Tek kaynak Kur-An

Tek kaynak Kur-An

Sinav yeri olan yer yuzunde Allah in bize bahsettigi guzellikleri yasarken uymamiz gerekekn tek kaynak

Operating as usual

05/02/2020

:D

[02/05/20]   Ateistlerin eleştirdiği ayetler
Ben onaylamiyorum ya siz?
KURAN'daki Problemler (!)

1. Köleliği yasaklamıyor. (Bakara: 177-221), (Nisa: 24-25-36-92), (Maide: 89), (Tevbe: 60), (Nahl: 71-75), (Muminun: 5-6), (Nur: 33-58), (Ahzab: 26-50-52-55), (Mucadele: 3), (Mearic: 29-30), (İnsan: 8 ), (Beled: 12-13), (Rum: 28)

2. Kadını dövmeyi emrediyor. (Nisa: 34)

3. Dünyayı düz olarak tasvir ediyor. (Hicr: 15), (Ra’d: 3), (Kaf: 7), (Gâşiye: 20), (Şems: 6), (Naziat: 30), (İnşikak: 3), (Bakara: 22), (Nede: 6-7), (Zariyat: 48)

4. Ayetlerde konuşanın kim olduğu belli değil. 3 ayrı özne var; Ben (Muhammed), O (Allah), Biz. (Hud: 2), (Zariyat: 51), (En’am: 114), (Hicr: 9), (Tekvir: 19-20), (Ahzab: 56) ???

5. Spermin testiste oluştuğunu bilmiyor. (Tarık: 7)

6. Her canlıyı çift yarattık diyor, bakterilerden haberi yok. (Zariyat: 49)

7. Güneşin çamura battığını iddia ediyor. (Kehf: 86)

8. Yıldızlar şeytanın atış tanesi diyor. (Mulk: 5)

9. Kutuplar yok. En kuzey ve en güneyde oruç nasıl tutulabilir, bir malumat yok. (Bakara: 187)

10. Milyonlarca yıl hüküm sürmüş dinozorlar yok ama deveden bahsediyor! (Gaşiye: 17)

11. İnsansı canlılar olan Neanderthal yok ama olmayan melekler, şeytanlar ve cinler var. (Bakara: 102), (En’am: 8-9), (A’raf: 20)

12. Beyin kelimesi yok. Beyin yerine düşünme organı olarak kalp anlatılıyor. (Muhammed: 24), (A’raf: 179), (Hacc 46), (Ali İmran: 119)

13. Mirasta adaletsiz. (Nisa:11-12)

14. Şahitlikte kadın ve erkeği bir tutmuyor. (Bakara: 228-282)

15. Sadece Arap kavmi için yazılmıştır. (Fussilet: 44), (Yusuf: 2), (Şuara: 198-199), (Enam: 92)

16. Peygamberin seks sırası anlatılıyor. (Ahzab: 51)

17. Birçok ayet birbirini yalanlıyor. İlk müslümanın Muhammed, Musa ve İbrahim olduğuna dair ayrı ayrı ayetler var. Hangisi belli değil. (A’raf: 143), (En’am: 163), (Ali İmran: 67)

18. El, ayak kesme, sopayla dövme gibi akıl almaz ceza yöntemleri öneriyor. (Maide: 33-38)

19. Kelle kesmeyi emrediyor. (Muhammed: 4)

20. Nerede bulursanız öldürün diyor. (Bakara: 191)

21. Sadece Muhammed'e özel kadınlar listesi var. Müminlere 4 kadın, Muhammed'e sınır yok. (Ahzab: 50)

22. Kadının cariye olmasına onay veriyor. (Mearic: 30), (Nisa: 24-25), (Muminun: 6), (Nur: 33)

23. Ayetlerin bazılarında anlatım bozuklukları var. Haram davranışları sayarken "anne babaya iyilik edin" gibi pozitif cümleler var. ???

24. Anlayasınız diye Arapça indirdik deniliyor. Arapça evrensel değil. (Yusuf: 2)

25. "Mekke ve civarı için indirdik" diyen ayet de var evrensel diyen de... Kuran evrensel değil KAVİMSELDİR. (En’am: 92)

26. Peygamberin öz amcası Ebu Leheb'e beddua ve hakaretler var ve bu namaz suresi... (Tebbet: 1-5)

27. Peygamberin evinden misafir kovma ayeti var. (Ahzab: 53)

28. Peygamber evlatlığı Zeyd'in karısını koynuna alabilsin diye ayet var. (Ahzab: 37)

29. Evlenme yaşı için sınır yok. ???

30. Sınırsız cariye helal. (Muminun: 6), (Nur: 32-33), (Ahzab: 50-52-55), (Mearic: 30)

31. Ayetleri sorgulamayın diye ayet var. (Maide: 101)

32. Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak anlatıyor. (Bakara: 219), (Maide: 90-91), (Yunus: 4), (Nahl: 67), (Bakara: 25), (Ali İmran: 15), (Duhan: 54), (Tur: 20), (Rahman: 72), (Vakıa: 23), (Nebe: 33-34)

33. Eşcinselleri lanetliyor. (Nisa: 15-16), (Araf: 80-81), (Hicr: 71), (Şuara: 165), (Neml: 55)

34. Gayrimüslimlerin cennete girebileceği de söylenirken, başka ayette tam zıttı söyleniyor. (Bakara: 62), (Maide: 69), (Nur: 39), Hu: 15-16), (Tevbe: 17)

35. Namazın nasıl kılınacağı anlatılmıyor. ???

36. Tarihi bir olay anlatırken Meryem'leri karıştırıyor. Kur’an’da “Ey Harun’un kız kardeşi” diye hitap etmişlerdir. Halbuki bu iki Meryem birbirinden tamamen bağımsızdır. İsa’nın annesi olan Meryem’in Harun isminde bir kardeşi olmadığı gibi, bu iki Meryem’den ilki, diğerinden yaklaşık 1700 yıl önce yaşamıştır. (Meryem: 28)

37. Lat, Menat ve Uzza isimli putları övüyor. (Necm: 19-20)

38. Savaşa teşvik eden ayetler var. (Bakara: 190-193-216-244), (Ali İmran: 166), (Nisa: 71-72-76-84), (Enfal: 17-39-65), (Tevbe: 14-15-46-111-123), (Hac: 39), (Ahzab: 18-19), (Muhammed: 20), (Fetih: 11-16)

39. Bir savaşta kaç müslümanın kaç kafire denk geldiğini anlatan ayeti hemen bir sonraki ayet yalanlıyor. (Enfal: 65-66)

40. Kadına savaşta "ganimet" diyor. (Nisa: 4)

41. "Cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın" diye kadının özgürlüğünü kısıtlıyor. (Ahzab: 33)

42. Ayın yarıldığını iddia ediyor. (Kamer: 1)

43. Galaksiler yok. ???

44. Evrenin nasıl oluştuğu tamamen yanlış anlatılıyor. ???

45. Dünyanın oluşumu bilime taban tabana zıt…

46. Güneş dünyanın etrafında döner diyor. (Enbiya/33)

47. Allah pek çok ayette beddua ediyor, hatta bazılarında kendi kendine "Allah onları kahretsin" diyor. (Munafikun: 4), (Tevbe: 30)

48. Kuran'da kadınlara hitap hiç yok. ???

49. Bazı hayvanları hâkir görüyor ve kafirler için "aşağılık maymunlar" gibi çocukça hakaretler kullanıyor. (Bakara: 65), (Maide: 60)

50. Muhammed tanrılaştırılıyor. (Ahzab: 56)

51. Bir ayette ganimetlerin tamamı peygamberin diyor, cihatçılar savaşı reddedince "ganimetlerin 5'te 1'i peygamberin" ayeti geliyor. (Enfal: 1-41)

52. Peygamberin küçük karısı Ayşe'nin zina yapıp yapmadığına dair ayetler var. Entrikalar ve dedikodular da unutulmamış. (Nur: 11-12-13-14-15)

53. Evrim hiç yok. ???

54. İçki konusunda önce olumlu sonra olumsuz ayet geliyor. (Nahl: 67), (Bakara: 219), (Maide: 90-91)

55. Yahudi ve hristiyanları dost edinmemeyi emrediyor. (Maide: 51)

56. Kadınlara "TARLA" diyor. (Bakara: 223)

57. Peygamberler arasında fark olmadığını söyleyen ayet ve Muhammed'in en değerli peygamber olduğunu söyleyen başka bir ayet var.

58. İyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini söylüyor, sonra iyilik Allah'tan kötülük senden diyor.

59. Uzaya çıkmayı imkansız görüyor. (Rahman: 33)

60. Ay'ı nur kaynağı olarak nitelendiriyor, güneşin ışığını yansıttığını bilmiyor. (Yunus: 5), (Nuh: 16)

61. Büyük patlama ile ilgili hiçbir bilgi geçmiyor. ???

62. Köleyle hür bir tutulur mu, diye insanları ayrıştırıyor. (Nahl: 75)

63. Konuşan karınca, ejderha, vs masalsı anlatımları var. (Neml: 18), (Araf: 107)

64. İblis için bir ayette melek, diğerinde cin diyor. (Kehf: 50), (Bakara: 34)

65. Mahşerde Allah şefaat etmez diyen ayet de var, eder diyen de. (Bakara: 48), (Zuhruf: 86), (Necm: 26), (Zümer: 43)

66. Hayvan, bitki, coğrafi şekil ve besinler Ortadoğu’ya özgü. ???

67. Bir ayette vasiyet şart, diğerinde değil. (Bakara: 180),

68. Allah, Muhammed'e salat ediyor. (Ahzab: 56)

69. Kıble önce Kudüs'ken Yahudiler itiraz ettikten sonra Kabe oluyor. (Bakara: 144)

70. Cehennemde Ebu Cehil'e düello teklif ediliyor. (Alak: 13-19)

71. Rahman suresinin 31 ayeti plak takılmış gibi aynı cümleyi yazıyor. (Özellikle bakınız..)

72. Her şeyi bilen Allah kıyamet saatini meleklerden öğreniyor.

73. Cennette kadınlar için vadedilen hiçbir şey yok. ???

74. Hayvanları yük taşıma, öldürüp yeme ve ulaşım aracı olarak görüyor, evrimden alakasız.

75. Bazı ayetler daha Muhammed zamanında hükmünü yitiriyor ama hala duruyor.

76. Peygambere soru sormak için sadaka vermek emrediliyor. (Mücadele: 12)

77. Cennetin genişliği ayetlerde farklı anlatılıyor. (Hadid: 21), (Ali İmran: 133)

78. Dünya kainattan daha önce yaratıldı diyor. (Fussilet: 9-12)

79. Rüzgar olmasa gemiler durur diyor. (Şura: 33)

80. Boşanma konusunda kadını 3 kez boşayıp başkasıyla evlendirip boşarsan tekrar sana helaldir gibi garip bir mantığa sahip. (Bakara: 230)

81. Göklerle yer bitişikken onları ayırdığını iddia ediyor. (Enbiya: 30)

82. Diğer kitaplar gibi varlığına kanıt olmayan Nuh'un gemisi efsanesini anlatıyor. (Muminun: 27), (Hud: 37-38-42-44), (Araf: 64), (Yunus: 73), (Şuara: 119), (Ankebut: 15-65)

83. Mekke'de ayetler barışçılken Medine'de Muhammed güçlenince vahşi ayetler geliyor. (Kafirun: 6), (Tevbe: 29)

84. Muhammed'in "sapık" olmadığını savunan ayet var. (Araf: 61)

85. Gece ve gündüz bilimsellikten çok uzak anlatılıyor.

86. Mikail'in meteorolojiden sorumlu olduğu söyleniyor ama trilyonlarca gezegen var.

87. Tatlı suda mercan ve inci yetişebileceği anlatılıyor. (Rahman: 19-22)

88. Tevrat'tan alıntılar yapılırken hata yapılmış, Zebur kitap zannediliyor. (Kuran/Maide: 45 - Tevrat/Mısırdan çıkış: 21:23.25), (Kuran/Enbiya: 105 – Tevrat/Mezmurlar: 37:29), (Kuran/Araf: 40 – İncil/ Matta 19:24–Markos 10:25–Luka 18:25), (Kuran/Ali İmran: 93 – Tevrat/Yaratılış Bölümü 32:22.31), (Kuran/Hicr: 9 – Tevrat/Yeşaya: 40/8 – İncil/Matta: 5-18)

89. Cennet sadece erkeklere özgü bir harem gibi anlatılıyor.

90. Allah'ın bazı insanlara hidayet vermediği ve onları yakacağı söyleniyor.

91. Göğün yere düşmemesi için tutulduğu yazıyor. (Hacc: 65)

92. Nisa 11-12 ayetlerinde matematik hesap hatası yapılıyor.

93. Güneşin sıradan bir yıldız olduğu bilinmiyor.

94. Bilimselliğe ters olarak her şey insan için yaratıldı mantığı var.

95. Cinlerden bahsediyor, varlıklarına dair hiçbir bilimsel delil yok.

96. Allah bazı ayetlerde pazarlık yapıyor.

97. Hırsızlık haram ama savaşta ele geçirilenlerin yağmalanması helal. (Maide: 38), (Nisa: 24)

98. Nisa 23 ensesti yasaklıyor, Ahzab 50 sadece peygambere izin veriyor.

99. Kuran'da "AŞK" kelimesi hiç geçmiyor

[02/03/20]   وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْت۪ينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَم۪يقٍۙ ﴿٢٧﴾
Veeżżin fî-nnâsi bilhacci ye/tûke ricâlen ve’alâ kulli dâmirin ye/tîne min kulli feccin ‘amîk...

İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar.(hacc 27)

[01/16/20]   Cuma günü yapılacaklar listesi. Allah kabul etsin...
* Mesajlar yollanacak, ''hayırlı cumalar'' dilenecek…

* Öğle vakti, minarelerden gürül gürül Selalar verilip-Ezanlar okunacak...

* Esnaf dükkanlarını kilitleyip kapısına ''Cuma Namazındayım'' etiketini asacak...

* ERKEKLERİMİZ elini, yüzünü, kolunu, ayağını ıslatıp Cuma namazını eda etmek üzere camilere akın edecek...

* Camide kimse kimse ile konuşmayacak, ölü sessizliği olacak...

* Kimse kimsenin derdi sıkıntısı ile ilgilenmeyecek, yani SALAT edilmeyecek...

* Derken Cübbeli sarıklı biri, minbere çıkıp eline tutuşturulan, bildik cümlelerden ibaret diyanet bildirisini okuyup üfleyecek, asla yeni bir şey söylemeyecek...

* Hayatın atar damarlarına asla dokunulmayacak...

* Ölümler, vurgunlar, soygunlar, hırsızlıklar, yolsuzluklar, rüşvetler, tecavüzler KAZA ve KADER sayılıp SABIR ile İTAAT TELKİN ve TAVSİYE edilecek...

* İki rekat eğilip kalkmakla haftalık günahlardan AK'lanıp PAK'lanıldığına inanılacak. Anadan doğmuş gibi olunacak(!)...

* Eller havaya açılıp dertlere deva, borçlara eda, hastalara şifa, ölülere cennet bir de CAMİYE YARDIM istenecek...

* Sonra zengin dört çekerli cipi, fakir altı delik ayakkabı ile evin yolunu tutacak...

* Böylece bir CUMA NAMAZI daha EDA EDİLMİŞ OLACAK(!)...

* ‘’Aradım size ulaşamadım’’ diyenlere, ‘’CUMA NAMAZINDAYDIM’’ denecek…

[01/15/20]   İSLAMIN DÖNEMLERİ ve DEĞİŞEN HÜKÜMLERİ

İslamın BİRİNCİ döneminde:
(M.610-660,Hz.Muhammed ve Sahabe devri); Hz.Muhammed'in bilgi ve hüküm kaynağı, aklı ve Kur'an-ı Kerim'di. Sahabe'nin bilgi ve hüküm kaynağı ise; Kur'an-ı kerim ve kendi aklıselimleri idi.
İslamın İKİNCİ döneminde:
(M.660-761); İslamın hüküm kaynağı Hadisler oldu. Hadisler Kuran'ın önüne geçti. Ve bu dönem yüzbinlerce hadisin uydurulduğu dönemdi. Bu uydurma hadislerin temel felsefesi ise, mevcut saltanat düzenini, -ganimet için saldırı- düzenini ve İslamiyeti Hz.Muhammed'in öğretilerinde, uygulamalarında değil, şekillerde ve ibadetlerde arama anlayışını hakim kılmaya yönelikti. Hak ve adaletin tedavülden kaldırıldığı dönemdi.
Düşününki, Hanefi mezhebinin kurucusu, en büyük din alimi Ebu Hanife, o dönemde "sahih olan(doğru) en fazla 17 hadis vardır, gerisi uydurmadır" derken, bu dönemin siyaset ve din adamları, toplumu 600 bin uydurma hadisle yönettiler.
İslamın ÜÇÜNCÜ dönemi:
(M.767-864); Mezhep imamlarının ortaya çıktığı dönemdi. Hadislerle beraber, Mezhep imamlarının içtihatları ve fikirleri, İslamın en önemli hüküm ve bilgi kaynağı yapıldı. Kuran'ın özünü geri plana itti.
İslamın DÖRDÜNCÜ dönemi ise:
(M.864-1928); Taklit ve nakil dönemi oldu. Kuran tümüyle rafa kaldırıldı.Hadisler ve Mezhep imamlarının içtihatlarının binlerce uyduruk versiyonları İslamiyetin hüküm ve yargı kaynağı yapıldı.
Bu toplam 1300 yıllık dönemde, saltanat, saray ve ganimet mücadelesine dayalı İslam anlayışına karşı çıkanlar da çok oldu. Ancak bunlar en şiddetli şekilde cezalandırıldı.
İslamın BEŞİNCİ ve en önemli döneminde ise; Atatürk sayesinde, Müslümanlar, Yaradan ile, Kuran'ı Kerim ile ve Hz. Muhammed'in gerçek öğretileriyle tekrar buluşturuldu. Kuran Türkçeye çevrildi.
Nakilciler, taklitciler, sahtekarlar, Din satanlar aradan çıkarıldı.
Kuran raftan indirildi, içi açılıp, ne dediği Milletin kendi dilinden Türk Müslümanlarca öğrenilmeye başlandı.
Tabi ki bundan rahatsız olan, aracılar, taklitciler, nakilciler, uyduruk hadisçiler ve dinden menfaat sağlayan tüm sahtekarlar,güçlerini birleştirdiler. Fırsat bekleyen düşmanlarla da anlaştılar.
Ve 21. yüzyılda, hem Türkiye'de hem de tüm İslam dünyasında, İslamiyete en karanlık dönemini yaşatıyorlar. İslam dünyasını, tam da İslam düşmanlarının, küresel işgalcilerin yazıp yönettiği senaryoya uygun olarak. Müslümanları bilimden, üretimden, akıldan, adaletten, eşitlikten uzaklaştırdılar. Tüm Müslümanları, küresel işgalcilerin sömürgesi yaptılar. Kendi ülkelerini yıkıp, halkın ortak gelir kaynaklarını, petrollerini küresel tefecilere teslim ettiler.
Kıyafetleri, ibadet şekillerini ve görüntüleri dinin temeli yapıp, İslamiyetin esas amacını unutturdular.
iradelerini ve idarelerini, şeyhlerine, tarikat ve cemaat liderlerine terk etmiş yüz milyonlarca mürit oluşturdular. Artık her ülkedeki bir veya bir kaç tarikat ve cemaat, ABD ve Siyonizmin gizli desteğiyle, kendi ülkesini yıkabilecek kadar taraftar topladı.
Bakınız ! Ortadoğunun en güçlü ordusuna sahip Irak ülkesini yıkıp düşmana teslim etmek için, bir KESNİZANİ tarikatı yetti.
Bağdat'ı ve Irak ülkesini hiç direnmeksizin, ABD askerlerine teslim etti. Hiç kimse de Irak ordusunun neden savaşmadığını anlayamadı. Çünkü en yetkililerinin tamamı, ABD kontrolündeki kürtçü, İslamcı, Kadiri tarikatının bir kolu olan, - Kesnizani- tarikatının müriti yapılmıştı.
Tarikat önderlerinin, "karşı koymayın" emri üzerine, ABD askerleri direnişsiz ülkeyi teslim aldı. Ve başladı ülkede bu işgale karşıkoyma ihtimali olanları kitleler halinde öldürmeye.
2 milyona yakın, tamamı Müslüman ve çoğu Türkmen olan insanlar hunharca öldürüldü. Herşeylerine el kondu.
Bakınız, Ortadoğuda Dökülen tüm kanlar, İsrail'e toprak kazandırmak ve petrollerini Yahudi şirketlere teslim etmek için dökülüyor.
Bunlar olurken, bir tek yahudi ölmüyor.
Neden?
Çünkü: Ortadoğuda ve Türkiyedeki tüm islamcı cemaatler, İsrail tarafından yönetiliyor, İsrail politikalarına hizmet ediyor da ondan.
Bunu bilerek, siyasetinizi ve inancınızı buna göre yeniden düzenleyin.

KENAN ÖZEK

[01/02/20]   DİNDE (KURANDA) VAR OLDUĞU ZANNEDİLEN YOKLAR:

1- Tüm Şefaat sadece Allaha aittir. Şefaat ya Resullulah, ya Ali, ya Geylani, ya Gavs vs. yok
2- Mehdinin geleceği yok
3- Kabir hayatı, kabir azabı yok
4- Miraç yok.
5- Kadercilik yok
6- Recm cezası yok
7- Hac ayları 4 aydır, dileyen 2 günde dileyen daha fazla günde işini bitirir ve döner. 10 günlük hac süresi yok
8- Hac’da şeytan taşlama, hacerül esved taşına el yüz sürme yok
9- Mezhepler yok
10- Altın/İpek erkeğe haramdır, yok
11- Bir şeyhe veya tarikata bağlanma yok
12- Kıyamet alametleri yok
13- Erkek/Kadın sünnet olmak yok
14- Hayızlı/lohusa kadınlara ibadet yasağı yok
15- Kuran’ı anlamadan sevap için okumak yok
16- Ölüye Kuran okumak, sevap transferi yapmak yok
17- Bir insandan Tevbe almak vermek, rabıta yapmak, dönmek, kafa sallamak yok
18- İnfakta/zekatta kırkta bir yok. Malın biriktikçe ihtiyacından fazlasını imanın/samimiyetin/takvan oranında verirsin
19- Erkeğin kişisel üstünlüğü, kadının erkeğe itaati yok. Sorgusuz itaat Allahadır.
20- Evliya (Allah dostu), keramet sahibi yok
21- Mevlid yok
22- Salavat yok
23- Sünnet namaz zorunluluğu yok
24- Arapça dua etmek ve Arapça namaz kılma zorunluluğu yok
25- Muska/Büyü/Nazar yok
26- Cuma namazı sadece erkeklere farzdır diye birşey yok. İman eden her erkek ve bayanlara farzdır.
27- Kölelik/Cariyeliği teşvik yok
28- Kadının uğursuzluğu, cenazeden uzak tutulması, sadece erkeğin cenaze namazı (duası) kılması yok. Cenaze namazı cenaze duasıdır.
29- Kaza namazı yok
30- Haremlik/Selamlık şartı yok
31- Kadının sesi haramdır yok
32- Kutsal günler/Kandiller yok. Sadece Kadir gecesi özeldir
33- Bazı ayetleri veya duaları belli sayıda okuyup üflemek ve bundan murad beklemek yok
34- Sırat Köprüsü yok
35- Kuranın saydığı haram yiyecekler dışında kalan yiyecekler kültürel, tercihler ve alışkanlıklar ile ilgili meselelerdir. Kafaya göre haram koymak yok.
36- Erkeğin kadını dövme yetkisi yok.
37- Dua ederken el açmak, âmin demek zorunluluğu yok
38- Teravih namazı yok
49- Sağ el / Sağ ayak saçmalığı yok.
40- Her askerde veya savaşta ölenin şehit olması gibi birşey yok
41- Boşanma yetkisinin yalnızca erkeğe ait olması yok
42- Ölüye telkin ve ıskat yok
43- Takva kıyafeti (sakal, cübbe, sarık vs.) yok
44- Sorgulamadan bir fikre, bir şahsa tabii olmak yok.
45- Kuranın tüm emir ve yasakları farzdır. Sadece 32 veya 52 farz yok
46- Kuranda 6236 ayet var, 6666 ayet yok.
47- Çocuk yaşta evlilik yok
48- Namus/zinada kadın erkek farkı yok.
49- 61 gün oruç tutma cezası yok
50- Türbede dilek dilemek yok
51- Tasavvuf, gavs, kutup, şeyh, seyyidlik İslamda yeri yok
52- Kuran anlaşılması zor bir kitaptır yok
53- Deve idrarı içen ve iç diyen bir resul yok
54- Resul ve Nebi var, Peygamber kelimesi ise kuranda yok
55-Kuran okumak için abdest şartı yok
56- Sakala cilet vurmak haramdır diye bişey yok
57- Cehennemde yanıp çıkma yok
58- Din değiştirenin(Mürtedin), namaz kılmayanın, içki içenin, zina yapanın öldürülmesi diye bişey yok
59- Sakalı şerif, nalı şerif, hırkayı şerif, Kabak, hurma, zemzem, tesbih, seccade vs. kutsaldır diye bişey yok
60- Sevap kazanmak için kertenkele, kara köpek vs hayvanları öldürmek yok. Uğursuz hayvan yok .
61- İslami bir isim koymadan ve sünnet olmadan müslüman olamazsın diye bişey yok
62- Hadisler kesin peygamber sözüdür diye birşey yok
63- Hadis, Fıkıh kitaplarında kuran dışında hükümler vardır diye bişey yok
64- İsrailiyat yok (Adem Havva hikayesi vs. tevrat, mişna, incil ve kilisenin öğretilerini içeren kaynaklarından alınmış, bazen uyduruk bazen gerçek kişiler hakkındaki hurafat)
65- Zerdüştiyyat yok (asıl ismi Çinvat köprüsü olan sırat köprüsü veya miraç gibi hurafeleri içeren zerdüştlükten alınmış hikayeler.)
66- Kadın tek başına seyahat yapamaz diye birşey yok
67- Akıl, bilim karşıtlığı yok.
68- müzik, resim, fotoğraf, şiir, haykel, satranç haramdır diye birşey yok
69- Cennetle müjdelenen, kusursuz sahabi yok.
70- Peygamberin sürekli aynı sözlerle kendisine dua ettirdiği bir ezan duası yok.
71- Peygamberimiz namazda otururken kendi kendisine selam verdiği, müminlerinde namazda, Allahın huzurunda otururken peygambere selam çaktığı bir Tahiyyat duası yok. Burada hitap direk peygamberedir, oysa ölümsüz olan ve seni heran duyacak olan Allahtır.
72- Kara çarşaf, peçe yok
73- Dini kullanarak para kazanmak yok
74- Kuran dışında haram helal koyan bir resul yok
75- Kuran evrim/tekamül teorisine karşıdır diye birsey yok
76- Adem ilk beşerdir diye birşey yok. Adem İlk sorumluluk sahibi insandır
77-Mesih Isanın ineceği, deccalin çıkacağı gibi masallar yok
78-Sünnilerin bahsettigi Kelime-i şehadet ve Amentü Kuranın hiç bir ayetinde yok
79- Ölünün ardından ziyafet vermek, 7, 40, 52 yok.
80- İslamda halifelik diye özel bir kurum, makam yok.
81- İslamda babadan oğula geçen saltanat yok.
82- Dini yaymak için ülkeler fethetmek yok.
83- Aynı dinden, aynı meşrepten olmayanı düşman görmek yok.
84- Arap gelenek, görenek ve adetlerini sünnet diyerek pazarlamak yok.
85- Kan akması veya kadına dokunmak abdesti bozar diye bişey yok.
86- Camii ve mescidlere Allahın ismi dışında başka isim/isimler asmak yok.
87- Minarelerden, haddi aşan sözlerle Peygamberin aşırı yüceltildiği bir selâ çağrısı yok.
88- Allahla, Peygamberle rüyada görüştüm sahtekarlığı yok.
89- Arapça kutsal bir dildir diye bişey yok.
90- Kuran’dan başka dinin kaynağı yok.

✳Alıntı
İlahiyat. Prof. Dr.
GÜNER AKÇA

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


ул. мира 43 Cecenistan
Grozny
Other Grozny places of worship (show all)