Syvendedags Adventistkirken - Alta menighet

We are a small family church serving God through our community in Alta, Northern Norway | Vi er en liten familiekirke som tjener Gud gjennom samfunnet vårt i Alta, Nord-Norge.

Misjon: Oppdraget til Syvendedags Adventistsamfunnet er å forkynne det evige evangelium for alle folkeslag i sammenheng med de tre englebudskapene i Åpenbaringen 14: 6-12. Dette fører mennesker til å ta imot Jesus som sin personlige frelser i det de forener seg med menigheten. Menighetens oppdrag er også å oppmuntre hverandre i forberedelsen til Hans snare gjenkomst. The mission of the Seventh-day Adventist Church is to proclaim to all peoples the everlasting gospel in the context of the Three Angels' messages of Revelation 14:6-12, leading them to accept Jesus as their personal Savior and to unite with His church, and nurturing them in preparation for His soon second coming.

Åpent med service-endringer

We had a lovely Sabbath outdoors last week. This week please join our online Bible study group.

I morgen, sabbaten 1. august er det nettsabbatsskole. Temaet i morgen er «Vitne i Åndens kraft». Det er Camilla Maria Gustafsson og Nina Myrdal som vil lede studiet.

PC/smarttelefon/nettbrett:
https://us02web.zoom.us/j/87184546661

Oppkobling med telefon:
+47 23 96 05 88
Meeting ID: 871 845 46661

This weekend will be the last of the midnight sun in Alta. And after a week of rain, let’s enjoy our Sabbath together out in God’s cathedral—nature. Tomorrow we will have a small bonfire by the sea, send a message if you want to join us at 11am for bible study and afterwards for a picnic lunch. The forecast says 20°C.

The event will be appropriately socially-distanced of course! BYO camping chair & food for the BBQ.

🚙💒📖☀️🔥

Denne helgen blir den siste av midnattssola i Alta. Og etter en uke med regn, la oss nyte sabbaten sammen ute i Guds katedral—naturen. I morgen skal vi ha et lite bål ved sjøen, send en melding hvis du vil være med oss ​​kl. 11 til bibelstudie og etterpå til piknik lunsj. Værmeldingen sier 20°C.

Arrangementet vil være passende sosialt distansert selvfølgelig! BYO campingstol & grillmat.

Tomorrow will be a special outdoors church day. Please send a private message for more details if you will be in Alta and would like to fellowship with us. Remember that God will be with you wherever you are, and Sabbath is the opportunity to celebrate that with others.

I morgen blir det en spesiell kirkedag utendørs. Send en privat melding for mer informasjon hvis du vil være i Alta og ønsker fellesskap med oss. Husk at Gud vil være med deg uansett hvor du er, og Sabbat er muligheten til å feire det sammen med andre.

Syvendedags Adventistkirken - Alta menighet

Syvendedags Adventistkirken - Alta menighet's cover photo

[07/03/20]   God Sabbat

We have just begun a new Bible Study series on the theme of Discipleship. It is a really wonderful topic that deeply enriches our relationship with God as we undertake our own part in this exciting way of life. Study along with us for free on the following links :

Vi har nettopp startet en ny bibelstudieserie om temaet Disippelferd. Det er et virkelig fantastisk emne som dypt beriker vårt forhold til Gud når vi tar vår egen del i denne spennende livsstilen. Studer sammen med oss ​​gratis på følgende lenker:

ADULTS https://absg.adventist.org/current-quarter
YOUNG ADULTS https://www.inversebible.org/disc
CHILDREN https://www.gracelink.net/primary

Planlegger for Sommerferie

Dette blir siste oppdatering fra meg før jeg reiser på ferie i midten av neste uke.

Flere menigheter har redusert tilbud denne sommeren, så om du planlegger å besøke en menighet i NND denne sommeren bør man ta kontakt på forhånd med spørsmål om hvordan planene er for den kommende sabbaten.

Når det gjelder online tilbud vil det bli noen nye andakter på NNDs facebook side og nettsabbatsskolen vil være «åpen» de tre første sabbatene i juli.

Andakt
Plan for andaktene i sommer:
- Fredag 3. juli: Tom Angelsen
- Øvrige fredager i juli: Sommerpause
- 7. august: Camilla Gustafsson
- 14. august: Camilla Gustafsson

Andakten blir publisert kl 16.00 på Facebook: https://www.facebook.com/SDAnordnorsk/

Nasjonal nettsabbatsskole
Så langt er det planlagt nasjonal nettsabbatsskole disse sabbatene. Merk at det er ny linker og møteid for hver sabbat.

4. juli
Tema: Hvorfor vitne
Leder: Tom Angelsen
- PC/nettbrett/smarttelefon: https://us02web.zoom.us/j/85437528585 . Følg instruksjonene når du har klikket på linken, det er viktig å trykke på «Yes» eller «OK» til spørsmål om «Join with computer (eller internet) audio».
- Telefon: Ring 73494877, når du blir bedt om å «Meeting ID», tast inn 854 3752 8585 etterfulgt av #, om du blir spurt om «Participant ID», trykk #

11. juli
Tema: Gode vitner: vitnesbyrdets kraft
Leder: Nina Myrdal
- PC/nettbrett/smarttelefon: https://us02web.zoom.us/j/81363098966 . Følg instruksjonene når du har klikket på linken, det er viktig å trykke på «Yes» eller «OK» til spørsmål om «Join with computer (eller internet) audio».
- Telefon: Ring 73494877, når du blir bedt om å «Meeting ID», tast inn 813 6309 8966 etterfulgt av #, om du blir spurt om «Participant ID», trykk #

18. juli
Tema: Å se andre med Jesu øyne
Leder: Nina Myrdal
- PC/nettbrett/smarttelefon: https://us02web.zoom.us/j/81527498852 . Følg instruksjonene når du har klikket på linken, det er viktig å trykke på «Yes» eller «OK» til spørsmål om «Join with computer (eller internet) audio».
- Telefon: Ring 73494877, når du blir bedt om å «Meeting ID», tast inn 815 2749 8852 etterfulgt av #, om du blir spurt om «Participant ID», trykk #

Generalforsamling/årsmøtet i NND
Etter planen blir generalforsamlingen og årsmøtet i NND 4-6. september på Ekrehagen skole. Samtidig er det fortsatt mye usikkerhet knyttet til hvordan denne samlingen kan gjennomføres. Om helsemyndighetenes smittevernråd fortsatt begrenser hvor mange som kan være tilstede, har styret vedtatt at fysisk deltakelse på møtene begrenses til de delegerte og de som er med i gjennomføringen av møtene.

Vi er klar over at mange ønsker å være tilstede, men grunnet de spesielle situasjonen vi opplever nå, kan det hende at det ikke er mulig. Vi ønsker likevel å samle alle menighetene i NND til en stor forsamling ved at de åndelige møtene streames på internett, da vil likevel klare å skape et fellesskap, selv om smittevernreglene setter begrensninger for hvor mange personer som kan møtes fysisk.

Det vil komme mer informasjon om dette etter hvert. Om smittevernreglene åpner opp for en større forsamling vil ingenting være bedre enn det.

Sabbatsskolegaver og gudstjenestekollekt
Menigheten vår har faste utgifter som løper selv om vi ikke kan møtes i kirka. Jeg vi vil derfor oppmuntre til å la kollekt til sabbatsskolen og den lokale menigheten være en del av sabbatsskole og gudstjeneste selv om vi følger disse på internett. Kollekt kan gis på vipps eller bankoverføring. I en uvanlig tid er denne delen av gudstjenesten vanlig; i fellesskap tar vi vare på forpliktelsene våre og deler av våre gaver til menighetens aktivitet og misjonsarbeid.

Takk også for at du er en del av menighetsfellesskapet ved å gi tiende for å støtte menigheten din.

100 dager i bønn
Adventistkirkens verdensorganisasjon inviterer oss til å være med i bønn i 100 dager for:
• Spesifikke begjæringer vedrørende COVID-19-pandemien
• En dypere omvendelse og vekkelse for misjon
• For at våre lokale menigheter vil oppleve en større fylde av Den Hellige Ånd
• For at våre lokale menigheter kan være lys i verden i denne krisetiden

For ressurser og historier om bønn, se https://www.adventist.no/resource/100-dager-i-bonn/

Pastorene i NND, ferie og vaktplan
For mange blir dette en annerledes sommer. Det gjør det også for Adventistkirken. Vanligvis er det flere stevner på sommeren, men grunnet koronasituasjonen er årets stevner avlyst. Det har også gjort at Adventistkirken har bedt alle ansatte, så langt det er mulig, å avvikle det meste av ferien i juli. Det vil likevel alltid vær mulighet for å få kontakt med en pastor i forbindelse med begravelser og andre akutte behov.

I NND har vi ansatte fordelt ferien slik at det alle ukene i sommerferietiden er en pastor fra NND som har vakt, med unntak av 27/7-2/8 der vi får hjelp fra Sven-Arvid Gustavsen som er pastor i Østnorsk distrikt. Lederne for de lokale menigheten har alle fått tilsendt vaktplanen.

Med ønske om en god og velsignet sommer.

“Og han [Jesus] sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!»” (Markus 6,:31)

Mvh

Tom Angelsen

Adventistkirken Nordnorsk Distrikt

God Sabbat og husk at du er dyrebar i Jesu øyne. Hold deg godt og ta vare på hverandre 🙏🏼

Langt borte, men nå nær på grunn av Kristi blod

Andakt ved Tom Angelsen fredag 19. juni

[06/11/20]   Koronakrisen er nesten over, og vi vil snart gjenåpne. Vi ber om at Gud vil være med deg, til vi ser hverandre igjen 😊🙏🏼

youtube.com

The Aeolians Virtual Choir - "We Shall Overcome"

A beautiful song for these difficult days | En vakker sang for disse vanskelige dagene https://youtu.be/y7TaAFyvviM

Our global community has been fighting this silent enemy and it is natural for us to get anxious. We, the Aeolians, want to share our gift as we pitch in to ...

Adventistkirken Nordnorsk Distrikt

God påske og Gud velsigne deg. En melding fra vår distriktsleder, Tom Angelsen.

Det er fredag i påsken, men kristendommens kraft ligger i Jesu oppstandelse, det som skjedde den første dag i uken. Jesus lever! Fordi Jesus lever har vi håp for framtiden. Han går ved vår side i dag. Derfor har vi håp og trøst når vi møter sorg og skuffelser.

Artikkelen: https://hbr.org/2020/03/that-discomfort-youre-feeling-is-grief

adventist.no

Tro - Adventist

Coronavirus-oppdatering:

I forbindelse med at alle kirkene i NordNorsk Distrikt er lukket som en del av dugnaden for å begrense smitte av koronaviruset tilbyr pastorene i NND andakter hver fredag og lørdag/sabbaten kl 18.00 og nettsabbatsskole kl 10.00-11.00.


Andakt hver fredag og sabbaten/lørdag kl 18.00
Andaktene vil sendes på facebooksiden «Adventistkirken Nordnorsk distrikt» og varer ca 10 minutter. Om du ikke har gjort det allerede, gå inn på facebook og lik NNDs facebookside. Da vil du få et varsel om når andakten starter.

Fredag 3. april, er det Marius Jensen som har andakten. På sabbat/lørdag kveld 4. april er det Reidar Olsen som deler Guds ord med oss.


Nettsabbatsskole
De to siste sabbatene har det vært påmelding, men nå har vi blitt kjent med verktøyet vi bruker for nettsabbatsskolen, så det er ikke lenger nødvendig med påmelding. For å bli med kan man enten bruke PC (lyd og bilde), smarttelefon/nettbrett (lyd og bilde) eller telefon (lyd).

Sabbaten 4. april kl 10.00-1.00 er det Marius Jensen som leder bibelstudiet. For å bli med, klikk på linken, eller ring telefonnummeret:
https://zoom.us/j/546736964 (følg instruksjonene når du har klikket på linken, det er viktig å trykke på «Yes» eller «OK» til spørsmål om «Join with computer audio»
Ring +47 7349 4877, når du blir bedt om å «Meeting ID», tast inn 546 736 964 etterfulgt av #, og når du blir spurt om «Participant ID», trykk #

Ring til Tom Angelsen, tlf. 465 41 322, dersom du har oppkoblingsproblemer, så kan jeg forsøke å hjelpe deg. Tom vil være tilgjengelig fra kl 9.30.


Gudstjenester
I NND har vi ikke teknologien tilgjengelig for å strømme gudstjenester slik som noen større menigheter i Norge gjør. Vi vil derfor oppmuntre dere til å ta del i gudstjenestene som sendes fra enten Bergen, Ulsrud (Oslo), Sandnes, Moss og Tyrifjord, og når det i gudstjenesten er tid for kollekt, gi en gave til din lokale menighet enten ved å bruke menighetens Vippsnummer eller overføring via bank. Menighetene våre har faste utgifter også i denne tiden, og som fellesskap er det godt å stå sammen om de økonomiske forpliktelsene vi har.

For oversikt over hvilke kirker som strømmer gudstjenester, og for andre ressurser, se: https://www.adventist.no/nyheter/kirke-i-koronatid/Møteplan
Det vil ikke bli sendt ut noen møteplan før vi vet mer om når kirkene i NND kan åpne igjen.


Nyhetsbrev fra Adventistkirken i Norge
Adventistkirken i Norge lager ukentlig et nyhetsbrev som sendes ut på e-post. Om du ikke allerede mottar dette nyhetsbrevet, gå til adventist.no, rull helt nederst på siden. I høyre hjørne kan du bestille nyhetsbrevet.


VELKOMMEN til andakter på fredag og sabbaten kl 18.00 og til nettsabbatsskole på sabbaten kl 10.00-11.00.

Til slutt vil jeg dele et løfte fra Nahum 1, 7:
«Herren er god, et vern på nødens dag. Han tar seg av dem som søker tilflukt hos ham.»


Mvh

Tom Angelsen

adventist.no Vi er kristne. Så for oss er det viktigste naturligvis Jesus. Men vi er opptatt av mye mer enn det. Vi har en særlig tilgang til livet og mener at frihet og respekt for hverandre henger sammen med troen og tilliten til Gud. Det vi spiser, er ikke bare viktig for kroppen, det er også …

Denne uken vil vi lære av ny forskning i disippelprosessen
This week we will learn from new research in the discipleship process

Bibelstudium kl. 11.00 | Gudstjeneste kl. 12.15
Bible study 11am | Divine service 12.15pm

Alle velkommen
All welcome

Denne uken vil vi ha en gjesteforkynner, Michael Eidså som vil presentere sin preken på norsk, så det gleder vi oss virkelig til! Budskapet hans har tittelen “To trær”, og du kan forhåndslesme Salme 1: 3. Servicen vår starter kl 11, og vi spiser en deilig og sunn lunsj sammen etterpå. Vær så snill å bli med oss!

bible.com

2 Corinthians 13:14 May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. | New Living Translation (NLT) | Download The Bible App Now

Vi ønsker deg velkommen til 2020. Vi er her for deg; vennligst gi oss beskjed om hvordan vi kan oppmuntre, tjene og få kontakt med deg i år. «Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!» Paulus’ andre brev til korinterne 13:14 https://www.bibel.no/Nettbibelen

We want to welcome you to 2020. We are here for you; please let us know how we can encourage, serve and connect with you this year. “May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.”
‭‭2 Corinthians‬ ‭13:14‬ ‭NLT‬‬ https://www.bible.com/116/2co.13.14.nlt

bible.com May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.

Syvendedags Adventistkirken - Alta menighet

Syvendedags Adventistkirken - Alta menighet's cover photo

hammerfest.adventistkirken.no

Adventkirken i Hammerfest | Sammen i tilbedelse og tjeneste

En dag med fellesskap.
2.november 2019 fra kl.10.30.
Salsgate 42, 9600 Hammerfest.

Bibelstudier i grupper, Gudstjeneste, mat og fellesskap, gratis konsert.

Mer detaljert program ligger på kirkens hjemmeside:
HTTP://HAMMERFEST.ADVENTISTKIRKEN.NO

Feiring av 100 års jubileum i Hammerfest.

Alle er velkommen!

hammerfest.adventistkirken.no Adventkirken i Hammerfest er en liten menighet der vi studerer bibelen hver lørdag, og har gudstjeneste enkelte lørdager. Bibelstudium kl. 10:30 og Gudstjeneste kl. 12:00. Vi har også bønnemøte onsdag kl.19, bibelkurs tirsdag kl.19 og møtes...

[09/26/19]   This week we look forward to welcoming visiting preacher Finn Eckhoff, from the church administration in Røyse, South Norway. His wife Sigrun will bless us with her musical talents and there will be a potluck fellowship luncheon to share.

Please feel warmly invited.
Start time kl. 11.00

———

Denne uken gleder vi oss til å ønske den tilreisende predikanten Finn Eckhoff velkommen, fra kirkeadministrasjonen i Røyse, Sør-Norge. Hans kone Sigrun vil velsigne oss med sine musikalske talenter, og det vil være en lunsj med fellesskap å dele.

Vær hjertelig invitert.
Starttid kl. 11,00

This week’s sermon completes a series of messages from the passage in 1 Corinthians 13. We would love to see you tomorrow ❤️ Denne ukens preken fullfører en serie med meldinger fra passasjen i 1 Korinter 13. Vi vil gjerne se deg i morgen 🙏🏼

Vet du hva dine åndelige gaver er?

[01/03/19]   This week we will host a special program by our former leaders Aldo and Suzane. We warmly invite you to join us for an extra special day of fellowship.

Denne uken vil vi være vert for et spesielt program av våre tidligere ledere Aldo og Suzane. Vi inviterer deg hjertelig til å bli med oss ​​for en ekstra spesiell dag med fellesskap.

Happy New Year • Godt nytt år

Syvendedags Adventistkirken - Alta menighet

Syvendedags Adventistkirken - Alta menighet's cover photo

[08/14/18]   Present Truth in Love

The Lord God, merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and truth. Exodus 34:6.

The Lord is soon to come. The angels are holding the four winds, in order that God’s people may do their long-neglected work. We are not half awake to what might be done in our world....

House-to-house work is one very successful way of reaching souls. But it is not the only way that God has provided for the advancement of His work. Decided proclamations of truth are to be made. But in regard to this line of work I am instructed to say to our people: Be guarded. In bearing the message make no personal thrusts at other churches.... Let us be careful of our words. Let not our ministers follow their own impulses in denouncing and exposing the mysteries of iniquity. Upon these themes often silence is eloquence.

Many are deceived. Speak the truth in tones and words of love. Let Christ be exalted. Keep to the affirmative of truth. Never leave the straight path God has marked out, for the purpose of giving someone a thrust. That thrust may do much harm and no good. It may quench conviction in many minds. Let the truth tell the story of the inconsistency of those in error.

People cannot be expected to see at once the advantage of truth over the error they have cherished. The best way to expose the fallacy of error is to present the evidence of truth. This is the greatest rebuke that can be given to error. Dispel the cloud of darkness resting on minds by reflecting the bright light of the Sun of Righteousness.

You may have opportunity to speak to other churches. In improving these opportunities, remember the words of the Saviour, “Be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.” Do not arouse the malignity of the enemy by making denunciatory speeches. Thus you would close doors against the entrance of truth. Clear-cut messages are to be borne. But guard against arousing antagonism. Restrain all harsh expressions.

There are many souls to be saved. In words and deed be wise unto salvation, representing Christ to all with whom you come in contact. Let all see that your feet are shod with the preparation of the gospel of peace and goodwill to men. Wonderful are the results we shall see if we enter the work imbued with the Spirit of Christ. If we carry the Word forward, in righteousness, mercy, and love, help will come in our necessity. Truth will triumph and bear away the victory.—Pacific Union Recorder, October 23, 1902.

From Reflecting Christ - Page 241

Vil du plassere din sted for tilbedelse på toppen av Kirke-listen i Alta?

Klikk her for å få din Sponsede Oppføring.

Videoer (vis alle)

It's Friday... But Sunday's  Coming!
God Jul og Godt Nytt År

Sted

Adresse


Ekornsvingen 1B
Alta
9510
Andre Religiøse sentre i Alta (vis alle)
Alta Moské Alta Moské
Altaveien 99
Alta, 9513

Alta Moské ligger i Bossekop, i det gamle Skoglundbygget. Inngangen er på nedsiden, der hvor Nornett holdt til før. Velkommen skal du være!

Alta Indremisjon Alta Indremisjon
Alta
Alta, 9511

Alta indremisjon er en del av indremisjonsforbundet, og vi ønsker å nå folk i Alta med Guds ord.