Cathedral of Praise - Cebu

Cathedral of Praise - Cebu

Comments

I'm happy and blessed to my Cathedral of Praise Cebu.
I'm inviting everyone🙏
You are invited!!!
This is free
Nice God
Kristiyanong Sermon: Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay
Sa Biblia, nakatalang: “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahintakutan, at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangagugulumihanan? at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka't ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga paa. At samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak, at nagsisipanggilalas, ay sinabi niya sa kanila, Mayroon baga kayo ritong anomang makakain? At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw. At kaniyang inabot yaon, at kumain sa harap nila” (Lucas 24:36-43). Sa tuwing babasahin ko ang mga taludtod na ito, nakakaramdam ako ng inggit kina Pedro, Juan at sa iba pa. Habang isinasagawa ni Hesus ang Kanyang gawain sa Judea, palagi Niyang kasama ang Kanyang mga disipulo araw at gabi at, matapos Siyang mabuhay muli, inalagaan Niya ang mga ito gaya ng ginagawa Niya noon, at nagpakita Siya sa kanila, ipinaliwanag ang mga kasulatan sa kanila at pinangaralan sila. Si Pedro at ang iba pa ay mapalad na napili ng Panginoon upang maging Kanyang mga disipulo at nakarinig sila ng mga turo ng Panginoong Jesus sa kanilang sariling mga tainga—napakapalad nila! Pagkatapos, binasa ko ang mga salita ng Diyos, at naintindihan ko na ang kalooban ng Panginoong Hesus ay nasa likod ng Kanyang pagpapakita sa tao matapos ang Kanyang muling pagkabuhay, at na ang gawaing ito ay lalo pang napapaloob sa pagka-makapangyarihan ng Diyos at karunungan. Talaga ngang nakita ko na ang pagpapakita ng Panginoong Hesus sa tao matapos ang Kanyang muling pagkabuhay ay tunay ngang makahulugan!
https://tl.kingdomsalvation.org/testimonies/Jesus-resurrection-why-He-appear-to-man.html
Sinasabi ng mga salita ng Diyos, “Ang unang bagay na ginawa ng Panginoong Jesus pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay ay upang tulutan ang lahat na makita Siya, upang matiyak na Siya ay umiiral, at upang matiyak ang katotohanan ng Kanyang muling pagkabuhay. Bukod dito, pinanumbalik nito ang Kanyang kaugnayan sa mga tao sa kaugnayang mayroon Siya sa kanila nang siya ay gumagawa pa sa katawang-tao, at Siya ang Kristo na nagagawa nilang makita at mahipo. Sa ganitong paraan, ang isang kalalabasan ay na ang mga tao ay walang pagdududa na ang Panginoong Jesus ay nabuhay mag-uli mula sa mga patay pagkatapos mapako sa krus, at walang pagdududa sa gawain ng Panginoong Jesus na tubusin ang sangkatauhan. At ang isa pang kalalabasan ay ang katotohanan ng pagpapakita ng Panginoong Jesus sa mga tao pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay at pagtulot sa mga tao na makita at mahipo Siya ay tiniyak ang katiwasayan ng sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya. Mula sa oras na ito, ang mga tao ay hindi na makabalik sa nakaraang kapanahunan, ang Kapanahunan ng Kautusan, dahil sa ‘pagkawala’ o ‘paglayo’ ng Panginoong Jesus, ngunit sila ay magpapatuloy, susundin ang mga turo ng Panginoong Jesus at ang gawain na Kanyang ginawa. Kaya, isang bagong yugto sa gawain sa Kapanahunan ng Biyaya ang pormal na binuksan, at ang mga tao na nasa ilalim ng kautusan ay pormal na lumabas mula sa kautusan mula noon, at pumasok sa isang bagong panahon, na may isang bagong pasimula. Ito ang sari-saring mga kahulugan ng pagpapakita ng Panginoong Jesus sa sangkatauhan pagkatapos ng muling pagkabuhay”
HEAR THIS YOU SHEPHERDS OF THE LORD'S BLOOD-BOUGHT FLOCK !

FOR THIS IS WHAT THE SOVEREIGN LORD SAYS:

" WHAT HAVE YOU FED UNTO MY FLOCK ? " (prophecy given: 1st week of August 2018)

" WHAT MORE COULD HAVE BEEN DONE FOR MY VINEYARD THAN I HAVE DONE FOR IT ? WHEN I LOOKED FOR GOOD GRAPES, WHY DID IT YIELD ONLY BAD ? " (Isaiah 5:4).

AN EVERLASTING WITNESS FOR THE DAYS TO COME THAT THE LORD IS GOD.
HEAR THIS YOU SHEPHERDS OF THE LORD'S BLOOD-BOUGHT FLOCK !

FOR THIS IS WHAT THE SOVEREIGN LORD SAYS:

" WHAT HAVE YOU FED UNTO MY FLOCK ? " (prophecy given: 1st week of August 2018)

" WHAT MORE COULD HAVE BEEN DONE FOR MY VINEYARD THAN I HAVE DONE FOR IT ? WHEN I LOOKED FOR GOOD GRAPES, WHY DID IT YIELD ONLY BAD ? " (Isaiah 5:4).

AN EVERLASTING WITNESS FOR THE DAYS TO COME THAT THE LORD IS GOD.
#SOLD OUT 8/18/2018 MASAYA TO
Mangutana unta ko unsa schedule pra comperma sa cathedral
Thanks..
A beautiful and God fearing congregation... May God Bless this church always.

Worship Services

Friday
River Night Service (6:30pm - 7:30pm)

Saturday
Cebuano Service (4:30pm - 6:00pm)

Sunday
Cebuano Service (7:30am - 9:00am)
English Service (9:30am - 11:00am)
English Service (3:00pm - 4:30pm)

Operates Services at The QC Pavilion, Gorordo Ave., Kamputhaw, Cebu City

SERVICE SCHEDULES

FRIDAY: 6:30 PM (River Night)
SATURDAY: 4:30 PM (Cebuano Service)
SUNDAY: 7:30 AM (Cebuano Service)
9:30 AM (English Service)
3:00 PM (English Service)

Operating as usual

08/10/2021

COP FRIDAY WORSHIP SERVICE - OCT 8, 2021

Photos from Cathedral of Praise - Cebu's post 08/10/2021

See you in God's House this weekend! 😊

Psalm 52:8 "But I am like an olive tree flourishing in the house of God; I trust in God’s unfailing love for ever and ever."

07/10/2021

Devotions with Pastor Sumrall - October 8, 2021

07/10/2021

COP Evening Worship Service - October 7, 2021

06/10/2021

COP Evening Worship Service - October 6, 2021

05/10/2021

COP Evening Worship Service - October 5, 2021

Photos from Cathedral of Praise - Cebu's post 05/10/2021

We rejoice with the Namuag Family as they dedicate their dream house to the Lord! God is so good! 😊 #LookWhatTheLordHasDone
#HarvestSeason

04/10/2021

Devotions with Pastor Sumrall - October 5, 2021

04/10/2021

COP Evening Worship Service - October 4, 2021

03/10/2021

Devotions with Pastor Sumrall - October 4, 2021

03/10/2021

COP SUNDAY WORSHIP SERVICE 3PM- OCT 3, 2021

03/10/2021

COP SUNDAY WORSHIP SERVICE - OCT 3, 2021

02/10/2021

COP SATURDAY WORSHIP SERVICE - OCT 2, 2021

01/10/2021

Devotions with Pastor Sumrall - October 2, 2021

Photos from Cathedral of Praise - Cebu's post 01/10/2021

See you in the services this weekend! Come and be filled with His Presence as we worship God in His House 😊 #SeeYouInCOP
#LetsGoToTheHouseOfTheLord

30/09/2021

Devotions with Pastor Sumrall - October 1, 2021

30/09/2021

COP Evening Worship Service - September 30, 2021

29/09/2021

COP Evening Worship Service - September 29, 2021

28/09/2021

Devotions with Pastor Sumrall - September 29, 2021

28/09/2021

COP Evening Worship Service - September 28, 2021

27/09/2021

Devotions with Pastor Sumrall - September 28, 2021

27/09/2021

COP Evening Worship Service - September 27, 2021

26/09/2021

Devotions with Pastor Sumrall - September 27, 2021

26/09/2021

COP SUNDAY WORSHIP SERVICE 3PM - SEPT 26, 2021

26/09/2021

COP SUNDAY WORSHIP SERVICE 10AM - SEPT 26, 2021

25/09/2021

COP Sunday Worship Service - September 26, 2021 7:30AM

25/09/2021

COP SATURDAY WORSHIP SERVICE - SEPT 25, 2021

24/09/2021

Devotions with Pastor Sumrall - September 25, 2021

24/09/2021

COP FRIDAY WORSHIP SERVICE - SEPT 24, 2021

24/09/2021

See you in God's House this weekend! ^_^

See you in God's House this weekend! ^_^

23/09/2021

Devotions with Pastor Sumrall - September 24, 2021

23/09/2021

#COPOnlineService

23/09/2021

#COPOnlineService #PraiseMoments

22/09/2021

#COPOnlineService #CorinthiansSeries

22/09/2021

#COPOnlineService #PraiseMoments

Our Story

LIFE FLOWS HERE!! (Ezekiel 47:9 ....so where the River flows everything will live)

A place where JESUS CHRIST is lifted up. A place where The Presence of the Holy Spirit is moving and flowing. A place where the Bible is taught, learned and lived. A place where Worship is a Lifestyle.

We are Cathedral of Praise Cebu, a people loving GOD and loving His people.

WORSHIP SERVICE SCHEDULES
Friday: 7:00 PM
Saturday: 6:00 PM
Sunday: 7:30 AM
10:00 AM
3:00 PM

** We also have a place for infants, toddlers and little ones to enjoy JESUS CHRIST

Videos (show all)

CAD Cebu - Oh How I Love the Name (Worship From Home)
Exemplars' Christmas Fellowship
Happy Birthday Jesus!!!!! 😍😍😍Kids Fun Day Christmas Party!A total of 216 kids enjoyed the Word of God, Worship, Food, Ga...
Spreading the Good News until Jesus comes!#JoyfulAssembly#SouthCebu
Miracle Healing Testimony fromCOP Luke's Call Cebu Medical Mission.Our joyful Female patient, 74 yrs old had Arthritis a...
Memory Verse Recitation about Healing 😍#COPPrayerNight
"The Power of the Cross"COP-Cebu Creative Ministries
The Witness Musicale (Sunday Service)
The Witness Musicale (Sunday Service)
The Witness 2019 (Saturday Service)
The Witness 2019 (Saturday Service)

Location

Telephone

Address


2nd Level, QC Pavilion, Gorordo Ave.,
Cebu City
6000

Opening Hours

Tuesday 9am - 9pm
Wednesday 9am - 9pm
Thursday 9am - 9pm
Friday 9am - 9pm
Saturday 8am - 9pm
Sunday 7am - 7:30pm
Other Religious Centers in Cebu City (show all)
Archdiocesan Healing Ministry- Archdiocese of Cebu Archdiocesan Healing Ministry- Archdiocese of Cebu
Sto. Rosario Parish Church Basement #7
Cebu City, 6000

Opens Monday-Saturday 9:00AM-6:00PM Services include: Basic Healing Seminars, Series of Monthly Growth Seminars, Pray Over, counseling and Deliverance

Visayan Nazarene Bible College Visayan Nazarene Bible College
Apas
Cebu City, 6000

Visayan Nazarene Bible College is one of the educational institutions of the church of the Nazarene in Cebu City Philippines.Committed to trained christian leaders to preach and live a Christlike life...

World Baptist Youth Congress - Cebu World Baptist Youth Congress - Cebu
55 Katipunan St.
Cebu City, 6000

Global Baptist Youth Congress | Bible Baptist Church | Cebu City, Philippines (follow us on twitter: @GBYC_Cebu)

Shekinah Youth Ministry Shekinah Youth Ministry
Cebu City, 6000

Shekinah - Meaning 'God's Presence' "Built for a stronger relationship with the Creator; to serve others and lead them to Christ."

Santa Cruz Chapel Youth Coordinating Council Santa Cruz Chapel Youth Coordinating Council
Yati Liloan Cebu
Cebu City, 6002

St. Arnold Janssen Parish Church - Basak San Nicolas, Cebu City St. Arnold Janssen Parish Church - Basak San Nicolas, Cebu City
Janssensite, Basak San Nicolas
Cebu City, 6000

This is an SVD missionary parish and at the same an archdiocesan shrine in honor of Saint Arnold Janssen

Youth-Tube Movement Youth-Tube Movement
Cebu City, 6000

We are the Joshua Generation.

Cebu Word of Life Church Ministries, Inc. Cebu Word of Life Church Ministries, Inc.
6-C Sanson Road, Lahug
Cebu City, 6000

Cebu Word of Life Church Ministries, Inc. is an evangelical Christian Baptist church located in Lahug, Cebu City. It is affiliated with the Conservative Baptist Association of the Philippines.

Mary's Missionaries for Evangelization Mary's Missionaries for Evangelization
Patria De Cebu Burgos & Legaspi St.
Cebu City, 6000

Mary's Missionaries

Cebu City SDA Church Cebu City SDA Church
400 Tres De Abril St. Cebu City
Cebu City, 6000

The official page of the Cebu City Seventh-day Adventist Church

Blessed Sacrament Parish Cebu Blessed Sacrament Parish Cebu
G. Gaisano Street
Cebu City, 6000

The Blessed Sacrament Parish in Cebu City, Philippines is run by priests from the Missionary Society of the Philippines. The parish's patroness is “Our Mother of Perpetual Help”.

Blessing Bible Baptist Church Blessing Bible Baptist Church
Cebu City, 6000

BBBC is standing squarely and upholding faithfully "What the Bible Says". "To God be the glory, great things He has done!" under the Leadership of Pastor Jimmy Moncada.