PauluskerkWezep

PauluskerkWezep

Comments

A.s. zondag wordt de dienst in de Pauluskerk extra bijzonder. Ds. Arjan Bouwknecht zal in zijn preek het jaarthema van de GroeiKringen als uitgangspunt nemen. “Dit is mijn lichaam”. Kort samengevat: hoe vormen wij met elkaar het ‘nieuwe wij’. Na afloop van deze dienst rondom het jaarthema van de GroeiKringen is er niet alleen Familypoint in de glazen zaal. Er kan ook worden nagepraat over de themapreek aan de hand van enkele vragen. Dat kan met name in de Rode Zaal, maar uiteraard ook waar u/jij maar wilt. Bij de verschillende statafels zijn de kringleiders aanwezig om het gesprek te begeleiden.
Komende zondag, 31 maart zal er naast de doopdienst ook aandacht besteed worden aan de stichting Masakhane, projecthulp Zuid-Afrika die wij als Kinderkerk, Oppasdienst en sinds kort ook de Diaconie van harte steunen. Deze zondag komt Masakhane zelf wat vertellen over wat zij zoal doen bij de stichting. Zowel tijdens de dienst, maar ook boven bij de kinderen waar we weer gezamenlijk met alle groepen aandacht aan Masakhane gaan geven. De bestemming voor de diaconie collecte komt ook te goede aan Masakhane! Samen met uw steun bieden we kansarme kinderen en hun gezin een thuis en toekomst in eigen omgeving. HELPT U MEE? Voor meer informatie, www.stichting-masakhane.nl
Vrouwen van Wezep e.o. Noteer alvast in je agenda: Koffieochtend | Vrijdag 15 februari 2019 spreekt Marianne Grandia tijdens de koffieochtend over haar boek: Onder Zijn vleugels. Neem gezellig je vriendin, zus, moeder, dochter, buurvrouw of kennis mee naar deze gezellige en bemoedigende ochtend! Gratis toegang | Koffie & Lekkers | Ontmoeting | Kruiskerk Wezep
Hallo, kent u ons spaardoel "Masakhane" die we met de kinderkerk steunen al? Neem gerust eens een kijkje op hun fb-pagina! Zo kunt u een beetje meelezen over wat het doel precies inhoudt en van wat er allemaal gerealiseerd wordt. https://www.facebook.com/projecthulpmasakhane/
Horen, zien en (niet) zwijgen?! Wanneer spreek je, en wanneer doe je dat niet? Hierover willen we komende zondag 12 november met elkaar van gedachten wisselen, in de familiedienst om 11 uur in de Pauluskerk te Wezep. Marloes Balentina - van Ommen zal gelukkig niet zwijgen, maar gaat met en voor ons zingen. Oud, middelbaar en jong, verlegen, grote mond en/of klein hartje: iedereen van harte welkom!
Wie wil ons helpen deze week weer er een feest van te maken? Geef je op voor een of meer dagen? Heel graag. Vg Stuurgroep Vakantiebijbelfeest.

Facebookpagina van de Pauluskerk in Wezep. Wil je op de hoogte gehouden worden over de diensten in de kerk like onze pagina dan.

site.skgcollect.nl

Giftenformulier - Pauluskerk Wezep

Dienst zondag 19 april
Op zondag 19 april zenden we live de dienst uit om 9:30 uur.
Hieronder kun je de dienst afspelen.

De dienst wordt ook opgenomen en is achteraf ook te bekijken.

De collectes van deze dienst:
Diaconie: Stichting Present
Kerkrentmeesters: Missionair werk
Doneren kan via de kerkgeldapp of via deze link: https://site.skgcollect.nl/33/gift/formulier.html?id=2928

site.skgcollect.nl Via het onderstaande formulier kan er een gift/donatie gedaan worden. Om een gift te doen moet er eerst gekozen worden namens wie de gift gegeven wordt, dit kan ook volledig anoniem.

youtube.com

Pauluskerk Jeugd Zondag 19 April 2020

Goedenavond. 😁

Voor de jeugd van de Pauluskerk 🕍heeft Dick Sluiter een filmpje opgenomen. 🎥
Zou u deze kunnen door sturen naar uw kinderen of samen kijken. We hopen op veel reacties wat jullie mee maken en wat jullie hier allemaal van vinden fat mag in filmpje foto’s of tekeningen alles is leuk!

zodat we bij de volgende film 🎥 met elkaar in gesprek kunnen gaan

https://youtu.be/Yhzrdh3R6wo

Blijf gezond met iedereen en tot het filmpje

Groetjes Dick, Marcel en Klaas.
Pauluskerk Wezep.

(Zou u dit bericht kunnen delen met een ieder die u kent van onze kerk?)

De Jeugd werker van de Pauluskerk Dick Sluiter in zijn eerste vlog voor de Jeugd. Deze zal wekelijks terug komen. Laat weten wat u er van vind!

site.skgcollect.nl

Giftenformulier - Pauluskerk Wezep

Dienst zondag 19 april
Op zondag 19 april zenden we live de dienst uit om 9:30 uur.
Hieronder kun je de dienst afspelen.

De dienst wordt ook opgenomen en is achteraf ook te bekijken.

De collectes van deze dienst:
Diaconie: Stichting Present
Kerkrentmeesters: Missionair werk
Doneren kan via de kerkgeldapp of via deze link: https://site.skgcollect.nl/33/gift/formulier.html?id=2928

site.skgcollect.nl Via het onderstaande formulier kan er een gift/donatie gedaan worden. Om een gift te doen moet er eerst gekozen worden namens wie de gift gegeven wordt, dit kan ook volledig anoniem.

Houd moed,
heb lief.

kerkdienstgemist.nl

Hervormde Gemeente Pauluskerk

Dienst zondag eerste Paasdag
Op zondag 12 april zenden we live de dienst uit om 9:30 uur.
Hier kun je de dienst afspelen https://kerkdienstgemist.nl/stations/263/events/event/15269381-202004120930 .

De dienst wordt ook opgenomen en is achteraf ook te bekijken.

De collectes van deze dienst:
Diaconie: Masakhane.
Kerkrentmeesters: Bloemenfonds
Doneren kan via de kerkgeldapp of via deze link https://site.skgcollect.nl/33/gift/formulier.html?id=2928.

kerkdienstgemist.nl Van Limburg Stirumlaan 18, Wezep

Kruiskerk Wezep

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd

Stille Zaterdag: de stilte uit de geschiedenis van de aarde.

Tekst bij de schikking:
Vandaag heerst er een diepe stilte op aarde en een diepe stilte, verder rust.
Een diepe stilte, want de Koning slaapt.

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake vormen samen één aaneengesloten liturgie.
Wij vieren Pasen door de vele verhalen die het Paasfeest haar betekenis geven.
De Paaswake begint waar het op Goede Vrijdag eindigde, in de stilte van de dodenwake.
We lezen teksten van hoop bij het waken.
We herinneren ons de woorden van de schepping, het verbond met Noach, de bevrijding uit Egypte.
Zo gaan we stapje voor stapje naar het licht.
Als een lichtend vuur dat nooit meer dooft wordt de Paaskaars binnengedragen….

De gezamenlijke online Paaswake met de PauluskerkWezep is vanavond om 22.00.
Ds Han Wilmink gaat door.

De dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1058

Collecte via Givt.

kerkdienstgemist.nl

Hervormde Gemeente Pauluskerk

Goede Vrijdag

We zenden nu de dienst live uit via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/263/events/event/15571077-202004101930

kerkdienstgemist.nl Van Limburg Stirumlaan 18, Wezep

kerkdienstgemist.nl

Kruiskerk Wezep

Dienst Goede vrijdag
Op Goede vrijdag 10 april zenden we live de dienst uit om 19:30 uur.
De dienst is te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/263/events/event/15571077-202004101930

De dienst wordt ook opgenomen en is achteraf ook te bekijken.

De collectes van deze dienst:
Diaconie: Israël, geen kind mag honger lijden.
Kerkrentmeesters: Pastoraat
Doneren kan via de kerkgeldapp of via https://site.skgcollect.nl/33/gift/formulier.html?id=2928.


Dienst Stille Zaterdag
Op Stille Zaterdag is er een gezamenlijke online dienst in de Kruiskerk. De Paaswake start om 22:00 uur en is te volgen via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1058-Kruiskerk-Wezep/events/event/15574851-202004112200.

kerkdienstgemist.nl Liturgie op aanvraag beschikbaar via [email protected]

Paascollecte Masakhane

Zoals in het kerkblad vermeld is de Paascollecte bestemd voor de stichting Masakhane. Er zou gecollecteerd
worden voor schoolmeubilair voor een project in Zuid-Afrika. Maar vanwege de Coronacrisis en de lockdown in Zuid-Afrika heeft Masakhane aangegeven dat er op dit moment dringend
geld nodig is voor noodhulp in de townships.
De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden voor voedsel-noodhulp en voor mobiele waterkranen om handen te kunnen wassen.

pauluskerkwezep.nl

Nieuws Corona

Kaarsje branden

Bericht van de kerkenraad
In de afgelopen tijd kregen we het verzoek om de kerk zo nu en dan open te stellen zodat gemeenteleden een kaarsje konden aansteken. Een brandend kaarsje dat symbool staat voor het bij God brengen van bijvoorbeeld: zorgen, verdriet, pijn maar ook mogelijk voor dankbaarheid en vertrouwen.
Ondanks dat de kerkenraad het een mooi idee vindt, vinden we het niet verstandig om de kerk voor iets anders open te stellen dan voor de zondagse kerkdienst. We willen het risico op besmetting zo klein mogelijk houden, de gevolgen kunnen immers zeer ernstig zijn.
Om de gemeenteleden die er behoefte aan hebben om symbolisch hun zorgen, e.d. bij God te brengen is er op de website van de Pauluskerk een plek gemaakt waar anoniem, bij een brandende kaars, dit gedaan kan worden. Vul het formulier hier in om jouw kaarsje te laten branden: www.pauluskerkwezep.nl/nieuwscorona

En de brandende kaarsjes komen dan te staan op: www.pauluskerkwezep.nl/kaarsjebranden

pauluskerkwezep.nl verklaring Wij zijn als predikanten van diverse kerken in Wezep goed bekend met veel inwoners van Wezep. We zijn ook goed bekend met de christelijke opdracht van ontferming over mensen in nood. Ook hebben we de beelden gezien van de afschuwelijke omstand

De nieuwe column van Anna Brands

Alles is anders

Daar zit ik dan, achter mijn laptop. Rechts van mij zit onze dochter in pyjama achter haar laptop, ze heeft digitaal contact met haar klas en leerkracht. Ze zit in haar examenjaar en ja, het wordt spannend hoe de examens gehouden gaan worden. Aan een aparte tafel zit een andere bewoner achter zijn Ipad, hij krijgt via facetime uitleg van zijn juf over het rekenvak wat hij nogal lastig vindt. Manlief zit in zijn kantoor, hij werkt thuis dus die zien we alleen voorbij schuiven op weg naar koffie halen en koffie weer wegbrengen. En ik heb net mijn maandverslag ingeleverd bij de gedragswetenschapper en onze manager.

Aan de ene kant lijkt alles door te gaan maar als ik zo in ons huis kijk gaat alles anders. Er hangen roosters met taken in en rondkom het huis en roosters voor school. Zelfs een weekend programma heb ik gemaakt om de structuur en de regelmaat erin te houden. Op zondag kijken we naar onze nu digitale dominee Bouwknegt.
Ik denk dat ik ook maar een huishoudrooster ga ophangen. Mijn lieve hulp komt voorlopig niet want ook haar kinderen zijn thuis.
Aan de andere kant lijkt alsof de zon mensen niet meer laat nadenken, ze gaan massaal naar het strand of naar het bos.

We zijn in oorlog met een virus werd er gezegd op de radio. En ik denk dat het ook zo is. Het is zo ongrijpbaar dat je jezelf iedere keer bewust moet maken voor het gevaar wat op de loer ligt. Ik maak me zorgen, zorgen om de kwetsbare mensen in mijn omgeving.
En dan…woensdagavond om kwart voor zes…de kerkklokken luiden. Ik hoor de verschillende kerken, zelfs die van ver. Ze luiden in heel Nederland. Klokken van hoop, klokken van saamhorigheid. Het is mooi, het geeft rust. Wat mooi dat dit de komende woensdagen weer gaat gebeuren. Het laat je even dichtbij je gemeente voelen, de gemeente van onze Vader. Het is alsof ze zeggen: “Het komt goed, houdt vol”.

Anna Brands

Paascollecte Masakhane

Zoals in het kerkblad vermeld is de Paascollecte bestemd voor de stichting Masakhane. Er zou gecollecteerd
worden voor schoolmeubilair voor een project in Zuid-Afrika. Maar vanwege de Coronacrisis en de lockdown in Zuid-Afrika heeft Masakhane aangegeven dat er op dit moment dringend
geld nodig is voor noodhulp in de townships.
De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden voor voedsel-noodhulp en voor mobiele waterkranen om handen te kunnen wassen.

kerkdienstgemist.nl

Hervormde Gemeente Pauluskerk - Ochtenddienst

De dienst van zondag 5 april is terug te kijken via: https://t.co/8TF63zeijY

kerkdienstgemist.nl

kerkdienstgemist.nl

Hervormde Gemeente Pauluskerk

Live online dienst

We zenden live de dienst uit vanaf 9:30 uur.
De dienst kun je afspelen door op de link te klikken. https://kerkdienstgemist.nl/stations/263-Hervormde-Gemeente-Pauluskerk

Je kunt ook kijken via www.pauluskerkwezep.nl/nieuwscorona

De dienst wordt ook opgenomen en is achteraf ook te bekijken.

De collectes van deze dienst:
Diaconie: ZWO-doel – Mercy Ships
Kerkrentmeesters: Bloemenfonds
Doneren kan via de kerkgeldapp of via https://site.skgcollect.nl/33/gift/e297d291056c411e07499bbd7f74a515.

kerkdienstgemist.nl Van Limburg Stirumlaan 18, Wezep

kerkdienstgemist.nl

Hervormde Gemeente Pauluskerk

Live online dienst

Op zondag 5 april zenden we live de dienst uit om 9:30 uur.
De dienst kun je afspelen door op de link te klikken. https://kerkdienstgemist.nl/stations/263-Hervormde-Gemeente-Pauluskerk

Zondagmorgen sturen we deze link nogmaals en natuurlijk kun je altijd kijken op www.pauluskerkwezep.nl/nieuwscorona

De dienst wordt ook opgenomen en is achteraf ook te bekijken.

De collectes van deze dienst:
Diaconie: ZWO-doel – Mercy Ships
Kerkrentmeesters: Bloemenfonds
Doneren kan via de kerkgeldapp of via https://site.skgcollect.nl/33/gift/e297d291056c411e07499bbd7f74a515.

kerkdienstgemist.nl Van Limburg Stirumlaan 18, Wezep

youtube.com

Online dienst zondag 29-03-2020 Pauluskerk Wezep

Opname dienst zondag 29 maart 9:30 uur.

Hier de link naar de opname van de dienst van vanmorgen.

https://youtu.be/87BBLD40caU

Opwekking 797 Breng ons samen https://www.youtube.com/watch?v=HB1H2nU80RQ Lied: Moppereend https://www.youtube.com/watch?v=UD2wqDgZrBQ NLB 935 Je hoeft niet ...

Nieuws Corona

Live online dienst 9:30 uur

Op zondag 29 maart zenden we live de dienst uit om 9:30 uur.

Ga voor de website en een handleiding om in te loggen naar onze speciale pagina: www.pauluskerkwezep.nl/nieuwscorona

De dienst wordt opgenomen en is achteraf ook te bekijken.

De collectes van deze dienst:
Diaconie: Algemene diaconale doeleinden
Kerkrentmeesters: Pastoraat
Doneren kan via de kerkgeldapp of via deze link: https://site.skgcollect.nl/33/gift/e297d291056c411e07499bbd7f74a515

pauluskerkwezep.nl verklaring Wij zijn als predikanten van diverse kerken in Wezep goed bekend met veel inwoners van Wezep. We zijn ook goed bekend met de christelijke opdracht van ontferming over mensen in nood. Ook hebben we de beelden gezien van de afschuwelijke omstand

[03/27/20]   Vanaf zondag live online diensten

Vanaf zondag 29 maart gaan we de overdenkingen live uitzenden. Tot nu toe werd de overdenking opgenomen, gemonteerd en dan op YouTube beschikbaar gesteld. Dit was een tijdrovend proces. Dankzij de hulp van de “technische jongens” van het beamerteam is het gelukt om tijdelijk live te gaan uitzenden.

Dit betekent dat de dienst op zondag om 09.30 uur live te volgen is met beeld en geluid en natuurlijk via kerkdienst gemist zoals u gewend bent.

Via de speciale pagina op de website van de kerk https://www.pauluskerkwezep.nl/nieuwscorona kunt u zien hoe u de uitzending kunt volgen. De overdenking kunt u ook later volgen via kerkdienst gemist en YouTube, ook hiervoor kunt op de website van de kerk zien hoe dit gaat.

[03/22/20]   Online dienst zondag 22 maart

Voorganger: Ds. B. Faassen
Ouderling van dienst: C. v.d. Berg

Hier de link om de dienst te volgen:
https://youtu.be/90Eklpc_EmA

De liederen en filmpjes die zijn gebruikt:
Psalm 107: Gods goedheid houdt ons staande

Opwekking 488: Heer ik kom tot u

Psalm 87: Op Sions berg sticht God zijn heilige stede

Sela: Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Lied van het paasproject, is van kind op zondag.
https://www.kindopzondag.nl/liederen/

Collectes kunnen via de KergeldApp gedaan worden of overgemaakt op het bankrekeningnummer vermeld in het kerkblad. De diaconale collecte is bestemd voor Zorgsaam Oldebroek. Voor meer informatie: zie het kerkblad.
U kunt uw bijdrage overmaken via de kerkgeldapp of op rekeningnummer NL66 RABO 0373 743 165 t.n.v. Diaconie PKN Gemeente Pauluskerk Wezep o.v.v. Zorgsaam Oldebroek.

Fijne overdenking gewenst.

Online dienst

Afgelopen zondag hebben we jullie een online dienst kunnen presenteren. Dat gaan we deze zondag weer doen.

Vanaf 9:00 uur zondagmorgen kun je via de website, Facebook, de kerktelefoon en kerkdienstgemist de online dienst meemaken.

Tot zondag!

youtube.com

Praisedienst Pauluskerk - Modern geloof 08-03-'20

Aftermovie Praisedienst

Wij als praisedienst genieten nog na van de dienst, jullie ook? Hier de aftermovie van de afgelopen praisedienst!

https://youtu.be/JGc2_2F3AKA

Praisedienst Pauluskerk Wezep Thema: Modern geloof Ds. Hans van Ark SOS uit Hardenberg 08-03-2020

[03/17/20]   Bericht van de kerkenraad
16-03-2020

Aanvulling op eerder bericht

Gisteren heeft de regering besloten dat de voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen met een week worden verlengd tot 6 april.
Lees verder op: https://www.pauluskerkwezep.nl/nieuws.html

Online dienst zondag 15 maart

De online dienst voor deze zondag is in de afgelopen dagen opgenomen.

Hier de link om de dienst te volgen:
https://youtu.be/DB6q4KST7ZI

De liederen en filmpjes die zijn gebruikt:
Psalm 65 : 1 en 2 https://www.youtube.com/watch?v=H23Om3II2h0

Ik zal er zijn Sela https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

NLB 657 Zolang wij ademhalen https://www.youtube.com/watch?v=djpbDsc-dkM

Zegenlied Opwekking 710 Sela
Https//youtu.be/C5hrA-hszC8

Lied van het paasproject, is van kind op zondag.
https://www.kindopzondag.nl/liederen/

Collectes kunnen via de KergeldApp gedaan worden of overgemaakt op het bankrekeningnummer vermeld in het kerkblad.

Fijne overdenking gewenst.

[03/14/20]   Overdenking zondag 15 maart

Morgen rond 9:00 uur staat een overdenking online waarin ds. Arjan Bouwknegt voorgaat.

Via de website en Facebook delen we de link naar de overdenking.

creatiefkinderwerk.nl

Online kinderprogramma - 1. God roept Abram

Superleuk online kinderprogramma

Voor de kinderen, omdat de kerk zondag gesloten is.
De komende weken gaat Matthijs voor de zondagochtend een heel leuk, online kinderprogramma aanbieden, zodat de kinderen thuis toch iets rondom een Bijbelverhaal kunnen doen.
Het eerste programma staat net online. We gaan kijken naar het verhaal van Abram en bij elk verhaal biedt Matthijs een stuk of vijf video's aan, waaronder een video met een goocheltruc, een poppenvideo en veel meer...
Je kunt deze kinderprogramma's de komende weken elke week vinden op de homepage van Creatief Kinderwerk:

https://creatiefkinderwerk.nl/ideeen/1414-online-kinderprogramma-1-god-roept-abram

creatiefkinderwerk.nl

Bericht van de kerkenraad
13-03-2020

Omstandigheden dwingen tot drastische besluiten
De verspreiding van het corona-virus dwingt de kerkenraad tot het nemen van een drastisch besluit. In navolging van het advies van het RIVM en de PKN is besloten om alle kerkdiensten tot en met 31 maart te laten vervallen.
Het is in de geschiedenis nog nooit eerder gebeurd dat kerkdiensten kwamen te vervallen maar onder deze omstandigheden kan er geen ander besluit worden genomen.

We willen wel een alternatief bieden. Voor zondag 15 maart heeft ds. Bouwknegt een korte overdenking opgenomen. De link om deze overdenking te kunnen bekijken wordt zondag op de site van de Pauluskerk geplaatst. Voor de mensen met de kerktelefoon wordt deze overdenking op zondag 09.30 uur in de kerk afgespeeld.
Mocht dit goed bevallen dan willen we hetzelfde doen voor de zondag van 22 en 29 maart.

De bloemengroet blijft wel doorgaan, deze worden op de zaterdag bezorgd. Tijdens de overdenking wordt vermeld naar wie de bloemen zijn gegaan.

Voor bijeenkomsten met minder dan 100 personen adviseert de kerkenraad om deze tot en met 31 maart niet door te laten gaan. Dit om het risico van verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Mocht de bijeenkomst wel doorgaan en in de Pauluskerk plaatsvinden dan zal er wel koffie en thee klaargemaakt worden maar de mensen zullen zelf moeten schenken. Zo willen we voorkomen dat de vrijwilligers in de keuken een onnodig risico lopen.
Ook de kerkenraadsvergadering in de maand maart komt te vervallen.

Het bezoekwerk door de predikanten en het pastoraal college gaat in principe wel door. Wel zal er vooraf contact zijn om in te schatten of het bezoek verantwoord is.

Een afvaardiging van de kerkenraad komt in ieder geval op 25 maart bijeen om te kijken naar de situatie na 31 maart. Indien nodig komt deze afvaardiging eerder bij elkaar.

We zitten in een roerige tijd waarvan het einde nog niet in zicht is. Met Gods steun hopen we deze periode goed door te komen. Laten we in de tussentijd, voor zover het mogelijk is, goed omzien naar elkaar.

Mocht u/jij vragen of opmerkingen hebben dan kan altijd contact met ondergetekende opgenomen worden.

Nico de Vries
Voorzitter kerkenraad

Wilt u dat uw plaats van aanbidding hét Kerk in Wezep wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Video's (alles zien)

Praisedienst 20 oktober 2019
Jeugd
ZWO Mercy Ships
Zondag 3 februari vindt de eerste jeugddienst van dit jaar plaats. Het thema van deze dienst is 'Chillen op Zijn manier'. Het gaat over inspanning en ontspanning. Wat leert de Bijbel ons hierover?
Praisedienst 20 januari 2019
Praisedienst vorige week zondag: The Aftermovie
Praisedienst 17 juni 2018
Doopdienst 18 februari 2018
Kinderkerk start met Masakhane project

Plaats

Telefoon

Adres


Van Limburg Stirumlaan 18
Wezep
8091 CK
Andere Wezep kerken en gebedshuizen (alles zien)
PowerPoint Wezep PowerPoint Wezep
Wezep, 8091 CN

Eigentijds, laagdrempelig en voor jou!

Vakantie Bijbel Feest te Wezep Vakantie Bijbel Feest te Wezep
Van Limburg Stirumlaan 18
Wezep, 8091 CK

Ieder jaar organiseren wij het Vakantie Bijbel Feest in Wezep.

NGK-Wezep NGK-Wezep
Zuiderzeestraatweg 503
Wezep, 8091 CN

Gemeente van Christus zijn is een voorrecht. We zijn de Here dankbaar dat Hij ons bij elkaar heeft gebracht.

Alphacursus Wezep Alphacursus Wezep
Stationsweg 110
Wezep, 8091 AG

Begin je grootste avontuur. Nu ook in Wezep! Gratis cursus over geloven. #TryAlpha

JDC Wezep JDC Wezep
Wezep

Facebookpagina van de gezamelijke JeugdDienstCommissie van de Paulus- en Kruiskerk in Wezep. Wil je informatie over de komende jeugddiensten? Like!

Jeugdhonk @home Jeugdhonk @home
Zuiderzeestraatweg 503
Wezep, 8091CN

Jeugdhonk van de nederlands gereformeerde kerk te wezep

Kruiskerk Wezep Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
Wezep, 8091 GA

De Kruiskerk is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Ons motto is: "een meelevende gemeente". Huidige beheerder: Sjoerd Bouma