Lingkod Tata Juan

Ang Lingkod Tata Juan ay isang social media platform ng Parokya ng San Juan Nepomuceno sa Malibay, Pasay City. Layunin nito na itampok ang mga gawaing espiritwal at debosyon sa Malibay.

Tinutulungan nito ang official page ng Parokya

Operating as usual

15/09/2021

LIVE | FEAST OF OUR LADY OF SORROWS

LIVE | FEAST OF OUR LADY OF SORROWS

Recitation of the Chaplet of the Seven Sorrows of Mary
September 15, 2021

***
Bisitahin at i-like ang ating page @Debo+o
#Deboto #InaNgHapis

10/09/2021

LIVE | Kapistahan ni San Nicolas de Tolentino

LIVE | Kapistahan ni San Nicolas de Tolentino

Pagdarasal para sa mga Kaluluwa ng mga yumao
Setyembre 10, 2021

*****
Bisitahin at i-like ang Debo+o
#Deboto #SanNicolas

07/09/2021

LIVE | Ninth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

LIVE | Ninth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

September 7, 2021 - Tuesday
23nd Sunday in Ordinary Time

We do not own the music used. Credit goes to their respective owners.
*****
Bisitahin at i-like ang ating page Debo+o
#OneWithTataJuan #LaNiñaMariaDeMalibay #Deboto

06/09/2021

LIVE | Eighth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

LIVE | Eighth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

September 6, 2021 - Monday
23nd Sunday in Ordinary Time

We do not own the music used. Credit goes to their respective owners.
*****
Bisitahin at i-like ang ating page Debo+o
#OneWithTataJuan #LaNiñaMariaDeMalibay #Deboto

05/09/2021

LIVE | Seventh Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

LIVE | Seventh Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

September 5, 2021 - Saturday
23nd Sunday in Ordinary Time

We do not own the music used. Credit goes to their respective owners.

*****
Bisitahin at i-like ang ating page Debo+o
#OneWithTataJuan #LaNiñaMariaDeMalibay #Deboto

04/09/2021

LIVE | Sixth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

LIVE | Sixth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

September 4, 2021 - Wednesday
22nd Sunday in Ordinary Time

We do not own the music used. Credit goes to their respective owners.
*****
Bisitahin at i-like ang ating page Debo+o
#OneWithTataJuan #LaNiñaMariaDeMalibay #Deboto

03/09/2021

LIVE | Fifth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

LIVE | Fifth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

September 3, 2021 - Wednesday
22nd Sunday in Ordinary Time

We do not own the music used. Credit goes to their respective owners.
*****
Bisitahin at i-like ang ating page Debo+o
#OneWithTataJuan #LaNiñaMariaDeMalibay #Deboto

02/09/2021

LIVE | Fourth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

LIVE | Fourth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

September 2, 2021 - Wednesday
22nd Sunday in Ordinary Time

We do not own the music used. Credit goes to their respective owners.

*****
Bisitahin at i-like ang ating page Debo+o
#OneWithTataJuan #LaNiñaMariaDeMalibay #Deboto

01/09/2021

LIVE | Third Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

LIVE | Third Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary

September 1, 2021 - Wednesday
22nd Sunday in Ordinary Time

We do not own the music used. Credit goes to their respective owners.

*****
Bisitahin at i-like ang ating page Debo+o
#OneWithTataJuan #LaNiñaMariaDeMalibay #Deboto

31/08/2021

Let us come together and ask for the intercession of our beloved patron San Juan Nepomuceno. May he continue to keep us safe from harm and help those affected by the scourge of COVID-19 and its variants.

Prayer in times of Pestilence

O God, who desires not the death of sinners but their repentance, we beseech You graciously to look upon Your people now that they turn unto You; that as long as they show
devotion unto You, You will mercifully turn away from them the scourges of Your anger: Through Jesus Christ Your Son, our Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, world without end. Amen.

Santo Niño de Malibay, Have mercy on us
San Juan Nepomuceno, Pray for us
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Malibay, Pray for us

****
(Taken from the 1962 Missal)
#OneWithTataJuan #InmaculadaConcepcion #SantoNiñoDeMalibay #HealOurLand #MiserecordiaSeñor

Let us come together and ask for the intercession of our beloved patron San Juan Nepomuceno. May he continue to keep us safe from harm and help those affected by the scourge of COVID-19 and its variants.

Prayer in times of Pestilence

O God, who desires not the death of sinners but their repentance, we beseech You graciously to look upon Your people now that they turn unto You; that as long as they show
devotion unto You, You will mercifully turn away from them the scourges of Your anger: Through Jesus Christ Your Son, our Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, world without end. Amen.

Santo Niño de Malibay, Have mercy on us
San Juan Nepomuceno, Pray for us
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Malibay, Pray for us

****
(Taken from the 1962 Missal)
#OneWithTataJuan #InmaculadaConcepcion #SantoNiñoDeMalibay #HealOurLand #MiserecordiaSeñor

11/08/2021

DEBOSYON TUWING HUWEBES
sa Mahal na Poong San Juan Nepomuceno

O Diyos na makapangyayari sa lahat at Panginoon ng tanang kinapal; Diyos na dapat sambahin, igalang, at purihin; iniaamo namin sa iyo nang buong pagpapakababa ng loob na alang-alang sa mga karapatan at sa pamamagitan ng maluwalhating Martir at aming Pintakasi na si San Juan Nepomuceno ay ilayo mo sa amin ang anumang kasiraan ng puri, kamurahan, at hayag na kahihiyan na makaliligalig sa amin sa paglilingkod sa iyo, at iadya mo kami nang lalu’t lalo sa malaking kamurahan, lubos na kahihiyan at mga paglait, at dadalitain ng mga sinumpa sa harap ng tanang mga Anghel at Santo sa araw ng paghuhukom sa sangkatauhan; at sa pagmamahal namin sa mga kapurihang walang hanggan at ang kaluwalhatiang inihahanda mo sa iyong mga hinirang sa Langit.
Alang-alang sa Anak mo, Panginoon naming Hesukristo na nagtiis ng kalait-lait na kamatayan dahil sa pagtubos sa amin, at nang kami ay mailigtas sa kahihiyang walang hanggan; at Siya’y Diyos na sumasaiyo na nabubuhay at naghaharing kasama ang Espiritu Santo magpakailanman saan.
Siya nawa.

Dasalin nang 3 ulit: Ama Namin, Aba Ginoong Maria, at Luwalhati para sa Santisima Trinidad at hingiin ang biyayang nais makamtan.

Señor Santo Niño de Malibay, kaawaan mo po kami.

Mahal na Birhen ng Inmaculada Concepcion, ipanalangin mo po kami.

Pintakasing tinuturan
ng puring iniingatan,
Gawin ka naming uliran,
O San Juan, sa kabanalan!

*****
Bisitahin at i-like ang Official page ng Parokya!
Parokya ni San Juan Nepomuceno

#OneWithTataJuan

DEBOSYON TUWING HUWEBES
sa Mahal na Poong San Juan Nepomuceno

O Diyos na makapangyayari sa lahat at Panginoon ng tanang kinapal; Diyos na dapat sambahin, igalang, at purihin; iniaamo namin sa iyo nang buong pagpapakababa ng loob na alang-alang sa mga karapatan at sa pamamagitan ng maluwalhating Martir at aming Pintakasi na si San Juan Nepomuceno ay ilayo mo sa amin ang anumang kasiraan ng puri, kamurahan, at hayag na kahihiyan na makaliligalig sa amin sa paglilingkod sa iyo, at iadya mo kami nang lalu’t lalo sa malaking kamurahan, lubos na kahihiyan at mga paglait, at dadalitain ng mga sinumpa sa harap ng tanang mga Anghel at Santo sa araw ng paghuhukom sa sangkatauhan; at sa pagmamahal namin sa mga kapurihang walang hanggan at ang kaluwalhatiang inihahanda mo sa iyong mga hinirang sa Langit.
Alang-alang sa Anak mo, Panginoon naming Hesukristo na nagtiis ng kalait-lait na kamatayan dahil sa pagtubos sa amin, at nang kami ay mailigtas sa kahihiyang walang hanggan; at Siya’y Diyos na sumasaiyo na nabubuhay at naghaharing kasama ang Espiritu Santo magpakailanman saan.
Siya nawa.

Dasalin nang 3 ulit: Ama Namin, Aba Ginoong Maria, at Luwalhati para sa Santisima Trinidad at hingiin ang biyayang nais makamtan.

Señor Santo Niño de Malibay, kaawaan mo po kami.

Mahal na Birhen ng Inmaculada Concepcion, ipanalangin mo po kami.

Pintakasing tinuturan
ng puring iniingatan,
Gawin ka naming uliran,
O San Juan, sa kabanalan!

*****
Bisitahin at i-like ang Official page ng Parokya!
Parokya ni San Juan Nepomuceno

#OneWithTataJuan

01/08/2021

BUWAN NG AGOSTO | Pagdiriwang ng Kapistahan ng ilan sa mga Parokya sa Lungsod ng Pasay. #OneSantaClara

• Santa Clara de Montefalco, Patrona ng Pasay
• San Roque, Manggagamot
• Maria, Mapang-aliw sa mga Nagdadalamhati

Ipanalangin niyo po kami!

Santa Clara de Montefalco Parish Pasay
Katiwala - San Roque Pasay
Mary Comforter of the Afflicted Parish Maricaban, Pasay

*****
Bisitahin at i-like ang Official page ng Parokya!
facebook.com/SanJuanNepomucenoParishChurch
#OneWithTataJuan #SJNPMalibay #Agosto #InmaculadaCorazon #SantaClaraDeMontefalco #SanRoque #MariaMapangAliwSaMgaNagdadalamhati #Pasay

BUWAN NG AGOSTO | Pagdiriwang ng Kapistahan ng ilan sa mga Parokya sa Lungsod ng Pasay. #OneSantaClara

• Santa Clara de Montefalco, Patrona ng Pasay
• San Roque, Manggagamot
• Maria, Mapang-aliw sa mga Nagdadalamhati

Ipanalangin niyo po kami!

Santa Clara de Montefalco Parish Pasay
Katiwala - San Roque Pasay
Mary Comforter of the Afflicted Parish Maricaban, Pasay

*****
Bisitahin at i-like ang Official page ng Parokya!
facebook.com/SanJuanNepomucenoParishChurch
#OneWithTataJuan #SJNPMalibay #Agosto #InmaculadaCorazon #SantaClaraDeMontefalco #SanRoque #MariaMapangAliwSaMgaNagdadalamhati #Pasay

01/08/2021

🔴 LIVE | BANAL NA MISA | August 1, 2021 | 10:00 AM | IKA-18 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (B)

Photos from Lingkod Tata Juan's post 31/07/2021

MG KUHANG LARAWAN NITONG KAPISTAHAN NG MAHAL NA BIRHEN NG BUNDOK NG CARMELO (Our Lady of Mt. Carmel)
Hulyo 16, 2021

Sa kalendaryo ng liturhiya, ang ika-16 ng Hulyo ay ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo o kilala bilang Birhen Del Carmen.

Ito ang araw ng paggunita sa pagpapakita at pagtatagubilin ng iskapularyong kayumanggi (brown scapular) ng Mahal na Birheng Maria kay San Simon Stock. Si San Simon Stock ay isang Carmelita na mula sa Inglatera. Inihabilin ng Mahal na Birhen ang iskapularyo noong ika-16 ng Hulyo, 1251 bilang tugon sa pananambitan ng butihing santo para sa kanyang orden. Nagpakita ang Mahal na Birhen sa kanya habang hawak sa kamay ang iskapularyong ito at nagwika:

“Kunin mo, mahal kong anak, ang iskapularyong ito ng iyong orden bilang tanda ng aking pakikipag-kaisa sa iyo at sa lahat ng mga Carmelita at bilang natatanging tanda din ng biyaya:
‘ang sinumang papanaw na suot ito ay hindi maghihirap sa walang hanggang apoy.’ Ito ay tanda ng kaligtasan sa lahat ng mga panganib, pangako ng kapayapaan at pakikipagtipan.”

Ang “carmel” ay salitang Hebreo na ang kahulugan ay hardin o halamanan. Ang Bundok ng Karmelo ang itinawag sa Hilagang bahagi ng Palestina na nasa baybayin ng dagat Mediterano. Sa banal na bundok na iyon nanirahan si Propeta Elias noong 900 taon bago isinilang ang Panginoong Jesukristo. Ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo ay kilala dahil sa kayumagging kalmen (brown scapular) na pinaniniwalaang simbolo ng natatanging proteksiyon at ng paniniwalang ang matapat na nagsusuot ng kalmen ay magkakaroon ng mabuti at mapayapang kamatayan.

Sa pamamagitan ng paglalahad ni San Simon Stock hinggil sa mga pananalita ng Mahal na Birhen, nauunawaan ng mga mananampalataya sa buong daigdig ang dalawang katotohanan:

(1) Mayroong natatanging PAGSANGGALANG ang Mahal na Birhen para sa lahat ng kasapi ng orden ng Carmelita, at ang pagsanggalang na ito ay sumasakop maging doon sa mga nagsusuot ng abito ng mga Carmelita.

(2) Mayroong natatanging TULONG NA LAAN, lalung-lalo sa panahon ng kamatayan, para sa mga nagsusuot ng abito sa karangalan ng Mahal na Birhen laban sa mga pasakit ng impiyerno. Parehong tulong ang nakalaan sa mga magsusuot ng iskapularyo sa karangalan ng Mahal na Ina na tanda rin naman ng pakikiisa sa Orden ng mga Carmelita.

Mahal ng Birhen ng Bundok ng Carmelo, Ipanalangin Mo kami!

Kinopya mula sa: SANDIGAN - DIOCESE OF MALOLOS FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/247610192353799/posts/479598189154997/?d=n

I-LIKE ANG FACEBOOK PAGE:
Parokya ni San Juan Nepomuceno

31/07/2021

Alinsunod sa alituntuning ibinaba ng IATF bilang pag-iingat sa tumataas na kaso ng Delta Variant, simula bukas July 31 hangang August 20, ang mga misa po natin ay sa pamamagitan ng live masses.

Nawa ay nasa ligtas na kalagayan ang inyong buong pamilya!

#OneWithTataJuan #WeHealAsOne

Alinsunod sa alituntuning ibinaba ng IATF bilang pag-iingat sa tumataas na kaso ng Delta Variant, simula bukas July 31 hangang August 20, ang mga misa po natin ay sa pamamagitan ng live masses.

Nawa ay nasa ligtas na kalagayan ang inyong buong pamilya!

#OneWithTataJuan #WeHealAsOne

07/07/2021

DEBOSYON TUWING HUWEBES
sa Mahal na Poong San Juan Nepomuceno

O Diyos na makapangyayari sa lahat at Panginoon ng tanang kinapal; Diyos na dapat sambahin, igalang, at purihin; iniaamo namin sa iyo nang buong pagpapakababa ng loob na alang-alang sa mga karapatan at sa pamamagitan ng maluwalhating Martir at aming Pintakasi na si San Juan Nepomuceno ay ilayo mo sa amin ang anumang kasiraan ng puri, kamurahan, at hayag na kahihiyan na makaliligalig sa amin sa paglilingkod sa iyo, at iadya mo kami nang lalu’t lalo sa malaking kamurahan, lubos na kahihiyan at mga paglait, at dadalitain ng mga sinumpa sa harap ng tanang mga Anghel at Santo sa araw ng paghuhukom sa sangkatauhan; at sa pagmamahal namin sa mga kapurihang walang hanggan at ang kaluwalhatiang inihahanda mo sa iyong mga hinirang sa Langit.
Alang-alang sa Anak mo, Panginoon naming Hesukristo na nagtiis ng kalait-lait na kamatayan dahil sa pagtubos sa amin, at nang kami ay mailigtas sa kahihiyang walang hanggan; at Siya’y Diyos na sumasaiyo na nabubuhay at naghaharing kasama ang Espiritu Santo magpakailanman saan.
Siya nawa.

Dasalin nang 3 ulit: Ama Namin, Aba Ginoong Maria, at Luwalhati para sa Santisima Trinidad at hingiin ang biyayang nais makamtan.

Señor Santo Niño de Malibay, kaawaan mo po kami.

Mahal na Birhen ng Inmaculada Concepcion, ipanalangin mo po kami.

Pintakasing tinuturan
ng puring iniingatan,
Gawin ka naming uliran,
O San Juan, sa kabanalan!

*****
Bisitahin at i-like ang Official page ng Parokya!
facebook.com/SanJuanNepomucenoParishChurch

#OneWithTataJuan

DEBOSYON TUWING HUWEBES
sa Mahal na Poong San Juan Nepomuceno

O Diyos na makapangyayari sa lahat at Panginoon ng tanang kinapal; Diyos na dapat sambahin, igalang, at purihin; iniaamo namin sa iyo nang buong pagpapakababa ng loob na alang-alang sa mga karapatan at sa pamamagitan ng maluwalhating Martir at aming Pintakasi na si San Juan Nepomuceno ay ilayo mo sa amin ang anumang kasiraan ng puri, kamurahan, at hayag na kahihiyan na makaliligalig sa amin sa paglilingkod sa iyo, at iadya mo kami nang lalu’t lalo sa malaking kamurahan, lubos na kahihiyan at mga paglait, at dadalitain ng mga sinumpa sa harap ng tanang mga Anghel at Santo sa araw ng paghuhukom sa sangkatauhan; at sa pagmamahal namin sa mga kapurihang walang hanggan at ang kaluwalhatiang inihahanda mo sa iyong mga hinirang sa Langit.
Alang-alang sa Anak mo, Panginoon naming Hesukristo na nagtiis ng kalait-lait na kamatayan dahil sa pagtubos sa amin, at nang kami ay mailigtas sa kahihiyang walang hanggan; at Siya’y Diyos na sumasaiyo na nabubuhay at naghaharing kasama ang Espiritu Santo magpakailanman saan.
Siya nawa.

Dasalin nang 3 ulit: Ama Namin, Aba Ginoong Maria, at Luwalhati para sa Santisima Trinidad at hingiin ang biyayang nais makamtan.

Señor Santo Niño de Malibay, kaawaan mo po kami.

Mahal na Birhen ng Inmaculada Concepcion, ipanalangin mo po kami.

Pintakasing tinuturan
ng puring iniingatan,
Gawin ka naming uliran,
O San Juan, sa kabanalan!

*****
Bisitahin at i-like ang Official page ng Parokya!
facebook.com/SanJuanNepomucenoParishChurch

#OneWithTataJuan

06/07/2021

LIVE: Daily Mass - July 06, 2021 (12:10pm)

02/07/2021

VERSE OF THE DAY | “Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.” (Mateo 9:13)
Hulyo 2, 2021 – Biyernes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

- MGA PAGBASA –
UNANG PAGBASA
Genesis 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67

Nabuhay si Sara nang sandaa’t dalawampu’t pitong taon. Namatay siya sa Kiryat-arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Canaan. Ito’y labis na ikinalungkot ni Abraham.

Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, “Ako’y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa.”

At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Macpela, sa lupain ng Canaan. Ito’y tinatawag ngayong Hebron.

Matandang-matanda na noon si Abraham, at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala: “Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita, at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Canaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan, at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya.”

“Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon?” tanong ng alipin.

“Aba, hindi! Huwag mong papupuntahin doon si Isaac,” tugon ni Abraham. “Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka nang pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko!”

Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negeb. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer-lahai-roi. Nang magtatakip-silim, siya’y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac kaya’t bumaba siya sa sinasakyang kamelyo, lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, “Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?”

“Siya po ang aking amo,” tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong.

Pagtatagpo nila’y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari, kaya’t tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina.

Ang Salita ng Diyos.
-Salamat sa Diyos

SALMONG TUGUNAN | Salmo 105, 1-2. 3-4a. 4b-5

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.
o kaya: Aleluya.

Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti,
ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili.
Sinong mangangahas upang magpahayag na siya’y dakila?
Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa?

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan
na gawang matuwid ang siyang adhika sa buo n’yang buhay.

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Tulungan mo ako, kapag ang bayan mo’y iyong nagunita,
sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba;
upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang,
kasama ng iyong bansang nagagalak, ako’y magdiriwang.

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.


ALELUYA | Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA | Mateo 9, 9-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa Iyo, Panginoon.

Noong panahong iyon, umalis si Hesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangala’y Mateo; nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Hesus sa kanya, “Sumunod ka sa akin.” Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya.Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila’y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong g**o? Narinig ito ni Hesus at siya ang sumagot, “Ang mga maysakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, ‘Habag ang ibig ko at hindi hain.’ Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
(Source: www.awitatpapuri.com)

*****
Bisitahin at i-like ang OFFICIAL FACEBOOK PAGE ng Parokya:
Facebook.com/SanJuanNepomucenoParishChurch

#OneWithTataJuan #SJNPMalibay #DailyReadings #VerseoftheDay

Bisitahin din at i-follow ang mga website at account ng Awit at Papuri Communications:
www.awitatpapuri.com
www.youtube.com/user/awitatpapuri

VERSE OF THE DAY | “Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.” (Mateo 9:13)
Hulyo 2, 2021 – Biyernes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

- MGA PAGBASA –
UNANG PAGBASA
Genesis 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67

Nabuhay si Sara nang sandaa’t dalawampu’t pitong taon. Namatay siya sa Kiryat-arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Canaan. Ito’y labis na ikinalungkot ni Abraham.

Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, “Ako’y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa.”

At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Macpela, sa lupain ng Canaan. Ito’y tinatawag ngayong Hebron.

Matandang-matanda na noon si Abraham, at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala: “Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita, at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Canaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan, at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya.”

“Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon?” tanong ng alipin.

“Aba, hindi! Huwag mong papupuntahin doon si Isaac,” tugon ni Abraham. “Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka nang pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko!”

Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negeb. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer-lahai-roi. Nang magtatakip-silim, siya’y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac kaya’t bumaba siya sa sinasakyang kamelyo, lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, “Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?”

“Siya po ang aking amo,” tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong.

Pagtatagpo nila’y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari, kaya’t tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina.

Ang Salita ng Diyos.
-Salamat sa Diyos

SALMONG TUGUNAN | Salmo 105, 1-2. 3-4a. 4b-5

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.
o kaya: Aleluya.

Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti,
ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili.
Sinong mangangahas upang magpahayag na siya’y dakila?
Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa?

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan
na gawang matuwid ang siyang adhika sa buo n’yang buhay.

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Tulungan mo ako, kapag ang bayan mo’y iyong nagunita,
sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba;
upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang,
kasama ng iyong bansang nagagalak, ako’y magdiriwang.

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.


ALELUYA | Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA | Mateo 9, 9-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa Iyo, Panginoon.

Noong panahong iyon, umalis si Hesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangala’y Mateo; nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Hesus sa kanya, “Sumunod ka sa akin.” Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya.Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila’y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong g**o? Narinig ito ni Hesus at siya ang sumagot, “Ang mga maysakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, ‘Habag ang ibig ko at hindi hain.’ Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
(Source: www.awitatpapuri.com)

*****
Bisitahin at i-like ang OFFICIAL FACEBOOK PAGE ng Parokya:
Facebook.com/SanJuanNepomucenoParishChurch

#OneWithTataJuan #SJNPMalibay #DailyReadings #VerseoftheDay

Bisitahin din at i-follow ang mga website at account ng Awit at Papuri Communications:
www.awitatpapuri.com
www.youtube.com/user/awitatpapuri

Videos (show all)

LIVE | FEAST OF OUR LADY OF SORROWS
LIVE | Kapistahan ni San Nicolas de Tolentino
LIVE | Ninth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary
LIVE | Eighth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary
LIVE | Seventh Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary
LIVE | Sixth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary
LIVE | Fifth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary
LIVE | Fourth Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary
LIVE | Third Day Novena for the Nativity of the Blessed Virgin Mary
LIVE | Dakilang Kapistahan ng Kamahal mahalang Puso Ni Hesus
LIVE | Araw ng Debosyon kay San Juan Nepomuceno
LIVE | Miyerkoles sa Ika 10-Linggo sa Karaniwang Panahon

Location

Address


Pasay City
1300
Other Religious Organizations in Pasay City (show all)
Reign of Christ's Kingdom Global Ministry Reign of Christ's Kingdom Global Ministry
Andrews Ave
Pasay City, 1300

REIGN OF CHRIST'S KINGDOM The Clear Gospel to the Dark World!

Block Rosary Council Block Rosary Council
1980 Tramo, Sta. Clara District
Pasay City, 1304

This page will inspire you about religious Music, conduct Prayer Services and Adult Catechism.

Urban Light Church Urban Light Church
3rd Floor Function Hall Central Park Condominium Tower 2 D George St Pasay City
Pasay City

Urban Light Church is a youth-oriented ministry designed to reach today's generation with the gospel of Jesus Christ. We are part of Megacity Ministries, Inc.

Daughters of Saint Paul Philippines Daughters of Saint Paul Philippines
2650 F. B. Harrison
Pasay City, 1300

We are religious Sisters whose mission is to live and proclaim the Gospel through communications: publications, radio, TV, music & video, media education,

Shrine of St. Therese TV Shrine of St. Therese TV
Newport Blvd
Pasay City

Church of God - Pasay City Church of God - Pasay City
2304 FB Harrison
Pasay City, 1300

We are a Jesus Christ centered, Bible-based full Gospel church.

Iglesia ng Dios kay Kristo Hesus Iglesia ng Dios kay Kristo Hesus
3002 Aurora Blvd.,
Pasay City, 1300

CHURCH OF GOD IN CHRIST JESUS (Iglesia ng Dios kay Kristo Hesus) SEC Registration No. PW00000702

Adventist World Radio Manila Adventist World Radio Manila
210 San Juan Street
Pasay City, 1300

"Broadcasts the Adventist hope in Christ"

Treasured Gems Baptist Church Treasured Gems Baptist Church
207 Electrical Road, Domestic Airport, Pasay City
Pasay City, 1300

Building up the body of Christ

Pasay City Academy Church Pasay City Academy Church
Pasay City Academy Building, Sen. Gil Puyat Avenue, Barangay 037
Pasay City, 1300

PCAC is a not just a building. Its about a community - students, faculty, support staff and our visitors - serving and worshiping God together.

Group of Christian Ministry Partners in the Philippines Inc. Group of Christian Ministry Partners in the Philippines Inc.
Pasay City, 1300

"Building life is our lifework; helping others turn potential into reality"

KKB Manila International Airport KKB Manila International Airport
NAIA Rd, 192, Pasay, 1300 Metro Manila
Pasay City, 1301

Through life-changing leadership programs and community outreaches, KKB Movement equips and empowers young people who are passionate about Truth, Justice, and Righteousness.