Hortlax kyrka

Hortlax kyrka är en kyrkobyggnad i Hortlax. Den är församlingskyrka i Hortlax församling i Luleå stift. Kyrkan ligger i en skogsglänta på en höjd med närliggande kyrkstad från 1920-talet.

Kyrkstaden är den yngsta i Sverige och tillika den enda arkitektritade.KyrkobyggnadenKyrkan, som färdigställdes 1917, har en stomme av tegel och vitputsade ytterväggar. Byggnadsstilen är en blandning mellan nygotik och jugend. Planformen är utformad som ett grekiskt kors med korta korsarmar. Vid norra delen finns koret, vid nordvästra korsvinkeln sakristian och vid sydöstra korsvinkeln ett kyrktorn i vars bottenvåning vapenhuset är inhyst. Den välbevarade exteriören har blinderingar i samtliga gavelrösten. Fönstren är huvudsakligen av två typer. Bottenvåningens fönster är höga och smala och sitter i grupper om två och tre. Fönstren i gavelröstena är större och enskilt placerade. Dessa är av två typer, dels höga och spetsbågiga, dels rundfönster. Tornets övre del har mot varje väderstreck en cirkelrund blindering och under denna en spetsbågig tvåfönstergrupp. Kyrkorummets mittparti är täckt av ett stjärnvalv som dominerar interiören. Korsarmarnas innertak täcks av kryssvalv. Valvbågarna är dekorerade med schablonmålning. Alla korsarmar utom den norra med koret har läktare som vilar på träpelare i korsmitten. Bänkinredningen är öppen.

Öppet som vanligt

Vill du placera din helig plats längst upp i Helig Plats-listan i Piteå?

Klicka här för att få din sponsrade notering.

Plats

Adress


Piteå
Övriga Lutherska kyrkor i Piteå (Visa alla)