First Samoan Congregational Christian Church-DMV

First Samoan Congregational Christian Church-DMV

Comments

Hi Tama and Tina, saw this today at the KS Mart parking lot. Thought you’d like it. Happy Wednesday.
Thank you for everything Church until next time love #TAMAOLEROSA
WHAT IS HOLINESS IN SIMPLE EXPLANATION. Holiness is the nature and character of God manifested to us through the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of Holiness. Holiness, or Sanctification is the process of God's grace sanctifying (making holy) a person who was justified and regenerated (1 Cor. 6:11; Titus 3:5). Holiness or Sanctification is God's perfect will for all Christians (Rom.12:1-2; 1Thes.4:1-7). God ordained His people to bear fruit, and this includes maturity through sanctification. Holiness is BOTH consecration to God and separation from the world and all sins,it is always a command by God to man (Titus 2:11-12; 1 Peter 1:15-16; Matthew 5:48; 2Cor.5:17). Without Holiness, no man shall see the Lord (Mat.5:8; Heb.12:14; Rev. 22:10-12). God requires Holiness better than spiritual gifts, and is actually the basis of God's moving in the life of a person or church (Joshua 3:5; Matthew 7:21-23). Holiness is both partaking of God's divine nature through the Holy Ghost (2 Peter 1:4), and the actual decision of man to submit to God's control (Rom.12:1). Therefore, a Christian is expected to leave sin and worldliness in pursuit of God's holiness. Separation from sin, wickedness, and worldliness is both a principle of Holiness and a command to obey (2 Cor.6:14-18; James 4:4; 1 John 2:15-16). If a Christian is truly living in the principles of the Bible concerning Holiness, then he will practically obey the standards of God's Word that pertains to holy, righteous, and godly living which includes moral standards, standards of godly clothing and adornment, and prohibition of worldly lifestyles and fashion. Holiness affects all areas and aspects of our lives, including our thoughts, words, actions, dress, lifestyles, relationships, and our outlook in life. In short, Holiness is both inward transformation toward Christ-like character and outward transformation that is different from the ways of the world and unbelievers. That's Holiness.
Happy to see all of you unite again alofa atu...Faamauia le Alii I fuafuaga uma

We are a 501(c)3 approved place of worship for all Samoans who work or live in the DC, Maryland or Virginia (DMV) area.

Temporarily closed

✝️ Communion Sunday Worship Service ✝️ Faapaiaina A’oa’o fesoasoani Vaueli & Amethyst Taala
• February 7th, 2021 •

✝️ Communion Sunday Worship Service ✝️
• February 7th, 2021 •

🙏🏽 Samantha Leaupepe & family 🙏🏽

✝️ Communion Sunday Worship Service ✝️
• February 7th, 2021 •

🙏🏽 TK Lanuola Pyles & family 🙏🏽

✝️ Communion Sunday Worship Service ✝️
• February 7th, 2021 •

🙏🏽 TK Novema Jackson & family 🙏🏽

✝️ Communion Sunday Worship Service ✝️
• February 7th, 2021 •

🙏🏽 TK Oloie Alaimalo & family 🙏🏽

✝️ Communion Sunday Worship Service ✝️
• February 7th, 2021 •

🙏🏽 Uilisone Tua, AF 🙏🏽

🙏🏽 Sunday School 🙏🏽
• February 7th, 2020•

✝️ Youth Sunday Service ✝️
• January 31st, 2021 •

🙏🏽 TK Lanilua Pine & sons 🙏🏽

✝️ Youth Sunday Service ✝️
• January 31st, 2021 •

🙏🏽 Samantha Leaupepe & family🙏🏽

✝️ Youth Sunday Service ✝️
• January 31st, 2021 •

🙏🏽 TK Lanuola Pyles & family🙏🏽

✝️ Youth Sunday Service ✝️
• January 31st, 2021 •

🙏🏽 TK Oloie Alaimalo & Family 🙏🏽

✝️ Youth Sunday Service ✝️
• January 31st, 2021 •

🙏🏽 Uilisone Tua, AF 🙏🏽

🙏🏽 Youth Sunday Service 🙏🏽
• January 31st, 2021 •

O le a faataunuuina le Aso Sā mo Tupulaga a le EFKAS-DMV, i le Aso Sā, Ianuari 31, 2021 i le 1:00pm. E mafai ona mafuta mai ma tatou lolotu faatasi ai i luga o fesootaiga faaonapo nei, Zoom | Facebook Live.

Sini Autu: “Fatu se pese fou mo le Alii”

🙏🏽 Sunday Worship Service 🙏🏽
• January 24th, 2021 •

🙏🏽 Sunday Worship Service 🙏🏽
• January 17th, 2021 •

Sunday Worship Service, 01/17

Sunday Worship Service / Facebook Live Stream / E.F.K.A.S. - DMV
Taitai: Apisaloma P. Toleafoa F.S.
January 17th, 2021

(❗️We don’t own rights to the music used❗️)

Tusi Faitau: Mareko 1:1-15

Manatu Autū:
“O le tagata e muamua mai” (The one who comes before)

Matua: ff.1-3b:
“O le amataga o le Tala Lelei ia Iesu Keriso o le Alo o le Atua. E pei ona tusia i le tusi a Isaia. “Fa’auta, ou te auina atu la’u sāvali e muamua atu i ou luma, na te teuteua lou ala. O le leo o le ua alaga i le vao, Ina teuteu ia outou le ala o le Alii.”

🙏🏽 Sunday Worship Service 🙏🏽
• January 10th, 2021 •

Sunday Worship Service, 1/10

Sunday Worship Service / Facebook Live Stream / E.F.K.A.S. - DMV
Taitai: Apisaloma P. Toleafoa F.S.
January 10th, 2021

(❗️We don’t own rights to the music used❗️)

Tusi Faitau: 1 Korinito 12:14-26

Manatu Autū:
“Malaga fa’atasi ma le Atua o se Ekalesia ua tasi” (Journeying together with God as a Church in Unity)

Matua: f.26:
“Pe afai e tiga le tasi itutino, ia tiga faatasi ai itu tino uma lava; pe viia le tasi itu tino, ia olioli faatasi ai itu tino uma lava.”

Lotu Talosaga 2021, 1/8

Vesper Service | Lotu Talosaga 2021 / Facebook Live Stream / E.F.K.A.S. - DMV
Taitai: Apisaloma P. Toleafoa F.S.
January 8th, 2021

(❗️We don’t own rights to the music used❗️)

Tusi Faitau: Mika 6:1-8

Manatu Autū: “O lou sao i le faigamalaga” (Your part in the journey)

Matua: f.8 - “Sole, ua faaali atu e ia ia te oe le mea lelei; se a foi se mea e finagalo i ai le ALII ia te oe pe a le o ia mea: ia fai le amiotonu, ia naunau i le alofa, ma ia feoa’i ma lou Atua ma le loto faamaulalo?”

Lotu Talosaga 2021, 1/7

Vesper Service | Lotu Talosaga 2021 / Facebook Live Stream / E.F.K.A.S. - DMV
Taitai: Apisaloma P. Toleafoa F.S.
January 7th, 2021

(❗️We don’t own rights to the music used❗️)

Tusi Faitau: 1 Tupu 17:1-7

Manatu Autū: “E saunia e le Atua mea uma” (God provides everything)

Matua: ff.5-6 - “Ona alu ai lea o ia ma na ia faia e tusa ma le afioga a le ALII; ua alu o ia ma nofo i le alia o Kirita, e feagai ma Ioritana. Na aumai foi e oreva ia te ia o areto ma aano o manu i le taeao; o areto foi ma aano o manu i le afiafi, ua ia inu foi i le alia.”

Lotu Talosaga

Vesper Service 2021 / Facebook Live Stream / E.F.K.A.S. - DMV
Taitai: Apisaloma P. Toleafoa F.S.
January 6th, 2021

(❗️We don’t own rights to the music used❗️)

Tusi Faitau: Efeso 3:14-21

Manatu Autū: “O le Agaga Paia o lo tatou malosi” (The Holy Spirit is our strength)

Matua: f.16 - “Ina ia foa’iina ia te outou e tusa ma le faula’i o lona viiga, ia faamalosia outou i le mana e lona lava Agaga, i le tagata i totonu,..”

Lotu Talosaga 2021

Vesper Service 2021 / Facebook Live Stream / E.F.K.A.S. - DMV
Taitai: Apisaloma P. Toleafoa F.S.
January 6th, 2021

(❗️We don’t own rights to the music used❗️)

Tusi Faitau: Efeso 3:14-21

Manatu Autū: “O le Agaga Paia o lo tatou malosi” (The Holy Spirit is our strength)

Matua: f.16 - “Ina ia foa’iina ia te outou e tusa ma le faula’i o lona viiga, ia faamalosia outou i le mana e lona lava Agaga, i le tagata i totonu,..”

✝️ 1st Communion Worship Service of 2021 ✝️
🙏🏽Ordination of Deaconess Lanuola Grace Sua Pyles🙏🏽
• January 3rd, 2021 •

🙏🏽 TK Perenise Tailele 🙏🏽

✝️ 1st Communion Worship Service of 2021 ✝️
🙏🏽Ordination of Deaconess Lanuola Grace Sua Pyles🙏🏽
• January 3rd, 2021 •

🙏🏽 TK Oloie Alaimalo & family 🙏🏽

✝️ 1st Communion Worship Service of 2021 ✝️
🙏🏽Ordination of Deaconess Lanuola Grace Sua Pyles🙏🏽
• January 3rd, 2021 •

🙏🏽 TK Novema & Jody Jackson 🙏🏽

✝️ 1st Communion Worship Service of 2021 ✝️
🙏🏽Ordination of Deaconess Lanuola Grace Sua Pyles🙏🏽
• January 3rd, 2021 •

1st Communion Worship Service of 2021

Communion Sunday Worship Service / Facebook Live Stream / E.F.K.A.S. - DMV
Taitai: Apisaloma P. Toleafoa F.S.
January 3rd, 2021

(❗️We don’t own rights to the music used❗️)

Tusi Faitau
Feagaiga Tuai: Faataoto 4:10-19
Feagaiga Fou: Ioane 3:25-30

Manatu Autu:
“E tatau ona tupu tele le Atua ae faaitiitia tatou” (God must Increase, but we must decrease)

Matua - Faataoto 4: f18:
“A o le ala o e amiotonu e tusa ma le malamalama o le ao, o loo tupu pea lona malamalama e oo i totonu o le la.”

🙏🏽 New Years Eve Worship Service 🙏🏽
• December 31st, 2020 •

❗️Late•Post❗️

Women’s Ministry Virtual Holiday Celebration
• December 26th, 2020•

Sunday Worship Service, December 27th, 2020

Sunday Worship Service / Facebook Live Stream / E.F.K.A.S. - DMV
Taitai: Apisaloma P. Toleafoa F.S.
December 27th, 2020

(❗️We don’t own rights to the music used❗️)

Tusi Faitau:
Feagaiga Tuai: Salamo 23
Feagaiga Fou: Luka 17:11-19
Ioane 10:11-18

Manatu Autu: “Iloa” (Knowing)

Matua - f.14: “O a’u nei o le leoleo mamoe lelei; ua ou iloa a’u mamoe, ua iloa foi a’u e a’u mamoe.”

🙏🏽 Our 3rd Year collaboration with The American Samoa Society of Washington, DC for the Wreaths Across America 🙏🏽

Thank You So Much TASS Team & FSCCC-DMV Team for our Joint Project @ 2020 Wreaths Across America Event on Saturday, 12/12/2020 at the Arlington National Cemetery!!! It was a very successful day unloading trucks for The Old Guard to lay wreaths and Family Pass Holder Day. Your efforts is greatly appreciated!

As the year wraps up and we approach the holidays, we wanted to extend our heartfelt and sincere thanks for your significant contributions and dedicated focus on continuing to enhance the volunteer services we provide. Your hard volunteer work is commendable, and it’s exciting to pause and reflect on our wonderful achievements as a “volunteer team” this year!

Please fully enjoy the warmth and spirit of the holiday season; and stay safe, happy and healthy!

Happy Holidays and Warm Wishes for 2021!

🎄Sunday School Virtual Christmas Party🎄
• December 20th, 2020 •

👏🏼Thank you so much Tamā, Tinā & our awesome TMK teachers👏🏼

🕯4th Sunday of Advent🕯
• December 20th, 2020 •

❗️Late • Post❗️

Kudo’s & fa’amalo to all our TASS / TMK volunteers this past Saturday!

| 12 Dec 20 |
| The American Samoa Society of Washington, DC |

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Alexandria?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Sunday Worship Service, 01/17
Sunday Worship Service, 1/10
Lotu Talosaga 2021, 1/8
Lotu Talosaga 2021, 1/7
Lotu Talosaga
Lotu Talosaga 2021
1st Communion Worship Service of 2021
Sunday Worship Service, December 27th, 2020
3rd Sunday of Advent 2020
Communion Sunday

Location

Telephone

Address


2723 King Street
Alexandria, VA
22302

Opening Hours

Friday 19:00 - 21:00
Saturday 09:00 - 15:00
Sunday 14:00 - 17:00
Other Christian Churches in Alexandria (show all)
Ebenezer Baptist Church Ebenezer Baptist Church
909 Queen Street
Alexandria, 22314

A Church That Is Moving Faith-Forward!

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C