu chức Phó Tế và gởi đến tập sự tại nhà thờ St. Charles. Thánh lễ cho người Việt được cha Edward Pawlack cử hành mỗi tháng một lần và thầy Châu phụ trách giảng bằng tiếng Việt. Đến ngày 2 tháng 12 năm 1989, "thầy Châu" thụ phong linh mục và được cử làm cha phó giáo xứ St. Charles Borromeo cùng trông coi "giáo đoàn Việt Nam" trực thuộc giáo xứ Mỹ. Từ đầu năm 1991, thánh lễ bắt đầu có được mỗi tuần một lần. Đến tháng 6 năm 1996, cha Giuse Bùi Văn Dũng, linh mục của giáo phận Orlando, được thuyên chuyển về làm cha phó giáo xứ St. Charles thay cha Châu, và là cha quản nhiệm của giáo đoàn Việt Nam. Đến tháng 8 năm 2003, cha Châu lại được lệnh chuyển về thay cha Dũng và làm việc với giáo đoàn cho đến ngày nay.

Trong thời gian từ năm 1975, giáo đoàn Thánh Giuse tại Polk County cũng đã được thành lập. Giáo đoàn cũng có thánh lễ mỗi tháng một lần tại trường trung học Santa Fe và sau đó dời về giáo xứ Thánh Giuse tại Winter Haven. Đến nay giáo đoàn vẫn sinh hoạt đều đặn với những sinh hoạt Thăng Tiến Đức Tin, Chầu Thánh Thể đầu tháng, và Tôn Kính Mẹ Maria tại các gia đình. Hiện nay, giáo đoàn có khoảng 50 gia đình.

Năm 2003, sau khi cha Giuse Bùi Văn Dũng được thuyên chuyển về Indialantic với tư cách là phó xứ giáo xứ Holy Name of Jesus, cha cũng đã gầy dựng một giáo đoàn mới với danh xưng Giáo Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc. Hiện nay giáo đoàn gồm 50 gia đình, vẫn sinh hoạt đều đặn với thánh lễ mỗi tháng một lần và những ngày lễ lớn tại giáo xứ Ascension (Chúa Thăng Thiên), Melbourne, Florida.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2004, trong thánh lễ Tạ Ơn và cũng là ngày mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đức Cha Thomas G. Wenski, vị tân Giám Mục của giáo phận Orlando vừa nhận chức được hơn 10 ngày, đã ra sắc lệnh cho thành lập giáo xứ mang tên "Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh", và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Thanh Châu làm cha chánh xứ tiên khởi cho giáo xứ này.

Ngày Chúa Nhật 23 tháng 9 năm 2007, giáo xứ Việt Nam đã cử hành thánh lễ cuối cùng, chấm dứt cuộc sống nương nhờ trong những ngày ly huơng, tính ra đã 20 năm tá túc tại giáo xứ St. Charles Borromeo. Xin kính gởi lời chào giã biệt Quí Cha và quí giáo hữu trong giáo xứ với tất cả tấm lòng biết ơn sâu xa...

Ngày thứ Bảy 29 tháng 9 năm 2007, giáo xứ Việt Nam đã cử hành thánh lễ đầu tiên tại thánh đường đầu tiên của người Việt Nam tại Orlando tại 15W. Par St.

Ngày thứ Bảy 3 tháng 11 năm 2007, với sự tham gia của hơn 1000 giáo hữu, quí thầy phó tế và tu sĩ nam nữ, quí đại diện của các tôn giáo bạn, 28 linh mục của các họ đạo quanh vùng, Đức Cha Thomas G. Wenski, Giám Mục cai quản giáo phận Orlando, đã long trọng cử hành thánh lễ cung hiến thánh đường. Kể từ nay, một địa chỉ mới của một thánh đường của người Việt Nam được ghi nhận, nơi đó chúng ta có thể nghe tiếng kinh cầu theo giọng quê hương.

* Sinh hoạt tại giáo xứ

500 gia đình Công Giáo với khoảng 1800 giáo dân, giáo xứ tiếp tục sinh hoạt với các hội đoàn - Các Bà Mẹ Công Giáo - Liên Minh Thánh Tâm - Thiếu Nhi Thánh Thể - Phong Trào Cursillo - Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae) - Ca Đoàn Thiên Ân - Ca Đoàn Hiển Linh - Ca Đoàn Thánh Gia - Hội Tôn Vương - Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh - Trường Giáo Lý - Việt Ngữ: qui tụ được 340 em, do hơn 50 giáo viên và giảng viên.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Orlando?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


15 W. Par Street
Orlando, FL
32804

Opening Hours

Monday 18:30 - 19:30
Tuesday 18:30 - 19:30
Wednesday 18:30 - 19:30
Thursday 18:30 - 19:30
Friday 18:30 - 19:30
Saturday 18:00 - 19:30
Sunday 08:00 - 14:00
Other Religious Centers in Orlando (show all)
Orlando Friends - Quakers Orlando Friends - Quakers
316 E Marks St
Orlando, 32803

The Orlando Meeting is located near downtown Orlando. We are an inclusive religious community. All are welcome

Guardianes de Cristo Guardianes de Cristo
12600 Marsfield Ave
Orlando, 32837

Ministerio de Jovenes de la Renovación Catolica Carismática Hispana de Orlando fl For more information or booking call: 407-951-2639

Mt. Sinai SDA Orlando Mt. Sinai SDA Orlando
2600 Orange Center Blvd
Orlando, 32805

We are a God-centered Seventh-day Adventist Church who strives to embrace all, love all, reach all, and teach all.

University Unitarian Universalist Fellowship - UUUF of Orlando University Unitarian Universalist Fellowship - UUUF of Orlando
11648 McCulloch Rd
Orlando, 32817

The fellowship and religion that inspires and encourages you on your own spiritual journey, while leaving your faith in your own hands

Glad Tidings Church - East Campus Glad Tidings Church - East Campus
8550 Clarcona Ocoee Rd
Orlando, 32818

Connecting people to God, to one another, to the marketplace, and to the world

First Orlando Students First Orlando Students
3000 S John Young Pkwy
Orlando, 32805

International Family Prayer Ministry, Inc. International Family Prayer Ministry, Inc.
775 S Kirkman Rd, Ste 136
Orlando, 32811

Benefit banquet fundraising mission Haiti Dear International family prayer Haiti Friends, Prayer Warriors and Sponsors, We welcome you to join us on ju

St Rebekah Coptic Orthodox Church - Orlando FL St Rebekah Coptic Orthodox Church - Orlando FL
12700 Balcombe Rd
Orlando, 32837

The Saint Rebekah Coptic Orthodox Church : 12700 Balcombe Rd, Orlando, FL 32837

Iglesia Adventista Forest City - Página Oficial Iglesia Adventista Forest City - Página Oficial
7601 Forest City Rd.
Orlando, 32810

Nuestros cultos, cada sábado: SERVICIO DE ADORACIÓN 10 am ESC. SABÁTICA 11:15 am www.IglesiaFC.com www.ForestCitySDA.com

Hope Lutheran Church Fan Page Hope Lutheran Church Fan Page
2600 N Dean Rd
Orlando, 32817

Hope is my church home. Would you like to make it yours? It's easy! Stop in and enjoy a service.

Bibleway Institutional Church Of Orlando Bibleway Institutional Church Of Orlando
412 N Pine Hills Rd, Ste CI
Orlando, 32811

Founded in April 15, 1998 by Rev. Larry W. Dorsey and First Lady Beluah Dorsey. Rev. Larry W. Dorsey have been in ministry for Bibleway Institutional Church for 18 years and counting.

Robin House of Restoration and Reconciliation Robin House of Restoration and Reconciliation
5810 Washington St W
Orlando, 32835

We assist in helping people