Wat Buddhamongkolnimit NM

Wat Buddhamongkolnimit NM

Comments

ROAD RUNNER FOOD BANK / US POSTAL SERVICE FOOD DRIVE , ABQ / LAS CRUSES / RIO RANCHO / Roadrunner Food Bank – Albuquerque Warehouse Hours of Operation: Monday through Friday, 8 am to 4 pm Please call us if you have questions Albuquerque Call 505.349.8921 Food Assistance Line: 505.349.5340 Toll Free: 866.327.0267 General E-Mail: [email protected] Las Cruses Roadrunner Food Bank – Las Cruces Office Hours of Operation: Monday through Friday, 8 am to 4 pm Amanda Cuba Community Initiatives Manager [email protected] 575.323.5150 505 S. Main St. Suite 149 A Las Cruces, NM 88001
🌈ชบาทิพย์🌈🇾🇪ขอน้อมถวายองค์ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี🌷สุนันทาเทวี🌷🇾🇪ครอบครัวทองดี(สีทองดี)

[12/30/18]   สวดมนต์ข้ามปี
เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่

ขอเรียนเชิญ เจริญพรท่านสาธุชน และพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี เป็นมงคล ชีวิต ทบทวนบุญเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2562/2019 ณ อุโบสถนิมิตเจริญ วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี้ รัฐนิวแม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เริ่มเวลา 10:00 p.m. เป็นไป

On behalf of Wat Buddhamongkolnimit, the Buddhist trample of New Mexico, we would like to invite everyone to join us on very special night chanting for welcoming a happy New Year 2019/2562, to remind us the good and bad things in the pass and fulfill the greatness of merits of the New Year 2019. The ceremony will organize at the Buddhist Hall, Wat Buddhamongkolnimit, 320 Louisiana Blvd SE, Albuquerque, NM 87108.

Activities will start as from 10:00 p.m. onwards.

More information please contact
Call 505-268-4983
Email: [email protected] or [email protected]

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่าน...ร่วมกันสวดมนต์ เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018- 2019
ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี้ มลรัฐนิวแม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
......ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศง. 2018/2561
เริ่มเวลา 10.00 PM. เป็นต้นไป

และขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านมาร่วมทำบุญตักบาตรในการส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดปี ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 /2019 ที่จะถึงนี้

ขอเจริญพร…เรียนเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านมาร่วม “งานทำบุญอายุวัฒนมงคล” (วันเกิด) ของอาจารย์พระครูโสภณศาสนวิเทศ (อ. เจริญ สุขแสง) เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี้ มลรัฐนิวเม็กซิโก USA
ขอเชิญญาติโยมทุกท่านมาร่วมทำบุญวันเกิดท่านพระอาจารย์พระครูโสภณศาสนวิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 25 พศฤจิกายน พ.ศ. 2561/2018 ตั้งแต่เวลา 10:00 AM. ที่วัดพุทธมงคลนิมิต
………เจริญพร………

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ณ วัดพุทธมงคลนิมิต รัฐนิวแม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
***วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 พศจิกายน พ.ศ. 2561***
เวลา 10:00a.m. เป็นต้นไป

[07/24/18]   Asalaha Puja Day - Khao Pansa Ceremony
📍Sunday July 29, 2018📍
📍 Start 10.00 AM 📍

🔆 ประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น 🔆

เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี 🕯🕯

🔆 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร 🔆

_____วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา_____

Asalaha Puja Day - Khao Pansa Ceremony

📍 Sunday July 29, 2018 📍
📍 Start 10.00 AM 📍

“วันเข้าพรรษา” เป็นวันแรกของการถือศีลอดแบบชาวพุทธ ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนิกชนละเว้นจากสิ่งต่างๆ เช่น เนื้อ สุรา และยาสูบ ส่วนใหญ่มีเพียงนิกายเถรวาทเท่านั้น ไม่รวมนิกายมหายาน ที่ชาวพุทธจะรักษาประเพณีวันเข้าพรรษา อย่างไรก็ตามชาวพุทธเถรวาทหลายคนเลือกที่จะไม่อดอาหาร

วันเข้าพรรษา คือ “การจำพรรษาในฤดูฝน” เนื่องจากมันเกิดขึ้นตรงกับช่วงต้นฤดูฝนของประเทศไทยและเนื่องจากพระสงฆ์ใช้เวลานี้ในการจำพรรษาอยู่ภายในวัดเป็นระยะเวลาสามเดือนเพื่อการศึกษาและการทำสมาธิ ประเพณี “การจำพรรษาในฤดูฝน” นี้มีมาก่อนพุทธศาสนา แต่ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้รับมาปฏิบัติในช่วงชีวิตของพระองค์ ซึ่งกระตุ้นให้คนจำนวนมากทำตามพระองค์ในวันนี้

พระภิกษุสงฆ์หลายคนจะเข้าสู่ทางธรรมวันเข้าพรรษา โดยจำพรรษาอยู่ในวัดวาอารามจนสิ้นสุดฤดูฝนในวันออกพรรษา จำนวนฤดูฝนที่เรียกว่า “พรรษา” ที่ใช้ในการจำพรรษาคือวิธีการจำนวนปีที่พระภิกษุสงฆ์ไทย “ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์” หลังจาก พรรษา พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะฉลองเทศกาล “กฐิน” อันเป็นช่วงที่ผู้คนนำของไปบริจาคให้แก่วัดในท้องถิ่นซึ่งมักประกอบด้วยผ้าไตรใหม่ที่มอบให้พระภิกษุ

✨ เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน

เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) ✨

Wat Buddhamongkolnimit NM's cover photo

“วันเข้าพรรษา”
✨ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดด คุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน ✨

Welcome Songkran Festival
Thai,Laos,Cambodia New Year
April Sat-Sun 14-15, 2018
@Wat Buddhamongkolnimit NM.

[04/14/18]   Welcome Songkran Festival
Thai,Laos,Cambodia New Year
April Sat-Sun 14-15, 2018
@Wat Buddhamongkolnimit NM.

Welcome
Songkran Festival 🎊

THAI,LAOS,CAMBODIA NEW YEAR APRIL SAT-SUN 14-15, 2018

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวันมหาสงกรานต์
ณ วัดพุทธมงคลนิมิต นิวเม็กซิโก
เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ และซื้อที่ดิน

ประธานจัดงานสงกรานต์: คุณลุงกวี คุณป้าสมหญิง แก้วแดง

…SCHEDULE…

“Songkran Festival” 🌸

Saturday, April 14, 2018
07.00 a.m. - Offering breakfast to monks
11.00 a.m. - Offering lunch to monks , and lunch for the Community
06.00 p.m. - Monks pray to celebrate money trees (Phapa Samakkee)
- Offering the Sand Stupa, monks bless for your happy life

Sunday, April 15, 2018
06.00 a.m. - Morning chanting, meditation
07.00 a.m. - Offering breakfast to monks
10.00 a.m. - Pray homage to the Lord Buddha Chanting and Almsgiving Ceremony
- Sermon topic “SONGKRAN”
11.00 a.m. - Offering lunch to monks and lunch for the Community
01.30 p.m. - Perform transference of merit
- Offering money tree ceremony receipt of monks’ blessing by the congregation.
- Bath the Buddha’s images
- Splashing water to monks and elders,
Entertainments: International Tradition Dances, Thai Classical Music,
And Free Food, Water Splashing, etc.

Please Call. (505) 268 –4983, (505) 453-6567

…SCHEDULE…

“Songkran Festival” 🌸

Saturday, April 14, 2018
07.00 a.m. - Offering breakfast to monks
11.00 a.m. - Offering lunch to monks , and lunch for the Community
06.00 p.m. - Monks pray to celebrate money trees (Phapa Samakkee)
- Offering the Sand Stupa, monks bless for your happy life

Sunday, April 15, 2018
06.00 a.m. - Morning chanting, meditation
07.00 a.m. - Offering breakfast to monks
10.00 a.m. - Pray homage to the Lord Buddha Chanting and Almsgiving Ceremony
- Sermon topic “SONGKRAN”
11.00 a.m. - Offering lunch to monks and lunch for the Community
01.30 p.m. - Perform transference of merit
- Offering money tree ceremony receipt of monks’ blessing by the congregation.
- Bath the Buddha’s images
- Splashing water to monks and elders,
Entertainments: International Tradition Dances, Thai Classical Music,
And Free Food, Water Splashing, etc.

Please Call. (505) 268 –4983, (505) 453-6567

Welcome
Songkran Festival 🎊

THAI,LAOS,CAMBODIA NEW YEAR APRIL SAT-SUN 14-15, 2018

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวันมหาสงกรานต์
ณ วัดพุทธมงคลนิมิต นิวเม็กซิโก
เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ และซื้อที่ดิน

ประธานจัดงานสงกรานต์: คุณลุงกวี คุณป้าสมหญิง แก้วแดง

Wat Buddhamongkolnimit NM's cover photo

Goalcast

This is Stephen Hawking's last inspiring message to humanity before he departed for worlds beyond.

Wat Buddhamongkolnimit NM's cover photo

Wat Buddhamongkolnimit NM

ขอความสวัสดิ์ดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีและไม่ได้มาทุกท่าน ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง คิดหวังปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งที่หวังทุกประการจงประสบความสำเร็จ Happy New Year 2018 🎉

ขอความสวัสดิ์ดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีและไม่ได้มาทุกท่าน ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง คิดหวังปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งที่หวังทุกประการจงประสบความสำเร็จ Happy New Year 2018 🎉

ขอความสวัสดิ์ดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีและไม่ได้มาทุกท่าน ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง คิดหวังปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งที่หวังทุกประการจงประสบความสำเร็จ Happy New Year 2018 🎉

Photos from Wat Buddhamongkolnimit NM's post

มอบเงิน 3,000 เหรียญ ถวายสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดย พระครูโสภณศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต มีพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาฯ เป็นผู้รับมอบ (2 มิถุนายน2560)

The seminar on 13-14 May,2017 at Wat Buddhamongkolnimit Albuquerque NM, USA. We were talking about " How to Make the World Peace ". This seminar organized by The Council of Thai Bhikkhu in The  U.S.A. and National Buddhism in Thailand.

Photos from Wat Buddhamongkolnimit NM's post

The seminar of international religious leader organized by the council of Thai Bhikkhus in the USA. and national Buddhism office in Thailand at Wat Buuddhamongkolnimit,Albuquerque, NM. on 12-14 May,2017.

Photos from Wat Buddhamongkolnimit NM's post

Profile Pictures

The seminar of international religious leader organized by the council of Thai Bhikkhus in the USA. and national Buddhism office in Thailand at Wat Buuddhamongkolnimit,Albuquerque, NM. on 12-14 May,2017.

Photos from Wat Buddhamongkolnimit NM's post

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Albuquerque?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


320 Louisiana Blvd SE
Albuquerque, NM
87108

Opening Hours

Monday 08:30 - 20:30
Tuesday 08:30 - 20:30
Wednesday 08:30 - 20:30
Thursday 08:30 - 20:30
Friday 08:30 - 20:30
Saturday 08:30 - 20:30
Sunday 08:30 - 20:30
Other Religious Organizations in Albuquerque (show all)
Unashamedabq east Unashamedabq east
4701 Wyoming Blvd NE
Albuquerque, 87109

The Unashamed is a powerful move of God at Legacy Church in Albuquerque, New Mexico. It goes down every Wednesday night at 6:30pm.

Albuquerque Cannabis Congregation Albuquerque Cannabis Congregation
Albuquerque

CANNABIS AND FAITH.. WHAT DOES IT MEAN TO US?

Trinity Family Church Trinity Family Church
6101 Paradise Blvd NW
Albuquerque, 87114

Schedule of Services: 9:30 AM: Sunday School 10:30 AM: Sunday Morning Worship Children's Church 6:30 PM: Sunday Evening Worship 7:00 PM: Wednesday Worship Youth/ Children's Church

Albuquerque Revival Church Albuquerque Revival Church
124 Texas St NE
Albuquerque, 87108

A Wonderful Church for the whole family. Contemporary Worship, Relevant Bible Teaching, Casual atmosphere and opportunities for spiritual growth. Large enough to meet the needs of your family, small enough to be a family.

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints San Victorio Av Albuquerque NM Church of Jesus Christ of Latter-day Saints San Victorio Av Albuquerque NM
11750 San Victorio Ave NE
Albuquerque, 87111

Visitors welcome. Christians gather here to study the Bible, Book of Mormon, other scriptures and help each other.

Iglesia Ciudad de Gracia Iglesia Ciudad de Gracia
1100 San Mateo NE, Suite 15
Albuquerque, 87110

Somos una iglesia cristiana en Albuquerque. Amamos esta ciudad y queremos verla transformada por la gracia de Jesús. ¡Te invitamos! Domingos a las 11am.

Koala-ty Kids Koala-ty Kids
9429 Constitution Ave NE
Albuquerque, 87112

Matthew 19:14 (Holman Christian Standard Bible) 14 Then Jesus said, "Leave the children alone, and don't try to keep them from coming to Me, because the kingdom of heaven is made up of people like this."

ARCCC ABQ Chaplains ARCCC ABQ Chaplains
Offices
Albuquerque, 87109

The Albuquerque Regional Community Chaplain Corps (ARCCC) are chaplains; trained rapid responders.

New Song Christian Fellowship - ABQ, NM New Song Christian Fellowship - ABQ, NM
6013 Paradise Blvd NW
Albuquerque, 87114

We are a non-denominational charismatic church emphasizing devotion to Christ and commitment to one another.

First Abq First Abq
10101 Montgomery Blvd NE
Albuquerque, 87111

Join us each Sunday - Traditional 9:00am - Contemporary 10:30am Bringing Jesus to a community in need firstabq.org

St. Stephen's United Methodist Church / Albuquerque St. Stephen's United Methodist Church / Albuquerque
4601 Juan Tabo Blvd NE
Albuquerque, 87111

All are welcome at St. Stephen's United Methodist Church. Sunday worship: Contemporary at 8:00am & 9:30am; Traditional at 11:00am

Albuquerque Chinese Baptist Church Albuquerque Chinese Baptist Church
2721 Arizona St NE
Albuquerque, 87110