Kruiskerk Wezep

De Kruiskerk is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Ons motto is: "een meelevende gemeente". Huidige beheerder: Sjoerd Bouma

kerkdienstgemist.nl

Kruiskerk Wezep - Morgendienst

"In de strijd tegen Amalek helpt ons alleen het vertrouwen dat God van ons houdt en ons oproept om in vrijheid onze bestemming te vinden."

Exodus 17: 8 - 16

Kerkdienst gemist? Kijk hem online terug.

Lied uit de dienst: Les Misérables’ Do you hear the people sing:
https://www.youtube.com/watch?v=0kIhBgQAw3U

kerkdienstgemist.nl

Op woensdag 29 april is onze kerk opengesteld voor het aansteken van een lichtje en/of bidden. Met Taizé muziek op de achtergrond en zo'n 15 deelnemers was het goed en sfeervol.
Ook de komende woensdagen 6, 13 en 20 mei is iedereen van harte welkom tussen 19.15 en 20.15.
Uiteraard zijn de richtlijnen van het RIVM van toepassing.
(foto's door Theo van Unen)

Vanavond
19.00 - 19.15 Klokken van hoop en troost
19.15 - 20.15 Kerk open

Van 19.00 - 19.15 luiden samen met ruim 950 (kerk)klokken in Nederland en België de voorlaatste maal de klokken van hoop en troost.

Daarna is de kerk open van 19.15 - 20.15 voor iedereen die een kaarsje wil aansteken en/of te bidden (RIVM voorschriften zijn van kracht).

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
(Lied 708, Gezang 411)
Felicitaties voor koning Willem-Alexander.

Terwijl de Givt app massaal wordt gebruikt voor de collecte, blijven collectemunten geduldig wachten tot ze weer mee mogen naar de kerk.

Het is goed om (ook weer) te weten dat de gele munten een waarde van € 1,50 en de groene € 0,75 vertegenwoordigen.

Wellicht helpt dat voor de keuze van het bedrag voor de verschillende collectes tijdens de dienst 👍🏼

kerkdienstgemist.nl

Kruiskerk Wezep - Online dienst

“Het is het verhaal van mensen die aan het vissen zijn geweest om uit de diepten van het leven op te halen wat er in zit. Maar hun netten zijn leeg.”

Johannes 21: 1 – 14

Kerkdienst gemist? Kijk hem online terug.

kerkdienstgemist.nl

Steek een lichtje aan in de Kruiskerk

De komende woensdagavonden is er in aansluiting op het luiden van de kerkklokken van 19.15 tot 20.15 uur voor iedereen gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken en/of te bidden in de Kruiskerk.

De openingstijden gelden in elk geval voor de woensdagen: 29 april, 6 mei, 13 mei en 20 mei.

Uiteraard alleen toegankelijk als u zich aan de voorschriften van het RIVM houdt:

- hoogstens 3 personen tegelijk aanwezig
- handen wassen (handgel/ontsmettingsspray is aanwezig)
- minimaal 1,5 m afstand van elkaar
- iemand die hoest, koorts heeft, ziek is, blijft helaas thuis.

Er zijn enkele vrijwilligers aanwezig die toezien op deze voorschriften.
Wees welkom!

Kerkklokken van hoop en troost...

Zo meteen om 19.00 wederom Kerkklokken ter bemoediging, hoop en troost.
Indrukwekkend om dit samen met vrijwel alle kerken in Wezep eo en meer dan 950 (!) torens en kerken in Nederland en België te mogen doen! #klokkenvanhoop

Zondag 19 april: Beloken Pasen, de eerst zondag na Pasen.
Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken, het tegengestelde van ontluiken. Het betekent dus afgesloten. De Paasweek wordt afgesloten.

Jezus is weer bij zijn leerlingen, maar niet iedereen geloofd zonder te zien ...

Aanvang dienst: 9.30
Thema: "Pasen met een worm in de juttepeer"
Voorganger: ds Han Wilmink
Lezing: Matteüs 28: 2 en Johannes 20: 25 - 29 (ongelovige Thomas)

Collecte via Givt (Kerk, Diaconie en Renovatie zalencentrum).

Iedereen is van harte uitgenodigd de dienst online mee te vieren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1058-Kruiskerk-Wezep

Onze Kruiskerkapp is inmiddels ruim 270 keer geïnstalleerd en afgelopen week meer dan 700 keer geraadpleegd. Daarmee hebben we al een mooi bereik! 💪🏼

Wil je ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit onze gemeente? Onze kerkagenda? Het kerkblad digitaal? Contactinformatie? Af en toe een push bericht ontvangen?

1. ga naar je app store
2. zoek op Kruiskerk
3. installeer de app
4. meld je aan
... ben en blijf op de hoogte! 👍🏼

De Kruiskerk in je broekzak!

kerkdienstgemist.nl

Kruiskerk Wezep - Online dienst - Pasen

"De zegen is de verzekering van Hem dat angst, verdriet en pijn het nooit kunnen winnen van zijn vasthoudende liefde!"

De feestelijke online Paasdienst vanmorgen gemist of nogmaals kijken en/of luisteren?

kerkdienstgemist.nl

6.43 Zonsopgang. Groot nieuws! De Heer is waarlijk opgestaan!

De engelen zeiden: “Waarom zoeken jullie een levende man in een graf? Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Weten jullie nog wat hij in Galilea gezegd heeft? Hij zei: “Ik, de Mensenzoon, zal door slechte mensen gevangengenomen worden. Ze zullen mij aan het kruis laten sterven. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.” (Lucas 24 BGT)

Straks om 9.30 een feestelijke online Paasdienst.
Thema: “Geef mij nu je angst, ik geef er hoop voor terug”
Ds. Han Wilmink gaat voor. Iedereen is welkom dit mee te vieren!

Collecte via Givt.

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd

Voor Paaszondag.

Tekst bij de schikking:
Net als bij de vierde zondag staat ook op eerste Paasdag "het zien" centraal. Jezus leeft, hij is zichtbaar, herkenbaar en tastbaar! Ook in deze schikking wordt de stip het oog, de pupil. Er om heen de twaalf leerlingen de witte Gerbera's. Wit als teken van een nieuw begin, het weefsel is levend geworden door de roze bloemen die er in geweven zijn.

(een dank voor het doe-groep team van de bloemschikking! 👏🏼)

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd

Stille Zaterdag: de stilte uit de geschiedenis van de aarde.

Tekst bij de schikking:
Vandaag heerst er een diepe stilte op aarde en een diepe stilte, verder rust.
Een diepe stilte, want de Koning slaapt.

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake vormen samen één aaneengesloten liturgie.
Wij vieren Pasen door de vele verhalen die het Paasfeest haar betekenis geven.
De Paaswake begint waar het op Goede Vrijdag eindigde, in de stilte van de dodenwake.
We lezen teksten van hoop bij het waken.
We herinneren ons de woorden van de schepping, het verbond met Noach, de bevrijding uit Egypte.
Zo gaan we stapje voor stapje naar het licht.
Als een lichtend vuur dat nooit meer dooft wordt de Paaskaars binnengedragen….

De gezamenlijke online Paaswake met de PauluskerkWezep is vanavond om 22.00.
Ds Han Wilmink gaat door.

De dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1058

Collecte via Givt.

Kruiskerk Wezep

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd

Goede Vrijdag: de dag dat we de kruisiging en het sterven van Jezus herdenken.

Door de stip zijn drie kruizen zichtbaar, een verwijzing naar Golgotha. Op de tafel voor de schikking zijn wat dobbelstenen gegooid. Deze stenen herinneren aan het dobbelen op Golgotha.

Straks om 19.30 het vervolg op de Witte Donderdag dienst online met Kruis, kunst en koralen. Ds Han Wilmink gaat voor.
Te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1058/events/event/15574846-202004101930

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd

Voor Witte Donderdag is de schikking gelijk aan afgelopen zondag. Er is een droogdoek toegevoegd...

Met Witte Donderdag begint de viering van het paasgeheim. Op die dag gebruikt Jezus de laatste maaltijd met zijn leerlingen. In het Johannes-evangelie wast Jezus voor deze maaltijd de voeten van zijn leerlingen. Het is een teken dat hij dienaar van allen wil zijn en roept ook ons op tot dienstbaarheid.

Collecte via Givt App
Wellicht heb je het al voorbij zien komen, maar om de collecte zo eenvoudig mogelijk te maken is gekozen om de Kruiskerk aan te melden bij Givt.
Afgelopen weekend is er al behoorlijk gebruik van gemaakt!

Maw: installeer de app en meld je aan.

Collecte geven gaat heel eenvoudig:
1. bepaal het bedrag
2. gebruik de QR code die tijdens de dienst wordt getoond of zoek de Kruiskerk op in de Lijst.
3. druk op "Geven" en klaar 👍🏼

Zie bijlage als voorbeeld of bekijk deze uitleg: https://vimeo.com/398825744

Mocht je er niet goed uitkomen, stuur een mail naar [email protected] en we helpen graag!

Houd moed, heb lief!
Trinitas. Protestantse Wijkgemeente Heerenveen heeft een initiatief gestart met het laten maken van vlaggen met bovenstaande tekst. Via de social media hebben wij ons als gemeente gemeld met de vraag of wij wellicht ook zo’n vlag konden krijgen/kopen. Dat kon (en kan).
Elke doos krijgt een persoonlijk tekst. 👍🏼

Het idee is ook opgepikt door de Protestantse Kerk in Nederland en inmiddels vinden meer vlaggen en daarmee deze slogan hun weg in Nederland. Prachtig!

Hij wappert sinds dit weekend ook bij ons gebouw en er hangt een exemplaar binnen.

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/protestantse-gemeente-heerenveen-lanceert-campagne-houd-moed-heb-lief

Witte Donderdag 9 april - Heilig Avondmaal.

Zowel in de PauluskerkWezep als de Kruiskerk zijn er online diensten, welke om 19.30 beginnen.

In de Kruiskerk gaat het avondmaal donderdag gewoon door. De kerkenraad laat het aan iedereen vrij daar zelf invulling aan te geven: wijn, druivensap, ranja, matzes, wit of bruin brood ... het gaat tenslotte om de symboliek.
Heeft u dit allemaal niet?
Gewoon in gedachten verbonden zijn met elkaar is natuurlijk ook prachtig.
Voorganger is ds Han Wilmink.

Leuke tip is eventueel om zelf matzes te maken.
Niet moeilijk en leuk om te doen. Ook met kinderen! 👍🏼
Matzes worden naast wijn (of druivensap) gebruikt tijdens het avondmaal.

Zie hier het recept, deze vindt u uiteraard ook terug in de Kruiskerk app.

Kruiskerk Wezep: Palmpasenstokken 2020

Afgelopen week hebben de kinderen niet stil gezeten en thuis Palmpasenstokken gemaakt! Tijdens de Palmpasendienst van 5 april is deze impressie laten zien. Prachtig!
Bedankt jongens! Volgend jaar weer in de kerk!

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd.

Het doe-groep team gaat gewoon door met schikken.
Ze hebben er nog steeds schik in 😊

Week 6 (zondag 5 april), zondag Palmpasen

Tekst bij de schikking:
In de lezing op Palmpasen staat de zalving centraal. Als symbolen gebruiken we allerlei verse kruiden die gebruikt kunnen worden bij een zalving. Een doek rond de beker verwijst naar de balseming. Zalving een gebruik dat wij niet zo goed kennen maar het is bijbels. Profeten en koningen worden gezalfd als hun taak een aanvang neemt. En wie gestorven is wordt ook gezalfd.

De Goede Week - de laatste 7 dagen voor Pasen.

Deze start morgenvroeg met Palmpasen om 9.30 online via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1058/events/event/15203816-202004050930

De Passiestonden komen helaas te vervallen 😢

Gelukkig wel diensten met Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag (gezamenlijk met de PauluskerkWezep) en natuurlijk Paaszondag!
Allemaal online, uiteraard.

Iedereen is van harte welkom om een of alle diensten online bij te wonen.
#kerkonline

Heel Holland vast week 7: tijd met God!

Tip: breng deze week meer tijd door met God. Bijvoorbeeld door een stiltemoment 👍🏼

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/vast-mee-in-de-40dagentijd

Palmpasenstok maken!

De foto's en filmpje van prachtige stokken en trotse kids druppelen binnen! 💪🏼

Doe ook mee! Maak een foto en/of kort parade filmpje waarbij je de stok laat zien alsof je in de kerk loopt 😉 en mail die uiterlijk vandaag naar [email protected].

Veel succes en plezier!

De Voedselbank Elburg-Oldebroek kampt met tekorten ...

Er komt door de corona crisis te weinig binnen. Vooral groente, zuivel en vlees. Dit kan gekocht worden, maar daar zijn te weinig middelen voor. 😞

Help met een gift! Van harte aanbevolen.

https://www.locourant.nl/nieuws/algemeen/26504-voedselbank-vraagt-om-groente-zuivel-en-vlees

Kruiskerk Wezep

Zo direct om 19.00 klokken van hoop en troost!
Samen met meer dan 150 kerken in Nederland. Prachtig! 👍🏼

Kerkklokken ter bemoediging, hoop en troost.
Indrukwekkend om dit samen met vrijwel alle kerken in Wezep eo en meer dan 150 kerken in Nederland te mogen doen! #dagvannationaalgebed

Palmpasenstok maken!

Jaja, de eerste stok voor komende zondag is al klaar 💪🏼

Doe ook mee, maak een foto en/of kort parade filmpje waarbij je de stok laat zien alsof je in de kerk loopt 😉 en mail die uiterlijk vrijdag naar [email protected].

Veel succes en plezier!

Collectes ...

U heeft deze dia wellicht afgelopen zondag voorbij zien komen.
Hierbij wordt de oproep gedaan om de kerk ook financieel niet te vergeten. Er komen momenteel geen inkomsten uit collectes.
Tip: wellicht kunt u uitrekenen wat u per maand aan collecte geld in de zak doet en dit dan overmaken aan de kerk en/of diaconie.

Alvast enorm bedankt!

De online kerkdienst van vanmorgen gemist?

Op elk gewenst moment na te zien en te luisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1058/events/recording/158546700001058

De collecte voor het 40-dagenproject is bestemd voor Kerk in Actie - Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana.
https://vimeo.com/395143363

IBAN NL31 RABO 0370 2177 48
t.n.v. Diaconie Kruiskerk

of uiteraard in de spaardoosjes!

Van harte aanbevolen.

kerkdienstgemist.nl

Kruiskerk Wezep

De vijfde zondag in de 40-dagen tijd: Judica.

Morgenvroeg om 9.30 is er weer een live online kerkdienst die via kerkradio en kerkdienstgemist is beluisteren en te zien.

Ds. Han Wilmink gaat voor.
Schriftlezing is uit Rechters 16: 16 - 31

Collecte is voor het 40-dagen project: "Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana". Meer informatie volgt.

Iedereen is van harte welkom deze dienst met ons mee te vieren!
#onlinekerk

kerkdienstgemist.nl Liturgie op aanvraag beschikbaar via liturg[email protected]

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd.

Het doe-groep team gaat gewoon door met schikken.
Ze hebben er schik in 😊

Week 5 (zondag 29 maart), zondag Judica (Latijn voor "'Verschaf mij recht").

Tekst bij de schikking (hoe actueel kan het zijn):
Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. In de stip plaatsen we een rode roos (liefde, betrokkenheid, leven) die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt
Gedragen door de onderlinge verbondenheid de klimop. Liefde is sterker dan de dood.

Heel Holland vast week 6: Minder alcohol!

Tip: doe € 2,- voor iedere dag dat je geen alcohol drinkt in het spaardoosje 👍🏼

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/vast-mee-in-de-40dagentijd

Op zondag 5 april is het Palmpasen!

Helaas kunnen we dit niet samen in de kerk en kindernevendienst vieren dit jaar ☹
Maar………….. heb je wel zin om een Palmpasenstok te maken?
Dan gaan we dat toch gewoon doen! 💪🏼
Thuis!

Hoe? Een uitleg vind je hieronder.

Maak van je mooie Palmpasenstok een foto en/of een kort filmpje, bijv. terwijl je met jouw palmstok rondloopt in huis of tuin. Mail dit uiterlijk vrijdag 3 april naar [email protected] (of bijv. via wetransfer.com).

Een compilatie laten we dan zien tijdens de online Palmpasendienst.
Op deze manier zijn we toch met Jezus en elkaar verbonden! 🙏🏼

Deel dit bericht met alle kinderen voor wie dit leuk is om te doen, zodat we zo veel mogelijk stokken hebben om te laten zien 👍🏼

Veel succes en plezier!

Kruiskerk Wezep

Straks om 19.00 weer klokken van hoop en troost!
Samen met meer dan 150 kerken in Nederland. Prachtig!

Kerkklokken ter bemoediging, hoop en troost.
Indrukwekkend om dit samen met vrijwel alle kerken in Wezep eo en meer dan 150 kerken in Nederland te mogen doen! #dagvannationaalgebed

Wilt u dat uw plaats van aanbidding hét Kerk in Wezep wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Video's (alles zien)

Kerkklokken van hoop en troost...
Kruiskerk Wezep: Palmpasenstokken 2020
Kerkklokken van hoop en troost...
Gospelworkshop 2019

Plaats

Telefoon

Adres


Kerk­weg 6
Wezep
8091 GA
Andere Wezep kerken en gebedshuizen (alles zien)
Jeugdhonk @home Jeugdhonk @home
Zuiderzeestraatweg 503
Wezep, 8091CN

Jeugdhonk van de nederlands gereformeerde kerk te wezep

JDC Wezep JDC Wezep
Wezep

Facebookpagina van de gezamelijke JeugdDienstCommissie van de Paulus- en Kruiskerk in Wezep. Wil je informatie over de komende jeugddiensten? Like!

PowerPoint Wezep PowerPoint Wezep
Wezep, 8091 CN

Eigentijds, laagdrempelig en voor jou!

PauluskerkWezep PauluskerkWezep
Van Limburg Stirumlaan 18
Wezep, 8091 CK

Facebookpagina van de Pauluskerk in Wezep. Wil je op de hoogte gehouden worden over de diensten in de kerk like onze pagina dan.

Vakantie Bijbel Feest te Wezep Vakantie Bijbel Feest te Wezep
Van Limburg Stirumlaan 18
Wezep, 8091 CK

Ieder jaar organiseren wij het Vakantie Bijbel Feest in Wezep.