Viet Faith Dallas, Dallas, TX Video March 4, 2020, 2:58pm

Videos by Viet Faith Dallas in Dallas. The Vietnamese Faith Baptist Church in Dallas, TX welcomes you to the joy of our worship service and meal fellowship on Sunday from 10:00am - 1:30pm.

“Tuyên Bố Tự Do” - “Proclaiming Freedom “
Lu-ca 13:10-17
Pastor Linh Huynh

Other Viet Faith Dallas videos

Bài học sách Khải Huyền
Bài học sách Khải Huyền - Chương 20 -22.

Học Kinh Thánh sách Khải Huyền
Học Kinh Thánh sách Khải Huyền chương 17-19.

Bài học về sách Khải Huyền chương 1 của tuần 1.

Sinh hoạt Ban Nữ giới Đức Tin qua Zoom Meeting hôm nay. Sứ điệp “Phụ Nữ Trong Nghịch Cảnh” Ma-thi-ơ 28:1-8. Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

Lễ Thờ phượng trực tuyến vào Chúa Nhật Lễ Lá - Lễ Tiệc Thánh và Sứ điệp "Vào Thành Giê-ru-sa-lem". Online Worship service on Palm Sunday - Communion service and sermon "Entering Jerusalem".

Chương trình Lễ Thờ phượng Chúa trực tuyến qua Zoom Meeting vào Chúa Nhật 29-03-2020. Worship Service Online via Zoom Meeting on Sunday March 29, 2020.

Trong bối cảnh lo sợ của Đại Dịch Bệnh COVID-19 đang lây lan toàn cầu, hãy cùng nhau học Kinh Thánh để được khích lệ đức tin, thêm bình an, cầu thay và làm chứng nhân hiệu quả cho Nước Trời. “Bảy Bát Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời” Khải Huyền 16 Bible Study in the Book of Revelation chapter 16.

Vì Giê-su Sống Because He Lives

“Khuyến Khích Nhau” Rô-ma 8:31-39 Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

“Tuyên Bố Tự Do” - “Proclaiming Freedom “ Lu-ca 13:10-17 Pastor Linh Huynh

About   Privacy   Login