NGK Doetinchem

De Nederlands Gereformeerde Kerk Doetinchem houdt haar eredienst iedere zondag om 10:00 uur in de Heilige Geest Kerk, Bilderdijkstraat 3 te Doetinchem.

Werkend zoals gewoonlijk

09/06/2021

‘Ware rijkdom zit in wijsheid!’ is het thema van de kerkdienst van zondag, 13 juni 2021, waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. We staan stil bij de Bijbeltekst van 1 Koningen 10 vers 1-13 waarin we lezen over de ontmoeting van de koning van Israël, Salomo, met de koningin van Seba. Deze vrouw raakt onder de indruk van Salomo’s wijsheid en rijkdom als gevolg van Gods zegen en liefde voor Zijn volk Israël. Het zet haar aan het denken waarbij zij kiest voor God en haar hart voor Hem openstelt want dat gaat uiteindelijk alle aardse rijkdom te boven! In deze kerkdienst wordt ook een baby’tje gedoopt waarin we zien hoe Gods verbond met de mensheid wordt voortgezet van geslacht op geslacht. Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons gebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek hoe God er ook voor jou wil zijn!

‘Ware rijkdom zit in wijsheid!’ is het thema van de kerkdienst van zondag, 13 juni 2021, waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. We staan stil bij de Bijbeltekst van 1 Koningen 10 vers 1-13 waarin we lezen over de ontmoeting van de koning van Israël, Salomo, met de koningin van Seba. Deze vrouw raakt onder de indruk van Salomo’s wijsheid en rijkdom als gevolg van Gods zegen en liefde voor Zijn volk Israël. Het zet haar aan het denken waarbij zij kiest voor God en haar hart voor Hem openstelt want dat gaat uiteindelijk alle aardse rijkdom te boven! In deze kerkdienst wordt ook een baby’tje gedoopt waarin we zien hoe Gods verbond met de mensheid wordt voortgezet van geslacht op geslacht. Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons gebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek hoe God er ook voor jou wil zijn!

19/05/2021

‘Opwekking! is het thema van de kerkdienst van zondag, 23 mei 2021, waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. We staan dan stil bij de Bijbeltekst van Handelingen 2 vers 1-21. Hierin lezen we hoe Gods Geest de plaats van Jezus inneemt na Zijn vertrek naar de hemel. Gods kracht wordt uitgestort op aarde zodat er wordt getuigd van Gods genade. Gods Geest is ook vandaag voor jou weggelegd en Hij wil jou vullen met Zijn vrede. Wil jij je hart voor Hem openstellen? Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons kerkgebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek hoe God er voor jou wil zijn!

‘Opwekking! is het thema van de kerkdienst van zondag, 23 mei 2021, waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. We staan dan stil bij de Bijbeltekst van Handelingen 2 vers 1-21. Hierin lezen we hoe Gods Geest de plaats van Jezus inneemt na Zijn vertrek naar de hemel. Gods kracht wordt uitgestort op aarde zodat er wordt getuigd van Gods genade. Gods Geest is ook vandaag voor jou weggelegd en Hij wil jou vullen met Zijn vrede. Wil jij je hart voor Hem openstellen? Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons kerkgebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek hoe God er voor jou wil zijn!

13/05/2021

Op deze Hemelvaartsdag kijken we vast vooruit naar de dienst van aankomende zondag. ‘Kijk omhoog! is het thema van de kerkdienst van zondag, 16 mei 2021, waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. We staan dan stil bij de Bijbeltekst van Handelingen 1 vers 1-11. Hierin lezen we hoe Jezus naar de hemel vertrekt om terug te keren naar Zijn Vader. De leerlingen blijven starend naar boven achter. Zij moeten alleen verder maar hoe dan? Hoe biedt Jezus hen nu steun? Ook voor ons zijn deze vragen nog steeds geldend. Hoe ervaren wij Jezus nabijheid nu Hij aan de rechterhand van God de Vader regeert? Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons gebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods vrede voor jou!

Op deze Hemelvaartsdag kijken we vast vooruit naar de dienst van aankomende zondag. ‘Kijk omhoog! is het thema van de kerkdienst van zondag, 16 mei 2021, waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. We staan dan stil bij de Bijbeltekst van Handelingen 1 vers 1-11. Hierin lezen we hoe Jezus naar de hemel vertrekt om terug te keren naar Zijn Vader. De leerlingen blijven starend naar boven achter. Zij moeten alleen verder maar hoe dan? Hoe biedt Jezus hen nu steun? Ook voor ons zijn deze vragen nog steeds geldend. Hoe ervaren wij Jezus nabijheid nu Hij aan de rechterhand van God de Vader regeert? Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons gebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods vrede voor jou!

06/05/2021

Komende zondag gaat bij ons in de kerk voor br. Gertjan van der Molen uit Doetinchem en verzorgt ons combo de muzikale omlijsting. In deze dienst staan we stil bij Jezus verschijning aan Zijn leerlingen na Zijn opstanding uit de dood. De livestream begint om 10.00 uur. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods vrede voor jou!

Komende zondag gaat bij ons in de kerk voor br. Gertjan van der Molen uit Doetinchem en verzorgt ons combo de muzikale omlijsting. In deze dienst staan we stil bij Jezus verschijning aan Zijn leerlingen na Zijn opstanding uit de dood. De livestream begint om 10.00 uur. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods vrede voor jou!

21/04/2021

‘Hagar-jij hoort erbij!’ is het thema van de kerkdienst van zondag, 25 april 2021, waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. In de Bijbel lezen we hoe verschillende vrouwen een cruciale rol hebben gespeeld in Gods plan met de wereld. Deze vrouwen hebben lef getoond om in een samenleving die gedomineerd is geweest door mannen te getuigen van hun liefde voor God. Komende zondag gaat het over Hagar, de bijvrouw van Abraham. We lezen dan van Genesis 16 vers 1-15 en Genesis 21 vers 10-13 en vers 20-21. In deze kerkdienst zal er ook een baby’tje worden gedoopt! Hierin kunnen we zien hoe God van geslacht op geslacht met ons meegaat en ons nabij is. Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons kerkgebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods genade voor jou!

‘Hagar-jij hoort erbij!’ is het thema van de kerkdienst van zondag, 25 april 2021, waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. In de Bijbel lezen we hoe verschillende vrouwen een cruciale rol hebben gespeeld in Gods plan met de wereld. Deze vrouwen hebben lef getoond om in een samenleving die gedomineerd is geweest door mannen te getuigen van hun liefde voor God. Komende zondag gaat het over Hagar, de bijvrouw van Abraham. We lezen dan van Genesis 16 vers 1-15 en Genesis 21 vers 10-13 en vers 20-21. In deze kerkdienst zal er ook een baby’tje worden gedoopt! Hierin kunnen we zien hoe God van geslacht op geslacht met ons meegaat en ons nabij is. Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons kerkgebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods genade voor jou!

10/04/2021

SONGS OF PRAISE 🎶 | Op zondag 18 april is het weer zover: Songs of Praise! Het thema van deze editie is ‘blijf wakker!’ 🪔Helaas is deze editie alleen online bij te wonen via onze livestream via YouTube, het begint om 19:00h. Kijk jij mee?

SONGS OF PRAISE 🎶 | Op zondag 18 april is het weer zover: Songs of Praise! Het thema van deze editie is ‘blijf wakker!’ 🪔Helaas is deze editie alleen online bij te wonen via onze livestream via YouTube, het begint om 19:00h. Kijk jij mee?

08/04/2021

Komende zondag gaat bij ons in de kerk voor ds. Job Smit uit Vorchten en verzorgt ons combo de muzikale omlijsting. Deze livestream dienst begint om 10.00 uur. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods genade voor jou!

Komende zondag gaat bij ons in de kerk voor ds. Job Smit uit Vorchten en verzorgt ons combo de muzikale omlijsting. Deze livestream dienst begint om 10.00 uur. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods genade voor jou!

04/04/2021

God gaf zijn eigen zoon uit liefde voor ons om onze zonde weg te nemen. Wat een prachtig gegeven om vandaag extra lang bij stil te staan! De Heer leeft!

God gaf zijn eigen zoon uit liefde voor ons om onze zonde weg te nemen. Wat een prachtig gegeven om vandaag extra lang bij stil te staan! De Heer leeft!

01/04/2021

Het is vandaag Witte Donderdag, de eerste dag van een reeks waarin veel gebeurde. Deze week zijn er vier verschillende vieringen waarin wij met elkaar stilstaan bij Jezus’ lijden, sterven en opstanding. Door de ogen van de evangelisten Marcus en Matheus lezen we hoe Jezus voor ons de weg tot God heeft hersteld. Door Jezus heilsdaden ontvangen wij eeuwig leven in Gods Koninkrijk!

• Op witte donderdag is er om 19.30 uur een viering waarin we stilstaan bij de betekenis van het Joodse Pesachfeest en ons huidig Avondmaal aan de hand van Marcus 14 vers 12-31.

• Op goede vrijdag is er om 19.30 een livestream van de kerkdienst die door onze muziekgroep wordt begeleid. Ds. Maikel de Kreek gaat in deze dienst voor. Hij spreekt over het thema ‘Kruisdrager!’ aan de hand van Marcus 15 vers 16-39.

• Op stille zaterdag is er om 19.30 uur een viering waarin we gedenken hoe Jezus van het kruis wordt gehaald en gewikkeld in linnen doeken wordt neergelegd in een rotsgraf. We lezen hierover in Marcus 15 vers 40-47.

• Op eerste paasdag is er om 10.00 uur een livestream van de dienst die door onze muziekgroep wordt begeleid. Ds. Maikel de Kreek gaat in deze dienst voor. Hij zal spreken over het thema ‘Jezus leeft!’ aan de hand van Matheus 28 vers 1-11.

Ondanks de maatregelen rondom het coronavirus en de daarbij horende gevolgen vieren we op een andere wijze de paasvieringen dan dat wij gewend zijn. Toch ervaren we hierin verbondenheid. Samen vieren wij het leven dat Jezus geeft! Plug in op onze site en ontdek wat Jezus voor jou heeft gedaan! Www.ngkdoetinchem.nl

Het is vandaag Witte Donderdag, de eerste dag van een reeks waarin veel gebeurde. Deze week zijn er vier verschillende vieringen waarin wij met elkaar stilstaan bij Jezus’ lijden, sterven en opstanding. Door de ogen van de evangelisten Marcus en Matheus lezen we hoe Jezus voor ons de weg tot God heeft hersteld. Door Jezus heilsdaden ontvangen wij eeuwig leven in Gods Koninkrijk!

• Op witte donderdag is er om 19.30 uur een viering waarin we stilstaan bij de betekenis van het Joodse Pesachfeest en ons huidig Avondmaal aan de hand van Marcus 14 vers 12-31.

• Op goede vrijdag is er om 19.30 een livestream van de kerkdienst die door onze muziekgroep wordt begeleid. Ds. Maikel de Kreek gaat in deze dienst voor. Hij spreekt over het thema ‘Kruisdrager!’ aan de hand van Marcus 15 vers 16-39.

• Op stille zaterdag is er om 19.30 uur een viering waarin we gedenken hoe Jezus van het kruis wordt gehaald en gewikkeld in linnen doeken wordt neergelegd in een rotsgraf. We lezen hierover in Marcus 15 vers 40-47.

• Op eerste paasdag is er om 10.00 uur een livestream van de dienst die door onze muziekgroep wordt begeleid. Ds. Maikel de Kreek gaat in deze dienst voor. Hij zal spreken over het thema ‘Jezus leeft!’ aan de hand van Matheus 28 vers 1-11.

Ondanks de maatregelen rondom het coronavirus en de daarbij horende gevolgen vieren we op een andere wijze de paasvieringen dan dat wij gewend zijn. Toch ervaren we hierin verbondenheid. Samen vieren wij het leven dat Jezus geeft! Plug in op onze site en ontdek wat Jezus voor jou heeft gedaan! Www.ngkdoetinchem.nl

17/03/2021

‘Waar bouw jij op?’ is het thema van de kerkdienst aankomende zondag waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. Op deze vijfde zondag in de veertigdagentijd hoopt hij te spreken over de Bijbeltekst Matheus 7 vers 24-Matheus 8 vers 1. Na Jezus’ lessen over ‘het echte geluk’, ‘laten zien wie je bent’ en ‘het Onze Vader’ zijn we nu bij het einde van de Bergrede aangekomen. Jezus eindigt de Bergrede met een voorbeeldverhaal over het bouwen van je huis op het zand of op een rots. Jezus heeft in de Bergrede veel dingen aan de mensen verteld en hun gevraagd om hun levens te veranderen. Daarmee komt de logische vraag op wat de mensen met al deze dingen gaan doen: zullen ze alleen naar Jezus’ woorden luisteren, of willen ze er ook iets mee doen? Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons gebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods geborgenheid voor jou!

‘Waar bouw jij op?’ is het thema van de kerkdienst aankomende zondag waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. Op deze vijfde zondag in de veertigdagentijd hoopt hij te spreken over de Bijbeltekst Matheus 7 vers 24-Matheus 8 vers 1. Na Jezus’ lessen over ‘het echte geluk’, ‘laten zien wie je bent’ en ‘het Onze Vader’ zijn we nu bij het einde van de Bergrede aangekomen. Jezus eindigt de Bergrede met een voorbeeldverhaal over het bouwen van je huis op het zand of op een rots. Jezus heeft in de Bergrede veel dingen aan de mensen verteld en hun gevraagd om hun levens te veranderen. Daarmee komt de logische vraag op wat de mensen met al deze dingen gaan doen: zullen ze alleen naar Jezus’ woorden luisteren, of willen ze er ook iets mee doen? Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons gebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods geborgenheid voor jou!

11/03/2021

‘Bid tot de Vader!’ is het thema van de kerkdienst aankomende zondag waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. Hij hoopt te spreken over de Bijbeltekst Matheus 6 vers 5-15. Op deze vierde zondag in de veertigdagentijd gaat het over het gebed, het Onze Vader, dat Jezus ons leert. In deze dienst zal een gemeentelid haar geloof in God belijden en daarna wordt zij gedoopt. We vieren met elkaar deze geloofskeuze en het is voor ons allen een aansporing om Jezus te volgen! Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons gebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods goedheid voor jou!

‘Bid tot de Vader!’ is het thema van de kerkdienst aankomende zondag waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. Hij hoopt te spreken over de Bijbeltekst Matheus 6 vers 5-15. Op deze vierde zondag in de veertigdagentijd gaat het over het gebed, het Onze Vader, dat Jezus ons leert. In deze dienst zal een gemeentelid haar geloof in God belijden en daarna wordt zij gedoopt. We vieren met elkaar deze geloofskeuze en het is voor ons allen een aansporing om Jezus te volgen! Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons gebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods goedheid voor jou!

04/03/2021

‘Wie goed doet Go(e)d ontmoet!’ is het thema van de kerkdienst aankomende zondag waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. Hij hoopt te spreken over de Bijbeltekst Matheus 5 vers 43-48. Op deze derde zondag in de veertigdagentijd gaat het over Jezus oproep tot naastenliefde. Zijn wij in staat om zelfs onze vijanden lief te hebben? De keuze is aan onszelf; wat doe je? In deze kerkdienst vieren we het Avondmaal en gedenken we met elkaar de betekenis van Jezus lijden, sterven en opstanding. Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons gebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods liefde en vrede voor jou!

‘Wie goed doet Go(e)d ontmoet!’ is het thema van de kerkdienst aankomende zondag waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. Hij hoopt te spreken over de Bijbeltekst Matheus 5 vers 43-48. Op deze derde zondag in de veertigdagentijd gaat het over Jezus oproep tot naastenliefde. Zijn wij in staat om zelfs onze vijanden lief te hebben? De keuze is aan onszelf; wat doe je? In deze kerkdienst vieren we het Avondmaal en gedenken we met elkaar de betekenis van Jezus lijden, sterven en opstanding. Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons gebouw. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en eren wij God. Plug zondag in op onze site en ontdek Gods liefde en vrede voor jou!

24/02/2021

‘Laat zien wie je echt bent!’ is het thema van de kerkdienst aankomende zondag waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. Hij hoopt dan te spreken over Matheus 5 vers 13-16. Tijdens de zes zondagen in de veertigdagentijd voorafgaande aan Pasen staat de Bergrede centraal. De Bergrede wordt ook wel de ‘eerste preek’ van Jezus genoemd. Hierin komt naar voren dat Jezus om onze oprechtheid vraagt. Ook in dit Bijbelgedeelte doet Jezus een beroep op Zijn hoorders om in Zijn spoor te komen en om aan iedereen te laten zien waar het nu echt omgaat: de komst van Gods Koninkrijk. Met Jezus komst op aarde is dit Koninkrijk voor iedereen binnen handbereik. Het is aan ons om die keuze te maken. Wat doe je? Wil jij een lichtend licht zijn en een zoutend zout? Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons kerkgebouw. Op deze manier zijn we samen verbonden en eren wij God. Plug zondag in op de site en ontdek Gods oprechtheid voor jou!

‘Laat zien wie je echt bent!’ is het thema van de kerkdienst aankomende zondag waarin ds. Maikel de Kreek bij ons voorgaat. Hij hoopt dan te spreken over Matheus 5 vers 13-16. Tijdens de zes zondagen in de veertigdagentijd voorafgaande aan Pasen staat de Bergrede centraal. De Bergrede wordt ook wel de ‘eerste preek’ van Jezus genoemd. Hierin komt naar voren dat Jezus om onze oprechtheid vraagt. Ook in dit Bijbelgedeelte doet Jezus een beroep op Zijn hoorders om in Zijn spoor te komen en om aan iedereen te laten zien waar het nu echt omgaat: de komst van Gods Koninkrijk. Met Jezus komst op aarde is dit Koninkrijk voor iedereen binnen handbereik. Het is aan ons om die keuze te maken. Wat doe je? Wil jij een lichtend licht zijn en een zoutend zout? Om 10.00 uur begint de livestream vanuit ons kerkgebouw. Op deze manier zijn we samen verbonden en eren wij God. Plug zondag in op de site en ontdek Gods oprechtheid voor jou!

Video's (alles zien)

Bijbelstudie bij zondag 22 juli | Hoort God mij wel?
Bijbelstudie bij zondag 12 juli | Waarom belijd ik mijn geloof?
Bijbelstudie bij zondag 28 juni | Leven van de hoop!
Bijbelstudie bij zondag 21 juni | Waarom lees ik uit de Bijbel?
Bijbelstudie bij zondag 14 juni | Waar vind ik geluk?
Bijbelstudie bij zondag 7 juni | Vier het Avondmaal!
Bijbelstudie bij zondag 31 mei
Bijbelstudie bij zondag 24 mei | Handelingen 1:1-11
Bijbelstudie bij dienst zondag 17 mei
Zondag 29 september | Wie is God?
Zondag 22 september | Een mooi gesprek!
Preek van de week 21-07-19

Plaats

Adres


Bilderdijkstraat 3
Doetinchem
7009 JL

Openingstijden

Zondag 10:00 - 11:30
Andere Religieuze organisaties in Doetinchem (alles zien)
Dialect en religie Dialect en religie
IJsselkade 13
Doetinchem, 7001 AN

De werkgroep 'Dialect en religie' (verbonden aan het ECAL) vertaalt liederen en Bijbelteksten in de Achterhoekse streektaal.

LEEF! Doetinchem LEEF! Doetinchem
De Kruisberg, Hogeslagweg 8
Doetinchem, 7009 CD

Verbindt mensen met God en met elkaar

Alpha cursus Doetinchem Alpha cursus Doetinchem
Wilhelminaschool, Verdilaan 14A
Doetinchem, 7002 LN

De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.

Jeugd Baptisten Doetinchem Jeugd Baptisten Doetinchem
Doetinchem

Jeugd Baptisten Doetinchem is de jeugdgroep van de (je raadt het al) baptistengemeente Doetinchem, waarin je elkaar en God beter mag leren kennen!

Catharinakerk Doetinchem Catharinakerk Doetinchem
Simonsplein 25
Doetinchem, 7001 BM

Catharinakerk

Derek Prince Ministries Nederland Derek Prince Ministries Nederland
Nijverheidsweg 12
Doetinchem, 7005 BJ

DPM Nederland is er om mensen te helpen groeien tot discipelen van Jezus, door het bijbelonderwijs van Derek Prince.

Oasekampen Oasekampen
Stadsheidelaan 3
Doetinchem, 7004 JE

De Stichting 'Oase' staat voor Ontspanning, Avontuur, Sport en Evangelie. Op deze pagina zullen we regelmatig informatie geven over allerlei zaken betreffende de kampen.