วัดโพธิการาม

วัดโพธิการาม

Comments

#ทำDEขายดี จะพาคุณผู้ชมเข้าวัด ทำบุญ ดูความทันสมัยของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่พลิกโฉมเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ดูสินค้าชุมชนออนไลน์ ที่สร้างชื่อไปไกลถึงต่างแดน

วัดโพธิการาม

ยาใจ...ต้านภัยโควิด-19

youtube.com

รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ช่อยกันป้องกันไว้เด้อพี่น้อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลัง "บวร" จังหวัดร้อยเอ็ด รณรงค์ป้องก.....

pr.moph.go.th

สำนักสารนิเทศ

เลขาธิการ สปสช.ลงพื้นที่ให้กำลังใจ

pr.moph.go.th เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

09042562รวมงานสำคัญๆ

09042562รวมงานสำคัญๆ

10032562งานหลวงปูสุข บ.ท่าม่วง101

24012562อบรมพระคิลานุปัฏฐาก รุ่น 2 วันที่สี่

24012562อบรมพระคิลานุปัฏฐาก รุ่น 2 วันที่สี่

23012562อบรมพระคิลานุปัฏฐาก ศอ7 รุ่น2 วันที่สาม

23012562อบรมพระคิลานุปัฏฐาก ศอ7 รุ่น2 วันที่สาม

22012562อบรมพระคิลานุปัฎฐาก ศอ7 รุ่น 2 วันที่สอง

22012562อบรมพระคิลานุปัฎฐาก ศอ7 รุ่น 2 วันที่สอง

21012562อบรมพระคิลานุปัฏฐาก ศอ.7 วันแรก

21012562อบรมพระคิลานุปัฏฐาก ศอ.7 วันแรก

วัดโพธิการาม

กศน.เขวาสินรินทร์ ช่วยประชาสัมพันธ์ /ขอบคุณพี่เสน

youtube.com

สื่อสปอตประชาสัมพันธ์จากสมาร์ทโฟน@วัดโพธิการาม ร้อยเอ็ด

กศน.เขวาสินรินทร์ ช่วยประชาสัมพันธ์ /ขอบคุณพี่เสน

19-20062561ประชุม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

19-20062561ประชุม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

24022561กฐินสามัคคี ร่วมบุญปีละครั้ง

13-15112559งานขาวดำ วรรณี คำโคกกลาง(บล) เมรุวัดโพธิการาม

13-15112559งานขาวดำ วรรณี คำโคกกลาง(บล) เมรุวัดโพธิการาม

ร่วมไว้อาลัย แม่อ่อน ตีจ๊ะ ฌาปนกิจศพ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ เมรุวัดโพธิการาม

14072559งานขาวดำ พ่อสนอง วิระผล(พ่อมา)

14072559งานขาวดำ พ่อสนอง วิระผล(พ่อมา)

Timeline Photos

09062559ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 2

09062559ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 2

08062559ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 1

08062559ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 1

03062559กิจกรรมที่ทำเรื่อยๆ

03062559กิจกรรมที่ทำเรื่อยๆ

20052559งานในเดือนนี้

20052559งานในเดือนนี้

Photos from วัดโพธิการาม's post

07-09012559งานมุทิตาสักการะ พระครูบัวสาย

07-09012559งานมุทิตาสักการะ พระครูบัวสาย

2556-7-8แรงยังมี....บริการด้วยใจ ทำงานด้วยศรัทธา

2556-7-8แรงยังมี....บริการด้วยใจ ทำงานด้วยศรัทธา

2558 ทำได้เท่าที่ทำ

2558 ทำได้เท่าที่ทำ

31 ธันวาคม 2558 สวดมนต์ข้ามปี เริ่มดิถีใหม่ หัวใจใฝ่ธรรม เริ่มเวลา 18.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0812974226

10 ธันวาคม 2558 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558 "โครงการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน" ณ ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

youtube.com

5 พระนักพัฒนา เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง รับรางวัล

รางวัลของการทำงาน

วีทีอาร์ นำเสนอและแสดงมุทิตาธรรมต่อพระอาจารย์ทั้ง 5 รูป ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมพลังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 1.พระสุน...

21-22 พฤศจิกายน 2558 ร่วมงานกฐินกัน บำเพ็ญทานบารมี

21-22 พฤศจิกายน 2558 ร่วมงานกฐินกัน บำเพ็ญทานบารมี

21-22 พฤศจิกายน 2558 งานกฐินพ่อสร้อย ขนเปี้ยม บวชแฮ็ค

21-22 พฤศจิกายน 2558 งานกฐินพ่อสร้อย ขนเปี้ยม บวชแฮ็ค

[08/15/15]   กำหนดการ
พิธีทำบุญทอดเทียนรวม สมทบทุน “กองทุนการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอปทุมรัตต์”
พิธีสามีจิกรรมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ปฐมนิเทศนักธรรม ธรรมศึกษาอำเภอปทุมรัตต์
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดโพธิการาม บ้านโพธิ์น้อย โพธิ์ศรีสวัสดิ์ ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๙ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า รวบรวมจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่
ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต เดินทางมาถึงมณฑลพิธี
- พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ พร้อมคณะสงฆ์อำเภอปทุมรัตต์
ประกอบพิธีสามีจิกรรม พระมหาเถระระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายเครื่องสักการะ
แด่ พระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระสุขุมวาทเวทีและ
พระครูปริยัติธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
- นายสมชาย จิรวรรณาภรณ์ นายอำเภอปทุมรัตต์ ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์
ถวายเครื่องสักการะ แด่ พระพุทธิสารมุนี
- นายสฤษดิ์ พลหนองหลวง นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง
ถวายเครื่องสักการะ แด่ พระพุทธิสารมุนี
- นายสมชาย จิรวรรณาภรณ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระครูดิตถธรรมานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ ฝ่ายการศึกษา กล่าวถวายรายงาน
- พิธีปฐมนิเทศนักธรรม ธรรมศึกษา ของอำเภอปทุมรัตต์
- พระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้โอวาท
- มัคนายกอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
พิธีทอดเทียนรวม และทอดผ้าป่าสมทบทุนการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอปทุมรัตต์
ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมประกวดสรภัญญะ ศีลห้า (ตำบลละ ๑ คณะ)
ชมนิทรรศการศีลห้ารอบบริเวณวัด
- ร่วมรับประทานอาหาร
- เสร็จพิธี
--------------------------
หมายเหตุ –กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

05082558เข้าพรรษา ครูแก้วถวายเก้าอี้

05082558เข้าพรรษา ครูแก้วถวายเก้าอี้

21-22-27กรกฎาคม 2558 บวชเฉลิมพระเกียรติ

บวชเฉลิมพระเกียรติ หลวงพี่เอก หลวงพี่บิ๊ก

บวชเฉลิมพระเกียรติ หลวงพี่เอก หลวงพี่บิ๊ก

31 กรกฏาคม -27 ตุลาคม 2558 งดเหล้าครบพรรษาเด้อ

31 กรกฏาคม -27 ตุลาคม 2558 งดเหล้าครบพรรษาเด้อ

20062558 หนองมะเขือถวายน้ำ ไฟแดงเลี้ยงเพล

20062558 หนองมะเขือถวายน้ำ ไฟแดงเลี้ยงเพล

20062558มาช่อยงาน....หลวงพี่หนองมะเขือ

20062558มาช่อยงาน....หลวงพี่หนองมะเขือ

30 มิถุนายน 2558 ขอนิมนต์/เจริญพร เชิญ ร่วมงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ

30 มิถุนายน 2558 ขอนิมนต์/เจริญพร เชิญ ร่วมงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ

3 พ.ค.-30 มิ.ย.2558 มีงานรอคุณ

3 พ.ค.-30 มิ.ย.2558 มีงานรอคุณ

11 ธันวาคม 2557 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดโพธิการาม

11 ธันวาคม 2557 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดโพธิการาม

11 ธันวาคม 2557 อบรมICT นักศึกษา กศน.ตำบลโพนสูง

11 ธันวาคม 2557 อบรมICT นักศึกษา กศน.ตำบลโพนสูง

5-6122557 ทำบุญ ถวายสังฆทาน

5-6122557 ทำบุญ ถวายสังฆทาน

18112557เทศบาลโพนสูง ออกประเมินศูนย์เด็ก

18112557เทศบาลโพนสูง ออกประเมินศูนย์เด็ก

16 ตุลาคม 2557 งานกฐิน พ่อทองบู่ กาสิงห์ บ้านข่าน้อย ปทุมรัตต์101

16 ตุลาคม 2557 งานกฐินอุทิศส่วนกุศลหา คุณพ่อทองบู่ กาสิงห์ ที่บ้านข่าน้อย ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
และงานบวช 15 ตุลาคม 2557

16 ตุลาคม 2557 งานกฐินอุทิศส่วนกุศลหา คุณพ่อทองบู่ กาสิงห์ ที่บ้านข่าน้อย ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
และงานบวช 15 ตุลาคม 2557

23 ตุลาคม 2557 งานฌาปนกิจศพ แม่ปทุมมา กาสิงงห์ บ.โคกทม ปทุมรัตต์

23 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่ปทุมมา กาสิงห์ ที่วัดสุวรรณาราม บ้านโคกทม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

23 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่ปทุมมา กาสิงห์ ที่วัดสุวรรณาราม บ้านโคกทม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

23102557 เก็บอัฐิ ตักบาตร แพรงาม พิเชียรโสภณ(อ้อย)

23102557 เก็บอัฐิ ตักบาตร แพรงาม พิเชียรโสภณ(อ้อย)

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Fayetteville?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


75 หมู่ 6 บ้านโพธิ์น้อย ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
Fayetteville, NC
45190
Other Fayetteville places of worship (show all)
B3 Students B3 Students
1130 Bingham Dr
Fayetteville, 28304

The Official ALBC Student Ministry page

New Bethel DOC New Bethel DOC
401 Buxton Blvd
Fayetteville, 28301

One Lord, One Faith, One Baptism.

Greater Harvest Global Ministries, Inc. Greater Harvest Global Ministries, Inc.
450 Robeson Street
Fayetteville, 28301

Apostles Jamaal and Lakisha Dunham "We believe in loving people God's way!"

KLC of North Carolina KLC of North Carolina
Fayetteville

Rivers Church Rivers Church
113 Foch St.
Fayetteville, 28306

Living Everyday with purpose and on purpose fulfilling God's plan for the Abundance of Life! He that believeth on him as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. - John 7:38

Refuge Teens Refuge Teens
2569 Owen Dr
Fayetteville, 28306

Hey guys and welcome to The Refuge! Here is where we will keep you up to date on what's going on!

Cliffdale Community Church Cliffdale Community Church
7763 Cliffdale Road (Between Rim Rd And Reilly Road)
Fayetteville, 28314

Our mission is to to turn everyday people into fully devoted followers of Jesus Christ. Join Us for Sunday Services @ 10:00 a.m. o Nursery @ 10:00a.m. (Children's building) o Preschool Bible Study @ 10:00 a.m. (Children's building) o Elementary Bible Stud

Rivers Of Faith Church Rivers Of Faith Church
S Eastern Blvd
Fayetteville, 28312

We are a Non-Denominational church that lets the Spirit control the services.

Lighthouse Harvest Church Inc Lighthouse Harvest Church Inc
1069 Southren Ave.
Fayetteville, 28306

MacPherson Presbyterian Church Youth Ministries MacPherson Presbyterian Church Youth Ministries
3525 Cliffdale Rd
Fayetteville, 28303

Youth Ministry of MacPherson Presbyterian Church

Anointed Word Ministries Anointed Word Ministries
5303 Bragg Blvd
Fayetteville, 28311-5103

Church

Hope Harbor Christian Ministries, Inc. Hope Harbor Christian Ministries, Inc.
222 Dedication Drive
Fayetteville, 28306

Christian ministry serving the homeless, the poor, the addicted, and the needy in the Fayetteville, NC area since 1970