Monaster Zmartwychwstania Pańskiego w Goricach

Monaster Zmartwychwstania Pańskiego w Goricach

Monaster Zmartwychwstania Pańskiego – prawosławny żeński klasztor w Goricach, w obwodzie wołogodzkim, nad Szeksną, w jurysdykcji eparchii wołogodzkiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.HistoriaPierwsze wiekiMonaster został utworzony najwcześniej między końcem XIV w.

a piątą dekadą XV w. Pierwsza pisemna wzmianka o klasztorze znajduje się w gramocie księcia wieriejsko-biełozierskiego Michaiła Andriejewicza skierowanej do Tryfona, ihumena monasteru św. Cyryla Biełozierskiego, w której książę nadawał temu klasztorowi wyłączne prawo połowów ryb na terenach między monasterem św. Nikity i monasterem w Goricach. W XVI w. wspólnotę w Goricach tworzyły mniszki żyjące

Operating as usual

Location