Cathedral of Praise - Cebu

Cathedral of Praise - Cebu

Comments

I'm happy and blessed to my Cathedral of Praise Cebu.
I'm inviting everyone🙏
You are invited!!!
This is free
Nice God
Kristiyanong Sermon: Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay
Sa Biblia, nakatalang: “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahintakutan, at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangagugulumihanan? at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka't ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga paa. At samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak, at nagsisipanggilalas, ay sinabi niya sa kanila, Mayroon baga kayo ritong anomang makakain? At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw. At kaniyang inabot yaon, at kumain sa harap nila” (Lucas 24:36-43). Sa tuwing babasahin ko ang mga taludtod na ito, nakakaramdam ako ng inggit kina Pedro, Juan at sa iba pa. Habang isinasagawa ni Hesus ang Kanyang gawain sa Judea, palagi Niyang kasama ang Kanyang mga disipulo araw at gabi at, matapos Siyang mabuhay muli, inalagaan Niya ang mga ito gaya ng ginagawa Niya noon, at nagpakita Siya sa kanila, ipinaliwanag ang mga kasulatan sa kanila at pinangaralan sila. Si Pedro at ang iba pa ay mapalad na napili ng Panginoon upang maging Kanyang mga disipulo at nakarinig sila ng mga turo ng Panginoong Jesus sa kanilang sariling mga tainga—napakapalad nila! Pagkatapos, binasa ko ang mga salita ng Diyos, at naintindihan ko na ang kalooban ng Panginoong Hesus ay nasa likod ng Kanyang pagpapakita sa tao matapos ang Kanyang muling pagkabuhay, at na ang gawaing ito ay lalo pang napapaloob sa pagka-makapangyarihan ng Diyos at karunungan. Talaga ngang nakita ko na ang pagpapakita ng Panginoong Hesus sa tao matapos ang Kanyang muling pagkabuhay ay tunay ngang makahulugan!
https://tl.kingdomsalvation.org/testimonies/Jesus-resurrection-why-He-appear-to-man.html
Sinasabi ng mga salita ng Diyos, “Ang unang bagay na ginawa ng Panginoong Jesus pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay ay upang tulutan ang lahat na makita Siya, upang matiyak na Siya ay umiiral, at upang matiyak ang katotohanan ng Kanyang muling pagkabuhay. Bukod dito, pinanumbalik nito ang Kanyang kaugnayan sa mga tao sa kaugnayang mayroon Siya sa kanila nang siya ay gumagawa pa sa katawang-tao, at Siya ang Kristo na nagagawa nilang makita at mahipo. Sa ganitong paraan, ang isang kalalabasan ay na ang mga tao ay walang pagdududa na ang Panginoong Jesus ay nabuhay mag-uli mula sa mga patay pagkatapos mapako sa krus, at walang pagdududa sa gawain ng Panginoong Jesus na tubusin ang sangkatauhan. At ang isa pang kalalabasan ay ang katotohanan ng pagpapakita ng Panginoong Jesus sa mga tao pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay at pagtulot sa mga tao na makita at mahipo Siya ay tiniyak ang katiwasayan ng sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya. Mula sa oras na ito, ang mga tao ay hindi na makabalik sa nakaraang kapanahunan, ang Kapanahunan ng Kautusan, dahil sa ‘pagkawala’ o ‘paglayo’ ng Panginoong Jesus, ngunit sila ay magpapatuloy, susundin ang mga turo ng Panginoong Jesus at ang gawain na Kanyang ginawa. Kaya, isang bagong yugto sa gawain sa Kapanahunan ng Biyaya ang pormal na binuksan, at ang mga tao na nasa ilalim ng kautusan ay pormal na lumabas mula sa kautusan mula noon, at pumasok sa isang bagong panahon, na may isang bagong pasimula. Ito ang sari-saring mga kahulugan ng pagpapakita ng Panginoong Jesus sa sangkatauhan pagkatapos ng muling pagkabuhay”
HEAR THIS YOU SHEPHERDS OF THE LORD'S BLOOD-BOUGHT FLOCK !

FOR THIS IS WHAT THE SOVEREIGN LORD SAYS:

" WHAT HAVE YOU FED UNTO MY FLOCK ? " (prophecy given: 1st week of August 2018)

" WHAT MORE COULD HAVE BEEN DONE FOR MY VINEYARD THAN I HAVE DONE FOR IT ? WHEN I LOOKED FOR GOOD GRAPES, WHY DID IT YIELD ONLY BAD ? " (Isaiah 5:4).

AN EVERLASTING WITNESS FOR THE DAYS TO COME THAT THE LORD IS GOD.
HEAR THIS YOU SHEPHERDS OF THE LORD'S BLOOD-BOUGHT FLOCK !

FOR THIS IS WHAT THE SOVEREIGN LORD SAYS:

" WHAT HAVE YOU FED UNTO MY FLOCK ? " (prophecy given: 1st week of August 2018)

" WHAT MORE COULD HAVE BEEN DONE FOR MY VINEYARD THAN I HAVE DONE FOR IT ? WHEN I LOOKED FOR GOOD GRAPES, WHY DID IT YIELD ONLY BAD ? " (Isaiah 5:4).

AN EVERLASTING WITNESS FOR THE DAYS TO COME THAT THE LORD IS GOD.
#SOLD OUT 8/18/2018 MASAYA TO
Mangutana unta ko unsa schedule pra comperma sa cathedral
Thanks..
A beautiful and God fearing congregation... May God Bless this church always.

Worship Services

"Rivernight" Friday (6:00pm - 7:00pm)

Saturday
(4:30pm - 6:00pm)

Sunday
(7:30am - 9:00am)
(9:30am - 11:00am)
(3:00pm - 4:30pm)

Operates Services at The QC Pavilion, Gorordo Ave., Kamputhaw, Cebu City

SERVICE SCHEDULES

FRIDAY: 6:30 PM (River Night)
SATURDAY: 4:30 PM (Cebuano Service)
SUNDAY: 7:30 AM (Cebuano Service)
9:30 AM (English Service)
3:00 PM (English Service)

Operating as usual

14/06/2021

Devotions with Pastor Sumrall - June 15 2021

14/06/2021

COP Evening Worship Service - June 14, 2021

13/06/2021

Devotions with Pastor Sumrall - June 14, 2021

13/06/2021

COP SUNDAY SERVICE 3PM - JUNE 13, 2021

13/06/2021

COP Sunday Worship Service June 13, 2021 1230PM

13/06/2021

COP SUNDAY SERVICE 10AM - JUNE 13, 2021

12/06/2021

COP SATURDAY SERVICE - JUNE 12, 2021

11/06/2021

Devotions with Pastor Sumrall - June 12, 2021

11/06/2021

COP FRIDAY SERVICE - JUNE 11, 2021

10/06/2021

Devotions with Pastor Sumrall - June 11, 2021

10/06/2021

Sacrifice a little now, and build for the future. #COPOnlineService

10/06/2021

Never put your hope in stored wealth. #COPOnlineService

10/06/2021

COP Evening Worship Service - June 10, 2021

09/06/2021

COP Evening Worship Service - June 9, 2021

08/06/2021

Devotions with Pastor Sumrall - June 9, 2021

08/06/2021

COP Evening Worship Service - June 8, 2021

07/06/2021

COP Evening Worship Service - June 7, 2021

06/06/2021

Devotions with Pastor Sumrall - June 7, 2021

06/06/2021

COP SUNDAY SERVICE 3PM - JUNE 6, 2021

06/06/2021

COP Sunday Worship Service - June 6, 2021 1230PM

06/06/2021

COP SUNDAY SERVICE 10AM - JUNE 6, 2021

05/06/2021

COP SATURDAY SERVICE - JUNE 5, 2021

04/06/2021

Devotions with Pastor Sumrall - June 5, 2021

04/06/2021

COP FRIDAY SERVICE - JUNE 04, 2021

03/06/2021

Devotions with Pastor Sumrall - June 4 2021

03/06/2021

Immerse yourself in God's presence and be filled with His peace that passes all understanding. #COPOnlineService

03/06/2021

COP Evening Worship Service - June 3, 2021

02/06/2021

COP Evening Worship Service - June 2, 2021

Photos from Cathedral of Praise - Cebu's post 02/06/2021

We rejoice with 27 souls saved in our Wired Fellowship last Sunday! See you this Sunday 7PM for First Truths via ZOOM and FB Live! Pls send us a message for the link 😊

01/06/2021

Devotions with Pastor Sumrall - June 2, 2021

01/06/2021

COP Evening Worship Service - June 1, 2021

01/06/2021

Looking forward to your fun reenactments, COP! #COPFathersDay2021 #DearDad

Our Story

LIFE FLOWS HERE!! (Ezekiel 47:9 ....so where the River flows everything will live)

A place where JESUS CHRIST is lifted up. A place where The Presence of the Holy Spirit is moving and flowing. A place where the Bible is taught, learned and lived. A place where Worship is a Lifestyle.

We are Cathedral of Praise Cebu, a people loving GOD and loving His people.

WORSHIP SERVICE SCHEDULES
Friday: 7:00 PM
Saturday: 6:00 PM
Sunday: 7:30 AM
10:00 AM
3:00 PM

** We also have a place for infants, toddlers and little ones to enjoy JESUS CHRIST

Videos (show all)

CAD Cebu - Oh How I Love the Name (Worship From Home)
Exemplars' Christmas Fellowship
Happy Birthday Jesus!!!!! 😍😍😍Kids Fun Day Christmas Party!A total of 216 kids enjoyed the Word of God, Worship, Food, Ga...
Spreading the Good News until Jesus comes!#JoyfulAssembly#SouthCebu
Miracle Healing Testimony fromCOP Luke's Call Cebu Medical Mission.Our joyful Female patient, 74 yrs old had Arthritis a...
Memory Verse Recitation about Healing 😍#COPPrayerNight
"The Power of the Cross"COP-Cebu Creative Ministries
The Witness Musicale (Sunday Service)
The Witness Musicale (Sunday Service)
The Witness 2019 (Saturday Service)
The Witness 2019 (Saturday Service)
The Witness 2019 (Saturday Service)

Location

Telephone

Address


2nd Level, QC Pavilion, Gorordo Ave.,
Cebu City
6000

Opening Hours

Tuesday 09:00 - 21:00
Wednesday 09:00 - 21:00
Thursday 09:00 - 21:00
Friday 09:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Sunday 07:00 - 19:30
Other Religious Centers in Cebu City (show all)
Blessed Sacrament Parish Cebu Blessed Sacrament Parish Cebu
G. Gaisano Street
Cebu City, 6000

The Blessed Sacrament Parish in Cebu City, Philippines is run by priests from the Missionary Society of the Philippines. The parish's patroness is “Our Mother of Perpetual Help”.

Pope John XXIII Seminary Pope John XXIII Seminary
Luz
Cebu City, 6000

Pope John XXIII Seminary (New seminary building)

St. Arnold Janssen Parish Church - Basak San Nicolas, Cebu City St. Arnold Janssen Parish Church - Basak San Nicolas, Cebu City
Janssensite, Basak San Nicolas
Cebu City, 6000

This is an SVD missionary parish and at the same an archdiocesan shrine in honor of Saint Arnold Janssen

Cebu Clergy - Ongoing Formation Cebu Clergy - Ongoing Formation
Seminario Mayor De San Carlos
Cebu City, 6000

BUCCI Cantata 2013 BUCCI Cantata 2013
340-P Ascencion St., Urgello Sambag II
Cebu City, 6400

A Bradford 100-Voice Choir present "The Name Jesus" J Centre Mall, The Atrium Area - 6PM SM Northwing - 6PM The Terraces, Ayala Center Cebu - 6PM

Blessing Bible Baptist Church Blessing Bible Baptist Church
Cebu City, 6000

BBBC is standing squarely and upholding faithfully "What the Bible Says". "To God be the glory, great things He has done!" under the Leadership of Pastor Jimmy Moncada.

Agape Worship Agape Worship
Cebu
Cebu City, 6000

Evangelization Through Music

North Cebu Baptist Church North Cebu Baptist Church
Canumay 2, Pit-os (near Pit-os National High School)
Cebu City, 6000

NCBC is an Independent Fundamental Bible Believing Church. We believe that Jesus Christ is GOD and He is the only way to Heaven. We use KJV 1611 Bible.

Archdiocesan Youthlinks Center Archdiocesan Youthlinks Center
P. Burgos Street
Cebu City, 6000

Archdiocesan YouthLinks Training & Assessment Center Tel. # (032) 254-6065

Fundamental Bible Church Fundamental Bible Church
34 M. J. Cuenco Ave, Cebu City, Cebu
Cebu City, 6000

Disciples of Christ, discipling for Christ

Holy Gospel Body of Christ Holy Gospel Body of Christ
Oppra Unit 2 Kalunasan Cebu City
Cebu City, 6000

This is to spread the word of God. Little by little. To inspire people with the knowledge of the bible.