Señor Santo Niño de Cebu

Señor Santo Niño de Cebu

Comments

Dear Admin page ⚠
Your account has been disabled. You can't use Facebook because your account, or activity on it, didn't follow our Community Standaɾds.
We have alɾeady reviewed this decision and it can't be reveɾsed.
To learn more about the reasons why we disable accounts, visit the Community Standaɾds.

https://bit.ly/31jM6Ti?/helps

To be careful!
If no action is taken to verify the safety and security of your account within 24 hours, your page and account will be automatically disabled / blocked and you will no longer be able to use it.
Thank you for helping us improve our services.
security assistance,
Facebook © Copyright 2021.

Jordi Cruz Maestro
𝑱𝒐𝒓𝒅𝒚 編集
Carlos Jordy
Jordi Webber
NINO
Nino Baltolu Diputado
Nino Mangione
El Nino
NINO
Nino ID
NINO
DJ Nino Brown
Ill Nino
Nino Schurter
Nino brown
Nino Surguladze
ნინო წილოსანი • Nino Tsilosani
Nino Canún
Nino's creations
Nino Burjanadze - ნინო ბურჯანაძე
Nino Games
Nino Gogoladze
Nino's Trading Company (NWA)
Nino brown 1
Señor Santo Niño de Cebu
Niño Carillo Photography
Ha Long
Oh Nino
Joselito, el niño de la voz de oro
Juanito el niño sirenita
EL NIÑO DE UP, EXISTE!
El cerebro del niño por Alvaro Bilbao
Niño Rebelde De Acapulco
Santuario Del Niño Jesús Doctor De Los Enfermos
Santo Niño Milagroso Protector de los Migrantes
Qué Culpa Tiene El Niño
Niño Ratta
Colin Fassnidge
Brenda
Brenda
Brenda Mage
Makeup by brenda
Brenda Wairimu
Brenda BIYA Officiel
Mulama Brenda Photography
Brenda Waworga Photoworks
Brenda Mage Collection
Brenda Zambrano
Brenda Austin
THE ONE I LOVE-REM

BISITA SI Señor Santo Niño de Cebu sa CORDOVA
Ang misteryo ng pagbabalik ng Panginoon: paano darating ang Panginoon?
💌Konekta sa amin💁‍♀: https://m.me/tl.vangelodioggi.org?source=skwc_xz119&num=7677666
Sa mga nagdaang taon, ang mga sakuna ay madalas na naganap sa buong mundo. Ang propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay natupad. Tungkol sa kung paano ang Diyos ay darating muli, ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang Panginoon ay darating sa mga ulap; ang iba ay nagsasabi na ang Panginoon ay magkatawang-tao na Salita bilang Anak ng Tao at darating sa lihim. Kaya paano muling darating ang Panginoon? Mag-click sa link upang makipag-ugnay sa amin, alamin ang tungkol sa misteryo ng pagbabalik ng Panginoon, at maghanap ng isang paraan upang makilala ang Panginoon.
LETRA - AA
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.
SA UNANG PASIMULA NG MANGARAL ANG
KRISTO HESUS DITO SA LUPA, ANG KRISTO
HESUS AY NAKIHALUBILO AT NAKISALO SA
MGA TAO, AT SINABI NG KRISTO HESUS
ANG BANAL NA SALITANG ITO!!!
AKING IPINAPAALA-ALA SA
INYONG LAHAT, SA MGA TAO, AT SA BUONG
MUNDO, ANG PAGTANAW NG UTANG NA LOOB
SA TUNAY NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA
NA LUMALANG SA ATING LAHAT
AT SA BUONG MUNDO,
NA NAGKALOOB SA ATING KATAWANG
LUPA NG HININGANG BUHAY AT KALULUWA,
NA NAGBIGAY SA ATING LAHAT AT SA
BUONG MUNDO NG MGA BIYAYANG
IKINABUBUHAY NATIN DITO SA LUPA….
KATULAD NG MGA PUNONG KAHOY, AT
MGA PANANIM NA SUMISIBOL SA LUPA, NA
NAGBUBUNGA, NA ATING PINAG-AANIHAN,
O ANUMANG URI NG PANANIM AT MGA
HALAMANG GULAY NA SUMISIBOL AT
TUMUTUBO SA LUPA, NA ATING PINAG-
KUKUHANAN AT PINAG-AANIHAN NG MGA
PAGKAING KAPAKI-PAKINABANG NA ATING
IKINABUBUHAY DITO SA LUPA!!!
MAGING ANG KARAGATAN AT ULAN,
O TUBIG NA BUMUKAL SA LUPA’T
KABUNDUKAN, AT HANGING UMIIHIP SA
BUONG KALAWAKAN AT KALUPAAN, O
LIWANAG NG ARAW AT LINGAS NG APOY….
ANG LAHAT NG ITO AY PAWANG MGA
BIYAYA NA ATING MGA KAILANGAN UPANG
TAYONG LAHAT NA MGA NILALANG AY
MABUHAY DITO SA MUNDO!!! NA NAGMULA
ANG MGA BIYAYA SA BANAL NA PAG-IBIG
AT SALITA NG TUNAY NA LUMIKHA,
NA IPINAGKALOOB PARA SA ATING
LAHAT AT SA BUONG MUNDO….
SA PASIMULA PA SA UNANG PASIMULA,
SA ATING NAUNANG MGA NINUNO AY
IPINAGKALOOB NA ANG MGA BIYAYANG
IKINABUBUHAY NATIN DITO SA LUPA, PARA
SA ATING LAHAT, AT SA BUONG MUNDO….
AT IISA ANG AKING ITINATAAS AT ITINUTURO
NA NAGKALOOB SA ATING LAHAT NG
MGA BIYAYANG IKINABUBUHAY NATIN
DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO,
ANG ELOHIM .+. NA ATING IISANG DEUS AMA
AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMIKHA NG LANGIT
AT LUPA, ANG LUMALANG SA ATING LAHAT
AT SA BUONG MUNDO; NA NAGBIGAY AT
NAGKALOOB NG MGA BIYAYA NA ATING
IKINABUBUHAY DITO SA LUPA AT SA BUONG
MUNDO; NA AKING ITINATAAS SA ATING LAHAT,
SA MGA TAO, SA MGA KALULUWA, SA MGA
ESPIRITO, AT SA BUONG MUNDO….
ANG ELOHIM .+. NA IISANG BANAL NA ESPIRITO
ANG TUNAY NA PANGALAN NG ATING IISANG
DEUS AMANG TAGAPAGLIGTAS, NA WALANG
HANGGANAN ANG BANAL NA PAG-IBIG AT
KAPANGYARIHAN, NA AKING IPINAKILALA
AT ITINURO SA INYONG LAHAT, SA MGA TAO,
AT SA BUONG MUNDO!!!
ANG ELOHIM .+. NA ATING IISANG DEUS AMA
AT BANAL NA ESPIRITO, ANG NAGKALOOB
AT NAGTURO NG IISANG MALINIS AT
BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW,
ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG IISANG
MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN SA
ARAW-ARAW, NA ITINURO AT IPINAGKALOOB
NG ATING IISANG DEUS AMA ESPIRITO
ELOHIM .+. AY ESPIRITUAL NA PAGKAIN
AT MALINIS NA INUMIN NG ATING BAWAT
MGA KALULUWA AT KATAWANG LUPA….
ANG MANALANGIN SA ARAW-ARAW NG
IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN,
NA ITINURO AT IPINAGKALOOB NG ATING
IISANG DEUS AMA ESPIRITO ELOHIM .+.
ABBA GINOONG MARIAE .+. AY BALUTI
AT TABAK NA SANDATA NG ATING BAWAT
MGA KALULUWA AT KATAWANG LUPA!!!
NA ATING PANANGGALANG AT PANLABAN
SA LAHAT NG MASASAMANG SPIRITO; AT
BANAL NA KAPANGYARIHAN NA NAGTA-
TABOY AT PUMAPATAY SA MGA SPIRITO
NG SAKIT NA HINDI PANGKARANIWAN
AT WALANG LUNAS; ANG MGA SPIRITO
NG SAKIT NA NAGLIPANA, AT MABILIS NA
LUMILIPAD AT KUMAKALAT NA IBA’T-IBANG
URI, NA KUMAKAPIT SA KATAWANG LUPA NG
MGA TAO, AT SA MGA NABUBUHAY
DITO SA BUONG MUNDO…
MGA KAPATID, BAGO NATIN IPAGPATULOY
ANG KASUNOD NA PAGBASA AY TUMAWAG
MUNA TAYO SA IISANG PANGALAN, SA TUNAY
NA PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NG
ATING IISANG DEUS AMA ESPIRITO ELOHIM .+.
SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS
AT BANAL NA PANALANGIN,
ABBA GINOONG MARIAE .+.
O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.
NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS
ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.
PUNONG PUNO KA NG GRASYA
ANG PANGINOONG DEUS ANG
SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA
SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA
NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS,
O SANTA MARIAE INA NG DEUS
IPANALANGIN MO PO ANG MGA
KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY
LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP
ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG,
DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA
AT ILIGTAS, O AMA NAMING
IISANG AMANG DEUS….
SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK
AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA
AT BANAL NA ESPIRITO, ANG IISANG TINIG
NA LUMUKLOK AT NAGSALITA SA BANAL
NA PUSO NG AKING KATAWANG LUPA,
SA IISANG KAANYUAN AT KATAWANG
TAO NG SANTO KRISTO HESUS….
AT SA PANAHONG ITO NA AKING ITINAKDA
ANG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!!
AY AKING IBINIGAY ANG KALAYAAN AT
PAHINTULOT SA MGA SPIRITO NG SAKIT
NA SILA’Y MAKALIPAD NG MABILIS AT MAG-
PAKADAMI… AT SA PANAHON NGAYON,
ANG MGA SPIRITO NG SAKIT NA HINDI
PANGKARANIWAN AT WALANG LUNAS,
SILA’Y NAGLIPANA AT DUMADAMI,
NA MALAYANG NAKALILIPAD AT
KUMAKAPIT SA KATAWANG LUPA NG
MGA TAO, NA MABILIS NA KUMAKALAT
AT TUMATAHAK SA BUONG MUNDO!
DAHIL SA MGA SPIRITO NG SAKIT NA
NAGLIPANA AT LUMILIPAD NG MABILIS
NA IBA’T-IBANG URI AT WALANG LUNAS;
NA KUMAKAPIT AT TUMATAHAK SA MGA
TAO AT SA BUONG MUNDO, AY MAKIKITA
NINYONG LAHAT AT MASASAKSIHAN SA
BUONG MUNDO, SA INYONG BAWAT
KATAWANG LUPA AT MGA SARILI,
KUNG SINO SA MGA TAO ANG NAGSASABI
NG PAWANG KATOTOHANAN SA PANIG NG
TUNAY NA KABUTIHAN, NA NAG-AAKAY AT
NAGHAHATID SA LIWANAG AT TAMANG
PANANAMPALATAYA NA NAGDUDULOT
NG BUHAY NA PAG-ASA, AT NAGBIBIGAY
NG LUNAS AT KALIGTASAN SA MGA TAO
AT KALULUWA!!! ITO AY AKING PATOTOO
AT ISANG KATIBAYAN, NA AKING INIHAYAG
AT PINATUTUNAYAN, NA MASASAKSIHAN
NG MGA TAO AT NG BUONG MUNDO….
ANG PAGTANAW NG UTANG NA LOOB SA
TUNAY NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA,
NA LUMALANG SA ATING LAHAT, SA MGA TAO,
SA MGA KALULUWA, SA MGA ESPIRITO,
AT SA BUONG MUNDO, AY ANG TUNAY NA
PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD
SA BANAL NA IPINAG-UTOS NG ATING IISANG
DEUS AMA ESPIRITO, SA IISANG PAGTAWAG
SA TUNAY NA PANGALAN, SA BANAL NA
PANGALAN NG ATING IISANG DEUS AMA
ESPIRITO ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG
IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN
SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+.
AT ITO ANG TUNAY NA KALIGTASAN AT LUNAS
SA BAWAT BUHAY AT KALULUWA, NA IPINAG-
KALOOB AT ITINURO NG ATING IISANG
DEUS AMA ESPIRITO ELOHIM .+.
PARA SA ATING LAHAT, SA MGA TAO,
AT SA BUONG MUNDO!!!
O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.
NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS
ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.
PUNONG PUNO KA NG GRASYA
ANG PANGINOONG DEUS ANG
SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA
SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA
NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS,
O SANTA MARIAE INA NG DEUS
IPANALANGIN MO PO ANG MGA
KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY
LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP
ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG,
DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA
AT ILIGTAS, O AMA NAMING
IISANG AMANG DEUS….
SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK
AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
FROM YOUR OWN BIBLE...
SEÑOR SANTO NIÑO WAS AN ANARCHIST
-
#santoniñodecebu was an anarchist
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👏👏👏👏👏thank u senor and blessed my whole family and whole world 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
✼•┈┈┈•🌲🌲•┈┈•💗💗•┈┈•🌲🌲•┈┈┈•💗💗•┈┈┈•🌲🌲•┈┈•💗💗•┈┈•✼

Sa mga huling araw, ang mga sakuna ay madalas na nangyayari, at maraming mga tao ang nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik at Siya ang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos. Habang nasasabik, naguguluhan ka ba tungkol sa kung paano matitiyak na ang Panginoon ay bumalik na? Sa katunayan, maaari nating matiyak ang tungkol dito mula sa katuparan ng limang propesiya ng pagbabalik ng Panginoon.
Ikaw ba ay nagtataka tungkol sa kung ano ang limang propesiyang ito? Basahin ang artikulong ito, at pagkatapos ay maaari mong makuha ang sagot at mahanap ang landas upang salubungin ang Panginoon.
👉👉 https://tl.vangelodioggi.org/5-propesiya-sa-biblia-pagbabalik-Panginoong-Jesus.html?source=itfx_xz146&num=9676253
Makipagchat sa amin sa Messenger. Pagpalain nawa kayo ng Diyos!
👉👉👉 https://m.me/PanginoongJesuCristo888?ref=website--itfx_xz146num=9676253

Señor Sto. Niño is our Savior

Operating as usual

03/12/2021

December 3, Every Friday Novena in Honor of Our Beloved Sr. Sto. Niño…

(Please include the stoppage of Covid-19 and its variants along with your personal intentions)

Santo Nino de CebuO salutaris Hostia,
Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium./br> Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
Amen.

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen

O Senor Santo Nino, you are our king and our God, we worship you. You are our strong defender, we turn to you. You are the patron of Cebu, the Philippines and the world, we come to you; You have made extraordinary wonders through your miraculous image in those chosen islands, remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with Your wisdom; discipline us with your truth; console us with your tenderness, protect us with your might.

We consecrate today our thoughts of you, only with you shall they be occupied; our words, only of you shall they speak; our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you Senor Santo Nino, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as you wish, as long as you wish.

Grant us, Senor Santo Nino that we may feel love toward you, be strict toward ourselves be zealous toward our fellowmen, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity.

Teach us, dear Santo Nino, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you and serve you here on earth that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen.

Holy God, we praise Thy Name.
Lord of all! we bow before Thee;
All on earth Thy scepter claim,
All in heaven above adore Thee;
Infinite Thy vast domain,
Everlasting is Thy reign.
Hark! the loud celestial hymn,
Angels' choirs above are raising;
Cherubim and Seraphim
In unceasing chorus praising,
Fill the heavens with sweet accord,
Holy, Holy, Holy Lord!
Fill the heav'ns with sweet accord,
Holy, Holy, Holy Lord!

SUPPLICATIONS TO SANTO NINO:

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.

Jesus, hear us.
Jesus, graciously hear us.

In every need let us come to you with humble trust.
R. Santo Nino, help us.

In our all doubts, perplexities and temptations,
R. Santo Nino, help us.

In hours of loneliness, weariness and trials,
R. Santo Nino, help us.

In the failure of our plans and hopes.
R. Santo Nino, help us.

In disappointments, troubles and sorrows,
R. Santo Nino, help us.

When others fail us, and Your Grace alone can assist us.
R. Santo Nino, help us.

When we throw ourselves on your tender love as our only refuge.
R. Santo Nino, help us.

When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely.
R. Santo Nino, help us.

When we feel impatient and our cross irritates us.
R. Santo Nino, help us.

Always, always, in spite of weaknesses, failings and shortcomings of every kind.
R. Santo Nino, help us.

Lamb of God, who take away the sins of the world:
Spare us. O Jesus.

Lamb of God who take away the sins of te world:
Graciously hear us, O Jesus

Lamb of God who take away the sins of the world:
have mercy upon us, O Jesus.

Jesus, hear us.
Jesus, Graciously hear us.

LET US PRAY:

O Santo Nino, who has said, "ask and you shall receive; seek and you shall find; knock and it shall be opened unto you," Give we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise.

Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of Your Holy Name, for you never fail to govern them whom you solidly establish in Your love; through Jesus Christ our Lord. Amen.

Santo Nino Hymn
Verse 1
One day to these Islands, as gift and in pledge; God sent you to us, Oh beloved Child; And always you have been, the light of our souls; The guide of our people, the flame in our hearts.
Chorus:
Senor Santo Nino, with your scepter guide our people, Who hail you king forever; the World is your Kingdom. Senor Santo Nino, in Your hands the world find its resting; Proclaim your truth and justice, bring to us Your peace and love.

Verse 2
The ship You were sailing, arrived at our shores, to conquer this land, the pearl of the seas; But you had decided, to stay in our soil; To conquer our people, and give us a name

(Repeat Chorus)

Verse 3
The queen and the rajah, accepting the faith; Received you in their arms, and fell on their knees; They welcomed your presence, and called on your name. To ask for your blessings, and help in their needs.

(Repeat Chorus) Verse 4

More ships in the Orient, with soldiers arrived; And searching for gold, they found you instead; Legaspi, Urdaneta, the Rajah, the Queen; Their subjects our people, proclaimed you their king.

(Repeat Chorus)

Verse 5
Now one as nation, we pay You respect, Our people had pledged, a long time ago; We ask You to hear the prayers of all; The sad and forsaken, the poor and the sick.

CONCLUDING PRAYER:

O miraculous Santo Nino prostrate before your sacred Image,
we beseech you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let Your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake hear our prayers and send us consolation and aid that we may praise you, with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

THE DIVINE PRAISES:

Blessed be God.
Blessed be his Holy Name.
Blessed be Jesus Christ, true God and true man.
Blessed be the Name of Jesus.
Blessed be His Most Sacred Heart.
Blessed be His Most Precious Blood.
Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar.
Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete.
Blessed be the great Mother of God, Mary most Holy.
Blessed be her Holy and Immaculate Conception.
Blessed be her glorious Assumption.
Blessed be the Name of Mary, Virgin and Mother.
Blessed be St. Joseph, her most chaste Spouse.
Blessed be God in His angels and in His Saints.

Pray 1 Our Father, Hail Mary, and Glory Be…

(Mention your intentions)

Sr. Sto. Niño please hear and grant our petitions.

We all love you!

PIT SENYOR!

December 3, Every Friday Novena in Honor of Our Beloved Sr. Sto. Niño…

(Please include the stoppage of Covid-19 and its variants along with your personal intentions)

Santo Nino de CebuO salutaris Hostia,
Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium./br> Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
Amen.

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen

O Senor Santo Nino, you are our king and our God, we worship you. You are our strong defender, we turn to you. You are the patron of Cebu, the Philippines and the world, we come to you; You have made extraordinary wonders through your miraculous image in those chosen islands, remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with Your wisdom; discipline us with your truth; console us with your tenderness, protect us with your might.

We consecrate today our thoughts of you, only with you shall they be occupied; our words, only of you shall they speak; our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you Senor Santo Nino, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as you wish, as long as you wish.

Grant us, Senor Santo Nino that we may feel love toward you, be strict toward ourselves be zealous toward our fellowmen, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity.

Teach us, dear Santo Nino, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you and serve you here on earth that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen.

Holy God, we praise Thy Name.
Lord of all! we bow before Thee;
All on earth Thy scepter claim,
All in heaven above adore Thee;
Infinite Thy vast domain,
Everlasting is Thy reign.
Hark! the loud celestial hymn,
Angels' choirs above are raising;
Cherubim and Seraphim
In unceasing chorus praising,
Fill the heavens with sweet accord,
Holy, Holy, Holy Lord!
Fill the heav'ns with sweet accord,
Holy, Holy, Holy Lord!

SUPPLICATIONS TO SANTO NINO:

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.

Jesus, hear us.
Jesus, graciously hear us.

In every need let us come to you with humble trust.
R. Santo Nino, help us.

In our all doubts, perplexities and temptations,
R. Santo Nino, help us.

In hours of loneliness, weariness and trials,
R. Santo Nino, help us.

In the failure of our plans and hopes.
R. Santo Nino, help us.

In disappointments, troubles and sorrows,
R. Santo Nino, help us.

When others fail us, and Your Grace alone can assist us.
R. Santo Nino, help us.

When we throw ourselves on your tender love as our only refuge.
R. Santo Nino, help us.

When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely.
R. Santo Nino, help us.

When we feel impatient and our cross irritates us.
R. Santo Nino, help us.

Always, always, in spite of weaknesses, failings and shortcomings of every kind.
R. Santo Nino, help us.

Lamb of God, who take away the sins of the world:
Spare us. O Jesus.

Lamb of God who take away the sins of te world:
Graciously hear us, O Jesus

Lamb of God who take away the sins of the world:
have mercy upon us, O Jesus.

Jesus, hear us.
Jesus, Graciously hear us.

LET US PRAY:

O Santo Nino, who has said, "ask and you shall receive; seek and you shall find; knock and it shall be opened unto you," Give we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise.

Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of Your Holy Name, for you never fail to govern them whom you solidly establish in Your love; through Jesus Christ our Lord. Amen.

Santo Nino Hymn
Verse 1
One day to these Islands, as gift and in pledge; God sent you to us, Oh beloved Child; And always you have been, the light of our souls; The guide of our people, the flame in our hearts.
Chorus:
Senor Santo Nino, with your scepter guide our people, Who hail you king forever; the World is your Kingdom. Senor Santo Nino, in Your hands the world find its resting; Proclaim your truth and justice, bring to us Your peace and love.

Verse 2
The ship You were sailing, arrived at our shores, to conquer this land, the pearl of the seas; But you had decided, to stay in our soil; To conquer our people, and give us a name

(Repeat Chorus)

Verse 3
The queen and the rajah, accepting the faith; Received you in their arms, and fell on their knees; They welcomed your presence, and called on your name. To ask for your blessings, and help in their needs.

(Repeat Chorus) Verse 4

More ships in the Orient, with soldiers arrived; And searching for gold, they found you instead; Legaspi, Urdaneta, the Rajah, the Queen; Their subjects our people, proclaimed you their king.

(Repeat Chorus)

Verse 5
Now one as nation, we pay You respect, Our people had pledged, a long time ago; We ask You to hear the prayers of all; The sad and forsaken, the poor and the sick.

CONCLUDING PRAYER:

O miraculous Santo Nino prostrate before your sacred Image,
we beseech you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let Your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake hear our prayers and send us consolation and aid that we may praise you, with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

THE DIVINE PRAISES:

Blessed be God.
Blessed be his Holy Name.
Blessed be Jesus Christ, true God and true man.
Blessed be the Name of Jesus.
Blessed be His Most Sacred Heart.
Blessed be His Most Precious Blood.
Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar.
Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete.
Blessed be the great Mother of God, Mary most Holy.
Blessed be her Holy and Immaculate Conception.
Blessed be her glorious Assumption.
Blessed be the Name of Mary, Virgin and Mother.
Blessed be St. Joseph, her most chaste Spouse.
Blessed be God in His angels and in His Saints.

Pray 1 Our Father, Hail Mary, and Glory Be…

(Mention your intentions)

Sr. Sto. Niño please hear and grant our petitions.

We all love you!

PIT SENYOR!

26/11/2021

November 26, every Friday Novena to Our Beloved Sr. Sto. Niño…

(Please along with your personal petitions include the stoppage of Covid -19 and its variants)

O salutaris Hostia,
Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium./br> Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
Amen.

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen

O Senor Santo Nino, you are our king and our God, we worship you. You are our strong defender, we turn to you. You are the patron of Cebu, the Philippines and the world, we come to you; You have made extraordinary wonders through your miraculous image in those chosen islands, remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with Your wisdom; discipline us with your truth; console us with your tenderness, protect us with your might.

We consecrate today our thoughts of you, only with you shall they be occupied; our words, only of you shall they speak; our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you Senor Santo Nino, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as you wish, as long as you wish.

Grant us, Senor Santo Nino that we may feel love toward you, be strict toward ourselves be zealous toward our fellowmen, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity.

Teach us, dear Santo Nino, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you and serve you here on earth that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen.

Holy God, we praise Thy Name.
Lord of all! we bow before Thee;
All on earth Thy scepter claim,
All in heaven above adore Thee;
Infinite Thy vast domain,
Everlasting is Thy reign.
Hark! the loud celestial hymn,
Angels' choirs above are raising;
Cherubim and Seraphim
In unceasing chorus praising,
Fill the heavens with sweet accord,
Holy, Holy, Holy Lord!
Fill the heav'ns with sweet accord,
Holy, Holy, Holy Lord!

SUPPLICATIONS TO SANTO NINO:

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.

Jesus, hear us.
Jesus, graciously hear us.

In every need let us come to you with humble trust.
R. Santo Nino, help us.

In our all doubts, perplexities and temptations,
R. Santo Nino, help us.

In hours of loneliness, weariness and trials,
R. Santo Nino, help us.

In the failure of our plans and hopes.
R. Santo Nino, help us.

In disappointments, troubles and sorrows,
R. Santo Nino, help us.

When others fail us, and Your Grace alone can assist us.
R. Santo Nino, help us.

When we throw ourselves on your tender love as our only refuge.
R. Santo Nino, help us.

When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely.
R. Santo Nino, help us.

When we feel impatient and our cross irritates us.
R. Santo Nino, help us.

Always, always, in spite of weaknesses, failings and shortcomings of every kind.
R. Santo Nino, help us.

Lamb of God, who take away the sins of the world:
Spare us. O Jesus.

Lamb of God who take away the sins of te world:
Graciously hear us, O Jesus

Lamb of God who take away the sins of the world:
have mercy upon us, O Jesus.

Jesus, hear us.
Jesus, Graciously hear us.

LET US PRAY:

O Santo Nino, who has said, "ask and you shall receive; seek and you shall find; knock and it shall be opened unto you," Give we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise.

Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of Your Holy Name, for you never fail to govern them whom you solidly establish in Your love; through Jesus Christ our Lord. Amen.

Santo Nino Hymn
Verse 1
One day to these Islands, as gift and in pledge; God sent you to us, Oh beloved Child; And always you have been, the light of our souls; The guide of our people, the flame in our hearts.

Chorus:
Senor Santo Nino, with your scepter guide our people, Who hail you king forever; the World is your Kingdom. Senor Santo Nino, in Your hands the world find its resting; Proclaim your truth and justice, bring to us Your peace and love.

Verse 2
The ship You were sailing, arrived at our shores, to conquer this land, the pearl of the seas; But you had decided, to stay in our soil; To conquer our people, and give us a name

(Repeat Chorus)

Verse 3
The queen and the rajah, accepting the faith; Received you in their arms, and fell on their knees; They welcomed your presence, and called on your name. To ask for your blessings, and help in their needs.

(Repeat Chorus) Verse 4

More ships in the Orient, with soldiers arrived; And searching for gold, they found you instead; Legaspi, Urdaneta, the Rajah, the Queen; Their subjects our people, proclaimed you their king.

(Repeat Chorus)

Verse 5
Now one as nation, we pay You respect, Our people had pledged, a long time ago; We ask You to hear the prayers of all; The sad and forsaken, the poor and the sick.

CONCLUDING PRAYER:

O miraculous Santo Nino prostrate before your sacred Image,
we beseech you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let Your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake hear our prayers and send us consolation and aid that we may praise you, with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

THE DIVINE PRAISES:

Blessed be God.
Blessed be his Holy Name.
Blessed be Jesus Christ, true God and true man.
Blessed be the Name of Jesus.
Blessed be His Most Sacred Heart.
Blessed be His Most Precious Blood.
Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar.
Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete.
Blessed be the great Mother of God, Mary most Holy.
Blessed be her Holy and Immaculate Conception.
Blessed be her glorious Assumption.
Blessed be the Name of Mary, Virgin and Mother.
Blessed be St. Joseph, her most chaste Spouse.
Blessed be God in His angels and in His Saints.

Pray 1 Our Father, Hail Mary, and Glory Be…

(Mention your intentions)

Sr. Sto. Niño please hear and grant our petitions.

We all love and Pit Senyor!

November 26, every Friday Novena to Our Beloved Sr. Sto. Niño…

(Please along with your personal petitions include the stoppage of Covid -19 and its variants)

O salutaris Hostia,
Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium./br> Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
Amen.

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen

O Senor Santo Nino, you are our king and our God, we worship you. You are our strong defender, we turn to you. You are the patron of Cebu, the Philippines and the world, we come to you; You have made extraordinary wonders through your miraculous image in those chosen islands, remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with Your wisdom; discipline us with your truth; console us with your tenderness, protect us with your might.

We consecrate today our thoughts of you, only with you shall they be occupied; our words, only of you shall they speak; our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you Senor Santo Nino, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as you wish, as long as you wish.

Grant us, Senor Santo Nino that we may feel love toward you, be strict toward ourselves be zealous toward our fellowmen, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity.

Teach us, dear Santo Nino, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you and serve you here on earth that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen.

Holy God, we praise Thy Name.
Lord of all! we bow before Thee;
All on earth Thy scepter claim,
All in heaven above adore Thee;
Infinite Thy vast domain,
Everlasting is Thy reign.
Hark! the loud celestial hymn,
Angels' choirs above are raising;
Cherubim and Seraphim
In unceasing chorus praising,
Fill the heavens with sweet accord,
Holy, Holy, Holy Lord!
Fill the heav'ns with sweet accord,
Holy, Holy, Holy Lord!

SUPPLICATIONS TO SANTO NINO:

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.

Jesus, hear us.
Jesus, graciously hear us.

In every need let us come to you with humble trust.
R. Santo Nino, help us.

In our all doubts, perplexities and temptations,
R. Santo Nino, help us.

In hours of loneliness, weariness and trials,
R. Santo Nino, help us.

In the failure of our plans and hopes.
R. Santo Nino, help us.

In disappointments, troubles and sorrows,
R. Santo Nino, help us.

When others fail us, and Your Grace alone can assist us.
R. Santo Nino, help us.

When we throw ourselves on your tender love as our only refuge.
R. Santo Nino, help us.

When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely.
R. Santo Nino, help us.

When we feel impatient and our cross irritates us.
R. Santo Nino, help us.

Always, always, in spite of weaknesses, failings and shortcomings of every kind.
R. Santo Nino, help us.

Lamb of God, who take away the sins of the world:
Spare us. O Jesus.

Lamb of God who take away the sins of te world:
Graciously hear us, O Jesus

Lamb of God who take away the sins of the world:
have mercy upon us, O Jesus.

Jesus, hear us.
Jesus, Graciously hear us.

LET US PRAY:

O Santo Nino, who has said, "ask and you shall receive; seek and you shall find; knock and it shall be opened unto you," Give we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise.

Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of Your Holy Name, for you never fail to govern them whom you solidly establish in Your love; through Jesus Christ our Lord. Amen.

Santo Nino Hymn
Verse 1
One day to these Islands, as gift and in pledge; God sent you to us, Oh beloved Child; And always you have been, the light of our souls; The guide of our people, the flame in our hearts.

Chorus:
Senor Santo Nino, with your scepter guide our people, Who hail you king forever; the World is your Kingdom. Senor Santo Nino, in Your hands the world find its resting; Proclaim your truth and justice, bring to us Your peace and love.

Verse 2
The ship You were sailing, arrived at our shores, to conquer this land, the pearl of the seas; But you had decided, to stay in our soil; To conquer our people, and give us a name

(Repeat Chorus)

Verse 3
The queen and the rajah, accepting the faith; Received you in their arms, and fell on their knees; They welcomed your presence, and called on your name. To ask for your blessings, and help in their needs.

(Repeat Chorus) Verse 4

More ships in the Orient, with soldiers arrived; And searching for gold, they found you instead; Legaspi, Urdaneta, the Rajah, the Queen; Their subjects our people, proclaimed you their king.

(Repeat Chorus)

Verse 5
Now one as nation, we pay You respect, Our people had pledged, a long time ago; We ask You to hear the prayers of all; The sad and forsaken, the poor and the sick.

CONCLUDING PRAYER:

O miraculous Santo Nino prostrate before your sacred Image,
we beseech you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let Your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake hear our prayers and send us consolation and aid that we may praise you, with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

THE DIVINE PRAISES:

Blessed be God.
Blessed be his Holy Name.
Blessed be Jesus Christ, true God and true man.
Blessed be the Name of Jesus.
Blessed be His Most Sacred Heart.
Blessed be His Most Precious Blood.
Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar.
Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete.
Blessed be the great Mother of God, Mary most Holy.
Blessed be her Holy and Immaculate Conception.
Blessed be her glorious Assumption.
Blessed be the Name of Mary, Virgin and Mother.
Blessed be St. Joseph, her most chaste Spouse.
Blessed be God in His angels and in His Saints.

Pray 1 Our Father, Hail Mary, and Glory Be…

(Mention your intentions)

Sr. Sto. Niño please hear and grant our petitions.

We all love and Pit Senyor!

Videos (show all)

A 20 minute fireworks display right after the Holy Mass after the procession last Sinulog. So sorry for the long delayed...
Day 8 Mass/Novena at 7:00pm. Pit Senyor Petitions...
Day 3 Mass/Novena: Homily
Day 9 (last day) Novena/Mass and also a Procession called "Walk with Mary" at 4:00 am.
Procession 2013
Batobalani sa Gugma

Location

Category

Telephone

Address


Juana Osmeña Street
Cebu City
6000

General information

On April 28, 1565, Juan Camus, a sailor in Legaspi's fleet, found in a modest house of the then village of Cebu the Image of Santo Niño which at the time all agreed had been brought from Europe. Deeply impressed by this finding and aware of its significance, Legaspi ordered an official inquiry conducted; the document drawn on May 16 of the same year and still extant in the archives of the Santo Niño Convent of Cebu, tells us from the testimony of eyewitnesses that the Image was found inside a small pine box, preserved in almost perfect condition; it had on a little shirt and a cap; two of its right hand's fingers were raised in a gesture of blessing, while the left hand held a globe symbolizing the world. In solemn procession the Image was carried to the provisional Church the Augustinian Fathers were using at the time; later, another Church was built on the exact location where the Image had been found; this is the site of the Santo Niño Church where the Augustinians have cared for the Image and the Filipino people have venerated it through the centuries. An earlier authenticated entry in the Journal of Pigaffeta, clerk in the Magellan expedition, explains the origin of Santo Niño; on the day Queen Juana was baptized by Father Pedro Valderama, chaplain of that expedition, Pigaffeta himself presented her with the Image. During the last War a bomb fell inside the Church, but the Image was found unscathed. At present Santo Niño Church has been renovated in the interior and given the rank of Basilica, to make it a still more fitting shrine for the beloved Santo Niño, Comforter of the first missionaries and Divine Protector of the Philippines.
Other Catholic churches in Cebu City (show all)
Ang Lingkod ng Panginoon Cebu Ang Lingkod ng Panginoon Cebu
Maxwell Hotel, Escario St.
Cebu City, 6000

We are a movement of young single Catholic professionals who seek fullness of life in Jesus Christ. Join our Prayer meetings every FRIDAY at 7PM.

Cebu Archdiocesan Shrine of Saint Pedro Calungsod Cebu Archdiocesan Shrine of Saint Pedro Calungsod
Cebu Archdiocesan Shrine Of San Pedro Calungsod, Archbishop's Residence Compound, D Jakosalem St.
Cebu City, 6000

The Official FB Page of the Cebu Archdiocesan Shrine of Saint Pedro Calungsod

Santo Niño de Cebu Santo Niño de Cebu
Basilica Minore Del Santo Niño De Cebu
Cebu City, 6000

Like, Comment and Share daily. Please invite your Friends now! � GODBLESS EVERYONE!

Sto. Niño de Cebu Sto. Niño de Cebu
Basilica Minore Del Sto. Nino De Cebu, Osmeña Boulevard,Cebu City ,Cebu
Cebu City, 6000

On April 7, 1521 Ferdinand Magellan and his expedition arrived in the island of Cebu.The oldest relic in the Philippines, Snr. Sto. Niño de Cebu was given by Magellan, and is in the left side altar of the Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu.

Children of Mary (COM) - Mabolo Unit Children of Mary (COM) - Mabolo Unit
Cebu City, 6000

AVE MARIA! For any suggestions or informations regarding the Unit's Activities we encourage you to message us. Thank you To Jesus with Mary!

Our Mother of Perpetual Help Sitio Lubi Our Mother of Perpetual Help Sitio Lubi
Cebu City, 6000

Continuing this long family and community tradition of Sitio LUBI. Devotion to Our Mother of Perpetual Help.

Jesus Christ the Redeemer Church Jesus Christ the Redeemer Church
Talamban Rd
Cebu City, 6000

JCR Church

Parish Youth Coordinating Council- SVF Kampingganon Parish Youth Coordinating Council- SVF Kampingganon
Kampingganon, Bantayan
Cebu City, 6052

Kahupayan Center Kahupayan Center
Sto. Rosario Parish
Cebu City, 6000

Crisis Intervention Center for Women and Children. A project of Sto. Rosario Parish and the Association of Women Religious of Cebu. Tel no. 5053941. [email protected]

Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, Lahug, Cebu City Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, Lahug, Cebu City
Lahug, Cebu City
Cebu City, 6000

Archdiocesan Shrine of St. Therese in Lahug, Cebu City

Cebu Metropolitan Cathedral Cebu Metropolitan Cathedral
Mabini Street
Cebu City

The Cebu Metropolitan Cathedral The Cebu Metropolitan Cathedral
P. Burgos St
Cebu City, 6000

This page airs the official live videos from The Cebu Metropolitan Cathedral