کلیسای اسمیرنا

کلیسای اسمیرنا زیر مجموعه موسسه‌ خدمات مسیحی یوبال باند در هدایت خدا و با هدف شاگردسازی ایمانداران شکل گرفته است

Operating as usual

09/28/2021

همان طرز فکر را داشته باشید که مسیحْ عیسی داشت: او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد. و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به‌غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ ’خداوند‘ است، برای جلال خدای پدر.
فیلیپیان 2:5‭-‬11

همان طرز فکر را داشته باشید که مسیحْ عیسی داشت: او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد. و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به‌غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ ’خداوند‘ است، برای جلال خدای پدر.
فیلیپیان 2:5‭-‬11

09/27/2021

https://youtu.be/xCRxtNaQuL8

چرا دو لوح سنگی وجود دارد؟
چرا خداوند ۱۰ فرمان را در یک تومار و یا یک لوح به ما نداد؟
و پدر و مادر ها چطور جلوی برکت در زندگی‌هایشان را می‌گیرند؟
از شما دعوت میکنیم تا برای شنیدن و تامل بر شریعت و ده فرمان خداوند، به سری موعظات نامه های سنگی در کانال یوتیوب کلیسا مراجعه کنید.
.
خدا ما را فرا می‌خواند تا قدم ایمان برداشته و در ۴چوبی که به ما می‌گوید قدم برداریم اما امروز انتخاب با ماست آیا میخواهیم؟
اگر ما رابطه با خدای خود را درک کنیم آنوقت هست که رفتارمان بر مبنای رابطه‌ای که از اوست ریشه میگیرد و به عمل می‌انجامد ،
ما با مرگ و قیام مسیح می‌توانیم تحت تاثیر خدا و رابطه با او باشیم، نه تحت تاثیر رابطه های شکسته خودمان!
گزیده‌ای از سری موعظات نامه های سنگی قسمت چهارم

09/27/2021

https://youtu.be/ZBXKQ_PZFII
پروانه ها از شعله ها پروا ندارند!
گفتمان کلیسای اسمیرنا، همین سه شنبه ۶ مهر ساعت ۲۰ بوقت ایران بر روی لینک بالا
از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه باشید و لینک این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید
همینطور در قسمت لایو چت میتوانید نظرات و سوالات خود را با ما مطرح کنید

https://youtu.be/ZBXKQ_PZFII
پروانه ها از شعله ها پروا ندارند!
گفتمان کلیسای اسمیرنا، همین سه شنبه ۶ مهر ساعت ۲۰ بوقت ایران بر روی لینک بالا
از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه باشید و لینک این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید
همینطور در قسمت لایو چت میتوانید نظرات و سوالات خود را با ما مطرح کنید

09/27/2021

ای فرزندان، از والدین خود در خداوند اطاعت کنید، زیرا کار درست این است. «پدر و مادر خود را گرامی دار»، که این نخستین حکمِ با وعده است: «تا سعادتمند باشی و بر زمین عمرِ طولانی کنی.»
اَفِسسیان 6:1‭-‬3

ای فرزندان، از والدین خود در خداوند اطاعت کنید، زیرا کار درست این است. «پدر و مادر خود را گرامی دار»، که این نخستین حکمِ با وعده است: «تا سعادتمند باشی و بر زمین عمرِ طولانی کنی.»
اَفِسسیان 6:1‭-‬3

09/25/2021

https://youtu.be/-XtSY2EVoQY
فردا چهارم مهرماه ساعت ۲۰ بوقت ایران با سری موعظات نامه های سنگی
قسمت پنجم در کانال یوتیوب کلیسا همراه خواهیم بود

https://youtu.be/-XtSY2EVoQY
فردا چهارم مهرماه ساعت ۲۰ بوقت ایران با سری موعظات نامه های سنگی
قسمت پنجم در کانال یوتیوب کلیسا همراه خواهیم بود

09/24/2021

تو پناهگاه و پشتیبان من هستی، به وعده‌های تو امیدوارم. ای بدکاران از من دور شوید، تا من اوامر خدای خود را بجا آورم. خداوندا، مطابق وعده‌ات به من قوّت عطا کن تا زنده بمانم و نگذار كه امیدم به ناامیدی تبدیل شود. مرا محافظت کن تا در امنیّت باشم و اوامر تو را بجا آورم.
مزامیر 119:114‭-‬117

تو پناهگاه و پشتیبان من هستی، به وعده‌های تو امیدوارم. ای بدکاران از من دور شوید، تا من اوامر خدای خود را بجا آورم. خداوندا، مطابق وعده‌ات به من قوّت عطا کن تا زنده بمانم و نگذار كه امیدم به ناامیدی تبدیل شود. مرا محافظت کن تا در امنیّت باشم و اوامر تو را بجا آورم.
مزامیر 119:114‭-‬117

09/22/2021

http://smyrna-magazine.com/wp-content/uploads/2021/09/smyrna-65.pdf

http://smyrna-magazine.com/wp-content/uploads/2021/09/smyrna-65.pdf
دعا برای سرزمین افغانستان و عزیزان افغان...
برگرفته شده از صفحه ارتشی برای دعا
ماهنامه شماره ۶۵
از شما عزیزان دعوت میکنیم تا این شماره را از طریق لینک بالا دانلود و با دوستان و عزیزان خود به اشتراک بگذارید

09/21/2021

سبک زندگی یک مسیحی!
امشب ساعت ۲۰ بوقت ایران در کانال یوتیوب کلیسای اسمیرنا با هم همراه هستیم تا نگاهی به صفحات #ماهنامه شماره ۶۵، که به تازگی بر روی وبسایت کلیسا قرار گرفته است، نگاهی بیاندازیم

سبک زندگی یک مسیحی!
امشب ساعت ۲۰ بوقت ایران در کانال یوتیوب کلیسای اسمیرنا با هم همراه هستیم تا نگاهی به صفحات #ماهنامه شماره ۶۵، که به تازگی بر روی وبسایت کلیسا قرار گرفته است، نگاهی بیاندازیم

09/20/2021

زیرا آنچه از خدا مولود شده است، بر دنیا پیروز می گردد؛ و پیروزی ای که دنیا را به زانو درآورده است ، ایمان ماست.
۱یوحنا 5:4

زیرا آنچه از خدا مولود شده است، بر دنیا پیروز می گردد؛ و پیروزی ای که دنیا را به زانو درآورده است ، ایمان ماست.
۱یوحنا 5:4

09/17/2021

https://youtu.be/xCRxtNaQuL8
همین یکشنبه ساعت ۲۰ بوقت ایران
با سری موعظات نامه‌های سنگی
قسمت چهارم در کانال یوتیوب با هم همراه هستیم و این پیغام را از زبان شبان کلیسای اسمیرنا میشونیم

https://youtu.be/xCRxtNaQuL8
همین یکشنبه ساعت ۲۰ بوقت ایران
با سری موعظات نامه‌های سنگی
قسمت چهارم در کانال یوتیوب با هم همراه هستیم و این پیغام را از زبان شبان کلیسای اسمیرنا میشونیم

09/17/2021

ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هیچ‌یک از همۀ احسانهایش را فراموش مکن! که همۀ گناهانت را می‌آمرزد، و همۀ بیماریهایت را شفا می‌بخشد!
مزمور 103:2‭-‬3

ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هیچ‌یک از همۀ احسانهایش را فراموش مکن! که همۀ گناهانت را می‌آمرزد، و همۀ بیماریهایت را شفا می‌بخشد!
مزمور 103:2‭-‬3

پرستش خداوند در کلیسای اسمیرنا - نصیب بهتر 09/15/2021

پرستش خداوند در کلیسای اسمیرنا - نصیب بهتر

https://youtu.be/M0OPLnqxRl8
اگر نگرانی های بی شمار داریم و در قاب کلی دنیا گم و سردرگم شده ایم همین امروز خداوند ما را به نگاهی تازه می‌خواند ،
از شما دعوت میکنیم با قلبی باز وارد این پرستش شده و صدای دعوت خداوند را برای نصیب بهتر بشنوید

پرستش خداوند در کلیسای اسمیرنا - نصیب بهتر پرستش خداوند در کلیسای اسمیرنا - نصیب بهترنصیب بهتر چیست؟ شما را دعوت می‌کنیم قلب‌های خود را باز کنید و به پرستش خداوند وارد شوید.Worship in Smyrna Church JB...

دانلود – مجله فرهنگ و هنر مسیحی اسمیرنا 09/15/2021

دانلود – مجله فرهنگ و هنر مسیحی اسمیرنا

🙏 با شکرگزاری و به فیض و قوت خداوند

ماهنامه شماره ۶۵ با تم "دعا و مشارکت با خدا" هم اکنون در دسترس و بر روی سایت قرار گرفت.

🌾🌾🌾

خداوندا تو را شاکر هستیم برای این همبستگی که بین ما ایمانداران به فیض تو ایجاد شده . از تو ممنونیم برای اتمام سری دیگر از ماهنامه اسمیرنا آمین که این ماهنامه پیغامی باشد برای گمشدگان تو در تاریکی.

به زودی نسخه چاپی این شماره در ایران
در دسترس قرار خواهد گرفت.

آمین و هللویاه بر قدرت خداوند زنده 🙏https://smyrna-magazine.com/downloads/ لینک مستقیم

دانلود – مجله فرهنگ و هنر مسیحی اسمیرنا گروه مسیحیان ایرانی یوبال‌باند ( اسمیرنا ) از سال 2007 شروع به فعالیت در زمینه‌های هنری (ساخت برنامه‌های تلویزیونی مسیحی، موزیک ویدئو، سریال‌های مسیحی , شاگردسازی در...

09/09/2021

https://youtu.be/oEhEIkEOl20

https://youtu.be/oEhEIkEOl20
در نام خدا قدرت هست
نام او کوران را بینا و لنگان را شفا می‌بخشد
پس اسم او را به باطل نبر!
در شرایط‌های مختلف زندگی تسلیم خواست او باش نه تسلیم شرایط دنیا
گزیده‌ای از سری موعظات نامه های سنگی قسمت دوم
برای شنیدن کامل این پیغام میتوانید به لینک بالا مراجعه کنید

08/31/2021

https://youtu.be/QG6Or1_VIsA
چشمانی که اوین را میبیند!
شما را به گفتمان زنده‌ کلیسای اسمیرنا دعوت میکنیم
همین امشب ساعت ۲۰ بوقت ایران بر روی لینک بالا

https://youtu.be/QG6Or1_VIsA
چشمانی که اوین را میبیند!
شما را به گفتمان زنده‌ کلیسای اسمیرنا دعوت میکنیم
همین امشب ساعت ۲۰ بوقت ایران بر روی لینک بالا

08/28/2021

https://youtu.be/oEhEIkEOl20
سری موعظات کلیسا اسمیرنا
با موضوع نامه‌های سنگی
قسمت دوم همین یکشنبه ۷ شهریور ساعت ۲۰ بوقت ایران بر روی لینک بالا
همچنین در این پیام با مراسم عشای ربانی نیز همراه خواهیم بود شما عزیزان میتوانید جهت شرکت در شام خداوند، نان و فرآورده ای از محصول تاک را به همراه داشته باشید.

https://youtu.be/oEhEIkEOl20
سری موعظات کلیسا اسمیرنا
با موضوع نامه‌های سنگی
قسمت دوم همین یکشنبه ۷ شهریور ساعت ۲۰ بوقت ایران بر روی لینک بالا
همچنین در این پیام با مراسم عشای ربانی نیز همراه خواهیم بود شما عزیزان میتوانید جهت شرکت در شام خداوند، نان و فرآورده ای از محصول تاک را به همراه داشته باشید.

08/26/2021

https://youtu.be/z5gYA8cBxZ8

https://youtu.be/z5gYA8cBxZ8
وقتی کودکی میترسد، پدر و مادر او را در آغوش میکشند، پس چقدر بیشتر خدا، زمانی که گرسنه، خسته و درمانده هستیم ما را در آغوش امن خود میکشد، و در جایی که آرامش داریم، در مرتع های سرسبز ما را رهبری میکند
اگر به او اعتماد داریم، و در دستانش هستیم پس نخواهیم ترسید!
امروز به دردهای زندگی‌هایمان اعلام کنیم چه کسی با من هست..
گزیده‌ای از سری موعظات آیا خدا حقیقیست؟
قسمت پنجم...
اعتماد بر صخره
از شما دعوت میکنیم برای شنیدن کامل این پیغام پر از تامل به لینک بالا مراجعه کنید

08/25/2021

https://youtu.be/sjeTQwKf7-o

https://youtu.be/sjeTQwKf7-o
دنیای ما آبستنِ حوادث و طوفان‌هاست
ماننده دریای مواجی می‌ماند که پر از خشم و ناراحتی‌ و ... است
خداوند امروز از ما دعوت میکند فرزندم...
به جهت اهل خانه‌ات کشتی بساز...
کلیسای خداوند امروز همان کشتی نوح می‌باشد
پیغامی بسیار عمیق از واعظ مهمان برادر جلیل سپهر
از شما دعوت میکنیم برای شنیدن کامل این پیغام به لینک
بالا مراجعه کنید

مجله فرهنگ و هنر مسیحی اسمیرنا – مجله فرهنگ و هنر مسیحی اسمیرنا 08/25/2021

مجله فرهنگ و هنر مسیحی اسمیرنا – مجله فرهنگ و هنر مسیحی اسمیرنا

با شکرگزاری و به فیض و قوت خداوند

مجله شماره : ۶۴ به صورت الکترونیکی در دسترس و بر روی
سایت قرار گرفت .https://smyrna-magazine.com/
🌾🌾🌾

در خدمتی که عیسی مسیح ما را
به آن دعوت کرد تا مژده را به قوم ها
برسانیم ، شما نیز با انتشار این لینک
در این خدمت مهم می توانید با کلیسای
اسمیرنا همراه و هم مقصد باشید .

به زودی نسخه چاپی این شماره در ایران
در دسترس قرار خواهد گرفت .

آمین و هللویاه بر قدرت خداوند زنده 🙏

لینک مستقیم:https://smyrna-magazine.com/downloads/

مجله فرهنگ و هنر مسیحی اسمیرنا – مجله فرهنگ و هنر مسیحی اسمیرنا کلیسای اسمیرنا با هدایت خداوندمان با هدف پرستش و شارگردسازی و محلی برای شناخت خداوند و رشد و خدمت ایمانداران شکل گرفته است . تجهیز و یاری ایمانداران در شناخت و تشخیص ....

08/16/2021

https://youtu.be/rW4sAL1GELU
گفتمان کلیسای اسمیرنا
فردا سه شنبه ۲۶ مرداد، ساعت ۲۰ بوقت ایران
بر روی کانال یوتیوب کلیسای اسمیرنا

https://youtu.be/rW4sAL1GELU
گفتمان کلیسای اسمیرنا
فردا سه شنبه ۲۶ مرداد، ساعت ۲۰ بوقت ایران
بر روی کانال یوتیوب کلیسای اسمیرنا

08/15/2021

هوشیار باشید؛ در ایمان استوار بمانید؛ مرد باشید و نیرومند شوید. همۀ کارهای شما با محبت باشد.
۱قرنتیان 16:13 - 14 NMV

هوشیار باشید؛ در ایمان استوار بمانید؛ مرد باشید و نیرومند شوید. همۀ کارهای شما با محبت باشد.
۱قرنتیان 16:13 - 14 NMV

07/31/2021

خداوندا، چون بخوانم، آوازم را بشنو؛ مرا فیض ببخشا و اجابتم فرما. ای دل من، او به تو گفته است: «روی مرا بجوی!» خداوندا، روی تو را خواهم جُست. روی خویش از من پنهان مکن، و خدمتگزارت را خشمگینانه برمگردان؛ ای که یاور من بوده‌ای. ای خدای نجات من، طردم مکن و ترکم منما. اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند، خداوند مرا خواهد پذیرفت.
مزمور 27:7‭-‬10

خداوندا، چون بخوانم، آوازم را بشنو؛ مرا فیض ببخشا و اجابتم فرما. ای دل من، او به تو گفته است: «روی مرا بجوی!» خداوندا، روی تو را خواهم جُست. روی خویش از من پنهان مکن، و خدمتگزارت را خشمگینانه برمگردان؛ ای که یاور من بوده‌ای. ای خدای نجات من، طردم مکن و ترکم منما. اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند، خداوند مرا خواهد پذیرفت.
مزمور 27:7‭-‬10

07/30/2021

https://youtu.be/sjeTQwKf7-o
به جهت اهل خانه‌ات کشتی بساز!
پیام کلیسای اسمیرنا از زبان واعظ مهمان، برادر جلیل سپهر
از همه‌ی شما عزیزان دعوت میکنیم همین یکشنبه ساعت ۲۰ بوقت ایران بر روی کانال یوتیوب با ما همراه باشید

https://youtu.be/sjeTQwKf7-o
به جهت اهل خانه‌ات کشتی بساز!
پیام کلیسای اسمیرنا از زبان واعظ مهمان، برادر جلیل سپهر
از همه‌ی شما عزیزان دعوت میکنیم همین یکشنبه ساعت ۲۰ بوقت ایران بر روی کانال یوتیوب با ما همراه باشید

07/13/2021

مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز.
رومیان 12:21

مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز.
رومیان 12:21

07/12/2021

یک چیز از خداوند خواسته‌ام، و در پی آن خواهم بود: که همۀ روزهای زندگی‌ام در خانۀ خداوند ساکن باشم، تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش، پاسخم را بجویم.
بیایید تا باهم یکصدا خداوند را بپرستیم و به نیکویی ها و زیبایی او چشم بدوزیم
وعده‌ی دیدار ما فردا سه شنبه ساعت ۲۰ بوقت ایران
بر روی کانال یوتیوب و اینستاگرام کلیسای اسمیرنا

یک چیز از خداوند خواسته‌ام، و در پی آن خواهم بود: که همۀ روزهای زندگی‌ام در خانۀ خداوند ساکن باشم، تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش، پاسخم را بجویم.
بیایید تا باهم یکصدا خداوند را بپرستیم و به نیکویی ها و زیبایی او چشم بدوزیم
وعده‌ی دیدار ما فردا سه شنبه ساعت ۲۰ بوقت ایران
بر روی کانال یوتیوب و اینستاگرام کلیسای اسمیرنا

07/12/2021

https://youtu.be/6-StL-Nu48s
خداوند تک تک ما را انتخاب کرده تا نجات یابیم و با او وارد رابطه ای تازه شویم،
او از طریق عیسی مسیح محبت خود را بر ما مکشوف کرد
انتخاب ما امروز چیست،؟
آیا میخواهیم تحت پوشش خدا باشیم،؟
گزیده ای از موعظه وفاداری قسمت دوم
شما را تشویق میکنیم برای تماشای کامل این پیام به لینک بالا مراجعه کنید

07/12/2021

بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد. پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است!
مَتّی 6:33‭-‬34

بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد. پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است!
مَتّی 6:33‭-‬34

07/10/2021

کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است. سوگند خورده و آن را استوار ساخته‌ام، که قوانین عادلانۀ تو را نگاه دارم. بسیار مصیبت کشیده‌ام؛ بر حسب کلامت، خداوندا، مرا زنده ساز.
مزمور 119:105‭-‬107

کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است. سوگند خورده و آن را استوار ساخته‌ام، که قوانین عادلانۀ تو را نگاه دارم. بسیار مصیبت کشیده‌ام؛ بر حسب کلامت، خداوندا، مرا زنده ساز.
مزمور 119:105‭-‬107

07/09/2021

https://youtu.be/A9VgtfQv7h4
سری موعظات آیا خدا حقیقی است.؟
قسمت اول با موضوع: بی ایمانی مرا مدد فرما
همین یک شنبه بر روی کانال یوتیوب و اینستاگرام کلیسای اسمیرنا
ساعت ۲۰ بوقت ایران

https://youtu.be/A9VgtfQv7h4
سری موعظات آیا خدا حقیقی است.؟
قسمت اول با موضوع: بی ایمانی مرا مدد فرما
همین یک شنبه بر روی کانال یوتیوب و اینستاگرام کلیسای اسمیرنا
ساعت ۲۰ بوقت ایران

07/09/2021
07/09/2021

https://youtu.be/ZErYiE2YpYs

https://youtu.be/ZErYiE2YpYs
اگر امروز هر ناامیدی به سراغ شما آمده
اگر هر جواب منفی‌ای گرفته اید
فراموش نکنید که امیدتان را در خدایی بکارید که وعده داده است هرآنچه را به نام من بخواهید به شما میدهم
آری بذر امیدتان را در وعده های نیکوی او بکارید..
گزیده‌ای از موعظه کاشتن بذر امید در زمین ناامیدی

07/07/2021

خداوند حافظ توست! خداوند به دست راستت سایۀ توست! آفتاب در روز به تو آزار نخواهد رسانید؛ و نه ماهتاب در شب. خداوند تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد؛ او حافظ جان تو خواهد بود! خداوند آمد و شد تو را پاس خواهد داشت، از اکنون و تا به ابد!
مزمور 121:5‭-‬8

خداوند حافظ توست! خداوند به دست راستت سایۀ توست! آفتاب در روز به تو آزار نخواهد رسانید؛ و نه ماهتاب در شب. خداوند تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد؛ او حافظ جان تو خواهد بود! خداوند آمد و شد تو را پاس خواهد داشت، از اکنون و تا به ابد!
مزمور 121:5‭-‬8

07/05/2021

https://youtu.be/bKwgpDugZec
چرا در محیط اطراف حس چند شخصیتی نسبت به یکدیگر داریم؟
و این موضوع چه تاثیری برای رسیدن به هدف هایمان دارد؟
فردا سه شنبه ساعت ۲۰ بوقت ایران در لینک بالا ،
در این مورد با هم به گفتگو خواهیم پرداخت

https://youtu.be/bKwgpDugZec
چرا در محیط اطراف حس چند شخصیتی نسبت به یکدیگر داریم؟
و این موضوع چه تاثیری برای رسیدن به هدف هایمان دارد؟
فردا سه شنبه ساعت ۲۰ بوقت ایران در لینک بالا ،
در این مورد با هم به گفتگو خواهیم پرداخت

07/05/2021

ای همۀ سرسپردگان خداوند، او را دوست بدارید! خداوند وفاداران را حفظ می‌کند، اما متکبران را به فراوانی سزا می‌دهد. نیرومند باشید و دل قوی دارید، ای همۀ کسانی که برای خداوند انتظار می‌کشید.
مزمور 31:23‭-‬24

ای همۀ سرسپردگان خداوند، او را دوست بدارید! خداوند وفاداران را حفظ می‌کند، اما متکبران را به فراوانی سزا می‌دهد. نیرومند باشید و دل قوی دارید، ای همۀ کسانی که برای خداوند انتظار می‌کشید.
مزمور 31:23‭-‬24

07/05/2021

.
در محیط اطراف خود شاید بارها افرادی را دیده ایم که بر چهره‌ی خود نقاب میزنند تا خود واقعی‌شان را نشان ندهند،
اما چرا؟
فردا سه شنبه ساعت ۲۰ بوقت ایران ، در گفتمان زنده‌ی کلیسای اسمیرنا بر روی کانال یوتیوب و اینستاگرام در این مورد به گفتگو خواهیم پرداخت

Videos (show all)

http://smyrna-magazine.com/wp-content/uploads/2021/09/smyrna-65.pdf
https://youtu.be/oEhEIkEOl20
https://youtu.be/z5gYA8cBxZ8
https://youtu.be/sjeTQwKf7-o
https://youtu.be/ZErYiE2YpYs
(هارمونی نُتها)
https://youtu.be/xYK5I2z9YMw
https://youtu.be/B-B3dGqk5zk
https://youtu.be/2Xlrimos2u8

Location

Telephone

Address


Dallas, TX
Other Religious Organizations in Dallas (show all)
Women on a High Hill Women on a High Hill
Https://www.paypal.me/womenonahighhill
Dallas, 75039

Inter denominational non profit organization that is striving to empower women on how to discover their purpose of existence through prayer and teaching by the Word of GOD.

The Hill The Hill
3140 Dyer St
Dallas, 75205

Click here if you want to check out an SMU Bible Study: https://forms.gle/uxbWuHx8Z7JXAN1F7

Storehouse Dallas Storehouse Dallas
4319 Alpha Rd
Dallas, 75244

Storehouse exists to train people to access heaven and transform earth through continual prayer, worship, and kingdom discipleship unto a great awakening.

Straight Street Missionary Baptist Church Straight Street Missionary Baptist Church
2352 Cedar Crest Blvd
Dallas, 75203-4009

Growing Straight Street is a church where a stranger can meet a Friend and the unsaved can meet the Savior!

Tribe Student Ministries Tribe Student Ministries
9949 Ferguson Rd.
Dallas, 75228

Tribe Student Ministries is an extension of CVAYouth of Casa View Assembly of God, Dallas, TX.

La Paz Mission & Ministry La Paz Mission & Ministry
11211 East Northwest Highway
Dallas, 75238

We love God and Love others. Save by Grace through Faith in Christ. Amamos a Dios y a nuestros semejantes. Salvados por Gracia a Traves de la Fe en Cristo

Hilltop Church Dallas Hilltop Church Dallas
7912 Antoinette St
Dallas, 75217

You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. (Matthew 5:14 KJV)

International Council of Churches & Intercessors (I.C.C.I.) International Council of Churches & Intercessors (I.C.C.I.)
3200 Ramona Dr
Dallas, 75216

ICCI is not a church or denomination. ICCI is an organization committed to the Christian faith, with a purpose to serve and minister with and through the Body of Christ.

Believers Chapel Believers Chapel
6420 Churchill Way
Dallas, 75230-1896

Believers Chapel is a non-denominational Christian Church in Dallas, Texas teaching historical Evangelicalism, Calvinism, and Premillenialism. believerschapeldallas.org

PRIME_Ministries Inc PRIME_Ministries Inc
2677 Crest Ave
Dallas, 75216

Church of the Solid Rock Church of the Solid Rock
P.O. Box 765038
Dallas, 75376

A non-denominational, Bible teaching, Jesus believing church where ALL are welcome! We currently offer an online worship service. Tune in and be blessed.

B'rit Hadashah Ministries B'rit Hadashah Ministries
Dallas

Taking the Gospel of Jesus Christ back to the Jewish people.