Mary's Missionaries for Evangelization

Mary's Missionaries for Evangelization

Comments

Here's a proof that compromised modesty can lead you to hell.

Source: Hell and How to Avoid Hell: The Dogma of Hell Illustrated by Facts Taken from Profane and Sacred History by Fr. Schouppe, SJ

https://www.facebook.com/myriadbuff/posts/953653114973180
The school of Evangelization was a good experience to become leaders of the church, the personal formation, the learnings and everything
REST IN PEACE BROTHER MORE

Mary's Missionaries

Operating as usual

22/12/2020

EV 2033 Consolacion, Cebu

21/12/2020

Photos from Mary's Missionaries for Evangelization's post

20/12/2020

" IN MIDST OF PANDEMIC, MISSIONARIES ARE STILL CALLED TO GOD'S WORK."
CONGRATULATIONS
Himaya ug pasidungog ngadto sa buhing DIOS sa kalampusan nga na napahigayon ug nag malampuson ang pag saulog sa ika 30 na katuig nga mission diha sa pagsangyaw sa pagpahiluna sa mga kalag nga nahisalaag ngadtu sa buhing Dios. Daghan kaayong salamat usab ngadtu sa mga instruminto nga mga pinadala sa Dios nga maoy nag giya sa mga linibo ka mga Evangelizers aron sa paglihok sa maong mission. Mga pag ampo ug pagpasalamat ngadtu sa buhing Dios ug nila ni Msgr. Fred B. Kriekenbeek ( MME Regional Director) Sr. Ma. LaLa Villacrusis. ( MME Regional Coordinator) Sis. Margie M. Galinea (Regional Head Servant) Sis. Myrna Sis. Ann Taganas , Sis Josie and Brod Emie ug sa tanan nga naka paambit sa ilang TIME, TALENT, ug TREASURE. Sa inyong gipakita nga nag kayo kayo nga kadasig diha sa pag alagad sa Dios maoy naghatag kanamo ug kadasig sa pagpadayon sa maong mission diha sa pag sangyaw ug pagluwas sa mga kalag nga mga nahisalaag. Mapapas ug mahanaw man sa mga panid sa among mga panumduman ang inyong mga nahimo nga kalampusan, apan didto sa talaan sa langit dili na kini mapapas pa ug nahisulat na sa talaan ang inyong mga ngalan (Lucas 10:20)........ " IN MIDST OF PANDEMIC, MISSIONARIES ARE STILL CALLED TO GOD'S WORK." Bisan paman sa hadla sa mga pagsulay ug pandimya apan dinhi atong gipakita ang pagkamaisogon diha sa pagsanyaw inubanan sa pagsalig ug pagtuo sa Dios, ug dinhi gipakita sa Dios nga walay makapugong sa iyang pagbuot. Sa umaabot nga 2021 diin atong handumon ang ika 500 katuig diin nahimugso ang unang kristianismo sa atong dakbayan kini maoy dakong tahas ug hagit nga mission ngari kanato. Apan walay maka papugong kanato diha sa pagsangyaw kung ang balaang Espiritu na ang mosugo ug momandar kanato inubanan sa lamdag sa Dios. Padayon kita sa pagpalawom sa pagsangyaw. " ANG MGA MAANINDOT NGA MGA ISDA DILI LANG MAKITA SA LAWOD KUN DILI DIHA USAB SA KADAPLINAN SA KABAYBAYONAN" BISAN PA MAN SA UNSANG MGA KAKOLIAN UG MGA PAGSULAY NGA MODANGAT KANATO ANG GINOO NAGTAWAG GIHAPON KANATO SA PAGBUHAT SA ATONG MISSION
SA PAGSANGYAW........WELCOME 2021

19/12/2020

from missionaries of san narciso parish consolacion, cebu

10/12/2020

KAY KINSA MAN DIAY ANG GIPANGITA SA GINOO?
Lucas 5:32 - Wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga matarong kondili sa mga makasasala aron maghinulsol sila.”

Sulod sa hataas nga panahon sa ilang pag ipon ipon ug nagindahay nga mahiusa sa salag sa kaminyuon diha sa sabakan sa Dios miabot na gayud ang panahon nga haduol na ang katuman sa dugay na nilang gidamgo nga makasal na sila. Ginoo tabangi kami nga mahatagan ug katumanan ang ilang gidamgo sibo sa imong kabubut-on ug pinaagi sa imong grasya ug panalangin

09/12/2020

EV 2033 Consolacion, Cebu

"House Hold SPG" (sis. Mira Res. wed. 12/09/2020)

09/12/2020

"Monthly Prayer Meeting" (Dec. 2020)

07/12/2020

Jee GO

"ANG PAG PANGITA SA MGA KALAG NGA NAHISALAAG"
Guide mission of MME Evangelizers Talamban, at Inahan sa Kanunayng Panabang Chapel Hillside Talamban Cebu City.
Moduol sa 10 ka mga Bunyaganan, duol sa 40 ka mga kompirmahanan ug duol sa mga10 ka kaslonon, all spondsor by Talamban MME Evangelizers . Salamat sis. deding, brod. Jes Mangubat and sis sabit, brod victor, brod. jesson, sis. Edith and sis. margiel sa inyong presencya.........ipadayon ang inyong mission sa pagpahiluna sa mga kalag nga nahisalaag. Ang mga nindot nga mga isda deli tanan makaita sa lawod kung deli anaa usab sa kadaplinan sa kabaybayonan.

07/12/2020

EV 2033 Consolacion, Cebu

Ang pagduaw ug pagpangumusta sa mga gipakasal 2016-2020.
dakong kausaban sa ilang pagpuyo ang ilang nakoha nga grasya sa dihang nakasal na sila. Nag antos sa misirabling pagpuyo ang iyang pamilya sa wala pa sila makadawat sa sakramento sa kompisal, bunyag, kompirma ug kasal. Salamat O Dios

04/12/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020

EV 2033 Consolacion, Cebu

30/11/2020

Ang mga pag panuaw sa mga gikamingawan nga mga magwawali sulod sa 9 ka bulan"
Salamat O Dios nga bisan paman sa mga crises nga nahitabo sulod sa pila ka bulan ania gihapon kami nag pabilin nga nagbarog aron pagtuman sa among tahas ug misyon nga gisangon nimo ngari kanamo. Dili makapugong ang mga pagsulay ug ang among mga pangidaron nga mohononng na kami sa among pagpangalagad diha kanimo. O o Ginoo hangtud sa kataposan sa pinitik sa among kasing kasing amo ka gayong alagaran agig pagpasalamat sa nahabiling ug naghinapos sa gihatag nimong kinabuhi ngari kanamo,..... giyahi ug ubani kami kanunay sa pagtuman sa among mision AMEN.

16/11/2020

" GOD IS A GOD OF ORDER "
Salamat o Dios nga ang tanan imong gihan-ay. Bisan paman sa kalisod sa panahon karon tungud sa PANDIMYA apan ang tanan walay imposebli diha kanimo ug imong gipahimutang ang tanan. 9 na usab ka mga parisan nga mga kaslumon ang nakahuman na sa ilang seminar ug mahatagan na gayud ug katumanan ang ilang dugay nang gidamgo nga makasal sila. Gikan sa mga kalisod sa pag komplito sa ilang mga rekisitos ug kahagip-ot sa ilang panudlanan apan gipasayon nimo ang tanan. Salamat sa mga nag ampo ug ilabi na sa tanang sakop sa Mary's Missionaries for Evangelization sa Diocese. Ang kadaugan sa Dios kadaugan usab natong tanan nga mga magwawali. Daghang salamat usab sa tanang mga binifactor nga mipaambit sa ilang mga bahandi ilabi na sa Family Life Apostolite nga dako kaayo ug natabang ug sa pamilya ni Sis. Bebet nga usa usab ka Evangelizer. Kaninyong tanan..... ang Ginoo nalang nga labing gamhanan ang magbalos kaninyo nga nagtabang nga kining 18 ka mga kalag napahiluna ug napahimutang ngadtu sa Dios... gikan sa mga papelis hangtud nga naka kompisal, napa bunyagan, napa kompirmahan ug karong December ang kasal... salamat usab sa Team of Pastor sa San Narciso Parish Consolacion , Cebu pinangulohan ni Fr. Renren Senining ug sa mga Staff sa sembahan .ANG TANAN NGA NAKABASA ANI IMBITADO SA KASAL. Salamat o Dios.

16/11/2020

" TO GOD BE THE GLORY "
FOOD FOR SOULS
Weekly SPG

09/11/2020
08/11/2020

Montly Prayer Meeting,,,,,To God Be The Glory ...Nov.7,2020

30/08/2020

Memories will remain in our hearts forever brother nick

03/05/2020

R I P

03/05/2020

EV 2033 Consolacion, Cebu

R I P. My Brother in Christ Bro. Rening Please Pray..........
Revelation 21:4 And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away. (Graduate Trainors LGRC 2006)

26/06/2019

EV 2033 Consolacion, Cebu

THIS IS THE DAY THAT THE LORD HAS MADE; LET US REJOICE AND BE GLAD IN IT.
"TO GOD BE THE GLORY" for its 14th years of Journey in Mission and Preaching of Evangelization 2033 Consolacion Cebu with the GRACE OF GOD of 16 pairs of couple from other religion who will receive today a sacrament of marriage ( Baptism.
Eucharist.
Confirmation.
Reconciliation) with the cooperation and support of Cabangahan Chapel and members.

26/06/2019

EV 2033 Consolacion, Cebu

THIS IS THE DAY THAT THE LORD HAS MADE; LET US REJOICE AND BE GLAD IN IT.
"TO GOD BE THE GLORY" for its 14th years of Journey in Mission and Preaching of Evangelization 2033 Consolacion Cebu with the GRACE OF GOD of 16 pairs of couple from other religion who will receive today a sacrament of marriage ( Baptism.
Eucharist.
Confirmation.
Reconciliation) with the cooperation and support of Cabangahan Chapel and members.

18/06/2019

OPENING OF THE PROGRAM "Philippine National Anthem"

OPENING OF THE PROGRAM
"The Philippine National Anthem"
"CONGRATULATION 22 NEW EVANGELIZERS GRADUATES"
4th Batch Parish School of Evangelization
COMMISSIONING RITES and CLOSING PROGRAM
National Shrine Of Virgen De La Regla Parish
Lapu-Lapu City, Cebu

18/06/2019

COMMUNITY SINGING "JOIN HANDS"

4th Batch Parish School of Evangelization COMNISSIONING RITES and CLOSING PROGRAM
National Shrine of Virgen De La Regla Parish
Lapu-Lapu , Cebu June 16,2019

17/06/2019

COMMUNITY SINGING "JOIN HANDS"

4th Batch Parish School of Evangelization COMNISSIONING RITES and CLOSING PROGRAM
National Shrine of Virgen De La Regla Parish
Lapu-Lapu , Cebu June 16,2019
COMMUNITY SINGING "JOIN HANDS"

26/03/2019

29th MME Anniversary/ TO GOD BE THE GLORY
March 23, 2019

26/03/2019

29th MME Anniversary
March 23, 2019

26/03/2019

29th MME Anniversary
March 23,2019 (power house,prayer room)

26/03/2019

29th MME Anniversary
March 24, 2019

26/03/2019

29th MME Anniversary
March 24, 2019

26/03/2019

29th MME Anniversary
March 24, 2019

26/03/2019

29th MME Anniversary
March 24, 2019

26/03/2019

29th MME Anniversary
March 24,2019

Videos (show all)

OPENING OF THE PROGRAM "Philippine National Anthem"
COMMUNITY SINGING   "JOIN HANDS"
COMMUNITY SINGING   "JOIN HANDS"
LORD HEAL MY ACHING BODY
" GONE BUT NEVER FORGOTTEN WE MISS YOU NANAY ADING TILL WE MEET AGAIN R.I.P "
PRAY FOR PEACE IN MINDANAO, PRAY HARMONY PRAYER The Harmony Prayer is a universal prayer for people of different religio...
"THE LIFE OF HOSEA " BEST ACTOR AND BEST ACTRESS OF BATCH 22nd REGIONAL TRAINORS TRAINING COURSE FOR LAY EVANGELIZERS ON...
LAUNCHING OF 3rd NATIONAL CONGRESS FOR LAY EVANGELIZERS TO BE HELD IN CEBU HOSTED BY CEBU EVANGELIZERS ON AUGUST 2017 AT...
FOR EV 2033 2ND YOUTH CONVENTION........PLEASE SHARE!!!!!!
INTRODUCTION AND OPENING PRAYER
"SAY TO THE LORD I LOVE YOU"

Location

Telephone

Address


Patria De Cebu Burgos & Legaspi St.
Cebu City
6000
Other Religious Centers in Cebu City (show all)
God's People Catholic Life in the Spirit Seminar - CLSS God's People Catholic Life in the Spirit Seminar - CLSS
Cebu City, 6000

For VisMin prayer guide.

St. Arnold Janssen Parish Church - Basak San Nicolas, Cebu City St. Arnold Janssen Parish Church - Basak San Nicolas, Cebu City
Janssensite, Basak San Nicolas
Cebu City, 6000

This is an SVD missionary parish and at the same an archdiocesan shrine in honor of Saint Arnold Janssen

Youth-Tube Movement Youth-Tube Movement
Carlock St
Cebu City, 6000

We are the Joshua Generation.

Cebu City SDA Church Cebu City SDA Church
400 Tres De Abril St. Cebu City
Cebu City, 6000

The official page of the Cebu City Seventh-day Adventist Church

Señor Sto.Niño de Cebu Señor Sto.Niño de Cebu
Basilica Del Sto.Niño De Cebu
Cebu City, 6000

Fr. Nicolas de la Cuadra (1731) was very instrumental in spreading the devotion of the Sto. Niño. He led an exemplary life, had writings and solemn rites which he established in the sanctuary, and acquired many jewels for decoration of the statue.

CFC Singles for Family and Life Cebu CFC Singles for Family and Life Cebu
Jones Ave.
Cebu City, 6000

CFC SFL is a ministry which focuses on the evangelization of single men and women aged 21-40 years old.It provides an environment to help these single men and women to live a full and meaningful life with Christ at the center of it.

Christian Life Assembly - Pit-os Christian Life Assembly - Pit-os
Pit-os, Talamban
Cebu City, 6000

Official page of Christian Life Assembly - Pit-os Sunday Service: 8:30am Wednesday Mid-week Service: 7:00pm

Basilica Minore del Santo Niño de Cebu Basilica Minore del Santo Niño de Cebu
Osmeña Boulevard
Cebu City, 6000

Welcome to the Official page of the BASILICA MINORE DEL SANTO NIÑO DE CEBU, the Sanctuary of the Image of the Holy Child— Santo Niño, managed under the direction of the Order of Saint Augustine - The Augusinians. Pit Senyor!

Love Christian Fellowship Church Love Christian Fellowship Church
131 Guadaville, Guadalajara, Guadalupe
Cebu City, 6000

In this church, we love God, we make no mistake about that.

Adventist Community Services of Capitol Center SDA Church Cebu, Inc. Adventist Community Services of Capitol Center SDA Church Cebu, Inc.
Osmeña Blvd. Cor. Escario St., Capitol Site,
Cebu City, 6000

Disaster Response, Community Development / Urban Ministry, Youth Empowered to Service, Tutoring and Mentoring, Elder Care, Crisis Care / Pscho - Social

Agape Worship Agape Worship
Cebu
Cebu City, 6000

Evangelization Through Music

Cebu Center for Ignatian Spirituality - Jesuit Retreat House Cebu Center for Ignatian Spirituality - Jesuit Retreat House
Good Shepherd Road, Banawa Hills
Cebu City, 6000

A sacred space for prayer and reflection, with retreat and formation programs anchored on the Gospels and Ignatian Spirituality. Located along Good Shepherd Road in Banawa Hills, Cebu City.