Hosea Christian Mission Church International/Montalban Rizal

Church

Operating as usual

21/11/2021

"Anak, hindi tayo makakapaglingkod ng buo sa Panginoon kung hati ang ating puso. Huwag nating hayaan na manguna sa atin ang mga bagay na pansarili at mga bagay na inooffer ng mundo."

Matthew 6:24
“No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth.

#UsapangDiscipleship

>Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

18/11/2021

"Anak, may ibinigay sa iyo ang Diyos na gift para magamit mo upang makatulong sa ikauunlad ng gawain."

Romans 12:6-8
6 In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. 7 If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. 8 If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly."

#UsapangDiscipleship

>Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

17/11/2021

"Anak, hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos para baguhin ang buhay mo at lahat ng mga sitwasyong kinakaharap mo. He is a miracle-working God!"

"Behold, I am doing a new thing; now it springs forth, do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert." - Isaiah 43:19

#UsapangDiscipleship

>Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

16/11/2021
15/11/2021

Click the link below 👇👇👇 to watch the full video

https://www.facebook.com/ckmovement/videos/596404868262786/

"Such A Time As This" | CK Sunday Worship Service Livestream | November 14, 2021

🌐www.ckworldharvest.org

14/11/2021

"Mga anak, isang pribelehiyo ang maglingkod sa Panginoon. Hindi kalugihan at sayang ang mga oras na inilalaan mo sa gawain Niya kaya anuman ang sitwasyon at marami ka mang mga ginagawa ay huwag na huwag mo Siyang kalimutang bigyan ng iyong oras at panahon sapagkat lahat yan ay galing lang din sa Kanya."

"But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." - Matthew 6:33

#UsapangDiscipleship

>Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

12/11/2021

"Anak, ang number 1 goal natin bilang mga leaders at discipler ay yung paglago ng ating mga nasasakupan spiritually, yung masiguro natin na sila ay mga tunay na Christians sa loob at labas ng simbahan. Ang pagdami ng bilang ng church's members natin ay siguradong susunod na lamang pero hindi ito ang tunay na rason natin para magpatuloy sa ating ginagawa dahil mas importante sa Diyos yung quality Christians kaysa sa madami nga pero hindi naman tunay at hindi namumuhay sa tama."

Sa Bible, may tinatawag na "crowd", yung sumusunod lang dahil may benepisyong nakukuha sa Diyos. Anak, nawa makita ng Diyos sa atin na hindi tayo after sa dami ng pumapasok sa church building, kundi after tayo sa pumapasok sa kaharian ng Diyos sa kalangitan."

"Jesus replied, “I tell you the truth, you want to be with me because I fed you, not because you understood the miraculous signs." - John 6:26

#UsapangDiscipleship

>Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

10/11/2021

"Anak, sa panahon ngayon na social media ang pangunahing pampalipas-oras ng mundo, maging mapagbantay tayo na baka nakikiayon na tayong pag-usapan ang mga chismis sa mundong ito. Kung mayroon dapat pag-usapan, ito yung Magandang Balita ng Diyos."

For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”
- 1 Peter 3:10-11

#UsapangDiscipleship

>Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

06/11/2021

"Anak, walang kapintasan ang kaparaanan ng Diyos. Siya man ay kumikilos sa paraang hindi abot ng ating mga kaisipan ngunit makakaasa tayong magagawa Niyang gumawa ng himala at mga imposibleng bagay dahil kontrolado Niya ang ating buhay at ang lahat ng nasa mundong ito. Trust Him dahil kailanman hindi nagpabaya ang Diyos."

"God’s way is perfect. All the LORD’s promises prove true. He is a shield for all who look to him for protection." - Psalm 18:30

#UsapangDiscipleship

>Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

05/11/2021

"Anak, kapag mahal mo ang Diyos, magiging natural sa iyo ang pagsunod sa Kanya dahil magiging inspirasyon mo ang pagmamahal at kapatawaran Niya para gawin ang mga bagay na ipinapagawa Niya."

“If you love me, obey my commandments."
- John 14:15

#UsapangDiscipleship

>Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

04/11/2021

"Anak, maging number 1 priority natin ang mahalin at paglingkuran ang Diyos kaysa unahin ang mga bagay na maaaring magpalayo sa atin sa Panginoon. Huwag nating hayaan na kontrolin tayo ng pera o ng tagumpay na naaayon lamang sa standard ng mundo ito."

"For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people, craving money, have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows." - 1 Timothy 6:10

#UsapangDiscipleship

> Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

03/11/2021

"Mga anak, turuan ang ating mga sarili na mahalin ang mga taong ito sapagkat dito nalulugod ang Diyos. Mahirap man ngunit sa tulong ng Diyos, nagkakaroon tayo ng maunawaing puso na handang magpatawad at hindi marunong gumanti ng masama sa mga taong gumagawa sa atin ng masama."

"Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing."
- 1 Peter 3:9

#UsapangDiscipleship

> Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

01/11/2021
31/10/2021

"Anak, ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito ay ang kaligtasan mo. Laging unahin ang kaharian ng Diyos at ang mamuhay sa kabanalan Niya dahil ito ang higit na mahalaga kaysa sa anumang kayamanan na pansamantala lamang. Kapag inuna mo naman ang Diyos, siguradong lahat ng pangangailangan mo ay idaragdag Niya sa iyo."

“Seek first the Kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you."
- Matthew 6:33

#UsapangDiscipleship

> Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

Photos from Hosea Christian  Mission Church International/Montalban Rizal's post 31/10/2021

Simple celebration of "Pastor Appreciation Month". May God Blesses you more Pastor Ricky Bayot Llaborre Muleta and Pastora Lhyn Fallesgon Muleta. WE LOVE YOU.. 🙏🙏🙏🎂🎂🎂

31/10/2021
30/10/2021

Anak, laging eksakto at perpekto ang oras at panahon sa Panginoon. Tapat ang Diyos sa lahat ng mga tunay na nananampalataya at nagtitiwala sa mga pangako at Salita Niya."

"There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens." - Ecclesiastes 3:1

#UsapangDiscipleship

> Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

29/10/2021

"Anak, subok mo ang Diyos. Hindi ka Niya iiwan at hindi pababayaan. Sapat ang biyaya Niya upang tugunin ang lahat ng pangangailangan mo."

"And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." - Philippians 4:19

#UsapangDiscipleship

> Follow our Usapang Discipleship page for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

26/10/2021

Anak, kapag alam mong King of kings at Lord of lords ang pinaglilingkuran mo, ibibigay mo lagi ang best mo. Kung bibigyan ka ng pagkakataong maglingkod ng personal sa isang presidente, siguradong gagawin mo ang lahat para maimpress siya sayo, paano pa kaya kung sa tunay at buhay na Diyos mo ito ginagawa?

Roma 12:11 "Huwag kayong maging tamad kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon."

#UsapangDiscipleship

> Follow our Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

25/10/2021

1 Corinthians 9:20-23 NLT
20 When I was with the Jews, I lived like a Jew to bring the Jews to Christ. When I was with those who follow the Jewish law, I too lived under that law. Even though I am not subject to the law, I did this so I could bring to Christ those who are under the law. 21 When I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law, I too live apart from that law so I can bring them to Christ. But I do not ignore the law of God; I obey the law of Christ. 22 When I am with those who are weak, I share their weakness, for I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common ground with everyone, doing everything I can to save some. 23 I do everything to spread the Good News and share in its blessings.

Ito ang madalas na hindi maintindihan ng mga Kristiyano na ginagawang excuse ang verse na ito para ipakitang ok lang makiayon sa masamang ginagawa ng unbeliever basta maidala sila sa Diyos.
Minsan, marami sa mga preacher o Christian ang kinokompromiso ang katotohanan para lang maplease ang mga nakikinig, sa halip na maconvict ang nakikinig na tumalikod sa kasalanan dahil sa grace na ibinigay ni Kristo, nagiging dahilan pa ito para itolerate silang manatili rito.

Ang ibig sabihin ni Apostle Paul rito, kumuha ka common ground sa mga unbeliever o makisama ka sa mahihina sa pananampalataya NGUNIT sa paraang hindi mo masuway ang gusto ni Kristo. Nakakaligtaan kung minsan ang verse 21 na kahit nakikisama siya sa mahihina o unbeliever, hindi dahilan ito para makiayon sa mga maling gawa nila dahil siya ay nakailalim pa rin sa mga utos ni Kristo.

Maging aware tayo mga kapatid na kahit maganda ang motibo ng ating puso, kung maling paraan naman ang gagawin natin, baka maakay lamang natin sila "inside the church building, not inside the heart of God."

#UsapangDiscipleship

> Follow our page Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

24/10/2021

"Anak, yung skills at talent mo, alam na ng Lord yan, alam Niya na ang kakayahan mo, ang higit na mas pagtuonan mo ng pansin ay yung prayer at devotion mo dahil dito mo huhugutin ang anointing at effectiveness mo. Alam Niya kapag hindi ka spiritually prepared at alam Niya kung tumatayo ka na nakadipende sa lang kakayahan mo."

John 15:5
"I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.

#UsapangDiscipleship

> Follow our page Usapang Discipleship for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

20/10/2021

Kahit kailan, hindi Siya nag kulang.☝🏻

20/10/2021

"Mga anak, laging maging ilaw sa sanlibutan. Maaari nating ienjoy ang buhay sa mundong ito na hindi nagiging makamundo. Ienjoy natin sa paraang nakalulugod lamang sa Diyos."

"In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." - Matthew 5:16

#UsapangDiscipleship

> Follow our Usapang Discipleship page for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

19/10/2021

"Anak, ang head knowledge ay natututunan pero yung tunay na pagbabago, ang relasyon mo lang at pagsunod sa Diyos ang makakagawa niyan."

James 1:22
"But don’t just listen to God’s word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves."

#UsapangDiscipleship

> Follow our Usapang Discipleship page for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

17/10/2021

If you see this post, remember this: God is fighting for you! 🤍🔥

15/10/2021

"Anak, hindi natin kayang magbago sa sariling kaparaanan. Ngunit sa tulong ng Banal na Espirito, tayo ay nirerenew at natututo. Hanggat hindi tayo natututo sa ating mga kamalian, mananatili tayo sa paglakad sa mga ito dahil masasabi mo lamang na natuto ka, kapag nabago ka."

Ephesians 4:22-24
"To put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness."

#UsapangDiscipleship

> Follow our Usapang Discipleship page for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

13/10/2021

Worship isn't about the right song, the right mood or the right place. Worship isn't about us. It's about Jesus!
- Chris Tomlin

13/10/2021

God is still working even though the situation seems hard to believe that there is still hope. Patuloy ka parin magtiwala sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon.

#GalawangObedientDisciple
#GalawangJesus
#JesusLangMalakas

12/10/2021

Pumili ka ng tamang kaibigan, kasi hindi lahat makakabuti sayo. Kung may pipiliin ka man na kaibigan yun ay ang kaibigang tutulungan ka sa relationship mo Kay Lord, yung kaibigan na tuturuan kang ipursue ang kabanalan. Yung kaibigan na hindi ka itotolerate sa mali. Yung kaibigan na tuturuan kang magkaroon ng takot sa Diyos. Yung kaibigan na hindi ka dadalhin sa kademonyohan. Yung kaibigan na kapag may pinagdaanan ka hindi alak ang iaalok sayo kundi yung pagmamahal ni Kristo. Choose your friends wisely

#GalawangObedientDisciple
#GalawangJesus
#JesusLangMalakas

10/10/2021

"Anak, huwag kang magtampo sa Panginoon kung minsan ay hindi Niya sinasagot ang panalangin mo according sa gusto mo o sa paraang gusto mo, kaya ka nga nananalangin kasi ang pananalangin ay pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos na ang kalooban Niya ang maganap sa buhay mo. Kapag nananalangin tayo, maging bukas ang ating isip na hindi ang kalooban natin ang dapat masunod, kundi ang kalooban pa rin ng Diyos."

"Your kingdom come, Your will be done, on earth as it is in heaven." - Matthew 6:10

#UsapangDiscipleship

> Follow our Usapang Discipleship page for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

08/10/2021
05/10/2021

"Anak, panatilihin ang malinis na puso."

"Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing."
- 1 Peter 3:9 NIV

#UsapangDiscipleship

> Follow our Usapang Discipleship page for more discipleship talks everyday. Thank you

> Follow us also on Instagram👇
https://instagram.com/usapangdiscipleship?igshid=1tlfemrpahasi

04/10/2021

Totoo naman talagang hindi mo kaya kapag wala si Lord. Apart from Him you can do nothing. Apart from Jesus pwede kang lagapakin ng pagsubok. Pero ang taong patuloy na kumakapit at nagtitiwala sa Lord malabong hindi magtagumpay yan!

#GalawangObedientDisciple

15/07/2021
11/07/2021

Videos (show all)

September 19, 2021 Sunday Service - Hosea Christian Mission Church Int'l. - Rizal
August 29, 2021 Sunday Service - Hosea Christian Mission Church Int'l. - Rizal
August 22, 2021 Sunday Service - Hosea Christian Mission Church Int'l. - Rizal
August 15, 2021 Sunday Service - Hosea Christian Mission Church Int'l. - Rizal
August 8, 2021 Sunday Service - Hosea Christian Mission Church Int'l. - Rizal
June 27, 2021 Sunday Service - Hosea Christian Mission Church Int'l. - Rizal
June 20, 2021 Sunday Service - Hosea Christian Mission Church Int'l. - Rizal
June 13, 2021 Sunday Service - Hosea Christian Mission Church Int'l. - Rizal
June 06, 2021 Sunday Service - Hosea Christian Mission Church Int'l. - Rizal

Location

Address


Rodriguez
1860

Opening Hours

Wednesday 6:30pm - 8pm
Sunday 9am - 12pm
Other Religious Organizations in Rodriguez (show all)
Rosehill Christian Church Rosehill Christian Church
3rd Floor, Bugarin Bldg. Rodriguez Highway
Rodriguez, 1860

We exist to help people find their way back to God.

Southville 8-C brgy.sanisidro rodriguez rizal Southville 8-C brgy.sanisidro rodriguez rizal
South Ville 8-C
Rodriguez, MIKE

Glorious Hope Baptist Church Montalban Glorious Hope Baptist Church Montalban
Doña Nemesia St., Litex Village, San Jose (Tulay)
Rodriguez, 1860

Believe on the Lord JESUS CHRIST and thou shalt be saved forever! Acts 16:31; John 14:6; 2 Corinthians 4:5 Sa GHBC si Hesus at ang Biblia ang bida.

San Jose Manggagawa Parish Youth Ministry - Montalban San Jose Manggagawa Parish Youth Ministry - Montalban
Brgy. San Jose
Rodriguez, 1860

Ang San Jose Manggagawa Parish Youth Ministry ay samahan ng naglilingkod na mga kabataan mula sa San Jose, Rodriguez, Rizal.

Master's House Baptist Church - Rodriguez Master's House Baptist Church - Rodriguez
Block 10 Lot 14 Phase 2, Burgos
Rodriguez, 1860

MHBC Rodriguez was established through the pioneering efforts of MASTER'S HOUSE BAPTIST CHURCH - Marikina. The church consists of approximately 70 members, and is located at Dela Costa Homes 5, Rodriguez Rizal, with our current Pastor Raymond Erecilla.

KKB Geronimo Chapter KKB Geronimo Chapter
Rodriguez, 1860

Jesus is Lord Geronimo Chapter KKB Movement

Eunjwa Victory Presbyterian Church Eunjwa Victory Presbyterian Church
Blk 19 Lot 15 1K2 Southville 8C
Rodriguez, 1850

JCSGO Kasiglahan JCSGO Kasiglahan
Blk 3 Lot 132 Phase 1E
Rodriguez, 1860

JCSGO Kasiglahan Service Schedule Wednesday (Midweek) - 6:30pm Sunday Celebration: First service: 9:00am - 10:30am Second service: 10:30am - 12:00nn Third service: 4:00pm-5:30pm Live broadcast: 7:00pm - onwards

YS Worship (Youth & Singles Worship) YS Worship (Youth & Singles Worship)
Rodriguez

Youth & Singles Worship of Sub-Urban Fundamental Baptist Church. Come & join us! Every Sunday at 5pm. YS Worship Leader 2014: Bro. Abel Bonifacio

Church So Blessed - Rodriguez Church So Blessed - Rodriguez
61 Lot Block 1 St CHPL, Green Breeze Subdivision Ph. 1, San Isidro
Rodriguez

Welcome to the page of Church So Blessed - Rodriguez! Let's use this page to connect, engage, and encourage with the LOVE OF JESUS CHRIST! :)

Rodriguez Foursquare Gospel Church Rodriguez Foursquare Gospel Church
3rd Floor Bugarin Bldg. E. Rodriguez Highway, Bgy. Manggahan
Rodriguez, 1860

3rd floor Bugarin Bldg. E. Rodriguez highway, Bgy. Manggahan, Rodriguez Rizal

Tabernacle of Worship Tabernacle of Worship
Block 23 Lot 6 Phase 4 Eastwood Residences San Isidro
Rodriguez, 1860

The official page of The Tabernacle Of Worship Philippines