Bulgarian Christian Church Bethesda Houston

Bulgarian Christian Church Bethesda Houston

Comments

Hello, My name is Tino and I work for MasterWord. I am reaching out to you for your help. We are in need of a Bulgarian Interpreter for a community assignment on 04/18/2019 at 8:30AM for an estimated 2 hours in Katy, TX. Do you of someone able to assist? This is a paid freelance opportunity. Please call me at 281-589-0810 option 6 or email to: [email protected].
Писмо Творецът се облече във човешки лик, за да ни каже Божията славна вест! Това не е легенда, нито туй е мит! Животът на земята ни, е само тест! Дойде като смирен Служител тук за нас! Следа остави вечна с думи и дела! Свидетели видяха в Него ЖИВ компас, посочващ пътя за небесната страна! И ето тази вест: "Повярвай във Христа!" Че Той е жертвата, понесъл моя грях! И Той е СЛОВОТО, дарило ни вестта! И в Него, ЛЮБОВТА на Бога аз съзрях! Дали ще Го приемеш, можеш да решиш! Греха ти Той ще вземе, вечност ще дари! ОТКАЖЕШ ЛИ - тогава просто ще грешиш! Надежда за спасен'е - вечно остави! Кога пред БОГ, със своя грях ще се явиш, то, кой ще е защитник, кой е адвокат? И кой за теб ще моли? Как ще издържиш? За тебе ЗНАЕ ВСИЧКО! БЕ ЗА ТЕБ РАЗПНАТ! Не ще те моля, имаш Словото - ЧЕТИ! Дори свободна воля имаш, помисли! Че времето е кратко, времето лети! За теб умря на кръста - ЗА ДА ТИ ПРОСТИ! Обичам те! 17 септември 2017 г.
Въпросите Пребродих аз морета,океани, видях величествени планини! Изпратих много залези сияйни, и реех взор в зелени долини! И питам се, защо ли красотата, привлича ме със свойто обаян'е? И кой създаде тук така земята, с цветя, да радват мойто обонян'e? Дали е плод на сляпата случайност? Случайни ли са моите очи? Че взирам се в звездите до безкрайност, и къпя се във слънчеви лъчи? Защо обичам и добрите хора, и ценностите святи на морала? Но мразя източника на раздора, на злото мразя грозната спирала?! И КОЙ във мене съвестта постави? Да тегли думи и дела, мотиви? Свидетел таен е на мойте нрави, на всичко скрито, с пориви лъжливи! Това Си ТИ, о Боже на небето! За нас промисли ПЪТ за вечността! С кръвта Си Бог изтрива досието, със вяра щом приемеш днес Христа! 8 септември 2017

Bulgarian Christian Church Houston е църква , която стои на основата на християнските принципи в Библията .

Operating as usual

По писмо до Галатяните 1 гл.

Спомнете си предишните неща от древността,
от древността Съм казал ставащите днес неща!
Защото Аз Съм БОГ, и няма като Мене друг!
И от начало изявявам бъдещето тук!
И казвам: "Намерението Ми ще устои!
Когато хищна птица Аз зова, то кой ще обясни?
И ще извърша всичко, що Ми е угодно!!
И от земя далечна, МЪЖ зова, за дело благородно!
Защото Аз Съм Бог, и ВАШИЯ СЪЗДАТЕЛ!"
Затуй повиках мъж, на име Савел!
Превърна се във "малък", стана той апостол!
Христово благовестие пося тогаз с покорство!
Писмо написа той до вярващи в Галатия!
"Да бъде мир и благодат на вас от Бога, Святия!
И от Христа Исуса, Себе Си предал за нас,
от грехове да ни избавя в земния ни час!
Комуто Славата принадлежи ви век АМИН!
И чудя се, им пише, чухте моето известие,
и много скоро минахте към друго благовестие!
Със думите от тези Словото изопачили!
Вестта Христова те, неправилно са обяснили!
Дори "от нас" дошли, дори и ангел от небето,
ви носи вест различна, делото им е проклето!
Отново казвам, някой с друго благовестие,
освен това, кое от мен приели сте с известие,
да бъде той проклет! Защото аз на Бога служа!
И ТАЗ Христова вест, която тук от мен се слуша,
НЕ СЪМ ПРИЕЛ АЗ ОТ ЧОВЕЦИ, НО ОТ БОГА!
Чрез откровението от Исуса, с волята Му строга!
Че чули сте делата ми във старата религия,
КАК мразех, гонех Църквата в онез събития!
Но Бог, дори в утробата на майка ми, ме отделил,
и Своя СИН, ДА МИ ОТКРИЕ, бе благоволил!
За да Го проповядвам тук между езичниците!
Не питах себе си и други, спрях с двуличниците!
Дори Не слязох при апостолите във Ерусалим!
Заминах за Арабия, да бъда с Божий Син!
И пак се върнах във Дамаск за три години!
И тръгнах за Ерусалим, до братята "РОДНИНИ"!
Петнайсет дни прекарах с Кифа, с мир в Духът!
И Якова видях, бе брат Господен, брат по плът!
И други не видях! А истината тук ви казвам!
Във Сирия, в Киликия, за вярата разказвам!
И лично Църквите не ме познаваха!
Но слушаха за мен, и вече вярваха,
че този, който Църквите е разорявал,
за вярата Христова, с ревност проповядвал!
И Бога славеха за моето СПАСЕНИЕ!"
И Богу се покланяха, за свойто избавление!
следва 2 гл.

По Деяния 28:17-31
(последно от Деяния на апостолите)

След три дни Павел свика Първенците на народа,
и каза има за себе си, с идея благородна;
"Дойдохте, братя, ето, без да съм извършил зло,
против Закона с бащините обичаи в тоз народ,
Предадоха ме вързан във Ерусалим с верига!
Виняха ме, но нямаше свидетелство на книга,
за смърт достойно! Щяха да ме пуснат даже,
но те се противиха! Ето, Кесаря ще каже!
И в нищо днес народа си не обвинявам!
По таз причина, тук пред вас заставам!
Защото за това, което и Израил се надява,
съм вързан със верига, и ме тя смущава!"
А те казаха, е нямало писма, и никой друг,
за него, нещо лошо, да е казал тук!
Да чуем всички днес, за личното ти мнение,
Известно е, говорят всичките против това учение!
И те определиха ден, мнозина бяха там,
където той живееше с войника в стая сам!
От сутринта, до вечерта говореше им Слово,
със доказателства от Писаното в Името Христово!
И уверяваше ги за Исус и от Закона,
и от Пророците, и Псалмите във своя зона!
Повярваха едни на думите му жарки!
Оттегляха се други там, невярващи и жалки!
Исус каза, ПОВЯРВАШ ЛИ, СПАСЕНА е душата!
Не вярваш ли в Христа, презираш на кръвта цената!
Напомня Павел, що Исайя казва за изгубен:
"Иди, кажи на всички тия люде,
Със слушане, ще слушате гласа на Бог заветен,
С очи, ще гледате, Но няма да го разберете!
Защото тлъсто е сърцето от преяждане!
Ушите им натегнаха, не чуват със ушите си!
Очите си затвориха, не виждат със очите си!
ТА да не би да чуят, да не би да видят,
та да не би да РАЗБЕРАТ с сърцето" и да идат
при КРЪСТА на Христа, ТА ДА СЕ ОБЪРНАТ!
От ЛОШИТЕ ПЪТЕКИ, ВСИЧКИ ДА СЕ ВЪРНАТ!
Христос е ПЪТЯ, ИСТИНАТА И ЖИВОТА!
ХРИСТОС, живота Си, за тебе даде на Голгота!
ХРИСТОС Е САМО, КОЙТО ИЗЦЕЛЯВА!
Затуй езичниците днеска посещава!
За две години Павел престоя във тая стая.
Приемаше и учеше тук всеки, който се покая!
И семето ПОСЯ на царството на БОГА, неуморно!
Христов Свидетел бе, за пример на света, безспорно!
(следва писмото на Павел до Галатяните)

По Деяния 28:1-16

СПАСЕНИ веч, разбрахме островът се казва Малта.
Туземците показаха към нас любов богата!
А бе студено, дъжд валеше, огън те накладоха!
И всеки търсеше дърва, на огъня стоварваха!
И Павел, куп от храсти взе на огъня да сложи,
от тях ехидна изпълзя, в ръката му се вкопчи!
Туземците видяха, тя висеше на ръката,
и мислеха, виновен е, и то със кръв пролята!
Макар, че от морето някак се избави,
то правосъдието, няма жив да го остави!
Но Павел тресна в огъня змията вредна,
и не почувства нищо зло, и никаква повреда!
А те очакваха, че ще се появи оток,
очакваха, ще свърши той със край жесток!
Но дълго чакаха! И промениха свойто мнение,
че той е бог! ( А бе със Божие благоволение!)
И близо бе имението тук на Първенеца,
приятелски ни храни три дни във "двореца"!
И случи се баща му болен, с треска, с дезинтерия!
А Павел влезе там, и с дарбата си с изцерения,
помоли се над него, и ръце положи; Оздравя!
И много болни идваха, и здравето ги осия!
Три месеца, показаха ни добрини големи!
Да тръгваме, със кораб друг, дошло бе време!
И те донесоха потребното за нуждите ни там!
След три дни, спряхме в Сиракуза, с кораба избран!
От там във Ригия, а после в Потиоли,
и братя там открихме, групата им ни помоли,
и седем дни останахме със тях! И ето Рим!
И чули бяха там за нас възлюбени на Божий Син,
дошли до Апиевото тържище и до трите кръчми!
(А сигурно е, Павел, морското пътуване измъчи!)
Дошли те бяха само за да ни посрещнат!
Видя ги Павел, Богу благодарен с грижа днешна!
И ОБОДРИ СЕ! Влезе в Рим възрадван!
Макар, не беше тук, тъй както бе очаквал!
А стотника, затворниците даде на войводата!
Но Павел бе със свободата тук, възможната!
Отделно позволиха да живее със войника,
но беше постоянно вързан със верига!
БЛАЖЕНИ ГОНЕНИТЕ, ДА, ЗА ПРАВДАТА ХРИСТОВА!
ЗАЩОТО ТЯХНО Е НЕБЕТО В СВЕТЛИНАТА НОВА!
следва17-31

По Деяния 27: 21-44

След дълъг пост, каза им Павел, там пред тях открит:
"Не ме послушахте, да се не вдигаме от Крит!
Дори сега, съветвам да сте с мисли бодри, други,
защото ни една душа, не ще да се изгуби!
Но само кораба! Защото ангелът от Бог,
Комуто служа, до мен, ми рече тази нощ:
"Не бой се Павле, там пред Кесаря ще се явиш!
На всички с тебе, Бог, живота им ти подари!!"
Бъдете бодри, господа, ще бъде точно, както чух!
Изхвърлени на остров, няма да е никой сух!"
Четиринайсет денонощия, насам, натам,
бе тласкан кораба ни в тази буря сам,
в Адриатическо море! Моряците усетиха,
че приближават суша, и намериха
дълбочината намалява! Всички се страхуваха
от каменистите места, и котвите заспускаха,
от зад на кораба в очакване на утро светло!
Моряци, лодки спускаха от пред, където
с предлог да спуснат котви и от пред,
се готвеха да бягат! Павел рече с тона мек:
"А ако тези не останат, няма избавление!"
Въжетата орязаха на лодки за спасение!
На сутринта покани Павел всички да похапнат!
"Ех, две са седмиците тук сте гладни, и ви каня,
храната сила ще даде за избавление,
на никой, даже косъм, няма да е в поражение!"
И хляб в ръцете взе, благодари, и почна да се храни!
И всички тук се ободриха, всичките събрани!
Накрая житото изхвърлиха в морето!
Разсъмва се, земята не познаха тука, ето!
Но залив беше там, с брега си пясъчлив!
Решиха кораба да тикнат там във здрача сив!
И всички котви там оставиха в морето!
Развързаха и връзките на кормилата, ето!
Развиха малкото платно в посоката на вятъра!
Поеха към брега. но бяха на морето в "кратера!"
Водата биеше от две страни! И кораба заседна!
И предницата се заби, а задницата бе проблема!
Започна да се разглобява в бурните вълни!
Войници, за затворниците отговорни, със злини,
поискаха да ги убият! За да не избягат!
Но стотинка, към Павел беше с воля блага,
възпря ги! Заповяда, който плува, той да скача!
А който е неопитен, с дъски да се закача!
И стана, двеста и седемдесет и шест човека,
СПАСЕНИ бяха от вълните в битката нелека!
Защото там, един човек, ЗАТВОРНИК, ПАВЕЛ,
видя, при него бе от Бог изпратен ангел,
със дума, всичките от кораба му подарява!
Защото верен бе, Христов свидетел с ВЯРА!
следва последната 28 :1-16

По Деяние 17:1-20

Решено беше вече Павел да отплува в Рим,
със още няколко затворника и Павел в тим!
На Юлий стотника, затворниците повериха!
На Адрамитски кораб всички се качиха!
(И Аристарх от Солун беше заедно с нас!
И във Сидон!Добър бе Юлий с Павел с тази власт,
и позволи му при приятелите си да иде,
да му послужат там, а също да ги види!
А после плувахме на завет там под Кипър!
И силен вятър духаше, противен, без да спира!
За дни преплувахме морето Киликийско,
и стигнахме във Мира, след морето Памфилийско!
Във този град намери кораб стотника за Рим.
И с него бавно, много дни, в Италия "вървим"
Едва дойдохме в Книд, със вятъра противен!
Под Крит, на завет там със вятър интензивен!
Салмон преминахме със мъка до Добри пристанища!
(И в бурното море, дали са били в тихи сънища?!)
За много дни пътувахме, и ставаше опасно!
И Павел рече: "От вятъра и бурята е вече ясно,
повреда, загуба, не само за товар и кораба!
В опасност е дори живота тук на хората!"
Но стотника се доверяваше на капитана!
Не бе добро пристанището, търсеха промяна!
И вдигнаха се за да стигнат Феникс, там на Крит!
И там да презимуват, НЕ на вятъра открит!
Подухна южен вятър, котви вдигнаха за път,
но скоро спусна се "евраквилон", и бе върхът!
От яростния вятър, с кораба оставен на вълните,
под островчета Клавдий бяхме, бурята налита!
Опитваха дори и кораба така препасващи,
от страх, върху Сардис, за да не бъдат тласнати!
Платната те свалиха, хвърляха товара!
Опасна беше бурята, надеждата събаря!
За много дни не виждахме ни слънце, ни звезди!
И бурята напираше, готова да ни нарани!
Изчезна вече всякаква надежда за спасение!
И утре ще довърша, Павел имаше видение!
И как по чуден начин всички Бог избави!
Защото Павел, в Рим, ще трябва сам да се представи!
следва 27: 21-44

По Деяния 26:17-32

Защитата на Павел тук ще продължи,
с прекъсването, извинение душата ми дължи!
Исус, на Павел в светлината още тук говори:
"Свидетел ще Ми бъдеш, пред царе, народи!
Ще те избавям от езичници и от юдеи!
Изпращам те при всичките народи и евреи!
Очите им за да отвориш, та да се обърнат,
от тъмнина и грях, към светлината да се върнат!
От властта на сатана, към БОГ на вековете!
ПОКАЯНИ, ДА БЪДАТ ТУК ПРОСТЕНИ ГРЕХОВЕТЕ!
Наследство да приемат между ОСВЕТЕНИТЕ,
ЧРЕЗ ВЯРА В МЕНЕ!"Със което идват и ПРОМЕНИТЕ!
Затуй, царю Агрипе, не бях аз непокорен!
Небесното видение ме прави отговорен!
И проповядвах първо на юдеите в Дамаск,
в Ерусалим, в Юдея, и на езичниците аз!
Да се ПОКАЯТ, и да се ОБЪРНАТ те към Бога!
С делата, съответстващи на покаяние със болка!
Затуй, юдеите във храма там ме уловиха,
с тълпа голяма обкръжиха и почти убиха!
Но Господ ми помогна, ето, ТУК съм аз свидетел!
Говоря и пред скромен, да, и пред Владетел!
И без да казвам друго, без да съм оскъден
какво Мойсей с пророците казаха, че ще бъде!
И точно, че ХРИСТОС, ще трябва много да пострада!
И Той Възкръсна, над смъртта с победа от засада!
И днес Е светлина и за езичници, и за юдеи!"
Когато той в защита бе на своите идеи,
Извика Фест: "О Павле, полудял си във заблуда!
Голямата ти ученост, те води до полуда!"
"Не съм, честити Фесте, полудял от знание!
Със разум здрав, със думи истини в призвание!
Защото царя знае, няма тука нищо скрито!
Царю Агрипе, вярваш ли пророците, които,
(говориха от Името на Бога!) Зная, че ги вярваш!"
Агрипа каза: "Ти, без малко тук ме убеждаваш,
да стана християнин!" А Павел там му рече:
"На Бога бих се молил, малко или много вече,
не само ти, но всички тук събрани днес,
да станат като мен, (със тази чудна вест!)
Освен, ОКОВИТЕ на моите нозе!"
И стана царя, оттеглиха се всички те!
Говориха си, че човека не злослови,
не върши нищо тук за смърт или окови!
Агрипа промълви на Феста:"Човека с дар словесен,
би трябвало да пуснем, но до Кесаря се е отнесъл!
следва 27:1-20

По Деяния 26:1-16

Тогава цар Агрипа, тук на Павел рече:
"За себе си е позволено да говориш вече!"
"Царю Агрипе, таз възможност е за мен честита
че мога днес, пред тебе да говоря във защита,
относно всички обвинения тук от Юдеите!
Защото вещ си във обрядите между евреите!
Затуй те моля, слушай думите ми със търпение!
Живота ми от млад, се знае в нашто обкръжение!
Че според строгото учение на нашта вяра,
живях аз стриктно фарисей, във пълна мяра!
И сега съм тук пред този съд, със таз надежда,
за обещанието, да, което Бог за нас привежда,
и още от бащите ни, до изпълнението на което
да, тез дванайсет племена очакват тука, ето,
в служение на Бога ден и нощ! За таз надежда,
съм обвиняван днес, с омразата безбрежна!
Защо да мислят тука нещо НЕ за вярване?
Че мъртви може Бог да вдига с възкресяване?
И аз си мислех, трябва, мога, аз да върша много
против Исуса Назарянина, СИНЪТ НА БОГА!
Което вършех със старание в Ерусалим!
И вързвах, и затварях с ревност, с гняв непримирим!
В тъмници пращах вярващите във Исуса тука!
Със власт от Главните от храма, мислех е сполука!
И за убиване на християни давах глас!
(И Стефана за да убият, бях съгласен аз!)
Измъчвах ги премного в всяка синагога!
Като ги карах там пред мен да хулят Бога!
В голямата си ярост, гонех ги от градовете!
По тая работа, пътувахме в Дамаск с конете!
Със власт, с поръчка от Свещениците главни!
Царю, проблесна светлина голяма, беше пладне,
От слънчевия блясък бе дори по-ярка!
Внезапно ослепях, и знаех, че съм в мрака!
И всички осия, и бяхме долу на земята,
изплашени от тази светлина богата!
И глас ми проговори на еврейски:
"О, Савле, Савле, ти защо ме гониш?(тъй злодейски!)
Срещу остен се рита трудно!"В страх сега отроних:
"Ти КОЙ си?"-"Аз, Исус от Назарет Съм, който гониш!
Стани сега, затуй ти се явих, ще бъдеш Мой служител!
Свидетел ще Ми бъдеш с туй, което си изпитал!
Че ти си Ме видял! И всичко, що ще ти открия!"
И...трябва да прекъсна, съжалявам, как да скрия?!
Защитата си Павел пак ще продължи,
с прекъсването, извинение душата ми дължи!
следва 26:17-32

По Деяния 25:13-27

И цар Агрипа със Вирникия дойдоха с жеста,
да поздравят в Кесаря управителя Феста!
И бавеха се, Фест доложи Павловото дело!
"Човек оставен тук от Феликс е в окови, ето,
За него, главните в Йерусалим, със жалба,
поискаха да го осъдя! С него са във свада!
Но аз им отговорих, -Римляните нямат обичай,
присъдата да бъде никому със смъртен край,
преди да срещне обвинителите си в лице!
За своята защита, може да говори от сърце!
И тъй, на стол съдийски седнах незабавно,
и делото се гледа според правила изрядно!
Но обвинителите тук не го виняха в зли дела,
които предполагах, а говориха сега
за техните си вярвания, някой си ХРИСТОС,
и който бил умрял, бе важния въпрос!
За който Павел казваше уверено, Е ЖИВ!
И бях в недоумение, показвах, че съм търпелив!
Предложих, делото да бъде във Ерусалим!
Но Павел Августа избра, и бе непримирим!"
И цар Агрипа каза: "Искаше ми се и мене,
да чуя тоз човек!" а Фест,"Да, Утре за това е време!"
И ето, Царя със Вирникия дойдоха с блясък!
Със хилядници, с видни от града им без остатък!
Със заповед на Фест, дойде затворника в ОКОВИ!
И Фест каза: "Царю Агрипе, и всички тук готови,
това е той, човека, който целия народ юдейски
крещяха, че Не трябва да живей, -на арамейски!
Но аз намерих, няма той дела за смърт достойни!
При Кесаря реши, и там ще бъде с наши войни!
И ето, той е тук пред вас, особено пред Царя!
(дойде за своите дела да отговаря!)
Пред теб, Царю Агрипе, след разпитването му,
да имам що да пиша от изпитването му!
Защото ми се вижда някак, е без мнение,
човека вързан да изпратя и без обвинение!"
И в следваща е , двадесет и шестата глава,
защитата на Павел, смело вдигнал своята ръка!
следва 26:1-16

По Деяния 25: 1-13

И Фест, като пое в ръцете си властта си,
След три дни тръгна към Ерусалим от областта си!
Първосвещеника и първенците със неправда,
при Фест дойдоха, против Павел тук със жалба:
да дойде за дела в Ерусалим, (със намерение,)
по пътя във засада, с убийство в стълкновение!
Но Фест им каза: "Павел, пази се добре под стража!"
И скоро, той самия, там ще бъде даже!
Влиятелните между тях, да слязат там,
и ако има нещо криво в него, да го съдят сам!
След осем или десет дни, той слезе във Кесария.
На следващия ден, бе Фест на стола стария,
в съдебна зала, заповяда Павел тук да бъде!
И от Юдеите във този съд да бъде съден!
А те, виняха го със много, тежки обвинения!
Не можеха да ги докажат, с факти в обяснение!
И Павел във защита, каза: "Нито против храма,
и нито против Кесаря, злодейство няма!
И ни против Закона имам престъпление!!"
Но Фест, желаейки юдейското благоволение,
каза на Павел: "Ти, желаеш ли в Ерусалим,
пред мен да се явиш за спора нерешим?"
Но Павел каза: "Днес стоя да бъда съден,
пред Кесаревото съдилище, е тук да бъде!
На тез юдеи аз вреда не съм им сторил!
И ти добре го знаеш, още за да спорим!
Но ако съм злодеец, със вина за смърт достойна,
не бягам от смъртта, за нещо непристойно!
Но ако НЯМА истина във тези обвинения,
то никой, който иска тяхното благоволение,
не може да ме предаде, за да им угоди!
До Кесаря отнася се, за моите съдби!
И след като разискаха въпроса със съвета,
На Павел Фест представи мнението и ответа!
"Отнасяш се до Кесаря, при Кесаря ще идеш!"
(Христов свидетел--Кесаря дори не ще подминеш!)
Дори Агрипа, царя на евреите е запознат
със делото на Павел, щом дойде във този град!
следва 25: 13-27

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Houston?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

2019 Christmas celebration
Водно кръщение Йоана- 2
Водно кръщение Йоана

Location

Telephone

Address


6400 Woodway Drive, Room Parlor B
Houston, TX
77057

Opening Hours

Sunday 16:30 - 19:00
Other Christian Churches in Houston (show all)
First Congregational Church of Houston, UCC First Congregational Church of Houston, UCC
10840 Beinhorn Rd
Houston, 77024

Where faith is a journey and thinking is required.

Generacion Jabes Generacion Jabes
12801 Robert E Lee Rd
Houston, 77044

Ministerio Juvenil "Generacion Jabes" Crónicas 4:9-10 10 E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: !!Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe! ......

Bridge of Overcomers Ministry Bridge of Overcomers Ministry
10101 Bissonnet Suite J
Houston, 77036

The Bridge of Overcomers Ministry aka BOOM teaches the Word of God as well as assists those in the community. We are rated R for Real Christians.

Archangel Raphael Coptic Orthodox Church of Houston Archangel Raphael Coptic Orthodox Church of Houston
14220 Crescent Landing Dr
Houston, 77062

Archangel Raphael Coptic Orthodox Church is served by Fr. Athanasius Kaldas and a member of the Coptic Orthodox Diocese of the Southern United States.

Christian Hope Fellowship Christian Hope Fellowship
898 W Little York Rd
Houston, 77091

Reaching The UnChurch And Winning Them

Iglesia El Alfarero Iglesia El Alfarero
13938 Bandera St
Houston, 77015

Cy-Fair Christian Church Cy-Fair Christian Church
9730 Grant Rd.
Houston, 77070

Cy-Fair Christian Church exists to cultivate fully devoted disciples of Jesus who are engaged in Christ-centered worship, stewardship, and relationships.

Loving Word Fellowship Church Loving Word Fellowship Church
170 Rittenhouse St
Houston, 77076

Loving Word Fellowship Church is a place 'Where Everybody Belongs!'

RCCG Isaac Generation RCCG Isaac Generation
10330 Sugar Branch Dr
Houston, 77036

The Place where God lives! (Ephesians 2:22)

Fortaleza Espiritual Youth Ministry Fortaleza Espiritual Youth Ministry
1613 W Little York Rd
Houston, 77091

Departamento de jovenes de Fortaleza Espiritual Ministries www.fortalezaespiritual.com

Downpour Downpour
14718 Woodford Dr
Houston, 77015

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C