Viet Faith Dallas

The Vietnamese Faith Baptist Church in Dallas, TX welcomes you to the joy of our worship service and meal fellowship on Sunday from 10:00am - 1:30pm.

Photos from Viet Faith Dallas's post

youtube.com

GIÚP CON KHI BƯỚC VÀO TUỔI DẬY THÌ - Bác sĩ Lưu Thị Hoàng Anh

Shalom Quý Mục sư & Anh Chị Em,
Trong thời gian tạm cách ly ở nhà, mời anh chị em có con em trong tuổi thiếu niên (13-17) xem bài thuyết trình về "Giúp Con Bước Vào Tuổi Dậy Thì" do Bác sĩ Lưu Thị Hoàng Anh chia sẻ - kết hợp kinh nghiệm cá nhân, y khoa, quan điểm khoa học, và chân lý Thánh Kinh. Bác sĩ Hoàng Anh là một tín hữu yêu mến Chúa hiện đang sống tại Sài Gòn, VN. Bà là em gái của một tín hữu tại Hội Thánh New Orleans. Tôi có dịp gặp gỡ bác sĩ Hoàng Anh trong dịp bà viếng thăm New Orleans nhiều năm trước đây.
https://youtu.be/lzvLqt6Rn1k
Blessings,
Mục sư Lê Hồng Phúc

Chương trình hội thảo: KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ Những kiến thức cần thiết để giúp con cái trong tuổi dậy thì. BÀI 2: GIÚP CON KHI BƯỚC VÀO TUỔI DẬY THÌ Trình bày: ...

Photos from Viet Faith Dallas's post

Chương trình Lễ Thờ phượng Chúa trực tuyến qua Zoom Meeting vào Chúa Nhật 29-03-2020.

Worship Service Online via Zoom Meeting on Sunday March 29, 2020.

Mời bạn mở website Hội Thánh Đức Tin để bấm vào các links tham dự lễ Thờ phượng Chúa với Hội Thánh chúng tôi vào Chúa Nhật 29-03-2020 lúc 10:00am.

www.VietFaith.org

Cảm tạ Chúa ban cho buổi nhóm thờ phượng Chúa trực tuyến qua Zoom Meeting & Facebook Livestream được đầy ơn Chúa. Cầu xin Chúa ban bình an & sức khỏe trên tất cả ông bà anh chị em trong một tuần lễ mới.

Praise God for a blessed worship service online via Zoom Meeting & Facebook. May God’s love, peace, and joy be yours on this new week!

Mời Quý vị & các Bạn tham dự lễ Thờ phượng Trực tuyến với chúng tôi kể từ Chúa Nhật 22/03/2020, lúc 10:00am qua YouTube Live Stream:
https://www.youtube.com/channel/UC9UdGTRtH-N2iXlMykLVDWw

Worship Service Online for English Ministry will be on Sunday March 22nd, at 10:00am via Facebook Live Stream.
https://www.facebook.com/VietnameseFaithBaptistChurch

Dâng Hiến - Online Giving http://vfbchurch.org/giving

Con dân Chúa sẽ nhớ những buổi thờ phượng & thông công với nhau tại nhà thờ của mình trong mùa Thương Khó & Phục Sinh năm nay. Người Chăn bầy cũng sẽ nhớ bầy chiên yêu dấu của mình vào các ngày Chúa Nhật! (Phi-líp 1:3-4)

We all will miss our church and one another throughout this Lenten season! (Philippians 1:3-4)

VFBC EM

Kính chào Ông Bà Anh Chị Em,

Như chúng ta đã biết, siêu vi khuẩn COVID-19 đang lây lan nhiều nơi trong vùng Dallas/Fort Worth và phụ cận trong thời gian qua. Vì sự an toàn sức khỏe cho mọi người trong vùng DFW, Hội Thánh Đức Tin chúng ta tuân thủ theo khuyến nghị của Cơ Quan Y Tế CDC và chính quyền địa phương về việc giới hạn các buổi nhóm họp công cộng đông người. Kể từ Chúa Nhật 22/03/20, Hội Thánh chúng ta sẽ nhóm thờ phượng trực tuyến qua Zoom Meeting. Mục vụ Anh ngữ sẽ nhóm thờ phượng qua Facebook Live Stream.
https://www.facebook.com/VietnameseFaithBaptistChurch

Chương trình thờ phượng sẽ bắt đầu lúc 10:00am. Các tiết mục chính trong lễ thờ phượng vẫn bình thường. Giờ dâng hiến sẽ áp dụng “Online Giving”- http://vfbchurch.org/giving. Xin liên lạc với Chấp sự Nguyền Thành Sơn, anh Tăng Quang Quý, và anh Nguyễn Đức Tuyên để được hướng dẫn cách thức cài zoom Meeting vào computer, iphone, hoặc ipad để theo dõi lễ thờ phượng trực tuyến. Ông bà anh chị em cũng có thể theo dõi lễ thờ phượng qua Facebook: Viet Faith Dallas. https://www.facebook.com/VietFaithDallas

Nếu quý ông bà anh chị em không thể sử dụng Zoom Meeting hoặc Facebook Live Stream thì có thể đến 3 điểm nhóm dưới đây để cùng thờ phượng chung. Xin nhớ mỗi điểm nhóm giới hạn cho 10 người mà thôi! Xin vui lòng cho anh chị em dưới đây biết trước khi đến tham dự tại điểm nhóm của họ

1. Chấp sự Nguyễn Thành Sơn - Thánh đường Hội Thánh Đức Tin
2. Anh chị Nguyễn Quốc Hưng & Vĩnh Ân - Carrollton
3. Anh chị Nguyễn Đức Tuyên & Betty - Grand Prairie

Môn học "Bằng Hữu Chứng Đạo" qua Zoom Meeting từ thứ Ba 18/02/20 đến thứ Ba 24/03/20. Giờ học từ 8:00pm. - 10:00pm.

Cầu Thay Cho Các Tín Hữu Trong Tuần:
* Chị Đặng Minh Thu
* Anh Chị John Nguyễn & Khả Tú
* Bà Nguyễn Thanh Xuân

Xuất Ê-díp-tô-ký 11:7b: “Hầu cho các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Y-sơ-ra-ên cùng người Ê-díp-tô là dường nào.” (Bản Truyền Thống Hiệu Đính).

Cầu xin Chúa ban cho quý ông bà anh chị em một tuần lễ mới được vui vẻ, bình an, phước hạnh.


Shalom Brothers and Sisters in Christ,

Praise God for a blessed worship service this past Sunday.

For English Ministry congregation, please read the following guidelines for this Sunday online worship service.

As you are aware, concerns regarding COVID-19 (Coronavirus) have been circulating in recent weeks. We want to let you know that the health and safety of our members and guests is our priority at VFBC. Following recommendations made by the CDC and local health officials regarding public gatherings, we have decided to move to a small group (home group) model for Sunday worship for the remainder of the month of March. Please utilize the following structure for Sunday worship on March 22nd and 29th:

Sunday Worship (EM)
10:00 am // Opening Prayer
10:05 am // Praise & Worship
10:20 am // Read Scripture
10:30 am // Sermon (via Facebook live stream)
11:00 am // Group Discussion
11:25 am // Offering (http://vfbchurch.org/giving)
11:30 am // Closing Prayer

Small Group Locations (optional): If you have difficulty accessing Facebook live stream or would like to worship in a small group locally, the following families have opened their home. If you plan to attend, please let them know ahead of time as a courtesy. (No more than 10 people).
Daniel & Christina (Carrollton)
Michael & Ngan (McKinney/Frisco)
Children’s Ministry: We are committed to providing parents the tools to be able to communicate God’s truth in engaging ways at home. The worship song, bible story video, discussion guide, and activities will be sent from our Children’s Ministry Director, Ngan Ha, on Fridays. Thank you for your partnership, understanding, and prayers during this time. We hope that by providing these digital tools and resources, families can continue to have spiritual conversations at home.
____________________

Online class "Friendship Evangelism" via Zoom Meeting from Tuesday Feb 18th to Tuesday March 24th. Time: 8:00pm. - 10:00pm.

Prayer Requests:
Mrs. Thu Dang
Mr. & Mrs. John &Kha Tu Nguyen
Mrs. Xuan Thanh Nguyen
Exodus 11:7b: "Then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel.” (NIV).

May God’s peace, love, and joy be with you and your family on this new week!

Emmanuel

Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

The English Ministry of Vietnamese Faith Baptist Church in Dallas. We exist to glorify God by being a relevant, spiritual presence in the family and the community.

Trong bối cảnh lo sợ của Đại Dịch Bệnh COVID-19
đang lây lan toàn cầu, hãy cùng nhau học Kinh Thánh để được khích lệ đức tin, thêm bình an, cầu thay và làm chứng nhân hiệu quả cho Nước Trời.
“Bảy Bát Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời”
Khải Huyền 16

Bible Study in the Book of Revelation chapter 16.

Vì Giê-su Sống
Because He Lives

Gia Đình Trẻ Thanh Niên Việt sinh hoạt thông công phước hạnh tại tư gia ÔBMS Phúc.

A blessed worship & fellowship at Pastor & Mrs. Peter Le’s House.

“Khuyến Khích Nhau”
Rô-ma 8:31-39
Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

“Tuyên Bố Tự Do” - “Proclaiming Freedom “
Lu-ca 13:10-17
Pastor Linh Huynh

Chúc Mừng Sinh Nhật!

Happy Birthday!

Mừng Sinh Nhật tháng Ba với Tín Hữu Đức Tin.

Celebrating March Birthdays with Faith Church members.

“Tại Sao?”
Giăng 9:1-40
Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

Bài hát “Lời Con Ca Ngợi”
Sứ điệp “Xuân Hy Vọng “
Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32
Diễn giả: Ông Bà Mục sư Giáo sĩ Lê Phước Thiện

Chúa Nhật thờ phượng Chúa vui vẻ phước hạnh
với chương trình bồi linh & hội thảo truyền giáo.
Diễn giả: Ông Bà Mục sư Giáo sĩ Lê Phước Thiện từ Hàn Quốc.
Praise God for a blessed worship service & Korea mission report from Rev. & Mrs. Thien Phuoc Le.

Phở Đức Tin ngon tuyệt vời hôm nay!
A delicious noodle soup - Phở today!

Thăm viếng và thông công phước hạnh với Tín hữu Đức Tin hôm nay.

A blessed visitation & fellowship with Faith Church members today.

“Tiểu Sử Đời Tôi”
Gia- cơ 4:1-17
Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

Lễ Thờ Phượng Chúa Nhật 02-02-2020.
- Thánh ca: “Lo Gì” & “Nầy Là Truyện Ký Tôi”
- Lễ Tiệc Thánh & Bài hát: “Ngài Đến Tìm Con”
- Lời Chứng Tin Chúa
- Sứ Điệp: “Đừng Nên Lo Lắng”

Happy Birthday to Faith Church members!

Mừng Sinh Nhật tháng 2 với Tín hữu Đức Tin.

Celebrating February Birthdays with Faith Church members.

Cảm tạ Chúa ban cho Lễ Thờ Phượng Mừng Xuân & Văn nghệ Tết vui vẻ phước hạnh!

Praise God for a blessed Lunar New Year Worship Celebration & wonderful Tet Entertainment!

Bài hát “Tôn Vinh”
Sứ điệp “Thành Công”
Lì xì & Hái Lộc Đầu Năm

Liên khúc “Hội Trùng Dương”

“Hello Vietnam”

Văn Nghệ Mừng Xuân hôm nay!

Thăm viếng Tết vui vẻ phước hạnh - Ngày 2.
A blessed New Year’s Visitation - Day 2.

Thăm Viếng Tết phước hạnh - Ngày 1.
A blessed New Year’s Visitation - Day 1.

“Thách Thức Mới”
Rô-ma 10:13-17
Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

“Hướng Đi Mới”
Phục Truyền 2:1-7
Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

“Hướng Đi Mới”
Phục Truyền 2:1-7
Mục sư Peter Lê Hồng Phúc

Photos from Viet Faith Dallas's post

Mục vụ Cao niên.
Senior Ministy.

Mục vụ Cao niên - Thờ phượng Mừng Xuân tại Trung tâm AAA Adult Day Care ở Garland hôm nay.

Senior Ministy - Lunar New Year Celebration at AAA Adult Day Care in Garland today.

Worship service at Pleasant Valley Nursing Home center.

Baptism service.

Lễ Báp-tem cho ông La Nam tại viện Dưỡng Lão ở Pleasant Valley, Garland hôm nay.

Baptism service for Mr. Nam La at Pleasant Valley Nursing Home center in Garland today.

Chúa Hằng Chăn Giữ
My Father Watches Over Me

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Dallas?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


11312 Shiloh Rd
Dallas, TX
75228

Opening Hours

Sunday 10:00 - 13:30
Other Religious Centers in Dallas (show all)
Iglesia de Dios El Shaddai "Todopoderoso" Iglesia de Dios El Shaddai "Todopoderoso"
4950 W. Illinois Ave. #121
Dallas, 75211

Una Iglesia que te recibira con brazos abiertos!

Kessler Community Church Kessler Community Church
2100 Leander Dr
Dallas, 75211-1838

Your hometown church near the heart of the city.

Faith Kingdom Church Faith Kingdom Church
6916 Lake June Rd
Dallas, 75217

WELCOME TO THE KINGDOM EXPERIENCE!! Faith Kingdom Church 6916 Lake June Rd. Dallas, Tx

Evangel Temple Church Evangel Temple Church
1422 Garza Ave
Dallas, 75216-5407

We are the church in the hood that will do you good.

IBH Dallas IBH Dallas
3444 Palacios Ave
Dallas, 75212

IBH Dallas Mobile Prayer Project is our way of getting out and Praying for those who need it. The way Christ did.

Abiding Fathers Abiding Fathers
5950 Berkshire Ln, Ste 270
Dallas, 75225

Together, we can re-engage fathers and save families in America! www.abidingfathers.org

Smith Chapel AME Church Smith Chapel AME Church
2406 Childs St
Dallas, 75203

Church Theme for 2015-2016 "Reaching Out from Within"

Burning Bush Baptist Church Burning Bush Baptist Church
4943 Bonnie View Rd
Dallas, 75241

Burning Bush is A Word-Centered Church that thrives at Empowering believers, keeping Christ in the Culture and Creatively making Disciples

Empowerment Central Church - Oak Hill Empowerment Central Church - Oak Hill
4440 Malcolm X Blvd
Dallas, 75215

Church History

Oak Lawn United Methodist Church Oak Lawn United Methodist Church
3014 Oak Lawn Ave
Dallas, 75219

The purpose of Oak Lawn UMC is to worship and serve God while practicing the inclusion of all people in order to make disciples of Jesus Christ for the transformation of our community and the world.

Friendship Missionary Baptist Church Friendship Missionary Baptist Church
4360 Kolloch Dr
Dallas, 75216

"Catch the Vision, Expect the Unexpected"Dr. Paul E. Walker, Pastor

Templo El Redentor Missionettes Templo El Redentor Missionettes
2408 Gilford St
Dallas, 75235