Viet Faith Dallas, Dallas, TX Video February 24, 2020, 8:28pm

Videos by Viet Faith Dallas in Dallas. The Vietnamese Faith Baptist Church in Dallas, TX welcomes you to the joy of our worship service and meal fellowship on Sunday from 10:00am - 1:30pm.

“Tại Sao?”
Giăng 9:1-40
Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

Other Viet Faith Dallas videos

Bài học về sách Khải Huyền chương 1 của tuần 1.

Sinh hoạt Ban Nữ giới Đức Tin qua Zoom Meeting hôm nay. Sứ điệp “Phụ Nữ Trong Nghịch Cảnh” Ma-thi-ơ 28:1-8. Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

Lễ Thờ phượng trực tuyến vào Chúa Nhật Lễ Lá - Lễ Tiệc Thánh và Sứ điệp "Vào Thành Giê-ru-sa-lem". Online Worship service on Palm Sunday - Communion service and sermon "Entering Jerusalem".

Chương trình Lễ Thờ phượng Chúa trực tuyến qua Zoom Meeting vào Chúa Nhật 29-03-2020. Worship Service Online via Zoom Meeting on Sunday March 29, 2020.

Trong bối cảnh lo sợ của Đại Dịch Bệnh COVID-19 đang lây lan toàn cầu, hãy cùng nhau học Kinh Thánh để được khích lệ đức tin, thêm bình an, cầu thay và làm chứng nhân hiệu quả cho Nước Trời. “Bảy Bát Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời” Khải Huyền 16 Bible Study in the Book of Revelation chapter 16.

Vì Giê-su Sống Because He Lives

“Khuyến Khích Nhau” Rô-ma 8:31-39 Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

“Tuyên Bố Tự Do” - “Proclaiming Freedom “ Lu-ca 13:10-17 Pastor Linh Huynh

Chúc Mừng Sinh Nhật! Happy Birthday!

“Tại Sao?” Giăng 9:1-40 Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

Bài hát “Lời Con Ca Ngợi” Sứ điệp “Xuân Hy Vọng “ Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32 Diễn giả: Ông Bà Mục sư Giáo sĩ Lê Phước Thiện

“Tiểu Sử Đời Tôi” Gia- cơ 4:1-17 Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

Lễ Thờ Phượng Chúa Nhật 02-02-2020. - Thánh ca: “Lo Gì” & “Nầy Là Truyện Ký Tôi” - Lễ Tiệc Thánh & Bài hát: “Ngài Đến Tìm Con” - Lời Chứng Tin Chúa - Sứ Điệp: “Đừng Nên Lo Lắng”

Happy Birthday to Faith Church members!

Bài hát “Tôn Vinh” Sứ điệp “Thành Công” Lì xì & Hái Lộc Đầu Năm

Liên khúc “Hội Trùng Dương”

“Hello Vietnam”

Văn Nghệ Mừng Xuân hôm nay!

“Thách Thức Mới” Rô-ma 10:13-17 Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

“Hướng Đi Mới” Phục Truyền 2:1-7 Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

“Hướng Đi Mới” Phục Truyền 2:1-7 Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

Mục vụ Cao niên. Senior Ministy.

Worship service at Pleasant Valley Nursing Home center.

Baptism service.

Chúa Hằng Chăn Giữ My Father Watches Over Me

“Thành Đạt Trong Năm Mới” “Success for the New Year” 1 Samuel 17:39-49 Rev. Linh Huynh

Happy January Birthdays!

“Dư Âm Mùa Giáng Sinh” Lu-ca 2:8-20 Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

Christmas Carols at Garland Nursing Home today.

“Cùng Hát Ha-Lê-Lu-Gia”

Jingle Bells & Santa Claus

“Đêm Thánh Tuyệt Vời”

“Tôn Thờ Vua Đến” Lu-ca 2:1-20 Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

“Đón Mừng Vua Đến” Xa-cha-ri 9:1-9 Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

About   Privacy   Login