Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM

Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM

Comments

MỤC SƯ TIN LÀNH MỸ MUỐN GIẾT HÀNG TRIỆU NGƯỜI MIỀN BẮC, ĐÃ THỈNH CẦU TỔNG THỐNG MỸ NIXON BỎ BOM XUỐNG ĐÊ ĐIỀU MIỀN BẮC VN.
(The Preacher and Vietnam: When Billy Graham Urged Nixon to Kill One Million People )
Mục sư Billy Graham được đánh giá là nhà truyền bá phúc âm ảnh hưởng nhất nước Mỹ thế kỷ 20, vì vậy ông có rất nhiều ảnh hưởng lên chính quyền Mỹ.
Tháng Tư năm 1989, một bức thư Graham gởi cho Nixon đã được giải mật. Bức thư được xếp hạng tài liệu mật được gởi ngày 15 tháng 4 năm 1969, sau khi Graham gặp ở Bangkok với các mục sư Tin Lành VN và các nhà truyền giáo Tin Lành Mỹ . Những người đại diện Chúa nói rằng nếu các cuộc đàm phán hòa bình ở Paris thất bại, Nixon nên đẩy mạnh chiến tranh và ném bom đê điều miền Bắc VN. Một hành động như vậy, Graham đã viết một cách hào hứng, có thể qua đêm phá hủy hoàn toàn nền kinh tế của miền Bắc và giết hàng triệu người .
NguỒn:

Baptist Church of Vietnamese in Albuquerque NM Hội thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam đầu tiên tại Albuquerque bắt đầu từ năm 1994, khi một số gia đình tín hữu người Việt tị nạn đến định cư tại Albuquerque, thành lập một nhóm nhỏ học Kinh thánh tại tư gia.

Sau đó nhóm học Kinh thánh được dời đến một phòng nhỏ tại Hội thánh Crestview Baptist. Vào ngày 13 tháng 04 năm 1996, Hội thánh chính thức được thành lập, lấy tên là Hội thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam. Đây là Hội thánh Cơ Ðốc đầu tiên và duy nhất tại thành phố Albuquerque và toàn tiểu bang New Mexico. Hội thánh tiếp tục nhóm thờ phượng Chúa dù chưa có mục sư quản nhiệm. Ngày 05 tháng 12, năm 199

Operating as usual

09/19/2021

Kinh Thánh Làm Chứng Về Ta

Kinh Thánh Làm Chứng Về Ta (Giăng 5:31-47)
Chúa nhật 19-09-2021MS Thái Quang Tấn

09/08/2021

2021 VBCA💒

Photos from Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM's post 09/08/2021

2021 VBCA 💒 The walk not only makes exercise fun, it also deepens our friendship.🌻

09/06/2021

Chẳng Qua Như Hơi Nước

https://fb.watch/7QIJdTgVFT/

09/05/2021

Chẳng Qua Như Hơi Nước

Chẳng Qua Như Hơi Nước (Gia-cơ 4:13-17)
Chúa nhật 05-09-2021MS Thái Quang Tấn

08/29/2021

Trong Cơn Gian Truân

Trong Cơn Gian Truân (Thi Thiên 107)
Chúa nhật 29-08--2021MS Thái Quang Tấn

08/23/2021

2021 VBCA 🌻

08/23/2021

2021 VBCA 🌻

Photos from Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM's post 08/23/2021

Dear God, thank you for my brothers and sisters in Christ. Help us burn brightly together for you. In Jesus' name. Amen.🌻🙂💗

Photos from Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM's post 08/23/2021

2021 VBCA 💒 Dear God, thank you for my brothers and sisters in Christ. Help us burn brightly together for you. In Jesus' name. Amen.🌻

08/22/2021

Trong Ngày Sợ Hãi

Trong Ngày Sợ Hãi (Thi Thiên 56:1-13)
Chúa nhật 22-08--2021MS Thái Quang Tấn

08/15/2021

Nương Cậy Chúa Khi Nao Sờn

Nương Cậy Chúa Khi Nao Sờn (Thi Thiên 142)

Chúa nhật 15-08--2021MS Thái Quang Tấn

08/08/2021

Đừng Từ Chối Tiệc Trời

Đừng Từ Chối Tiệc Trời (Ma-thi-ơ 22:1-14)

Chúa nhật 08-08--2021MS Thái Quang Tấn

08/01/2021

Người Anh Cả Thật

Người Anh Cả Thật (Lu-ca 15:25-32, Hê-bơ-rơ 2:11-12)
Chúa nhật 01-08--2021MS Thái Quang Tấn

07/25/2021

Tiếng Lương Tâm - Đừng Để Tiếng Lương Tâm Át Tiếng Chúa

Tiếng Lương Tâm - Đừng Để Tiếng Lương Tâm Át Tiếng Chúa (Rô-ma 2:12-16, Hê-bơ-rơ 9:13-14)
Chúa nhật 07-25-2021MS Thái Quang Tấn

07/18/2021

Ăn Năn và Tin Nhận Tin Lành

Ăn Năn và Tin Nhận Tin Lành (Lu-ca 15:11-32, Mác 1:15)
Chúa nhật 07-18-2021MS Thái Quang Tấn

06/07/2021

Ngài Tìm Kẻ Lạc Mất (Lu-ca 15:1-10, Rô-ma 5:8)

Chúa Nhật 06 tháng 06, 2021
MS Thái Quang Tấn

05/30/2021

Giá Đắt Của Tự Do

GIá Đắt Của Tự Do (Ga-la-ti 5:1, 13)
Chúa nhật 30-05-2021

MS Thái Quang Tấn

Youtube.com/vietchurchnm

vietchurchnm.org

Photos from Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM's post 05/24/2021

5/23/2021 💒 VBCA 🌷 I thank my God through Jesus Christ for you. (Romans 1:8)🌻 Cảm ơn tấm lòng hầu việc Chúa của các anh chị em và các thanh thiếu niên. 🙏 (Giăng 12:26 )“Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người”. Amen 🙂

05/23/2021

Ngài Tiếp Kẻ Có Tội

Ngài Tiếp Kẻ Có Tội (Lu-ca 15:1-10)
Chúa nhật 23-05-2021

MS Thái Quang Tấn

Youtube.com/vietchurchnm

vietchurchnm.org

Giữa Hai Con Đường - MS Thái Quang Tấn - May 16, 2021 by Hy Vọng Sống (Living Hope) • A podcast on Anchor 05/19/2021

Giữa Hai Con Đường - MS Thái Quang Tấn - May 16, 2021 by Hy Vọng Sống (Living Hope) • A podcast on Anchor

Bài giảng "Giữa Hai Con Đường" dựa theo Ma-thi-ơ 7:13-27. Mục sư Thái Quang Tấn giảng trong buổi thờ phượng Chúa nhật 16tháng 05, 2021 tại Hội Thánh Albuquerque.
Quí thính giả có thể tìm hiểu thêm về Hội Thánh và đón nghe các bài giảng của MS Tấn theo:
web: https://vietchurchnm.org
YouTube: https://www.youtube.com/vietchurchnm/
Facebook: https://www.facebook.com/vietchurchnm/
Instagram: https://www.instagram.com/vietchurch_nm/

Giữa Hai Con Đường - MS Thái Quang Tấn - May 16, 2021 by Hy Vọng Sống (Living Hope) • A podcast on Anchor Trong bài giảng trên núi, Đức Chúa Giê-xu thường nêu ra hai hình ảnh tương phản nhau để người nghe có thể suy nghĩ, quyết định và chọn lựa. Hai người cầu nguyện khác nhau, hoặc để được người nghe, thấy, hoặc để chỉ với Chúa tro...

05/19/2021

Giữa Hai Con Đường

Amen!

05/16/2021

Giữa Hai Con Đường

Giữa Hai Con Đường (Ma-thi-ơ 7:13-27)
Chúa nhật 16-05-2021

MS Thái Quang Tấn

Youtube.com/vietchurchnm

vietchurchnm.org

Photos from Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM's post 05/11/2021

Thank God for Mothers “Proverbs 31:10-31” 🙏💗

Photos from Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM's post 05/11/2021

2021 VBCA 💒 Mother’s Day! 💕Philippians 1:3 “I thank my God every time I remember you (Mom)”🌻Proverbs 31
Praise of a Good Woman
10 A wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies. 11 Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. 12 She brings him good, not harm, all the days of her life. 13 She selects wool and flax and works with eager hands. 14 She is like the merchant ships, bringing her food from afar. 15 She gets up while it is still night; she provides food for her family and portions for her female servants. 16 She considers a field and buys it; out of her earnings she plants a vineyard. 17 She sets about her work vigorously; her arms are strong for her tasks. 18 She sees that her trading is profitable, and her lamp does not go out at night. 19 In her hand she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. 20 She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. 21 When it snows, she has no fear for her household; for all of them are clothed in scarlet. 22 She makes coverings for her bed; she is clothed in fine linen and purple. 23 Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. 24 She makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes. 25 She is clothed with strength and dignity; she can laugh at the days to come. 26 She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. 27 She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. 28 Her children arise and call her blessed; her husband also, and he praises her: 29 "Many women do noble things, but you surpass them all." 30 Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised. 31 Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate.💗

05/09/2021

Đức Tin Của Người Mẹ Mất Con

Đức Tin Của Người Mẹ Mất Con (Ma-thi-ơ 15:21-28)
Ngày Lễ Mẹ - Chúa nhật 09-05-2021

MS Thái Quang Tấn

Youtube.com/vietchurchnm

vietchurchnm.org

Photos from Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM's post 05/07/2021

Photos from Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM's post

05/02/2021

Hy Vọng Vào Ân Sủng

Hy Vọng Vào Ân Sủng (1 Phi-e-rơ 1:13, Rô-ma 8:18)
Chúa nhật 02-05-2021
MS Thái Quang Tấn

04/25/2021

Sống Như Đấng Đã Gọi - Ngài Là Ải?

MS Thái Quang Tấn

04/18/2021

Được Tha Thứ Để Phục Vụ - 04/18/2021

MS Thái Quang Tấn

Photos from Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM's post 04/14/2021

2021 VBCA💒-Lễ phục Sinh🌷

Photos from Vietnamese Baptist Church of Albuquerque NM's post 04/14/2021

2021 VBCA- 💒 Đêm thương khó của Chúa.🙏

04/11/2021

The Church: Equipped For Service - 04/11/2021

Pastor John Torrison

04/04/2021

Tin Đấng Đã Sống Lại - 04/04/2021

Chúa Nhật Chúa Phục Sinh

04/02/2021

Chén Chúa Uống - 04/01/2021

Đêm Thương Khó

Videos (show all)

Kinh Thánh Làm Chứng Về Ta
Chẳng Qua Như Hơi Nước
Trong Cơn Gian Truân
Trong Ngày Sợ Hãi
Nương Cậy Chúa Khi Nao Sờn
Đừng Từ Chối Tiệc Trời
Người Anh Cả Thật
Tiếng Lương Tâm - Đừng Để Tiếng Lương Tâm Át Tiếng Chúa
Ăn Năn và Tin Nhận Tin Lành

Location

Telephone

Address


515 Ash St SE
Albuquerque, NM
87106

Opening Hours

9am - 1:30pm
Other Churches of God in Albuquerque (show all)
Valley Gospel Valley Gospel
1820 Valley Rd SW
Albuquerque, 87105

Marriage Enrichment at Queen of Heaven Marriage Enrichment at Queen of Heaven
5311 Phoenix Ave
Albuquerque, 87110

New Life Church of God New Life Church of God
3400 Aztec Rd NE
Albuquerque, 87107

We are a Growing,fruitful Church planted in the Heart of Albuquerque New Mexico.

Grace Covenant Church Of God In Christ Grace Covenant Church Of God In Christ
1700 57th Street, NW
Albuquerque, 87105-1063

In 2003, God called Pastor James C. Johnson to do a ministry on the west side. From this calling Grace Covenant was born. We begin the ministry with God's perfect number of 7.

Jesus Is The Way Jesus Is The Way
2705 Juan Tabo Blvd NE
Albuquerque, 87112

Bringing people hope, encouragement & uplifting one another through our Savior Jesus Christ. Disrespectful content will be deleted immediately!

Iglesia Principe de Paz Iglesia Principe de Paz
2828 Blanford Albuquerque NM
Albuquerque, 87121

Porque un nino nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamara su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Principe de Paz.

Templo ROCA De Salvacion Templo ROCA De Salvacion
1220 Edith Blvd SE
Albuquerque, 87108

Templo Roca De Salvacion

LifeResource Ministries LifeResource Ministries
Post Office Box 66540
Albuquerque, 87193

Our Mission: To help children develop a personal relationship with Jesus Christ.

UTTC UTTC
Tramway And Copper
Albuquerque, 87123

We are here to grow in Christ, to have accountability and reach others with the Gospel. Let’s Study Gods word and Grow closers as family in Christ

Triumphant Praise Youth Choir Triumphant Praise Youth Choir
Albuquerque, 87112

God's House Church Triumphant Praise Youth Choir is a choir that use their gifts of singing to the most high God.

New Beginnings Church - Albuquerque, NM New Beginnings Church - Albuquerque, NM
4770 Montgomery Blvd NE
Albuquerque, 87109

Richard A. Mansfield, Senior Pastor

Church of God In Christ New Mexico Jurisdiction Church of God In Christ New Mexico Jurisdiction
4800 Lomas Blvd NE
Albuquerque, 87110-6338

The Church of God in Christ, Incorporated is a Christian organization in the Holiness-Pentecostal tradition with churches located in all the major cities in New Mexico!!