International Bible Christian Church Inc.

International Bible Christian Church Inc.

Comments

Ang Paghayo sa Ngalan ng Dakilang Pag-ibig.
Zambales Bible Christian Church (August 18, 2021).
Headed By: Ptra Rhina, Ptr. Jay Paul, & ZBCC Youth.

(Deuteronomio 6:5-7)
“Ibigin ninyo Siya ng buong puso, kaluluwa, at lakas. Ang mga utos Niya’y itanim ninyo sa inyong mga isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong mga tahanan, sa oras ng paggawa at ng pamamahinga, maging sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon.”

To God be the Glory!!!
Bulacan Bible Christian Church Inc. Worship Service.
Phillipines (August 15, 2021).
Headed By: Rev. Ptr. Michael A. Perez
Speaker: Asst. Ptr. Julius Cuarteros.

TO GOD BE THE GLORY!!!
Zambales Bible Christian Church. (Men's, Women's, & Youth cell Grouping).
Philippines (August 15, 2021).

Salamat po sa inyong Ipinakikitang Pagmamahal para sa ating Panginoong Hesu-Cristo at sa bawat isa.
Zambalez Bible Christian Church Worship Service.
Philippines (August 15, 2021).
Headed By: Ptra. Rhina & missionary Ptr. Jay Paul.

TO GOD BE THE GLORY!!!
Ang Pananalangin sa Panginoon para sa gawain ng Paghayo.
Zambales Bible Christian Church (August 14, 2021).

Ang Banal na Dugo ng ating Panginoon ang inyong Proteksyon sa Ngalan ng Kanyang Dakilang Pag-ibig na ating Pinanghahawakan.
Ang Paghayo sa ngalan ng Dakilang Pag-ibig ng ating Panginoon para sa iba.
Zambales Bible Christian Church (August 14, 2021).
Headed by: Ptra. Rhina & Missionary Ptr. Jay paul.

TO GOD BE THE GLORY!!!
BBCCi Family Worship Service.
Leader: Asst. Ptr. Julius Cuarteros.
Speaker: V.E. Jeanette I. Robles
International Bible Christian Church Inc. Would like to thank our co-worker and brethren in the love of Christ, Ptr. Allan San Juan for giving us some of Filipino version New Testament Bible for our Worldwide Church Planting Ministry. This is a one of a big support to our Ministry.

We thankfully appreciated your Support and Prayers for us.. This Love Letters of the Lord will give us to our two Local Church Outreaches.

May the Lord Jesus Christ continue to Bless you, your family and Ministry..
Para po sa mga kabataan na naghahanap ng TUNAY at TOTOO na PAG-IBIG.💕💕💕

Baka ito na ang hinihintay mo. Ikaw ay iniimbitahan namin ng Panginoong Jesus. Hinihintay ka na Niyang maiparamdam ang pagmamahal Niya sayo. 🤗🤗🤗

February 16, 2020
Sunday, 2pm
@ BBCCI, Purok 5, Sto. Nino, Paombong, Bulacan

#JESUS♥️YOU
#FIRSTLOVE
"God takes time to listen, if someone takes time to pray."

Looking for a place and find tranquility to renew yourself again?

TOUCH OF GOD PRAYER HOUSE is a nice comfortable and yet affordable place for your retreat. A better place that can cater your spiritual needs to achieve your goals!

Check out! Or kindly PM me for more info..

HEAD FOUNDER: LORD JESUS CHRIST (Col. 1:18) (Mt. 16:18-19)
ANNOINTING/APPOINTED FOUNDER: Rev. Ptr. Michael A. Perez (Ef. 2:20)
PHILIPPINES SEC REGISTERED

DENOMINATION:
INTERNATIONAL BIBLE CHRISTIAN CHURCH Inc. “Ang mga Tunay na Kristiano na Nagtataglay ng Dakilang Pag-ibig ni Kristo.”

PUNDASYON:

Operating as usual

01/09/2021

Sa Pag-ibig ng Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan mula sa kapahamakan.

Dahil sa kasalanan ng tao mararanasan ang kamatayang walang katapusan (impyerno) subalit dahil sa Panginoong Jesus na nag-alay ng Kanyang buhay dahil sa Pag-ibig sa atin hindi na natin kailangan pang katakutan ang kamatayan sapagkat ang dala Niya'y kaligtasan at buhay na walang hanggan.

Ito'y kung papasukin natin Siya sa ating puso at mananalig sa Kanyang Dakilang Pag-ibig. Si Jesus ang ating Tagapagligtas.

#liwanagverse
#lightofloveradiotv

01/09/2021

Juan 8:12
Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika Niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa Akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, at di na lalakad sa kadiliman."

Ang nagpapatuloy na sumunod sa Panginoon ay ang mga taong tunay na umiibig sa Kanya. May naisin na maging ilaw para sa iba dahil may puso para sa kaligtasan ng mga taong mapapahamak.

Handang magpabago upang tunay na maging halimbawa para sa iba upang maniwala sila na Tunay ang Diyos na ating iniibig at pinaglilingkuran.

Ang kapakanan ng iba ang ating isipin at hindi ang ating sarili, gaya ng ating Panginoong Jesus kapakanan ng mga taong iniibig Niya ang Kanyang nasa puso kaya tayo'y Kanyang iniligtas. Dapat ganito rin ang maging laman ng ating puso.

#liwanagquotes
#lightofloveradiotv

International Bible Christian Church Inc. updated their information in their About section. 31/08/2021

International Bible Christian Church Inc. updated their information in their About section.

International Bible Christian Church Inc. updated their information in their About section.

Photos from Light of Love Radio TV's post 31/08/2021

Photos from Light of Love Radio TV's post

31/08/2021

Juan 8:12
Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika Niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa Akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, at di na lalakad sa kadiliman."

Ang nagpapatuloy na sumunod sa Panginoon ay ang mga taong tunay na umiibig sa Kanya. May naisin na maging ilaw para sa iba dahil may puso para sa kaligtasan ng mga taong mapapahamak.

Handang magpabago upang tunay na maging halimbawa para sa iba upang maniwala sila na Tunay ang Diyos na ating iniibig at pinaglilingkuran.

Ang kapakanan ng iba ang ating isipin at hindi ang ating sarili, gaya ng ating Panginoong Jesus kapakanan ng mga taong iniibig Niya ang Kanyang nasa puso kaya tayo'y Kanyang iniligtas. Dapat ganito rin ang maging laman ng ating puso.

#liwanagquotes
#lightofloveradiotv

IBCCI TV - YouTube 30/08/2021

IBCCI TV - YouTube

To all Christians who truly Love our Lord Jesus Christ, Let us Spread together the Great Love of our Lord Jesus Christ.

Please Subscribe and Share our YouTube Channel..

IBCCI TV
" The Real Love Story between you and God that you should Know."

Thank you and God bless us all!!!

https://youtube.com/channel/UCVLaT16QmE1OfbWslYzvJTQ

IBCCI TV - YouTube "The Real Love Story between you and God that you should know."

Photos from International Bible Christian Church Inc.'s post 30/08/2021

Pangasinan Bible Christian Church First Worship Service on this Coming Sunday (September 05, 2021).
Philippines.
Headed by Ptr. Angelito G. Dumasig.

International Bible Christian Church Incorporated would like to thank first of all to our Lord Jesus Christ for His another new Build Church In Pangasinan, Philippines.
we believe to the Word of God that His real Churches is not only ay Building, but it is a group of Christians who really love Him.
Also Thanks to Ptr. Angelito G Dumasig to his Response and Accepting from the great Calling of our Lord Jesus Christ to Build the Pangasinan Bible Christian Church in the Name of His Greatest Love.
(Mark 16:15)
"He said to them, “Go into all the world and preach the Good News of Love to all creation."
(John 15:16)
"You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you."

May the Great Love of God Continue to Bless all of you!!!

30/08/2021
Photos from International Bible Christian Church Inc.'s post 29/08/2021

My Baby Judea Perez.
The little drummer boy at my Home Personal Office of the International Bible Christian Church Incorporated. and Light of Love Radio TV & Music Recording Studio.

Photos from International Bible Christian Church Inc.'s post 29/08/2021

Bulacan Bible Christian Church Inc. Worship Service.
Philippines (August 29,2021).
Headed By: Rev. Ptr. Michael A. Perez.
Speaker: Asst. Ptr. Julius Cuarteros.

TO GOD BE THE GLORY!!!

Photos from International Bible Christian Church Inc.'s post 29/08/2021

Zambales Bible Christian Church Worship Service.
Philippines (August 29, 2021).
Headed by: Ptra. Rhina & Ptr. Pay Paul.

TO GOD BE THE GLORY!!!

Photos from International Bible Christian Church Inc.'s post 29/08/2021

Tarlac Bible Christian Church 1st Worship Service.
Philippines (August 29, 2021).
Headed By: Ptr. Eric Canlas.
Continue to Pray Ptr. Eric and his Wife for their provision to share the Good News of the Great Love of our Lord Jesus Christ to their other friend and relatives.
(Mark 16:15)
"He said to them, “Go into all the world and preach the Good News of Love to all creation."

29/08/2021

United Christian Church of Christ Worship Service (August 29, 2021).
Our Church in Ethiopia Headed By Ptr. John Chuol.
It's so Blessed to See our Brother & Sister singing a Worship Song to our Lord Jesus Christ.

TO GOD BE THE GLORY!!!

Photos from Light of Love Radio TV's post 28/08/2021

Our Light of Love Radio TV Ministry will be Resume on operation this coming Monday.

To God be the Glory!!!

Photos from International Bible Christian Church Inc.'s post 26/08/2021

LET US SERVED OUR LORD JESUS CHRIST IN THE NAME OF HIS GREATEST LOVE THAT HE BEEN POURED OUT WITHIN OUR HEART.
(1 John 13:34-35)"34 So now I am giving you a new commandment: Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. 35 Your love for one another will prove to the world that you are my disciples.”

(Ephesians 4:16) "He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love."

Photos from International Bible Christian Church Inc.'s post 26/08/2021

Calling to all International Bible Christian Church Incorporated & Christian Churches, Let us Pray for each other & for our Brethren in one of our Church in Navotas Bible Christian Church, Navotas City, Phillipines because of the Highly Percentage of COVID 19 Positive Cases on their Area. Let us Pray for their Protection by the Power of the Holy Blood & the Great Love of our Lord Jesus Christ.
Thank you and God bless..

26/08/2021

Because the Love of Christ poured in our hearts is seen in our lives so that in everything we do, we do it for the Lord because we love Him.

Because the Love of Christ poured in our hearts is seen in our lives so that in everything we do, we do it for the Lord because we love Him.

Photos from International Bible Christian Church Inc.'s post 24/08/2021

Tarlac Bible Christian Church First Worship Service on this Coming Sunday (August 29, 2021).
Headed by Ptr. Eric Canlas. & Missionary B.S Maricel Mira.

International Bible Christian Church Inc would like to thank
first of all to our Lord Jesus Christ for His another new Build Church In Tarlac, Philippines. and its only by Faith for Him.
we believe to the Word of God that His real Churches is not only ay Building, but it is a group of Christians who really love Him.
and the Bible Said;
Love First our God and seek first his kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well (Matthew 6:33).

Congratulation to our Missionary B.S. Maricel Mira & Nanay Conchita Garcia for their Passion to the Salvation of many Soul for the sake of the Great Love of Our Lord Jesus.
(Matthew 25:21 " Lord Jesus said, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’

Also Thanks to Ptr. Eric Canlas and His Family to their Response and Accepting from the great Calling of our Lord Jesus Christ.
May the Great Love of God Continue to Bless all of you.

24/08/2021
24/08/2021
22/08/2021

ONLY BY FAITH IN THE NAME OF THE GREATEST LOVE OF OUR LORD JESUS CHRIST IN OUR HEART THAT GIVE US A STRENGHT!!!
HOUSE WORSHIP SERVICE. (August 22, 2021).
TARLAC BIBLE CHRISTIAN CHURCH UP COMING NEW CHURCH OF INTERNATIONAL BIBLE CHTISTIAN CHURCH INC.
PHILIPPINES.
HEADED BY: PTR. ERICK CANLAS & MISSIONARY B.S. MARICEL MIRA.

TO GOD BE THE GLORY!!!

22/08/2021

BIBLE CHRISTIAN CHURCH OF CHRIST WORSHIP SERVICE.
KENYA (August 22, 2021).
HEADED BY: PTR. GEOFFREY OTERO

TO GOD BE THE GLORY!!!

BIBLE CHRISTIAN CHURCH OF CHRIST WORSHIP SERVICE.
KENYA (August 22, 2021).
HEADED BY: PTR. GEOFFREY OTERO

TO GOD BE THE GLORY!!!

Photos from International Bible Christian Church Inc.'s post 22/08/2021

BULACAN BIBLE CHRISTIAN CHURCH Inc. WORSHIP SERVICE.
PHILIPPINES (August 22, 2021).
SPEAKER: B.S. JENNELYN SAMANIEGO
HEADED BY: REV. PTR. MICHAEL A. PEREZ

TO GOD BE THE GLORY!!!

Photos from International Bible Christian Church Inc.'s post 22/08/2021

ZAMBALES BIBLE CHRISTIAN CHURCH WORSHIP SERVICE & CARE GROUPS.
PHILIPPINES (August 22, 2021).
HEADED BY: PTRA. RHINA & PTR. JAY

TO GOD BE THE GLORY!!!

22/08/2021

UNITED CHRISTIAN CHURCH OF CHRIST LEADERS TRAINING.
ETHIOPIA (August 22, 2021).
HEADED BY: PTR. JOHN CHUOL

TO GOD BE THE GLORY!!!

UNITED CHRISTIAN CHURCH OF CHRIST LEADERS TRAINING.
ETHIOPIA (August 22, 2021).
HEADED BY: PTR. JOHN CHUOL

TO GOD BE THE GLORY!!!

Photos from Light of Love Radio TV's post 22/08/2021

Photos from Light of Love Radio TV's post

Photos from Light of Love Radio TV's post 22/08/2021

Photos from Light of Love Radio TV's post

Photos from Light of Love Radio TV's post 22/08/2021

Photos from Light of Love Radio TV's post

Photos from Light of Love Radio TV's post 22/08/2021

Photos from Light of Love Radio TV's post

Photos from Light of Love Radio TV's post 22/08/2021

Photos from Light of Love Radio TV's post

Photos from Light of Love Radio TV's post 22/08/2021

Photos from Light of Love Radio TV's post

Photos from Light of Love Radio TV's post 22/08/2021

Photos from Light of Love Radio TV's post

Photos from Light of Love Radio TV's post 22/08/2021

Photos from Light of Love Radio TV's post

Photos from Ptr Michael Perez's post 20/08/2021

Photos from Ptr Michael Perez's post

Videos (show all)

part 2 BBCCI WORSHIP SERVICE
ANG MAIPAGLABAN ANG PAG-IBIG KO: SA NGALAN NG PAG-IBIG MO
Sunday Worship ServiceJuly 5, 2020Speaker: Rev. Ptr. Michael Perez
BULACAN BIBLE CHRISTIAN CHURCH INC.8th ANNIVERSARY WORSHIP SERVICE(JUNE 28, 2020) SUNDAYSPEAKER:Rev. Ptr. Michael A. Per...

Location

Address


92 Ibayo Sto. Rosario Paombong Bulacan
Paombong
3001

Opening Hours

Monday 8am - 5pm
Tuesday 8am - 5pm
Wednesday 8am - 5pm
Thursday 8am - 5pm
Friday 8am - 5pm
Saturday 8am - 5pm
Sunday 8am - 5pm
Other Paombong places of worship (show all)
Cookie Shop Cookie Shop
Wawa San Jose
Paombong, 3001

Paombong Christian Church is Love By God

VOICE of the LORD Church Central Assembly VOICE of the LORD Church Central Assembly
Sto. Nino
Paombong, 3001

Voice of the Lord Church is a full gospel church located in Sto. Nino, Paombong, Bulacan

Paombong Marian Exhibit & Procession Committee Paombong Marian Exhibit & Procession Committee
Poblacion
Paombong, 3001

La Gran Madre y Reina al Pueblo de Paombong

Himig Ni San Pedro Calungsod Himig Ni San Pedro Calungsod
St. James The Apostle Parish
Paombong, 3001

Isang samahang binubuo ng mga batang mang-aawit na sinusundan ang halimbawa ng patron nito, si San Pedro Calungsod.

Grace of God Grace of God
99 C San Pedro St. Brgy. Poblacion
Paombong, 3001

Loving God��� Christian Life � Overcoming Trials� Victorious With God�� Trusting God through Ups� and Downs� Praying�and Thanking�God�

Ministry of Altar Servers - Parokya ng Santiago Apostol Paombong Ministry of Altar Servers - Parokya ng Santiago Apostol Paombong
Parokya Ng Santiago Apostol, Poblacion
Paombong, 3001

SERVITE DOMINO IN LAETITIA. The official page of the Altar Servers of Parokya ng Santiago Apostol (Paombong, Bulacan), Roman Catholic Diocese of Malolos.

St. James the Great Parish (Paombong,Bulacan) St. James the Great Parish (Paombong,Bulacan)
Paombong,Bulacan
Paombong, 3001

Parish Church

Voice of the Lord Christian School Voice of the Lord Christian School
Sto. Niño
Paombong, 3001

Voice of the Lord Christian School is a non-denominational Christian school located in Sto. Nino, Paombong, Bulacan.

JIL Church Paombong JIL Church Paombong
155 Poblacion
Paombong, 3001

Jesus Is Lord Church Paombong Chapter