Żabbar Sanctuary Museum, Zabbar Video June 10, 2018, 6:54pm

Videos by Żabbar Sanctuary Museum in Zabbar. This is the official page of the Żabbar Sanctuary Museum. The museum has a collection of art and religious artefacts that are of national heritage importance.

Ġużeppi Theuma dwar l-esebizzjoni Intimate Reflections

Intervista minn Emanuel Cassar lil Ġużeppi Theuma dwar il-wirja li se jtella fil-Mużew tas-Santwarju.

Other Żabbar Sanctuary Museum videos

X'hemm Moħbi - Il-Karru tal-Mejtin tal-Pesta
Fil-Mużew tas-Santwarju jinstab karru antik tal-1813. Kif instab? Fejn kien? X'kien qed iseħħ fl-1813? https://www.tvm.com.mt/mt/tvmi/programmes/xhemm-mohbi/?ep=696656

Feast of Colours fuq Meander

Feast of Colours by Mariosa Bonnici & Judith Dingli
Feast of Colours exhibition launch by Lawrence Pavia on 30th November 2019.

Esebizzjoni 'Feast of Colours' minn Mariosa Bonnici u Judith Dingli
L-artisti Mariosa Bonnici u Judith Dingli jirringrazzjaw lil dawk li tawhom is-support tagħhom waqt din l-esebizzjoni.

'Retrospective' fuq Meander
Meander fuq l-esebizzjoni ta' Silvio Agius 'Retrospective' li għaddejja bħalissa fil-Mużew tas-Santwarju. Ħajr Mariella Pisani Bencini u E.V. Borg.

Ftuħ minn E. V. Borg tal-esebizzjoni Retrospective mtella minn Silvio Agius. Esebizzjoni tibqa miftuħa kuljum sat 18 ta' Novembru. Parti mill-qliegħ minn fuq il-bejgħ Silvio se jgħaddih lil assoċjazzjoni RIDT li taħdem fil-qasam ta riċerka ta mard rari.

Tnedija tl-Gwida bil-lingwa Ġermaniża tal-Mużew tas-Santwarju.

Art & Soul by Maria Briffa Bell
Maria Briffa Bell: Art & Soul Exhibition at the Żabbar Sanctuary Museum. Tomorrow: Meet the Artist Event

Art & Soul Exhibition
Maria Briffa Bell interviewed by Joseph Galea on Campus Fm about her exhibition Art & Soul currently being held at the Żabbar Sanctuary Museum.

Intervista fuq TVAM lil Ġużeppi Theuma ntervistat minn Clara Farrugia 15-01-2019

Moments exhibition by Madeleine Vella Satariano
Madeleine Vella Satariano interviewed by Mariella Pisani Bencini about her solo art exhibition at the Żabbar Sanctuary Museum. The exhibition is still open to viewing.

Niltaqgħu ma Charles Casha 22-11-2018
F'għeluq il-50 sena mill-ewwel pubblikazzjoni tiegħu Charles Casha awtur stabbilit qasam l-esperjenzi tiegħu fil-Mużew tas-Santwarju. Ħajr lil Maria Camilleri tal-intervista nteressanti li għamlet lil awtur.

Autumn Hues - Meander Net TV
L-esebizzjoni Autumn Hues ta' Antonio Mifsud fuq Meander

Taħdita minn Charlotte Camilleri dwar ir-restawr tal-Kwadru tas-Sagra Familja
Taħdita li saret mir-restawratriċi Charlotte Camilleri dwar ir-restawr tal-kwadru tas-Sagra Familja, esebit fil-Mużew tas-Santwarju. Charlotte Camilleri, spjegat it-teknika użata waqt ir-restawr ta' dan il-kwadru, ħsarat li kien fih u wkoll tgħarif storiku fuq il-kwadru nnifsu.

Ġużeppi Theuma ma' Joseph Galea fuq Campus Fm

Roots in Colour feature on TVM

Inauguration of the exhibition Roots in Colour 31st August 2018
Roots in Colour exhibition organised at the Żabbar Sanctuary Museum during September 2018.

Inauguration of the Exhibition Intimate Reflections by Ġużeppi Theuma

Ġużeppi Theuma dwar l-esebizzjoni Intimate Reflections
Intervista minn Emanuel Cassar lil Ġużeppi Theuma dwar il-wirja li se jtella fil-Mużew tas-Santwarju.

Taħdita minn Vincent Peresso dwar il-Pesta tal-1813 u Ħaż-Żabbar li saret fis-17 ta' Mejju 2018.

Kif kienu jidħku l-Maltin ta' dari?
Kif kienu jidħku l-Maltin ta'dari? Taħdita li saret fil-Mużew tas-Santwarju minn Martin Morana nhar it-13 t'April 2018

Laqgħa ma' Trevor Zahra (15-03-2018)

On 'Malta u lil hinn Minnha' last Sunday 2nd April, a feature ...
On 'Malta u lil hinn Minnha' last Sunday 2nd April, a feature about the Żabbar Sanctuary Museum. Guzeppi Theuma was interviewed about the artifacts at the Museum. Thanks goes to all the volunteers and programme directors who worked in this feature.

Esebizzjoni "Viżjoni" fuq TVAM

L-esebizzjoni "Viżjoni" fuq Meander

RITTMI MLEWNA Preżentazzjoni Silvio John Camilleri Is-seba' parti
RITTMI MLEWNA Preżentazzjoni Silvio John Camillerii Is-seba' parti - Intervista ma' Guzeppi Theuma (Segretarju - Muzew tas-Santwarju, Zabbar): It-Tribuna, il-Vaxxell, Arloġġ tal-knisja l-antik u l-fdalijiet tal-Ajruplan Vulcan. Grazzi lil Silvio John Camilleri tal-ispazju u promozzjoni li offra fil-programm rittmi Mlewna kif ukoll tar-recordings li għaddielna biex naqsmuhom magħkhom

RITTMI MLEWNA Preżentazzjoni Silvio John Camilleri - Sitt Parti
RITTMI MLEWNA Preżentazzjoni Silvio John Camilleri Is-sitt parti - Intervista ma' Guzeppi Theuma (Segretarju - Muzew tas-Santwarju, Zabbar): Ex Voti u l-Karru Tal-Pesta Fil-Muzew Tas-Santwarju, Zabbar.

About   Privacy   Login