Ukombozi church Ministries

Ukombozi church Ministries

Comments

Muhubiri 3:1
Kwenye mlima wa bwana inapatkana
Mungu azid kulipokea hitaji langu na mwisho nikumbatie mtoto
Namshukuru mungu lbada ya leo watu wengi tumefunguliwa sn,mtu was mungu baba yetu bg malisa tunakupenda sn.
Wapendwa katika bwana kesho tuwahi malangoni mwa bwana tukateke baraka,nawapenda.
LOVE (BETWEEN MALE AND FEMALE) Matatizo yote tunayokumbana Leo katika dunia yetu chanzo chake ni mwanaume, na matatizo haya yanasababisha kwa sababu mwanaume ameshindwa kujua kusudi la awali na la msingi la yeye kuwepo kwenye dunia hii.Kusudi la awali la mwanaume kuwepo duniani ni kutoa upendo Mungu ambao aliweka ndani yake. Mungu ni Pendo,na asili ,tabia na sifa ya upendo wa Mungu huwa ujionesha kupitia kutoa na kushirikiana vitu vyote Mungu alivyonavyo.Mungu anauwezo Wa kuumba kila kitu kwa sababu ya asili yake yake.Kutokana na asili ,sifa na tabia ya upendo,Hivyo upendo wa Mungu ukamfanya kutoa na kushirikiana upendo alionao.Mungu akaumba dunia pamoja na mamilioni ya nyota yaliona utajiri husio na mwisho(wanasayansi wamegundua kwenye asteroid belt kuna asteroid ambazo zimetengenezwa kwa dhahabu na kwa madini ya dhamani sana.Vyote hivi Mungu aliviumba akaviweka miguuni kwa mwanadamu hili avitawale. 3 Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, Mwezi na nyota ulizoziratibisha; Zaburi 8:3 4 Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, Na binadamu hata umwangalie? Zaburi 8:4 5 Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu; Umemvika taji ya utukufu na heshima; Zaburi 8:5 6 Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako; Umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Zaburi 8:6 Tumeisha ona asili na tabia ya upendo wa Mungu ulivyopelekea kutoa na kushirikiana utajiri,nguvu,utawala,heshima na mamlaka pamoja na viumbe wanaoitwa binadamu. Baada ya kuumba vitu vyote(dunia pamoja na utajiri uliopo ndani yake,matrilioni sayari,matrilioni ya nyota zilizopo mbingu ,Mungu akaamua kumumba mwanadamu ambaye atakuwa na sifa,tabia na asili kama yake.Upendo unaitaji pande mbili na pande hizo lazima zifanane hiyo ndio asli ya upendo. MUNGU AKAMUUMBA MWANAUME kwa sababu ya upendo Mungu akamuumba mwanaume na akaweka sehemu yake ndani ya mwanaume hili haweze kuonesha sifa na asili ya Mungu kupitia kwenye mwili wake.mwanaume hivyo ndio akawa kiumbe wa kwanza kuwa duniani na hakiwa na upendo wa Mungu ndani yake.kutokana na tabia na asili ya upendo Mungu akaona sio vema upendo uendelee kuwa ndani ya mwanaume,Mungu akaamu kumtoa mwanamke ndani ya mwanaume ,lakini yeye atakuwa tofauti na mwanaume,Mungu alimtengeneza mwanamke kutoka ndani ya mwanaume tofauti hili aweze kupokea upendo wa Mungu kupitia mwanaume.Mungu alitaka mwanamke apokee upendo kutoka kwake kupitia mwanaume. Mungu anataka mwanamke apokee kwake kupitia mwanaume kwa sababu Mungu ni Roho na kutokana na sheria alizoziweka toka uumbaji ,kiumbe chenye mwili ndicho kilichona mamlaka ya kutawala dunia au ulinwengu huu unaoonekana UPENDO NI WAZO LA MUNGU moja ya kanuni ya kuweza kutawala kitu chochote hapa duniani lazima uwe maarifa na uwezo wa kutumia maarifa ya mtu aliyetengeza kitu hicho unachotaka kukitawala.Mfano ukitaka kutumia simu yako,lazima uwe na maarifa yote yanayoelezea jinsi ya kutumia simu hili,na lazima ujue sheria na kanuni ambazo zitafanya simu hiyo usiaribike hili uweze kufurahia uwezo uliowekwa ndani yake.Mungu alivyoazisha upendo katika ya mwanaume na mwanamke alitaka wazo hili liendeshe kwa mawazo Yake, Kwa sababu Yeye ndio anajua furaha aliyoweka ndani yake na hili tuweze kufurahi mausiano yetu au ndoa zetu lazima tuendeshe kwa kutumia mawazo yake.Ni sawa mtu ametegeneza gari anakwambia hili uweze kufurahia uwezo uliopo kwenye gari lazima utumie mafuta, wewe ukiweka maji au kitu chengine chochote tofauti na mafuta basi wewe jiandae kuwa na stress kwa sababu gari alitaenda na utaaza kuwalaumu watu kwa ujinga wako wa kukosa maarifa ya kuweka mafuta kwenye gari.Upendo wetu hili tufurahie tunaitaji kuendesha kwa maatifa ya Mungu.Mungu anasema watu wanateseka,wanaangamia kwa kukosa maarifa ,kwa sababu wanaendesha dunia hii kwa kutumia mawazo yao baada ya mawazo ya Mungu. MWANAUME NDIO MSINGI YA NDOA AU MAUSIANO Mungu aliaza mwanadamu,aliaza kwanza na mwanaume,maelekezo yote yakusimania vitu vyote vilivyopo duniani,mwanaume alipowa muongoza wa kutawala na kumiliki vitu vyote kabla ya mwanamke kutokea.Baada ya kila kitu kukamilika na kuwa katika mpangilio Mungu akamleta mwanamke hili awezekupokea upendo kutoka kwa mwanaume.Mwanamke yupo hapa duniani na alizaliwa katika ulimwengu huu wa mwili kwa sababu ya kupendwa na mwanamke.Mwanamke asipopokea upendo kutoka kwa mwanaume lazima hawe na hitilafu(lazima awe na mapungufu,asiwe mtu wa kawaida).matatizo mengi sana yanayowakuta wanawake yanatokea kwa sababu ya kutokupokea upendo kutoka kwa wanaume zao. Mwanaume ni msingi.Msingi ukiwa imara ,utafanya nyumba uwe imara na msingi ukiwa mbovu utafanya nyumba isiwe imara .Mwanamke alivyokosea katika bustani ya edeni hakuna kitu chochote kilichotokea lakini mwanaume alivyokosea wote walijikuta wapo uchi hii ni kwa sababu msingi ulikuwa umearibiwa,hivyo kila kitu kikaharibika.Tuliumba na kufanya vitu kwa kutumia maarifa(mawazo).matatizo yote tulionayo sasa na tunayokutana ni kwa sababu hatuna maarifa au tumepuuzia maarifa tulionayo Watoto wengi wanaingia kufanya mambo ambayo yanaharibu maisha yao kwa sababu ya Baba kukosa maarifa njisi ya kuwasimamia watoto wake,watoto akili zao(mind) zao azina uwezo wa kufanya maamuzi kila kitu kinachopita mbele yake yeye anakichukua.Na kumbuka dhamani na mtu inatokana na kitu kilichopo kwenye akili yake.tusipowajanza watoto wetu maneno yenye dhamani ,duniani itawajaza maneno yasio ya dhamani.Hivyo watoto wetu wataendelea kuwa watumwa wa watu wenye akili nyingi(wazungu). Moja wa uwezo Mungu alioweka ndani ya mwanamke ni kulea.mwnamke akipenda na mwanaume aliutoa uwezo huu na kulea watoto wako waweze kutoa uwezo uliojifinza ndani yao.Upendo wote unaouonesha kwa mke wako,mke wako ataupeleka kwa watoto wako.Hivyo ndio maisha yalivyoweka yaendeshe.Kinyume na hapo unajitafutia stress na kufa mapema kabla ya wakati wako Asante kwa kusoma Kama utaone maarifa haya yanakusaidi na unataka kuyasoma muda wote .Basi like page hiyo hapo chini hili uwe wa kwanza kupata mafundisho haya kila jumamosi Visit to Like my Page-https://www.facebook.com/167837637106576?referrer=whatsapp
wapendwa usiku ua shetani anatuangamiza usirare birakusari mwite yesu akulinde
Jamani tuombeaneni yalio mema tuache mabaya mungu atulinde amani kwawote

This is An Official Account, we want to show the world extra ordinary Miracles that Lord Jesus is doing through our Ministry. Web: www.ukombozichurch.org

Mission: To preach the Gospel of Jesus Christ to all four corners of the word by manifesting the power of our lord Jesus Christ through the presence of Holy Spirit

SIKILIZA MPAKA MWISHO UTAKUJA KUMSHUKURU MUNGU,

••• Let THIS WEEK TURN TO YOUR FAVOUR
IN JESUS NAME !!.

SOMO:JINSI YA KUUTUMIA ULIMWENGU WA ROHO.

Ulimwengu tunaoishi huanzia rohoni.Kama hauelewi ulimwengu wa roho hutapata chochote kwenye hii dunia.
Kinachowafanya Wakristo wengi washambuliwe leo ni kwa sababu hawajui kuutumia ulimwengu wa roho.
•Waefeso 2:6
Kwenye ulimwengu wa roho hakuna umbali, na unaweza kushughulikia jambo lolote kwenye ulimwengu wa roho.
Mungu aliwatumia sana watu wa zamani kwa sababu walikuwa rohoni na walijua kuutumia ulimwengu wa roho vizuri.
•2 Wafalme 5:26-27
Walikuwa na uwezo wa kuona hata mipango ya adui zao katika roho.
Unapoanza jambo lolote, anzia rohoni.
Unapoanza ujenzi wa nyumba, anzia rohoni.
Kumbuka; chochote unachokitaka kipo kwenye ulimwengu wa roho.
Unapoanza siku, anza na ulimwengu wa roho...Anza na maombi, anza na sadaka...

Ninakuombea;Ulimwengu wako wa roho ufunguke Kwa jina la Yesu...🙏🏻!

Neno la Kinabii
1.Mungu akuinue kutoka chini kwenda juu.
2.Kila mipango ya uharibifu inayopangwa dhidi yako haitakupata kwa jina la Yesu!
3.Utakuwa na nguvu kuliko adui zako Kwa jina la Yesu.

Kwenye uwepo wa Mungu kuna furaha timilifu.
Baraka za wazazi wa kimwili zina nguvu sana.

MUNGU WETU ANAKETI KATIKATI YA SIFA...Msifu Mungu wakati wote kwa Imani na hakika utamwona.

** MAMA UME TUACHA HARAKA SANA, KAMA, KAMA SIYO MUNGU KUNI UNGANISHA NA WEWE NISINGE IFAHAMU MWANZA,!.
** MAMA ULINI PENDA WAKATI NILIKUWA SINA CHOCHOTE! .WAKATI WOTE WALIPO NIACHA NI WEWE ULIKUWA NA MIMI, WEWE NDIYO CHANZO CHA HUDUMA YANGU,! NITA UKUMBUKA UPENDO WAKO MILELE !!. KWELI MWENDO UME UMALIZA , VITA UMEVIPIGA ,IMANI UME ILINDA!.

SHUHUDA
Mama huyu alikuja kwenye madhabahu ya Ukombozi mwaka 2009 akiwa na utasa wa miaka 10.Lakini baada ya kuombewa mwaka huo, alianza safari yake ta kupokea watoto
; mwaka 2010 alipata mtoto wa kike, 2011 alimoata Samweli, 2016 alimpata Debora na Mwaka huu 2020 amekuja kumshukuru Mungu kwa kumpa mtoto wa kiume.
Hakika Yesu ni mtenda miujiza wa kweli.

SHUHUDA
Dada Frida Elias alikuwa tasa kwa miaka miwili.Lakini baada ya kuhudhuria Kongamano la wamama wanaohitaji watoto lililofanyika mwaka jana, na kuombewa; leo amekuja madhabahuni kumshukuru Mungu kwa kumpa mtoto wa kiume.
Jina la Bwana libarikiwe!

SHUKURANI
Dada Glory amekuja leo kumrudishia sifa na heshima Mungu kwa kumsaidia kuhitimu salama masomo yake ya OIL AND GAS ENGINEERING aliyokuwa akiyachukua nchini CHINA.
Alipata nafasi ya kusomea China baada ya neno la Kinabii kutamkwa madhabahunu na Mtu wa Mungu Nabii B.G Malisa miaka 4 iliyopita kuwa “Kuna watu watakwenda kupata nafasi ya kusomea ughaibuni kwa namna ya muujiza.”
Na neno hili limetimia kwa dada yetu Glory.
Jina la Bwana libarikiwe sana!

SHUHUDA
Kaka Frank aliletwa kwenye madhabahu ya Ukombozi akiwa amechanganyikiwa(kichaa). Hali ya ukichaa ilitokea ghafla mwaka jana mwezi wa pili mara tu alipoingia kidato cha nne.Akiwa kichaa alikuwa akitembea utupu, akirushia watu mawe na kuwajeruhi.
Wazazi wake waliposikia habari za madhabahu ya Ukombozi, walimleta Frank kuombewa.Baada ya maombi, amefunguliwa kabisa, na sasa anajitambua tena na leo amekuja kumrudishia Mungu sifa na heshima.
Hakika Mungu wetu ni nguvu kubwa!

SOMO:KUFUNGULIWA KWENYE UTENDAJI
•Yakobo 1:22-25
•Waefeso 6:10-15

Shetani akitaka kuharibu hatima yako atafanya juu chini kukufanya uwe msikiaji tu na wala sio mtendaji.
Watu wengi leo wanaishi katika mzunguko wa kupungukiwa kwa sababu ya kukosa utendaji.
Watu wengi leo, miguu yao ya kiroho imefungwa katika eneo la kutenda kazi.
Kana uko hai ni lazima ufanye kazi.
Kuna watu wana akili nyingi lakini akili zao haziwasaidii kwa sababu hawaziweki kwenye utendaji.
Siri moja kubwa ya kufanyikiwa ni kufanya.
Ukiwa mlegevu, hutakaa ufanikiwe.

Ninakuombea; MUNGU AKUPE NGUVU YA UTENDAJI ILI UFANYIE KAZI NDOTO ZAKO KWA JINA LA YESU!

NENO LA KINABII
1.Mungu akukumbuke mwezi huu wa nane kwa jina la Yesu.
2.Mungu aliyemkumbuka Yakobo akukumbuke na wewe mwezi huu kwa jina la Yesu.
3.Kwa kadiri ulivyolia sana, utafurahi sana.....Kwa kadiri walivyokudharau, watakuheshimu sana kwa jina la Yesu.
4.Chochote kizuri ulichopoteza kitarudi mwezi huu wa 8 kwa jina la Yesu!
5.Kama vile Yesu alivyoingia hekaluni siku ya 8, Mungu akupe kuingia mahali pazuri mwezi huu kwa jina la Yesu!
9.Waliotoka kwenye Safina walikuwa 8 na walibadilisha ulimwengu, Mungu akupe nguvu mwezi huu wa kubadilisha mambo yaliyoshindikana kwenye maisha yako kwa jina la Yesu!

Mtumishi wa Mungu, Mr.Samuel Ibambasi;...mwenyekiti wa kanisa la Ukombozi akitoa salam za shukurani akimshukuru Mungu kwa kulisimamisha kanisa na kuendelea kuwasaidia watu wa kanisa na taifa lote kwa ujumla.

Kwenye uwepo wa Mungu kuna furaha timilifu...Kwenye uwepo wa Mungu kuna amani tele....

Karibu kwenye Ibada maalum ya kufungua malango ya mwezi wa Agosti; Mungu amekuwa mwema na mwaminifu sana tangu mwezi wa kwanza, hivyo tuna kila sababu za kumshukuru MZEE WA SIKU, NIKO AMBAYE NIKO, ALPHA NA OMEGA na BABA YETU WA MBINGUNI.
•Zaburi 136:1
•Zaburi 136:23-26

Unapofuatilia ibada hii kwa njia ya fb, youtube UKOMBOZI TV na redio UKOMBOZI FM 104.1MHz; NI MAOMBI YETU, MUNGU AKUKUMBUKE MWEZI HUU NA KUJIBU MAOMBI YAKO KWA JINA LA YESU!

Kama kuna mwanadamu anaomba, basi kuna Mungu anayejibu maombi; Ninakuombea MUNGU AJIBU MAOMBI YAKO LEO KWA JINA LA YESU!

NA LEO UFANIKIWE KWA JINA LA YESU...🙏🏻!

** HUYU NI DADA YANGU, AKI SALIMIANA KWA KUPEANA MKONO NA RAIS MKAPA, DODOMA,
** VILE UNA VYO YAGUSA MAISHA YA WENGI
NDIVYO UTAKAVYO KUMBUKWA NA WENGI!
AMANI YA MUNGU ITAWALE TANZANIA KIPINDI HIKI KIGUMU!

** Pokea UPAKO WA KUFANIKIWA KWENYE KILA KAZI NJEMA UTAKAYO IFANYA WIKI YOTE.
** ROHO WA MUNGU ANA KWENDA KUKURUDISHIA NAFASI YAKO NZURI ULIYO WAHI KUIPOTEZA !!.

SOMO:KUFUNGULIWA KATIKA UTENDAJI
•Waefeso 6:10-15
Mungu ana mpango mkubwa juu ya kila mmoja wetu.Mungu anatamani kila mwanadamu atimize kusudi lake hapa duniani lakini cha ajabu wengi hawafanikiwi kwa sababu hawako tayari kutendea kazi mafundisho au maelekezo wanayopewa.Na hata wengine hawafanikiwi kwa sababu hawako tayari kuchukua hatua ya matendo.
Laiti kama tungeweka katika Matendo maelekezo tunayopewa eidha darasani au kanisani, wengi tungekuwa mbali sana.
Ili ufanikiwe ni lazima uwe na utayari wa kupiga hatua ya Matendo.
•Yakobo 2:14-22

Ninakuombea,Mungu akupe utayari wa kufanyia kazi mambo mema katika jina la Yesu!

Katika uwepo wa Mungu kuna furaha timilifu...Kwenye uwepo wa Mungu kuna Amani na faraja ya kweli...

NENO LA KINABII
Mungu wa faida akupe faida unapomalizia mwezi wa saba kwa jina la Yesu!
Mungu akupe unachokihitaji kabla mwezi huu haujaisha kwa jina la Yesu!
Kila kusudi la Mungu juu ya maisha yako litimie Kwa jina la Yesu!
Tumbo lako la uzazi lifunguliwe kwa jina la Yesu!
Uzao wa tumbo lako ubarikiwe kwa jina la Yesu!
Mpango wa Mungu juu ya maisha yako utimie kwa jina la Yesu!

“Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru;Nyuani mwake kwa kusifu;Mshukuruni, lihimidini jina lake; Kwa kuwa BWANA ndiye mwema; Rehema zake ni za milele; Na uaminifu wake vizazi na vizazi.”
•Zaburi 100:1-5

Ikiwa ni Jumapili ya mwisho wa mwezi Julai, ni jambo jema kumshukuru Mungu maana fadhili zake ni za milele...Amekuwa mwema sana kwetu, ameturehemu sana, ametuhurumia sana.Mshukuru Mungu kwa yote aliyoyatenda na yote atakayoyatenda.

Ni maombi yetu kwako unayefuatilia ibada hii kwa njia ya Fb, YouTube UKOMBOZI TV na UKOMBOZI FM 104.1MHz;...Mungu wa mbingu na nchi akupe kumalizia mwezi huu salama na kuingia mwezi wa 8 ukiwa na afya wewe na familia yako Kwa jina la Yesu!

AMEN

** Unaweza Kushinda Dhambi zote, Lakini DHAMBI YA KUSAHAU IKAKUSHINDA .
√√ WANASEMA UKISAHAU ULIPOTOKA
HATA UNAPOKWENDA UTAPOTEA.

SOMO:JENGA MISINGI ILIYOHARIBIKA
•Zaburi 11:3
•2 Wakorintho 17:5
Msingi ni chanzo
Msingi ni asili yako.
Shetani akitaka kumshambulia mtu huangalia msingi wake.
Sisi ni matokeo ya Misingi yetu.
Ukiona mambo yako yameharibika mahali fulani ujue kuna shida kwenye msingi wako.
Ukiona ndoa yako inashida ujue tatizo limeanza kwenye msingi.
Ukiona wokovu wako ni mchungu ujue kuna mahali msingi umeharibika.

•••Ninakuombea;Kila misingi iliyoharibika ijengwe kwa upya kwa jina la Yesu!

Ili misingi yako iwe imara lazima;
1.Lazima uwe mwanafunzi wa Yesu.
•Matendo 2:41-44

2.Lazima udumu katika maombi
3.Umwabudu Mungu bila kukoma.
•Matendo 1:14
4.Lazima uwe mtoaji.
•Mithali 3:9-10

Neno la Kinabii
1.Nguvu ya kumalizia mwaka iwe juu yako kwa jina la Yesu.
2.Kila nguvu zilizoapa kuwa hutamaliza mwaka huu hazitafanikiwa kwa jina la Yesu.

We Mungu, nitakuimbia wimbo mpya, kwa kinanda chenye nyuzi kumi nitakuimbia.
•Zaburi 144:9

Mungu anaketi katikati ya sifa.Ukimsifu Mungu katika roho na kweli mbingu zinakuwa wazi kuchukua haja zako lakini pia zinafanya baraka zishuke juu yako.

Msifu Mungu wakati mambo ni mazuri.Msifu Mungu wakati mambo mabaya.Nyakati zote msifu Mungu.

“Ee Mungu wangu, Mfalme, nitakutukuza,Nitalihimidi jina lako milele na milele.Kila siku nitakuhimidi, Nitalisifu jina lako milele na milele.BWANA ndiye mkuu mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hautambulikani.Kizazi na kwa kizazi kitayasifu matendo yako.Kitayatangaza matendo yako makuu.”
•Zaburi 145:1-4

Karibu kwenye ibada maalum ya kubomoa Misingi mibaya.
Ni maombi yetu unapofuatilia ibada hii, kila misingi mibaya inayoshambulia hatima yako iharibike kwa jina la Yesu!!

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Mwanza?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

SIKILIZA MPAKA MWISHO UTAKUJA  KUMSHUKURU MUNGU,
NIMERUDI KUFANYA MAOMBI KWENYE MTO NILIO WAHI KUOGA UTOTONI NI MIAKA 30 ILIYO PITA.JIFUNZE KITU.
Pokea upako wa ULINZI.DHIDI YA MSHALE WA CORONA!

Location

Telephone

Address


P.O.Box 10568 Nyamagana
Mwanza
+255
Other Evangelical Churches in Mwanza (show all)
AICT Nyangulugulu Church - Mwanza Tanzania AICT Nyangulugulu Church - Mwanza Tanzania
Nyangulugulu Mlimani
Mwanza, S.L.P. 7508

Injili, Ibada, Mafundisho ya Neno la Mungu, Maombezi na Utumishi wa Kweli.

About   Privacy   Login C