Peter Mbajije victory - Angaza Gospel

Peter Mbajije victory - Angaza Gospel

Comments

MUNGU AKIMTUMA MWANA WAKE YESU KRISTO ILIATUKOMBOE NA DHAMBI ZETU SEMA AMINA
DUNIA UKITAFUTA MWAZO WA UPOTEVU WA MAADILI UBABAISHAJI USHOGA KWENYE MAJUMBA YA IBADA UTUPATA NGWINGINE ZAIDI YA MAZEBU YA KIKRISTO.ATA MAENEO YANAYO SIFIKA KULUSU USHOGA NI NCHI ZA WAKRISTO WENGI
Mungu nimwema kwa kila mwanadamu
Kweli Yesu Ndo Jemedali Mkuu Wa Majeshi Hata Majeshi Na Ni Mfalme Wa Mbingu Hata Duniani Kikubwa Ni Imani Ye2 Kwake 2taokoka Sema Eime. Bwana Niye.
bwandie mchungaji wangu sitapungu kiwa nakitu katika malisho ya majani mabichi unilaza kando yamaji ya
HER KUUONGOXW N ROH KULIKUJIOXA MWENYEW HUWEX PASP MSAAD W MUNGU YATU PASA KUMPENDA MUUMBA WETU SAN ....EBU FIKIL UMEFANYA JAMB GAN KUBWA HAT UW UNGALI MXM N NEEEEM TUUUUU
Jifunze palipo hekima mahali penye nguvu,mahal peny maarifa upate kugundua peny maisha marefu yenye amani BARUKU 3-14
*HIVYO SIYO VIWANGO VYAKO* Huwa namsikiliza sana *Marehemu Jim Rohn* aliyekuwa mshauri na mhamasishaji mkubwa kule Marekani .Na siku moja akiwa anaongea na wafanyabiashara wakubwa wa Dunia alipata kuuliza swali hili *"How tall a tree can grow??"* akimanisha kuwa "Mti unaweza kurefuka kwa kiasi gani??" . Ukumbi ulikaa kimya lakini Jim mwenyewe alijibu swali hilo kwa kusema *" a tree grows as tall as possible "* kwamba mti huwa hukua/hurefuka kadri uwezavyo . Sikia ,Binadamu ndiye kiumbe pekee hapa chini ya jua ambacho huweza kutumia uwezo mdogo sana wakati amepewa uwezo mkubwa ndani yake .Viumbe vingine hukua na kutumia uwezo wao wa mwisho kabisa tofauti na alivyo binadamu . Kuna mtu anaweza sana kufundisha lakini anafundisha chini ya kiwango chake .Kuna mtu anaweza kuimba sana lakini hataki kuimba katika viwango vikubwa anaamua kuimba kimazoea .Huyu ndiye binadamu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko lakini anaamua kwa makusudi kutofanya sehemu yake . Muda umefika sasa wa kutumia vitu vilivyomo ndani yetu kwa viwango vikubwa sana hata mpaka watu wastuke . Ndiyo ni lazima watu wastuke waulize huyu mtu hakuwa hivi ametoka wapi huyu ??? huyu mtu ni wa namna gani??? mbona alivyokuwa jana hayuko vile leo ???.Wewe ndiwe mwenye maamuzi ya kubadilika na kuanza kutumia tunu zilizomo ndani yako kwa viwango vingine na vikubwa na kwa utofauti . Kama ni mwimbaji imba kwa viwango vingine .Kama ni mbunifu buni kwa viwango vya juu sana .Kama ni mwalimu fundisha kwa viwango vingine. Kwenye kila unachofanya, fanya kwa viwango vya juu kuanzia sasa. MALENGO! Kuna wakati unakutana na kila dalili inayoonyesha kuwa unatakiwa kukata tamaa, huu ndio ule wakati ambao unajiuliza hivi niendelee ama niache? Ukifikia kwenye hali hii inakubidi ujilazimishe kujiambia kuwa "NAKATAA KUKATA TAMAA" . Kamwe usiruhusu hisia za kushindwa zikufanye uanze kupoteza matumaini ya kule unakoelekea, kumbuka kila lengo KUBWA lazima likutane na CHANGAMOTO KUBWA kabla halijafanikiwa. Siku zote kumbuka WASHINDI huwa wachache kwasababu watu wengi hukata tamaa mapema, amini usiamini WEWE ulizaliwa USHINDE na sio USHINDWE. MIMI sitakata tamaa kwani naamini hakika nitashinda kwa kuwa nilizaliwa NISHINDE. NAKUTAKIA SIKU NJEMA WEWE ULIYEZALIWA KUSHINDA. Maana usiporekebisha mapito yako tegemea mapigo na si miujiza maishani mwako". Wako katika kuijenga imani yako juu ya kufanikiwa. -Paul Biswalo. Mhamasishaji,Muelimishaji,Mkufunzi na Mwalimu wa Maswala Ya Kisaikolojia,Uchumi,Utawala Bora,Mafanikio Na Afya Bora Katika jamii. Naelewa sana usemi huu .mimi #niko tayari kuyafanyia kazi mawazo haya kuntu wewe je Mwenzangu unayesoma jumbe hii????......MAONI TUMA KWENDA NAMBA HII +255768603979.

Utukufu una yeye aliyezifanya mbingu na Nchi.What'sp no (+255) 752 107 183 Email:[email protected]

"Kuna Makosa Mawili Mtu anaweza Kufanya wakati wa Safari..kutokwenda mpaka mwisho na kutokuanza kabisa.
SAFARI ya maelfu ya maili inaanza na hatua Moja,kwa hiyo usidharau mwanzo mnyenyekevu. Mwana wa MUNGU YESU KRISTO alianza Maisha yake kwenye hori. Mwanzo wa kitu kipya chochote unaleta matumaini ya kitu kikuu.
NA NJIA YA KUANZA NI KUACHANA NA FIKRA ZA KUSHINDWA, Chukua hatua ya kwanza ya imani ambayo itadumisha mtazamo chanya wa maisha katika umri wowote ule waebrania 11:8 "Kwa Imani Ibrahimu alipoitwa aliitika,atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa Urithi,akatoka asijue aendako"

"Kama Mtoto wa MUNGU unapaswa kuwa na Ufahamu ya kwamba,hata itokee nini? Kamwe hauwezi kushindwa! Wewe ni Mshindi na bingwa,bila kujali Majaribu au Changamoto zinazo kuja dhidi yako. Hakuna cha kukushinda kabisa. Jitume kufika mbali zaidi na kuwa mbele ya kizazi chako,kwa kuzingatia kanuni za kiroho zilizofunuliwa kwetu katika Neno la MUNGU. Ishi zaidi ya uwezo wako na ufanyike baraka kwa wengine huku ukijua kwamba Maisha yenye ubora yako mbele yako"
#MUNGUakuinue #Barikiwa

"Usiwe na wasiwasi Juu ya Maisha yako,kwa Sababu hali yako haitabadilika hata kama ukiwa na wasiwasi kuanzia sasa mpaka mwisho wa dahari. Badala yake,Mtwike KRISTO YESU fadhaa zako zote na wasiwasi zako zote Maana yeye anakujali. Halafu ujitakase kwa Neno na kusikiliza jumbe zenye kujenga Imani na kuimarisha roho yako. Usisikilize huku ukifanya Mambo mengine wakati huo huo. Kama ukimpa MUNGU muda wako usiogawanyika, Yeye naye atakupa muda wake usiogawanyika."

"Matukio haya tunayoyaona katika ulimwengu wa leo ni ishara za giza totoro lililoifunika dunia, Vita,ugaidi,anguko la uchumi,magonjwa ya mlipuko,majanga ya asili. Haya na mengine mengi yamekwisha wakatisha wengi Tamaa. Nyakati za hatari zimekwisha kuja duniani,lakini waamini ndani ya KRISTO wanaagizwa wasitishike kwa Sababu MUNGU hajawi sema"HAKUTA KUWA NA MVUA,WALA HAKUTAKUWA NA JUA" lakini alituahidi siku zote Moyo uliojaa nyimbo tena Nyimbo za Ushindi"... Zaburi 67:7 "Ee MUNGU,Moyo wangu u thabiti,Moyo wangu u thabiti,Nitaimba,nitaimba Zaburi"

"kama umekuwa ukishindwa kufanya maaumuzi muhimu Maishani kwa sababu ya hofu, woga au kukosa Amani,kataa kumruhusu yeyote yule akutambulishe kama dhaifu ama mnyonge. Nguvu yako haitoki katika ulimwengu huu;hutoka kwa Roho Mtakatifu aishiye ndani yetu. Kwa hiyo,wewe u Tayari kwa ajili ya kazi yoyote:u Jasiri na imara ndani yako..kwa sababu aliye Mkuu zaidi huishi ndani yako"

"MUNGU humuinua kila mmoja wetu kwa wakati wake,hubariki na kutenda kazi katika maisha yetu kulingana na ndoto yake na hatima yake kwetu. Kuwa yule mwanaume au mwanamke ambaye huwakubari wengine na kusherekea mafanikio na ushindi wa wengine. Kamwe usiruhusu wala usihisi kwamba hakuna mtu mwingine yeyote anayestahili kuwa mbele yako"
#Atainyoosha_NJIA_Yako

"Umetimilika katika Yeye ambaye Ukamilifu,Nguvu na Uungu wote wakaa kwake. Ni Baraka halisia ya namna gani! Maana Kristo Amepata Mahali pa Kupumuzika ndani yako. Kila unachotaka Maishani kimo ndani yako. Unabeba mzingo wote wa Uungu!kwa hiyo,yakabili maisha kwa ufahamu wa Ushindi."
#Barikiwa

"Ili kusudi ubadilishe Ulimwengu kwanza lazima Ujibadilishe Mwenyewe. Ili kusudi uwe na Haki ya kuona kuna tatizo gani katika Ulimwengu,unatakiwa kwanza upate hiyo haki ili uone nini Tatizo lako binafsi. Ulimwengu umejaa Mateso na wanadamu waliobomoka. Viongozi wa Dunia wanashaa wamekwisha Jaribu mikakati mingi kutatua matatizo ya Ulimwengu, lakini mambo hayaendi kama wanavyotegemea. Mpaka KRISTO atakapo pokelewa,hapatakuwa na mabadiliko wala Amani ya kweli Ulimwenguni na katika Mioyo ya watu. KRISTO pekee ndiye anayeweza kutoa Aina ya Amani ambayo MTU anahitaji,na hiyo ni Amani inayodumu. Umebarikiwa wewe ambaye KRISTO yuko ndani yako,kwani Yeye ni Amani yako."

"Kutembea katika Upendo ni Njia ya msingi inayoonyesha kuwa mkristo anaongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatuongoza tu katika Upendo. Hawezi kabisa kukuongoza katika Njia ya kumchukia Mtu yeyote Yule,kuwa na majivuno,kiburi,ama kuonyesha hasira isiyozuilika. Katika kutembea pamoja na KRISTO kitu kimojawapo anachotaka kukamilisha katika Maisha yetu ni kufanya Upendo wake ujionyeshe kupitia sisi,kiasi kwamba unakuwa na uvumilivu,kusamehe,Upole,wema na usiekasirishwa kirahisi."
#MUNGUniMWEMA

"Kuwa na Mafanikio katika Maisha ya Ukristo,ni lazima uzikuze hisia zako za kiroho. Usijiweke katika Maisha ya kimwili. Kama kiumbe kipya; Wewe ni MTU wa Rohoni. MUNGU amekupa Matamanio mapya,na ndoto mapya za ufalme wake wa kiroho. Wakati mambo Fulani yanapokutokea,usionyeshe hisia Kama wewe ni mhanga. Kuwa na Amani na mwenye Furaha hata katika hali ya kukosa Amani,Majaribu,na Machafuko"
#MUNGUhajawahiSHIDWA #MUNGUanaweza

"PASAKA inatukumbusha kuuwawa na kufufuka kwa BWANA wetu YESU KRISTO,Mwana kondoo asiye na hatia,Sadaka Kamilifu. Alichukua Matarajio ya wenye dhambi ya Ulimwengu kwake mwenyewe,akazinyonya na kuzibeba kwenye msalaba. Kifo chake kilikuwa cha dhambi yenyewe. Alifanya yote hayo ilituwe pamoja naye mbinguni. Maisha yake bado yanatupa matumaini ya kuwa na uzima wa milele,Tunaweza kuishi katika Pendo lake lisilobadilika. NDIYO Inawezakana kabisa YESU KRISTO alizaliwa horini lakini pia anaweza akazaliwa tena moyoni mwako. Rehema,Amani na Upendo,vizidishwe kwako. Neema na Utukufu wa BWANA vikuzunguke wewe na kuwa nawe katika PASAKA hii"
#KRISTOyuHAI.

"Tunatengeneza Maisha kwa kile tunachokipata,lakini tunatengeneza uhai kwa kile tunachokitoa. Unaweza ukatoa bila kupenda,lakini huwezi kupenda bila kutoa. Huo ni utaratibu wa mbinguni,na mwanzilishi wake ni MUNGU mwenyewe,ambaye ndiye aliyeanzisha huo utaratibu wa matendo.. Kwanza alitupenda na kisha akatupa YESU KRISTO."Yohana 3:16.."Kwa maana jinsi hii MUNGU aliupenda ulimwengu,hata akamtoa mwanawe pekee,ili kila amwaminiye asipotee bali awe nauzima wa milele."
#Barikiwa

"Huwezi ukafika ng'ambo ya pili ya Mto bila ya kuvuka Daraja,Huwezi kufika Juu ya Dari bila kupanda ngazi,huwezi kufanikiwa bila kupitia ugumu au changamoto mbalimbali katika Maisha..kila kitu kina Sehemu kinapoanzia mpaka kinapoishia. Hakuna Njia ya Mkato katika Maisha, Ni lazima uanzie Moja yenye ugumu ili uje upate Mia moja yenye urahisi. MWAMINI MUNGU,MWAMINI YESU KISHA CHUKUA HATUA"#Amen

"Mungu ametustahilisha kuwa washirika wa urithi wa watakatifu katika Ufalme wa Upendo wake. Kwa uwezo wako mwenyewe,hukuweza kustahili. Alikustahilisha katika KRISTO YESU;alikufanya kustahili kuwa Mshirika wa Uungu. Hii ina maana hutakiwi kuwa na Ufahamu wa Umaskini. Wewe ni Yule wa yule aliyekuumba na Mmiliki wa vitu vyote."
#PASAKAnjema #YESUKRSTOyuHAI

"Kuna aina mbili za Mahusiano; kimwili na Kiroho. Aina hizi za Mahusiano zina athari katika Maisha yako, iwe kwa uzuri au ubaya.Kuwa na uelewa mzuri Juu ya Mahusiano haya,. Na chagua mahusiano Sahihi kwa Faida yako.Utaishi kwa kanuni Sahihi, Utafanya Matendo sahihi na utakuwa Mtu wa Yale MUNGU Atakayo Uwe"

"Hata katikati ya Shida zako na Changamoto, Jifunze kuimba Sifa, Shukrani na kuabudu; Unapofanya hivi Maisha yako yatakuwa chombo cha Utukufu kwa MUNGU na Upendo, nawe utaishi kwa Ushindi dhidi ya Shetani na wenzi wake wa Kuzimu. Nguvu za MUNGU zitafanya kazi kwa niaba yako, na utapata ukombozi wa nguvu na kuona miujiza mikuu maishani mwako."
#MUNGUanaweza #MUNGUanaishi

"Mtu anaweza kukuambia," kama kweli wewe ni Mkristo uliyeokoka,kitu kibaya hakitakiwi kukutokea" hiyo sio kweli." Baadhi ya vitu vibaya vinaweza kukutokea hata kama umeokoka,lakini hivyo havitakubadilisha; Jaribu lipo kukuimarisha na kukuinua. Wewe ni Mshindi. YESU KRISTO anaishi ndani yako,na hicho ndio cha msingi."
#MUNGUanatujari

"MUNGU alipomaliza kumuumba MTU,kila kitu kilikuwa tayari,Siku ya kwanza Duniani ilikuwa siku ya Saba;Siku ya MUNGU ya Mapumziko. Adamu aliamka katika Pumziko la MUNGU; Adamu hakuwa na kazi yoyote ya kufanya ila Tu kumuabudu MUNGU. Hili ndilo lilikuwa wazo,kusudi na nia ya MUNGU kwa ajili yetu wakati wote. Tunatakiwa kufanya kazi tukiwa katika nafasi ya pumziko;huru mbali na mahangaiko,hofu na ugumu"
#MUNGUanaishi #SifaZivume

"Huna haja ya kuhangaika na Shetani, Kwa sababu Kristo ndiye ulinzi wako. Ndani Yake tuna maisha ya Utukufu na ya Ushindi. Ni Maisha yasiyo na kutowezekana au mipaka! Haijalishi matatizo, Tufani au vipingamizi vinavyoweza kuja dhidi yako. Usijisumbue Juu ya shetani na wafuasi wake na kile wanachoweza kufanya! Kwa sababu wamekwisha shindwa"
#MUNGUniMlinzi #MUNGUanaweza

"Unapotenga Muda wa Kuomba, kujifunza na kutafakari Neno, ukaongeza na Kuabudu katika Roho na Kweli Mara Kwa Mara, Roho yako inatiwa nguvu kwa uwezo unaotenda miujiza, na unakuwa umeshawishika Sana kiasi cha kutokatishwa Tamaa.Mara moja Dunia Yote inakuwa ndogo kwako, na unaona kumbe, hakuna lisilowezekana kwako."
#MUNGUakitenda #Ametenda

"Kama kiumbe kipya katika KRISTO,Hakuna lisilowezekana.Amini kwamba,unaweza kubadilisha mfumo na hali ya Maisha yako na mazingira ili kukulidhisha wewe,kwa sababu YESU ndiyo chanzo na Utoshelevu wako. Katika Yeye una kila kitu. Kataa kuwa na ufahamu wa kutokuwa nacho,kwa sababu katika uhalisia,hakuna chochote ambacho hauna,KRISTO ndani yako ndie Tumaini la Utukufu wako"
#MwaminiMUNGU #MUNGUanaweza

"Jifunze kuokoa Muda mwaka huu.Fuatilia muda huku ukimpa shetani Tabasamu la Ushindi. Biblia inasema"Mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu."(waefeso 5:16). kama unacheza mchezo,wanaweza wakakupa muda wa nyongeza. Hivyo maisha sio mchezo,hakuna muda wa nyongeza, Kwa hiyo,hakikisha kila siku inatumika inavyotakiwa katika Maisha yako. Chukua fursa kila siku ya kujiboresha na kuanzisha kitu kipya katika Maisha yako chenye kuleta tija"
#MUNGUakubariki

"Neema na kweli zitakuwezesha kuwa na uwezo usiokuwa wa kawaida wa kufanya yasiyowezekana mwaka huu. Hii ni nguvu ambayo Mungu anataka utembee nayo;ni Mapenzi yake kwako. Kwa nguvu hii,unaweza kubadili na kurekebisha chochote kile kwa JINA lake,kwa sababu ya nguvu yake itendayo kazi ndani yako."
#MUNGUanaishiNdaniYako

"Kama Mtoto wa MUNGU kitu kimoja unachotakiwa kufanya ili kuwa na Mafanikio 2019 ni kujitakasa. Unaweza ukawa umekirimiwa karama nyingi,uwezo mkubwa, lakini hutaweza kutumia karama zako huku ukiwa na Tabia mbaya. Kama unataka Upako upandishao cheo, uinuao,na uendelezao kukuweka Juu na kukufanya usonge mbele 2019,Basi inakubidi uipende haki na uichukie Dhambi"HUWEZI KUISHI NA VYOTE VIWILI"
#HeriYaMwakaMpya2019

"Krismas ni Nyakati za kufikiri Mawazo yenye Furaha, kuweka akili zako kwenye vitu vinavyokufanya uwe na Furaha. Acha kuelekeza akili yako kwenye chochote kinachokufanya uwe na Majonzi na kutokuwa na Furaha. Ni uchaguzi unapaswa kuufanya wakati huu wa Krismas. Maisha Yako yanakutegemea wewe zaidi kuliko unavyojua. Mpe YESU KRISTO mizigo yako kwa kusherekea kuzaliwa kwake"
#HeriYakrismas &
#MwakaMpya

"Usiache masikitiko ya Mwaka 2018 yaamue 2019 yako. Hakuna kitu ulichoshindwa kufanya 2018 kitakacho kusimamisha wewe kuumba Mafanikio yako Makubwa Sana 2019. Fanya uamuzi wa kuyaacha yaliyopita nyuma. Unaweza tu kuyatumia kama Daraja la kukupeka katika Mafanikio. Una uwezo wa ziada wa kuwa na Mafanikio mwaka Ujao." AMINI NEEMA NA KWELI YA YESU NA CHUKUA HATUA''
#HeriyaKrismas
#HeriyaMwakaMpya

"Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, Tumepewa mtoto mwanamume; Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake; Naye ataitwa jina lake, Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani."Isaya 9:6
#MUNGUanaishi #UTUKUFUwakeNiwaMilele

"Kataa kuruhusu hali unazopitia kukufanya ufikirie Tofauti. YESU alisema" wewe si wa ulimwengu huu. Alikuchagua kutoka katika wingi wa watu;kutoka katika ulimwengu;wewe ni uzao Tofauti. Wewe ni mrithi pamoja na Kristo. Hivyo ndivyo Ukristo ulivyo;Tuko katika Upendo na Baba,na mwanaye,YESU KRISTO. Hii ni moja katika Baraka kubwa kuliko zote katika UKRISTO."
#MUNGUanaishi
#MUNGUanatawalaMilele

"Mfumo wako wa Maisha unatakiwa utoe taswira ya Jinsi ulivyo;Wewe ni Ushahidi halisi kwamba YESU KRISTO yu Hai Leo,Kwa sababu Nguvu ya kumridhisha MUNGU wakati wote,kila Mahali,na Katika Mambo yote-ukiwa umebeba ushuhuda wa Tabia,na asili yake katika Maisha,Matendo,na Maneno yako-iko katika Roho yako. Uliitwakudhihirisha na kuhudumu Mapenzi,Makusudi,na Tabia ya MUNGU.Huu ndiyo uhalisia na Upendo wa Kweli. Huo ndio wito wako."
#MUNGUanatupenda.

"Usiogope,wala Usiridhike Tu na kwa kuwa na vya kutosha kwako na Familia yako. Usiridhike kuwa tu na kile unachokihitaji Wewe;Jipe changamoto kufika mbali zaidi. Unahitaji kufanikiwa Sana,Sio kwa ajili yako Tu,na Familia yako,Bali kwa ajili ya wengine wenye uhitaji. Kuwa ni MTU ambaye anabariki wengine,haswa watoto wenye uhitaji"
#MUNGUakuinue #MUNGUakubariki.

"Ukitaka kufanikiwa na kuwa na Matunda na mzalishaji katika Maisha Yako,muache Roho Mtakatifu ayashughulikie Mafanikio yako ya kimwili na Kiroho. Utafanikiwa katika mahusiano yako,Uchumi wako,Elimu yako,Afya yako,Familia Yako na pia katika Maarifa yako ya Mungu. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwako."
#MUNGUanaweza #MUNGUanatupenda

"Usiendelee kufanya makosa Yale Yale uliyofanya miaka ya Nyuma. Kurudia Makosa Mara kwa Mara,ni kumaanisha ya kuwa hakuna ukuaji. Lakini kwa wingi wa Neno la Mungu moyoni mwako,utakuwa katika ukamilifu. Maana kadri unavyojifunza Neno, ndivyo Roho Mtakatifu anavyochukua nafasi yake ya kukusaidia kupungunza Makosa.." Moja ya Tafsiri ya Mafanikio ni Uwezo wa Kupunguza Makosa."
#NENOniNuru

"Hakuna Mtu mwenye huzuni,asiye na Furaha,na mwenye uchungu ambaye anaweza kufanikiwa. Usiishi maisha yako hivyo. Fanya maamuzi Siku ya Leo ya kuwa na Furaha,Shangwe,na upendo.Chagua kucheka Daima. Kwa sababu ukiruhusu majonzi moyoni mwako,na katika Sura,kunakuwa na athari hasi juu ya vitu unavyohusiana navyo."
#FurahaYaBWANAndiyoNGUVUyetu #ChaguaKichekoDaima

"Tumezaliwa kupenda,haswa watoto. Upendo ndio Maisha Yetu. Lakini cha kuhuzunisha,wengi hupuuza ukweli huu,na kuruhusu Uchungu ushikilie Mioyo yao. Hii ni kwa sababu ya Matukio mabaya katika Maisha yao,kama vile magonjwa yasiyokubali dawa yoyote,Uchumi mdogo(Umaskini),hasira,manung'uniko,Vifo vya wapendwa wao.. ni baadhi kati ya sababu kuu ya saratani. Kutembea katika Afya ya -kiungu,majaribu kama hayo kamwe yasiwe sehemu ya kuiondoa Furaha yako na Upendo Maishani mwako"
#MwaminiMUNGU #MUNGUniMwaminifu

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Mwanza?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Tanzania
Mwanza
83
Other Religious Organizations in Mwanza (show all)
UHURU UHURU
ISAMILO
Mwanza

Uhuru wa mawazo fikra.kira mtu ana uhuru wa point ispokuwa usiende kinyume na sheri.

Tanzania Baptist Youth Ministry Tanzania Baptist Youth Ministry
P.O.BOX 11794
Mwanza

To provide a KNOWLEDGE of Jesus Christ HOPE for the future PEACE of mind and an assurance ETERNAL LIFE for the Youth.

House on the Hill Church House on the Hill Church
Nyashana
Mwanza

House on the Hill is a vibrant church that loves God, loves people and lives life with passion.

Efatha-Mwanza Efatha-Mwanza
Mwanza
Mwanza, P.O.BOX 11626

Efatha mwanza is located at nyakato nundu B in we are among the church which are growing very fast. We are running the vision and mission of Apostle J.E.M

Lumala Seventh-Day Adventist Church Lumala Seventh-Day Adventist Church
Lumala
Mwanza, 1724

Tumeitwa kuwa wajumbe wa Mungu duniani. Karibu tumwabudu na kumtumikia Mungu kwa kicho.

FPCT-Kitangiri FPCT-Kitangiri
83
Mwanza

Ratiba ya ibada Jumapili 07:30 -10:00 Asubuhi. Ibada kwa watu wote. 10:30 - 13:00 Asubuhi. Ibada kwa watu wote. 08:00 asubuhi. shule ya Jumapili ya watoto.

Africa Inland Church Tanzania-AICT Africa Inland Church Tanzania-AICT
Mwanza

This is an official page of Africa Inland Church-Tanzania[AICT]

Jesus Restoration Centre - JRC Church Jesus Restoration Centre - JRC Church
Kirumba
Mwanza, 255

Jesus Restoration Centre ni kanisa la kipentekoste lililopo chini ya uongozi wa Mchungaji George Mukabwa. Kanisa hili lilianza Novemba, 2011.

LIFE Givers Ministries International LIFE Givers Ministries International
Mwanza
Mwanza, 30585

Our vision is to win the lost souls back to Christ and prepare the church for the rapture.

Ukombozi church Ministries Ukombozi church Ministries
P.O.Box 10568 Nyamagana
Mwanza, +255

This is An Official Account, we want to show the world extra ordinary Miracles that Lord Jesus is doing through our Ministry. Web: www.ukombozichurch.org

Nyakato Seventh Day Adventist Church Mwanza Tanzania. Nyakato Seventh Day Adventist Church Mwanza Tanzania.
Nyakato - Mwanza, Tanzania
Mwanza

About   Privacy   Login C