World Evangelism Video May 14, 2013, 4:37pm

Videos by World Evangelism. "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them inthe name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit" - Matthew 28:19

Faith zingt hier het lied "The River" in het Luganda. Luganda is de taal die in het centrale gedeelte van Uganda gesproken wordt. Er zijn meer ktalen in Uganda. Luganda is een van de meest gesproken talen. Verders we hebben het thuis opgenomen en Faith zingt meestal dit lied in vele kerken waar we preken. We willen dat u het ook kan horen zodat ook u hiervan kan genieten.

Other World Evangelism videos

Faith zingt hier het lied "The River" in het Luganda. Luganda is de taal die in het centrale gedeelte van Uganda gesprok...

11 mei 2013 22:06
Faith en Dunamis zingen The River. Wilde jullie al eerder het lied laten horen zal het ook eens in Luganda opnemen en op...

C