Chua Bao An Buddhist Temple

Chua Bao An Buddhist Temple

Comments

THÔNG ĐIỆP TUYỆT VỜI TỪ BILL GATES. BEAUTIFUL MESSAGE FROM BILL GATES 24/03/2020 10:00 Corona/ Covid-19 Virus cho chúng ta học được những gì? Subject: *What is the Corona/ Covid-19 Virus Really Teaching us?* Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đằng sau mọi biến cố xảy ra dù xấu hay tốt đều có một nguyên nhân nào đó thuộc về tâm linh. I’m a strong believer that there is a spiritual purpose behind everything that happens, whether that is what we perceive as being good or being bad. Với sự suy ngẫm của tôi, tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị Corona/ Covid-19 Virus thực sự đang làm gì chúng ta: As I meditate upon this, I want to share with you what I feel the Corona/ Covid-19 virus is really doing to us: 1/ Nó nhắc nhở con người chúng ta đều bình đẳng, bất kể sự khác nhau về văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, sự thành đạt cũng như danh tiếng. Căn bệnh này đối xử với con người một cách bình đẳng, và chúng ta có lẽ cũng nên đối với nhau như vậy. Nếu bạn không tin tôi thì hãy hỏi Tom Hanks. 1) It is reminding us that we are all equal, regardless of our culture, religion, occupation, financial situation or how famous we are. This disease treats us all equally, perhaps we should to. If you don’t believe me, just ask Tom Hanks. 2/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta cùng liên đới nhau - điều gì ảnh hưởng đến người này thì cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng những biên giới không thật mà con người đã dựng lên mang giá trị rất thấp vì con vi khuẩn này không cần hộ chiếu. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể bị áp bức bởi một gian đoạn ngắn, nhưng với nhiều người khác sự áp bức đó có thể trọn đời. 2) It is reminding us that we are all connected and something that affects one person has an effect on another. It is reminding us that the false borders that we have put up have little value as this virus does not need a passport. It is reminding us, by oppressing us for a short time, of those in this world whose whole life is spent in oppression. 3/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã thờ ơ, không gìn giữ sức khỏe quý báu của mình bằng cách ăn những thức ăn được chế tạo kém dinh dưỡng và uống những nguồn nước đầy hóa chất. Nếu chúng ta không bảo vệ sức khỏe thì dĩ nhiên chúng ta sẽ ngã bệnh. 3) It is reminding us of how precious our health is and how we have moved to neglect it through eating nutrient poor manufactured food and drinking water that is contaminated with chemicals upon chemicals. If we don’t look after our health, we will, of course, get sick. 4/ Nó nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống ngắn ngủi này, điều quan trọng cần làm là giúp đỡ nhau, nhất là đối với những người bệnh hoặc người cao tuổi. Mục đích của chúng ta không phải đi mua những cuộn giấy toilet. 4) It is reminding us of the shortness of life and of what is most important for us to do, which is to help each other, especially those who are old or sick. Our purpose is not to buy toilet roll. 5/ Nó nhắc nhở về xã hội chúng ta đặt nặng về vật chất cho đến khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta mới nhận biết đâu mới là điều thiết yếu thật sự (thực phẩm, nước, thuốc men) trong khi chúng ta đề cao giá trị của sự xa hoa đôi khi không cần thiết. 5) It is reminding us of how materialistic our society has become and how, when in times of difficulty, we remember that it’s the essentials that we need (food, water, medicine) as opposed to the luxuries that we sometimes unnecessarily give value to. 6/ Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của đời sống gia đình mà chúng ta thường hay lãng quên. Nó hướng chúng ta trở về nhà để xây dựng và củng cố lại mái gia đình hòa thuận. 6) It is reminding us of how important our family and home life is and how much we have neglected this. It is forcing us back into our houses so we can rebuild them into our home and to strengthen our family unit. 7/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng công việc thực sự của chúng ta không phải những việc bị sai khiến để làm. Công việc thực sự chúng ta là quan tâm, chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau hầu mang những lợi ích đến cho nhau. 7) It is reminding us that our true work is not our job, that is what we do, not what we were created to do. Our true work is to look after each other, to protect each other and to be of benefit to one another. 8/ Nó nhắc nhở chúng ta biết điều tiết được bản ngã của chính mình. Nó nhắc nhở chúng ta rằng không cần biết bạn vĩ đại ra sao hoặc người khác đề cao bạn như thế nào, một con vi khuẩn có thể làm dừng lại cả một thế giới của chúng ta. It is reminding us to keep our egos in check. It is reminding us that no matter how great we think we are or how great others think we are, a virus can bring our world to a standstill. 9/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh của ý chí tự do nằm trong đôi tay của chúng ta. Chúng ta có thể chọn để cùng hợp tác, cùng chia sẻ, cùng ban tặng, cùng nâng đỡ, cùng gánh vác cho nhau hoặc chúng ta có thể chọn sống ích kỷ, sống tích lũy, sống cho riêng bản thân mình. Quả thật, đó là những khó khăn để tạo nên những sắc màu trung thực. 9) It is reminding us that the power of freewill is in our hands. We can choose to cooperate and help each other, to share, to give, to help and to support each other or we can choose to be selfish, to hoard, to look after only our self. Indeed, it is difficulties that bring out our true colors. 10/ Nó nhắc nhở chúng ta có thể kiên nhẫn, hoặc có thể hoảng lọan. Chúng ta có thể hiểu tình trạng như thế này đã từng xảy ra trong lịch sử và sau đó cũng đã qua đi, hoặc chúng ta có thể sợ hãi và cảm thấy như sắp đến ngày tận thế và, vì vậy tự gây ra cho chính chúng ta những tác hại hơn là sự an lành. 10) It is reminding us that we can be patient, or we can panic. We can either understand that this type of situation has happened many times before in history and will pass, or we can panic and see it as the end of the world and, consequently, cause ourselves more harm than good. 11/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng đây có thể sự chấm dứt hay một sự khởi đầu mới. Đây có thể là một giai đoạn của sự nhận xét và hiểu biết, khi chúng ta học được từ những lỗi lầm của chính mình, hoặc nó có thể là sự bắt đầu của một chu kỳ sẽ tiếp diễn cho đến khi chúng ta học được bài học bằng cách này hay cách khác. 11) It is reminding us that this can either be an end or a new beginning. This can be a time of reflection and understanding, where we learn from our mistakes, or it can be the start of a cycle which will continue until we finally learn the lesson we are meant to. 12/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng quả địa cầu này đang bị bệnh. Nó nhắc nhở chúng ta cần nhìn vào tốc độ của sự phá rừng một cách nhanh chóng như chúng ta thấy tốc độ hao đi của cuộn giấy vệ sinh trong toilet vậy. Chúng ta trở nên bệnh vì căn nhà của chúng ta đang bệnh. 12) It is reminding us that this Earth is sick. It is reminding us that we need to look at the rate of deforestation just as urgently as we look at the speed at which toilet rolls are disappearing off of shelves. We are sick because our home is sick. 13/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng sau mỗi một nỗi khó khăn, luôn là một sự thanh thản. Đời sống là sự tuần hoàn, và đây chỉ là một thời kỳ của một tuần hoàn quy mô. Chúng ta không cần hoảng sợ, rồi nó cũng sẽ qua đi. 13) It is reminding us that after every difficulty, there is always ease. Life is cyclical, and this is just a phase in this great cycle. We do not need to panic; this too shall pass. 14/ Trong khi nhiều người nhìn con vi rút Corona/ Covid-19 như một cuộc "Thảm sát vĩ mô", tôi chọn nhìn nó như một sự "Điều chỉnh vĩ mô". 14) Whereas many see the Corona/ Covid-19 virus as a great disaster, I prefer to see it as a *great corrector* Nó được gửi đến để nhắc nhở chúng ta những bài học quan trọng mà dường như chúng ta đã lãng quên và giờ đây tùy vào chúng ta sẽ học hay không học. It is sent to remind us of the important lessons that we seem to have forgotten and it is up to us if we will learn them or not. Vương Quang Hùng
Phái đoàn hành hương Chùa Báo Ân
🙏 Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Con xin cúng dường bài hát Quan Âm Vô Lượng ạh!
Kính mời quý đồng hương và phật tử về Chùa Báo Ân (Orlando, Florida) để tham dự đêm văn nghệ cúng dường Lễ Hội Quán Âm và Vu Lan Báo Hiếu. Minh Vo (Hoàng Minh) sẽ phụ trách phần đệm nhạc và âm thanh.
Please join us at Guang Ming Temple on May 6th, from 10 to 3:30 for the annual celebration of Buddha's Birthday. A large Vegetarian Food Festival will take place following the morning's ceremony. There will also be an International Candy Exhibit in the gallery on the second floor. If you and your child would like to participate in the Baby Blessing Ceremony in the afternoon, please register prior to the event by calling the temple at 407-281-8482, or by stopping by the front desk. See you on May 6th!
Please join us on May 6th, from 10 to 3:30 for the annual celebration of Buddha's Birthday. Everyone is welcome! There will be a large Vegetarian Food Festival in the courtyard that will begin after the morning ceremony. If you are interested in your child participating in the Baby Blessing Ceremony. Please register for free by calling the temple or stopping by the front desk. See you on May 6th!

Chợ Chay | Spring Vegetarian Food Festival at Chua Bao An will be this Sunday, 1/19/2020 from 9am to 2pm.

Chợ Chay | Spring Vegetarian Food Festival at Chua Bao An will be Sunday, 1/19/2020 from 9am to 2pm.

🎊🧧Chương Trình Tết Canh Tý/
Lunar New Year’s Eve Celebration🧧🎊

Friday, 1/24/2020
7 PM Prayer ceremony followed by Lion Dance
8 PM Lunar New Year’s Eve Concert Program

Thong

Phái đoàn hành hương Chùa Báo Ân

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Le Hoi Quan Am 2019

Chua Bao An Buddhist Temple

youtube.com

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2019 CHÙA BÁO ÂN ORLANDO FLORIDA

Dai Le Phat Dan 2019 @ Chua Bao An Orlando Florida

https://youtu.be/gXej1KWlujE

Chua Bao An Buddhist Temple's cover photo

Chua Bao An Buddhist Temple

Chua Bao An Buddhist Temple

Lễ Phật Đản Chùa Báo Ân 2019

Happy International Woman Day

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Chợ Tết Chay/Tết vegetarian food festival at Chua Bao An Buddhist Temple will be on Sunday, 1/27/2019 from 10am to 2pm.

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Le Trai Tang Vu Lan 2018

Le Hoi Quan Am

Updated

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

🎊Văn Nghệ Phật Đản
This Saturday 5/19/18 starts at 7:00pm

🎊Văn Nghệ Phật Đản

🙏

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Orlando?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


5788 N Apopka Vineland Rd
Orlando, FL
32818

Opening Hours

Sunday 10:00 - 14:00
Other Orlando places of worship (show all)
College Park YSA Ward College Park YSA Ward
1375 Woodbury Rd
Orlando, 32828

The Young Single Adult College Park Ward of the Orlando Stake of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints

Majestic Life Church Majestic Life Church
821 S Kirkman Rd
Orlando, 32811

University Baptist Church University Baptist Church
14707 Sussex Dr
Orlando, 32826

We are a fellowship of believers coming together to declare the glory of the Lord and celebrate Jesus as King.

Ministerio Venga Tu Reino Internacional Ministerio Venga Tu Reino Internacional
5449 S Semoran Blvd
Orlando, 32822

Nuestra Vision es Ganar, Formar, Enviar....Dios da la vision Dios da la provision

St. Nicholas of Myra Byzantine Catholic Church St. Nicholas of Myra Byzantine Catholic Church
5135 W Sand Lake Rd
Orlando, 32819

We at St. Nicholas Catholic Church welcome you to learn about our church, Rite and Traditions. You will be enveloped by the beauty not only of our church and Liturgy, but by the Traditions of the Eastern Rite of the Catholic Church.

ISCF Masjid Al Haqq ISCF Masjid Al Haqq
545 W Central Blvd
Orlando, 32801-2540

Islamic Society of Central Florida's Masjid al-Haq is located in the heart of downtown Orlando.

Church At The Cross Church At The Cross
700 Good Homes Rd
Orlando, 32818

Leading all people to Know Christ, Grow in Christ, and Go for Christ! #WeAreCATC Sunday | 9:15 | 10:40

Seeds Of Hope Mission Inc. Seeds Of Hope Mission Inc.
4328 Walbridge St
Orlando, 32809

The Seeds Of Hope Mission Inc. is a non-profit organization formed to provide goods and services to orphaned children and disabled persons in need.

Church of God House of Comfort Church of God House of Comfort
5205 W Colonial Dr
Orlando, 32808

Hebrew 12 vs. 14: “Make every effort to live in peace with all men and to be holy; without holiness no one will see the Lord.”

Sisters Connected In Christ!!! Sisters Connected In Christ!!!
625 Lake DOT Cir
Orlando, 32801

Sisters Connected in Christ is a ministry for women of all ages. S.C.I.C are sisters connected to experience God in a different level by building one another, sharing testimonies and strengthening one another through the word of God.

Dany Fermo D’OYÁ Dany Fermo D’OYÁ
Orlando

�Umbandista � Oraculista � Baralho Cigano � Baralho dos Orixás � Limpezas Espirituais � Aconselhamentos Espirituais � Trabalhos Espirituais � Banhos Energéticos � Apaixonada pelo Candomblé

Morija Seventh day Adventist church Morija Seventh day Adventist church
2680 Lake Stanley Rd
Orlando, 32818