Christian Council of Tanzania (CCT)

Christian Council of Tanzania (CCT)

Comments

I tell you that Israel has come. He is the father of Zion/Jerusalem and shall raise him up as the truth/Sun. For Israel is thy bodies/stars and thy head is thy spirit of gold in the dome of ZIon/Jerusalem. There are no such as Psychics. If there were, then why haven't they informed you of M3...??? The planted seeds of the Lord grow to be wise indeed. For ye plants not foolish wicked weeds which beareth no fruit of enlightenment, as he gathers all which are internally enlightened spiritually-mentally. How will ye gather the blind weeds which deny the word and signs that they read? Why would he bring up those blind ignorant who ignore his presence on earth? Will he who does not read be saved? Will he not fail the class to be left behind? Surely, if the Lord reveals his shining face with the word only the wise men will be able to see H.I.M. time travel in and outside the flesh of Man/Adam. The wise see the pure message, the blind see nothing. If I were selling water/life in the desert/darkness. How much would it be worth to you, if without it you were going to die? Would you be willing to trade in your old worldly way for Anew/Anu eternal life? A fool needs only money to succeed as a wise king needs the minds/accounts/souls of many other wise kingly men for his spiritual-mental succession. Why do you walk in darkness-ignorance but say that ye are enlightened-in light with M3? Ye are the lost dim lit stars. As I AM the ever burning Spirit-Mental Sun/3ye of day-star light who has come to spark them with the spirit-mental of enlightenment so that they are not dim of their mental-spiritual whits-lights. Therefore, if you do not know who's enlightening-lighting word this is and who it is being directed to, then I'm not here for you. www.7FiGureG360.com A man once asked M3, if I were a prophet. I then asked him. Which day-star has come unto the meek? I say to remember that a day-star is a 1000 years where I come from, then you will know that there are no more prophets to come but only the last of days-stars-kings-4ths of Zion. www.7FiGureG360.com I will tell you the wisdom of God is the knowledge of All, there is no Atom-God light of enlightenment in a dark-ignorant mind. The genius mind/3ye is the one of a kind spirit-mental on the highest metaphysical level, as many who claim to know the Lord do not know him as well as they think that they do. Those who think on a level with the God-6th sense display their difference as the stars that they are within their artistic intellectual ability. Those men who are blessed of the billions of men to obtain the wisdom of the Lord shall indeed make history/His story( The Book of Life.) They are no longer mortals, as their wisdom suggest immortality. www.7FiGureG360.com Meta-Spirit(Mental) is META-Physical and the disciplined mental-spiritual physician study of all, as he who is disciplined and reads thy word and signs shall see in metaphor what was not there before. As he is a discipling Meta-Spirit 4th-King. www.7FiGureG360.com
Habari za siku, karibu kasulu na kibondo
LIGHT!!!...for “EYES THAT CAN SEE”!...Rasta Love! BEHOLD…it is ONE LOVE!...and NOTHING else!!! Our Politicians & Leaders, Teachers, Pastors & Preachers; our Parents, Artistes, Students and Children have all been deceived… and to deceive. Our great and marvelous Nation has been put under high spiritual and psychological sorcery ever since one of the most elaborate scammers that the world has seen, was established as our First National Hero. This ABOMINATION must cease at this TIME!...Our Nation must remove this yoke from off it’s neck. To our Garveyite Brothers & Sisters, and especially those under dreadlocks and prominent in the Jamaican media…desist from your deceiving of the People of the RASTAFARI NATION (see ISA.60 v 14-22)!...You MUST: either challenge successfully against my assertion regarding Marcus Mosiah Garvey in an open and public debate…OR: Fall upon the ROCK of RASTAFARI (ONE LOVE) and be broken…OR: you let this ROCK fall upon you, and you be crushed. The WORD went out: https://www.thecaribbeancurrent.com/garvey-freedom-fighter-prophet-or-stumbling-block/ https://www.modernghana.com/news/730402/firstlet-no-man-deceive-you.html https://www.modernghana.com/news/636671/judah-can-run.html http://www.modernghana.com/news/765613/jamaicas-spiritual-dilemma.html https://article.wn.com/view/2017/06/02/one_love_8230at_no_security_cost/ ““HISTORY of the WORLD”…the collector’s item CD Album by Ras Mandito…now available on iTunes, Amazon, Spotify, CD Baby and all other majors: https://itunes.apple.com/album/id1082728884?ls=1&app=itunes …created by an arsenal of renowned Jamaican musicians and back-up singers including Sly Dunbar, Carlton ‘Santa’ Davis, Leroy ‘Horsemouth’ Wallace, Chris Meredith, Earl ‘Bassie’ Seaton, Earl ‘Chinna’ Smith, Robbie Lyn, David ‘Little D’ Trail, Harry T, Bongo Herman, Congo Ashanti Roy, David Madden, Dean Fraser, Nambo Robinson, Headley ‘Deadly’ Bennett, Pam Hall, J.C. Lodge, Jahmel, Daniki, Jennifer Barrett, Naggo Morris, Lloyd Hemmings & Vania. A classic combo of Roots Rock Reggae, Nyabinghi Chant, Lovers Rock, R&B, and even a real cool Reggae-Hip-Hop cover of George Benson’s “Gi Mi The Night”…Download Now!:https://itunes.apple.com/album/id1082728884?ls=1&app=itunes NEW JERUSALEM!!! http://gnnliberia.com/2018/05/15/rebuilding-the-temple-one-one-love-rastafari/
ASILI YA INJILI JINA LA YESU KRISTO LITUKUZWE Warumi 1:16(Kwa maana siionei haya Injili; kwa sababu ni uweza wa Mungu uuletao wokovu, kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza, na kwa Myunani pia.) injili ya kweli ya Yesu Kristo imejaa uweza wa Mungu yaani nguvu za Mungu ambazo zinapenya ndani ya moyo wa Mtu aaminiye na kubadirisha fikra na mawazo yote mabaya yaliyoujaza moyo wa mwanadamu na kumfanya ajae hukumu ya nafsi yake kwa kujiona kuwa ni mkosa kweli hata kuchukua uamuzi wa kutubu na kumwelekea Yesu; kwani neno la Mungu linachoma waebrania 4:12(Maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake; tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.) Kwa hiyo injili imejengwa katika mambo 5 ambayo ndiyo asili yake 1) NENO LA MUNGU- YOSHUA 1:8 inasema kitabu hicho kisitoke kinwani mwako……………………. Injili haitokani na hadithi za wanadamu bali ni neno la Mungu tulipatalo katika bibilia na wala sio kutoka katika vitabu vingine mbali na biblia. Injili haihitaji ushawishi wa maneno au vivutio vya miujiza kama watu wanavyotangaza miujiza badala ya kutangaza habari njema, na wengine kwa kuwashawishi watu hujiita majina makubwa ya kiroho, ili wawavute wengi katika makanisa yao; hivyo hujiita mitume wala sio mitume,hujiita manabiii wala sio manabii, tena hutoa shuhuda za miujiza mikubwa ya uongo ili wawafanye watu kuwaamini lakini kumbe ni waongo na wengi wao ni wachawi na waganga, na wengine ni mawakala wa kuzimu na wapinga Kristo. UWE NA TAHADHALI NAO 2) KUSIKIA- Warumi 10:17-18(17 Basi imani, chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo. 18 Lakini nasema, Je! Wao hawakusikia? Naam, wamesikia, Sauti yao imeenea duniani mwote, Na maneno yao hata miisho ya ulimwengu.) injili ni sauti ya Mungu tunayoisikia kwa njia ya kuhubiriwa neno la Mungu 3) KUAMINI- Warumi 10:8(Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako, na katika moyo wako; yaani, ni lile neno la imani tulihubirilo.) injili ni neni la imani ambalo baada ya kusikia mtu huamini na kutubu 4) KUTUBU KUTOKA MOYONI – Warumi 10:9-10(9 Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. 10 Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu.) injili hupokelewa kutoka moyoni na yeye anayetubu hutubu kutoka moyoni na kupata wokovu, hii ni kusema kama mtu akitubu juujuu tu na wala sio kutoka moyoni hawezi kupata wokovu kwani wapo watu wanaotubu kwa sababu zao za kibinadamu ili wayapate mambo wayatakayo, watu hao hawawezi kupata wokovu. 5) HUKUMU NA MAONYO- Yohana 3:7(7 Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, Enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja?) injili imebeba neno la hukumu na maonyo hapo inapohubiriwa kama tulivyoona wakati ule wa yohana baada ya watu kuisiskia sauti ya yohana mbatizaji alipohubiri watu walihukumiwa kwa sababu ya makosa yao na kujaa maonyo kuhusu hatari iliyopo mbele yao. Hivyo basi kama injili isipojaa maonyo na hukumu ndani yake, hiyo ni injili batili kwa sababu haiwezi kuokoa kwa vile ilivyokuwa baridi. Ubarikiwe wewe upendae mafundisho ya Neno la MUNGU TUBUNI HIZI NI SIKU ZA MWISHO YESU KRISTO ANARUDI
mimi nimleziwa UKWATA shule ya sekondari magoto ninaomba mnitumie vitabu vya litulugia za UKWATA nimeenda sehemu nyingi nimeambiwa vinapatikana hapo kwenu,Asanteni Mawasiliano yangu ni namba 0756629784
tusali kwa roho nakweli
Mungu awaongoze kwa pamoja kuiendeleza CCT na viongozi awape maono ya kupanua wigo,utukufu apewe Bwana wa majeshi

The Christian Council of Tanzania (CCT) was established in January 1934 as a fellowship of Churches and Christians. It was then named the Tanganyika Missionary Council until 1964 when it adopted its current name. The CCT has 12 National Churches

The Christian Council of Tanzania (CCT) is an Ecumenical Church Organisation formed by twelve Protestant Churches and twelve Para-Churches Organisation/ministries. CCT Purposes include:1) to promote and sustain the spiritual unity of the Churches, 2) to serve as an instrument of the churches for monitoring and expressing a common voice on issues of interest to the churches and those issues concerning the spiritual, moral, socio-economic and physical welfare of the people, 3). to promote and take an active role in the development and provision of welfare services for the communities of people served by the churches, 4).to sthrengthen and build capacity of the member churches to respond effectively to emergencies, human displacement, gender equity, good governance, justice and HIV/AIDS pandemic and orphans

Mission: To foster unity and enhance capacities of members to witness for Christ and build holistic development

nec.go.tz

NEC Website

Tume ya Uchaguzi inaendelea na maboresho ya daftari la wapiga kura awamu ya pili. Kuanzia tarehe 17-19 April 2020 katika mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, Manyara, Arusha, Mara, ,Mwanza,Shinyanga, Geita, Kagera, Kigoma na Tabora uboreshaji utafanyika kwa siku tatu katika ofisi za kata. Wale wote waliofikia umri wa miaka kumi na nane na ambao vitambulisho vyao vya kupiga kura vimeharibika au kupotea ,amehama wakaboreshe taarifa zao.
Pia katika kipindi hiki tume itaweka wazi orodha ya wapiga kura wote katika vituo vyote vilivyo tumika katika uandikishaji awamu ya kwanza kwa ajili ya uhakiki.
Pia waweza kuhakiki taarifa zako kwa njia zifuatazo
1. Kwa kitumia simu ya kiganjani na kubofya *152*00# na kufuata maelekezoe
2. Kwa kutumia tovuti ya Tume www.nec.go.tz nenda sehemu iliyoandikwa uhakiki
3. Kwa kupiga simu namba 0800782100
Kupiga kura ni haki yako na wajibu wa raia wa kikatiba. CCT Ina wahamasisha watu wote wenye sifa kwenda kujiandikisha

nec.go.tz NEC Website

cct.or.tz

Christian Council of Tanzania

Job Advertisement

*WAKING THE GIANT INITIATIVE*

Click link bellow to apply👇👇👇👇👇

http://cct.or.tz/jobs/

cct.or.tz

cct.or.tz

Christian Council of Tanzania

Job Advertisement

*WAKING THE GIANT INITIATIVE*

Click link bellow to apply👇👇👇👇👇

http://cct.or.tz/jobs/

cct.or.tz

CCT facilitated a high level consultative meeting between Christian Forum (TEC,CPCT,SDA and CCT ) and Tanzania centre for Democracy (TCD) and National Election Commission on 11th March 2020 to get Updates from the political parties and electoral commission on general election 2020 .The meetings highlighted the role religious leader can play to ensure free,fair,credible and peaceful elections

Kuelekea maadhimisho ya siku ya mwanamke tarehe 8 Machi 2020 CCT inaendelea kutoa msaada wa kisheria katika banda lake Simiyu na kuonyesha kazi za kijasiria mali zinazofanywa na wanawake sehemu mbali mbali

CCT as a host organization for the waking the giant initiative participated in reflection session on implementation of its activities.Waking the initiative wants to amplify contribution of faith actors in implementation of SDG 3,4,5,10 and 16.So far so good

CCT katika kuendelea kuchangia masuala ya usawa wa kijinsia imekuwa ikiwezesha Vikundi vya kijasiria mali Kwa kuwapa mafunzo ya uanzishwaji wa Vikundi vya kuweka na kukopa na pia kuwapa mafunzo ya ujasiria mali kwa ajili ya kuanzisha biasahara ndogo na za Kati. CCT Ina takribani Vikundi vya kijasiria mali 1500 ambavyo wana Vikundi wengi ni wanawake.Tunavyoendelea kuadhimisha wiki hii ya siku ya Wanawake tunaenzi mafanikio
yote ya wanawake katika kujikwamua kiuchumi

Leo CCT imeshiriki katika uzinduzi wa maadhimisho ya siku ya mwanamke Tanzania Jijini Dodoma. Maadhimisho haya yanalenga kuangalia hatua zilizopigwa na nchi miaka 25 baada ya mkutano wa Beijing.Mgeni rasmi ameonyesha maeneo mbali mbali ya maendeleo Kama eneo la elimu, afya, kuwezesha wanawake kiuchumi na uongozi. Hata hivyo amesikitishwa na uwepo wa wabunge 25 wanawake ambao ni asilimia sita ya wabunge wote kutoka kwenye majimbo ndani ya miaka 25 ya Beijing.Amewaasa wanawake kuchukuwa hatua Za kugombea nafasi mbali mbali na kuchagua wanawake wenye uwezo na wanaume wanaoelewa agenda za wanawake

cct-tz.org

Log In ‹ Christian Council of Tanzania — WordPress

http://cct-tz.org/wp-admin/post.php?post=1967&action=edit

cct-tz.org

cct-tz.org

GUIDANCE FOR SHIPMENT CCT-WAMA

http://cct-tz.org/wp-content/uploads/2020/01/GUIDANCE-FOR-SHIPMENT-CCT-WAMA.pdf

cct-tz.org

cct-tz.org

TANGAZO LA KAZI CCT AFISA UWEKEZAJI

http://cct-tz.org/wp-content/uploads/2020/01/TANGAZO-LA-KAZI-AFISA-UWEKEZAJI-1.pdf

cct-tz.org

Katika kuadhimisha siku ya haki za binadamu kamati ya dini mbalimbali iliandaa mdahalo uliolenga kujadili kwa kina umuhimu wa mijadala katika kuheshimu haki za binadamu. Mheshiwiwa judge Mkuu Mstaafu Agustino Ramadan amesema uhuru wa kujieleza ni msingi mkuu wa haki za binadamu. Viongozi wa dini wakichangia Mada hiyo wamesema kuwa haki ya kujieleza na kusema kweli ni msingi mkuu wa vitabu vya dini na kwamba ili kuwe na Amani haki lazima itamalaki

Katika kuadhimisha kilele cha siku kumi na Sita za kupinga ukatili wa kijinsia CCT na washirika wake wamefanya maadhimisho hayo kwa kuzindua kitabu kipya cha time travel kama njia mpya ya kupinga ukatili wa kijinsia. Pia kujadili umuhimu wa kusema pale ukatili unapofanyika kama ambavyo Tamari kwenye biblia alivyopiga kelele pale alipobakwa na kaka Yake .
# ELCT gender justice
# NCA
# ACTCHURCHOFSWEDEN
# FECCLAHA
# WAKINGTHEGIANT
# SDG 2030

Alhamis nyeusi ni kampeni ya viongozi wa dini duniani kupinga ubakaji na ukatili wa kingono. Siku hii tunavaa nguo nyeusi kuunga mkono jitihada hizi. CCT ikiwa pamoja na wake za maaskofu wa makanisa wanachama wa cct na maaskofu, makatibu wakuu, viongozi wa umoja wa kina mama na vijana wa dayosisi tano za KKKT wameungana kuadhimisha siku hii ndani ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia.

CCT join other members of FECCLAHA to participate to a training on UN guidelines on human rights and business. The training is conducted from 6-8 November in Nairobi. CCT was able to share its experience in the advocacy around extractive in Tanzania. The training is facilitated with Swedwatch and Act Church of Sweden.

CCT pamoja na wadau wake TEC na BAKWATA wameanzisha kampeni ya kuondoa vifo vya mama na mtoto, kutokomeza ukatili wa kijinsia na Mila potofu na upatikanaji wa taarifa na huduma na elimu sahihi ya afya ya uzazi
Moja ya mkakati ni kutoa elimu kupitia vyombo vya Habari

Christian council of Tanzania and it's partners TEC and BAKWATA are conducting a campaign to raise awareness on zero preventable martenal death, zero GBV and harmful traditional practices, zero unmet acceptable sexual and reproduction health care and information. One of the strategies is to use the media to create awereness.
#NCA
#CoS
#waking the giant
#angenda 2030

CCT kama mmoja wapo wa kamati ya dini mbali kwenye suala la haki za kiuchumi na kijamii Leo tarehe 29 /10/2019 wameshiriki kwenye mdahalo wa asubuhi uliondaliwa na LHRC kuhusu Sheri za madini na namna zinavyosaidia Uma kunufaika na madini yao

Ni wajibu wa kila raia kushiriki katika uchaguzi. Tuendelee kufuatilia mchakato wa kuhakiki orodha ya wakazi kwa ajili ya kujiandaa kwa uchaguzi Novemba 24

CCT yazindua mradi wa kilimo cha umwagiliaji Kongwa

Tarehe 11 /10/209 Jumuiya ya Kikrito Tanzania (CCT) ilizindua mradi wa kilimo cha umwagiliaji wa wanavikundi vya pamoja katika kijiji cha Laikala wilayani Kongwa.

Mradi huu umehusisha uchimbaji wa kisima kinachoweza kuzalisha maji lita elfu kumi na nane kwa saa, kuweka pump kwa ajili ya kupeleka maji kwenye eneo la umwagiliaji umbali wa kilometa moja na nusu na kuweka miundo mbinu ya umwagiliaji. Eneo la umwagiliaji lina ukubwa wa ekari arobaini. Ambapo wanavikundi wa Pamoja wanategemea kulima mboga mboga na mahindi n.k. Mradi huu utawezesha uwepo wa usalama wa chakula na utunzaji wa mazingira. Mradi huu umetekelezwa kwa pamoja na Shirika la Tearfund na kukabidhiwa rasmi kwa dayosisi ya Mpwapwa Anglikana na Halmashauri ya Wilaya ya Kongwa katika kuendeleza na kusimamia pamoja na wanavikundi.

Katika kuendelea kushirikiana na wadau wengine kuhakikisha Kuna ongezeko la ushiriki wa wanawake katika kuwania nafasi mbalimbali katika ngazi ya serekali za mitaa, CCT na asasi mbalimbali wameendelea kukutana na makatibu wakuu wa vyama vya siasa kujadili namna bora ya ushiriki wa wanawake. Leo katika mazungumzo na katibu Mkuu wa Chama cha ACT wazalendo. Vyama vina nafasi kubwa ya kuongeza wanawake katika nafasi za uchaguzi

CCT kwa kushirikiana na mashirika mengine katika kuhakikisha Kuna ongezeko la wanawake katika kushiriki uchaguzi wa serekali za mitaa itaendelea kushiriki katika mjadiliano na makatibu wa kuu wa vyama vya siasa kujadili changamoto mbalimbali zinazowafanya wanawake wasigombee nafasi mbalimbali. Katika mjadiliano haya tumekubaliana kuona namna ya kujenga uwezo wa wanawake kujaza fomu za maombi vizuri, kuangalia gharama na kuwezesha usimamishaji wa wanawake kwenye hizo nafasi #SDG5#SDG 16

TUKUMBUKE KUWA UANDIKISHAJI WA WAPIGA KURA KWA AJILI YA UCHAGUZI WA SEREKALI ZA MITAA UNAENDELEA KUANZIA TAREHE 8-14 OCTOBER 2019. NI HAKI YA KILA RAIA MWENYE SIFA KUJIANDIKISHA

Katika kuendelea kuhamasisha umma kuona umuhimu wa kushiriki kwenye uchaguzi wa haki na amani wa serekali za mitaa . Tukumbuke zoezi la uandikishaji wa wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi wa serekali za mitaa itaanza tarehe 8-14 October 2019

Malengo ya maendeleo endelevu yanakauli mbiu ya kutokumwacha mtu nyuma
Hii inamaana kuwa maslahi na haki yanaangalia kwanza wale walioachwa pembezoni. Ili waweze kuendelea wanahitaji uhakika wa kuwa na afya njema. #Agenda 2030

Kamati ya dini mbalimbali imeshirikiana na Policy forum katika mdahalo kuhusu haki ya kupata afya nini kifanyike kuhakikisha watu maskini wanapata huduma za afya. Mjadala huu umehudhuriwa na wadau kutoka TEC, CCT, BAKWATA, CSOs na Balozi mbalimbali. Mjadala huu ni muendekezo wa taarifa iliyotolewa na kamati ya dini mbalimbali unaoonyesha umuhimu wa kutoa Bima ya afya kwa Kaya maskini sana kupitia kodi. Haki ya afya ni haki ya msingi na ili taifa liendee linahitaji watu wenye afya njema. #Agenda 2030

Tarehe 24-25 Septemba 2019 NCA walitoa mafunzo kwa kamati za dini mbalimbali kwenye wilaya mbalimbali. Mafunzo yaliyotolewa ni pamoja na umuhimu wa kuwa na mahusiano mazuri ya dini mbalimbali ili kudumisha mshikamano na amani. Pia CCT iliweza kuwasilisha Mada kuhusu kanuni za Uchaguzi wa Serekali za mitaa na kujadili ratiba iliyotolewa na wizara ya OR-TAMISEMI. Wajibu wa viongozi wa dini kuhakikisha wananchi wanashiriki kwenye uchaguzi pia lilijadiliwa hususan ushiriki wa wanawake.

On 24-25th September 2019 NCA organised interfaith Academy with the theme "leveraging faith actor's for peace and social Justice". The academy attracted about 50 participants religious from district interfaith commitee from different parts of the country .

CCT was able to mobilize and provide information to them participants about the local election and participation of the religious leaders to ensure that there is free, fair, credible and peaceful election. Further to ensure women participation is increasing
The training was successful as it was an eye opener to the religious leaders.
.

CCT conducted a two day's training from 27-28 August 2019 to 15 bishops to engage them on advocacy and lobby work as key to prophetic voice. It was insisted that logical thinking and language are key to advocacy work

cct-tz.org

CCT

*CCT INSURANCE AGENCY LTD*

Bonyeza hapa 👇
http://cct-tz.org/users/bima/application_form.php

cct-tz.org

cct-tz.org

CCT

*CCT INSURANCE AGENCY LTD*

Bonyeza Link hapa chini tukuhudumie
👇👇👇
http://cct-tz.org/users/bima/application_form.php

cct-tz.org

Kilele cha harambee ni Tarehe 5 Julai 2019. Na sio tarehe 6 Julai 2019 kama ilivyotangazwa awali.

cct-tz.org

Mkuu wa Wilaya ya Chemba Mh. Simon Odunga akifurahia moja ya mifuko mbadala iliyotengenezwa na Jumuiya ya Kikristo Tanzania .

http://cct-tz.org/cct-yatengeneza-mifuko-mbadala/

cct-tz.org CCT yatengeneza mifuko(vifungashio) mbadala.Hii ni kutokana na mifuko ya plastiki kuwa chanzo kikubwa cha uchafuzi wa mazingira. Picha ni Mkuu wa Wilaya ya Chemba Mh. Simon Odunga akifurahia moja ya mifuko mbadala iliyotengenezwa na Jumuiya ya Kikristo Tanzania . Ni katika siku ya maonyesho ya bidha...

Karibu uchangia ujenzi wa jengo la kitegauchumi CCT Dodoma.

youtube.com

Bwana Upepo wa Vuma CCT Staffs

Wafanyakazi wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania wakiimba wimbo wa BWANA UPEPO WAVUMA kwenye ibada ya jumapili Tarehe 2/6/2019 katika kanisa la Biblia

https://youtu.be/LG3fJUnh0lQ

Wafanyakazi wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania wakiimba wimbo wa BWANA UPEPO WAVUMA kwenye ibada ya jumapili Tarehe 2/6/2019 Katika kanisa la Biblia Dodoma

youtube.com

NDIYO DAMU YA BARAKA

Wafanyakazi wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania wakiimba wimbo wa NDIYO DAMU YA BARAKA kwenye ibada ya jumapili Tarehe 2/6/2019 katika kanisa la Biblia Dodoma

https://www.youtube.com/watch?v=T7pyYVnrwwA&feature=youtu.be

youtube.com

Mwamba wenye Imara

Wafanyakazi wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania wakiimba wimbo wa MWAMBA WENYE IMARA kwenye ibada ya jumapili Tarehe 2/6/2019 katika kanisa la Biblia Dodoma

https://www.youtube.com/watch?v=O0hDmsD_NU0&feature=youtu.be

Wafanyakazi wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania wakiimba wimbo wa MWAMBA WENYE IMARA kwenye ibada ya jumapili Tarehe 2/6/2019 Katika kanisa la Biblia Dodoma

Ask Dkt. Elimikisa Cheyo - Mwenyekiti wa CCT akiwaombea Mchg. Sifuni na Mke wake baada ya kuingizwa kazini (Chaplain wa Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu - Mkwawa) . Aliyesimama ( mwenye MIC) ni Mchg. Daud Kalinga - Mkurugenzi wa Missions na Uinjilisti CCT

CCT YATOA TAMKO KUHUSU KUPIGA MARUFUKU MATUMIZI YA MAFUKO YA PLASTIKI NCHINI TANZANIA

http://cct-tz.org/cct-yatoa-tamko-kuhusu-kupiga-marufuku-matumizi-ya-mafuko-ya-plastiki-nchini-tanzania/

Interfaith Standing Commitee on Economic Justice and Intergrity of creation. A communique essued on 15th May 2019 on ban on use of plastic bags in Tanzania

http://cct-tz.org/press-releases/

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Dodoma?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

CSO Week,2018 - Extractive Sector

Location

Telephone

Address

P.O.Box 1454,
Dodoma
Other Religious Organizations in Dodoma (show all)
Makedonia Gospel Centre-Kisasa,dodoma Makedonia Gospel Centre-Kisasa,dodoma
Kisasa
Dodoma, 542

Kanisa letu zuri linapatikana eneo la Kisasa C centre mkabala na shule ya sekondari ya Kisasa:

Kanisa La Kristo Kanisa La Kristo
Dodoma

CHURCH OF CHRIST (NON DENOMINATIONAL)

JCC Nkuhungu Dodoma JCC Nkuhungu Dodoma
Nkuhungu
Dodoma, +225

Ni kanisa la kiroho lililopo DODOMA maeneo ya nkuhungu stand karibuni nyote

Kizota Gospel Church Kizota Gospel Church
Dodoma
Dodoma

Ni kanisa la kipentekoste lililopo manispaa ya Dodoma mjini! Ili kufika panda gari zinazoelekea nkuhungu kisha shuka kituo cha daraja la kwanza utaona kiba

New Jerusalem uscf-sjut New Jerusalem uscf-sjut
Dodoma
Dodoma, S.L.P 47

SAFU YA KWAYA YETU 1-JACOB YUSUPH-teacher 2-EZRA PAUL-Chair.p 3-SOLOMON GEOFREY-Secretary 4-MPINZILE HAPPINESS-VCP 5-MSAMBA MARIAM-Burser 6-ARON FATAEL-DSP

Jireh Ministry International Jireh Ministry International
[email protected]
Dodoma

Welcome to the Official page for the potter's House and YEHOVA-YIRE INTERNATIONAL Ministries "On the mount of the LORD it shall be provided.

Dodoma Christian Fellowship Church Dodoma Christian Fellowship Church
Dodoma
Dodoma

Dodoma Christian Fellowship Church is a Pentecost Church lead by Rev. Past INNOCENT MBYALLU based at Dodoma /Tanzania

MoreGrace International Ministry - MGIM MoreGrace International Ministry - MGIM
[email protected]
Dodoma, +255

Building people spiritually, knowledgeable, intellectually.

Tanganyikaproduction Tanganyikaproduction
Dodoma

Dealers in video, audio, photography, printing and Graphics Design.

Prophet Linus Ministries Prophet Linus Ministries
Dodoma

Prophet Linus Tesha Is The founder of MRD Prophetic Church Worldwide. Find the Prophet Through wasp+255713344025

Ndugu Wafransisko Wakapuchini Tanzania Ndugu Wafransisko Wakapuchini Tanzania
Dodoma, 1522

Shirika la Ndugu Wadogo Wafransisko Wakapuchini lilianzishwa rasmi mnamo mwaka 1528. Hili ni tawi mojawapo la familia tatu za Shirika la kwanza.

DAMU YA YESU DAMU YA YESU
Mpwapwa
Dodoma

Tunakombolewa kwa damu ya mwana kondoo Wa Mungu (Yesu Kristo) ambaye alijitoa msalabani, akafa kifo cha aibu, damu ikatiririka ili Mimi na wewe tuwe hai.