Żabbar Sanctuary Museum

Żabbar Sanctuary Museum

Comments

As the exhibition, Art and Soul comes to an end, I would like to sincerely thank everyone at this amazing place, for all their kindness and support. 🌹🌹
Wish I came to the exhibition but I will be in Gozo for that weekend.
Pubblikazzjoni Storja u Kultura Ħaż-Żabbar 2018 Għad-disa' darba għadu kemm ġie ppubblikat il-ktieb bl-isem "Storja u Kultura Ħaż-Żabbar 2018". Il-kitbiet huma ta' diversi persuni differenti. It-temi jvarjaw minn poeżiji u intervisti għal ġrajjiet u tiftix riċerkat. Fil-ktieb wieħed isib diversi kitbiet li għandhom jolqtu l-gosti ta' kulħadd. Huwa tajjeb li dak li jkun, isir jaf iktar fuq l-istorja u l-kultura ta' dan il-post bi storja ħawtiela. L-editur huwa s-Sur Malcolm Schembri. Kull min jixtieq kopja mingħajr ħlas ta' dan il-ktieb jista' jikkuntattja lis-Sur Malcolm Schembri fuq 9987 9497 jew imejl [email protected] għal iktar dettalji. Jitqassam ukoll mill-Mużew tas-Santwarju fil-ġranet li ġejjin. Grazzi ħafna. Malcolm Schembri, Editur
Jekk joghgobkom, din it-tahdita se tkun rekordjata ghal min ma jistax jattendi? Grazzi.
The current exhibition at the Museum

This is the official page of the Żabbar Sanctuary Museum. The museum has a collection of art and religious artefacts that are of national heritage importance.

The Żabbar Sanctuary museum has a collection of art and religious items that are of national heritage importance.

Żabbar Sanctuary Museum's cover photo

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

L-10 ta’ Jannar 1616 – MIXJA MA TAQTAX...!

1. L-isqof Baldassare Cagliares iwaqqaf il-parrocca mill-Matriċi taż-Żejtun
2. L-arma ta’ Don Angelo Pontremoli – l-ewwel kappillan
3. Il-fdal tal-ewwel battisteru. L-ewwel magħmudija ssir fl-1 ta’ Ġunju 1616
4. Il-kwadru tal-Madonna tal-Grazzja mpitter minn Alessio Erardi fl-1715
5. Lapida li tfakkar il-konsagrazzjoni tal-knisja, 31 ta’ Ottubru 1784
6. Lejn l-1797 Mariano Girada ħadem il-vara titulari
7. Il-koppla l-ġdida bdiet tinbena fl-1926 u ntemmet sentejn wara
8. L-inkurunazzjoni tal-kwadru titulari fl-1951.
9. Fit-13 ta’ Settembru 2015, il-parroċċa ġiet imsejħa Arċipretali
10. 10 ta’ Jannar 2016 – Sett ta’ bolol kommemorattivi.

Nawguraw is-sena t-tajba lil kulħadd.

Żabbar Sanctuary Museum's cover photo

Feast of Colours fuq Meander

Feast of Colours by Mariosa Bonnici & Judith Dingli

Feast of Colours exhibition launch by Lawrence Pavia on 30th November 2019.

Strieħ fis-sliem Raymond. Grazzi tas-servizzi b'xejn li dejjem offrejt lil Mużew tas-Santwarju u lil parroċċa tagħna. Kont ukoll tagħti inkuraġġiment u sostenn fil-proġett li ngħamlu. Kondoljanzi lil martu Nazja u uliedu.

L-aħħar tislima lil Raymond Gialanze se tingħata nhar is-Sibt 28 ta' Diċembru 2019 fit-8.30am fil-knisja parrokjali ta' Ħaż-Żabbar.

Nawguraw il-Milied hieni lil kulħadd

Department of History - University of Malta

Visit to the Żabbar Parish Church Museum and Archives.

On 13 December, students following the study unit on ‘Archival Depositories, Digital Resources and Genealogical Research’, visited the Żabbar Parish Church Museum and Archives. The students were given a tour of the museum, where particular attention was given to artefacts related to population history. Moreover, Mr Michael Buhagiar, who is following this study unit and is also one of the helpers at this museum, showed the students a number of ecclesiastical registers which are related to population history. Among the records shown to the students, there were the baptism, marriage and death registers, as well as the registers of confirmation and the account books of the confraternities. The students were accompanied by Dr Simon Mercieca.

Esebizzjoni 'Feast of Colours' minn Mariosa Bonnici u Judith Dingli

L-artisti Mariosa Bonnici u Judith Dingli jirringrazzjaw lil dawk li tawhom is-support tagħhom waqt din l-esebizzjoni.

Next exhibition by Mariosa Bonnici and Judith Dingli at the Emmanuel Fiorentino hall at the Żabbar Sanctuary Museum.

Żabbar Sanctuary Museum's cover photo

'Retrospective' fuq Meander

Meander fuq l-esebizzjoni ta' Silvio Agius 'Retrospective' li għaddejja bħalissa fil-Mużew tas-Santwarju. Ħajr Mariella Pisani Bencini u E.V. Borg.

[11/12/19]   Meander fuq l-esebizzjoni ta' Silvio Agius 'Retrospective' li għaddejja bħalissa fil-Mużew tas-Santwarju. Ħajr Mariella Pisani Bencini u E.V. Borg.

[11/11/19]   Illejla fis-6.00pm fil-knisja Parrokkjali se tkun iċċelebrata quddiesa b'suffraġju għal membri voluntiera tal-Mużew Tas-Santwarju li ħallew din id-dinja.

Current exhibition at the Żabbar Sanctuary Museum. The artist Silvio Agius is donating part of the salesbto RIDT.

Visit RETROSPECTIVE, an art exhibition by Silvio Agius open daily until the 18th of November between 9-12pm at Emm. Fiorentino Hall, Zabbar Sanctuary Museum, Zabbar. Proceeds from the sale of the paintings are being donated to the RIDT. Thank you Silvio for supporting the RIDT.

timesofmalta.com

Sculptor Antonio Chircop and religious icons

Kitba ta Fabian Mangion dwar ix-xogħol tal-artist Antonio Chircop. Tiegħu fil-Mużew insibu vara tal-Madonna li ntużat għal żmien twil bejn Il-fratellanzi tar-Ruzarju u dik tal-Konsolazzjoni.

https://timesofmalta.com/articles/view/sculptor-antonio-chircop-and-religious-icons.745233

timesofmalta.com Works of art, particularly those found in our churches, give us a hint of God’s beauty. Sacred art does not only manifest the capabilities of the artist, but also exalts the community’s level of faith, since the beauty of what is human leads us to reflect on what is spiritual. This was the...

Ftuħ minn E. V. Borg tal-esebizzjoni Retrospective mtella minn Silvio Agius.
Esebizzjoni tibqa miftuħa kuljum sat 18 ta' Novembru. Parti mill-qliegħ minn fuq il-bejgħ Silvio se jgħaddih lil assoċjazzjoni RIDT li taħdem fil-qasam ta riċerka ta mard rari.

L-esebizzjoni tal-arti minn Silvio Agius 'Retrospective' fil-Mużew tas-Santwarju fis-sala Emmanuel Fiorentino. Kuratur E.V. Borg.

Ikla tal-voluntiera tal-Mużew tas-Santwarju u l-ħbieb. Grazzi tas-servizz tagħkom.

Tnedija tl-Gwida bil-lingwa Ġermaniża tal-Mużew tas-Santwarju.

Il-Ġimgħa 27 ta' Settembru ġiet imnedija gwida bil-Ġermaniż tal-Mużew tas-Santwarju, traduzzjoni ta' Joe Speck minn dik bl-Ingliż ippublikata fl-2010 mill-Mużew tas-Santwarju, kitba ta' Ġużeppi Theuma. Din il-pubblikazzjoni kienet sponsorjata mill-Ambaxxata Ġermaniża f'Malta. L-Eċċellenza tiegħu l-Ambaxxatur Walter Hassman attenda din it-tnedija.

Esebizzjoni tal-arti li se tittella fil-Mużew tas-Santwarju minn Silvio Agius bejn is-26 ta' Ottubru u t-18 ta' Novembru 2019 fis-sala Emmanuel Fiorentino.

Nistednukhom li tattendu għal din l-attivita għada fil-Mużew tas-Santwarju fis-7.00pm. Se ssir tnhedija ta' gwida bil-Ġermaniż, maqluba minn kitba ta' Guzeppi Theuma minn Joe Speck.

Bookmarks (bl-Ingliż u bil-Malti) tal-Madonna tal-Grazzja bit-talba biex jinqalgħu il-Grazzji. Issibuhom mill-Mużew tas-Santwarju.

Grupp Armar Żabbar AD 1988

Il-membri u helpers kollha jibghatu l-kondoljanzi lill-membru minn taghna Tonio Bonello, ghat-telfa tal-ghaziza ommu s-Sinjura Doris Bonello li halliet din id-dinja dalghodu.
Il-funeral ser isir ghada fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, fl-4.30pm.

[09/15/19]   Grazzi lil voluntiera li jgħatu ħinhom biex il—Mużew jinżamm miftuħ, kuljum u anke fil-ħinijiet speċjali tal-festa. F'dawn il-jiem żaru l-Muzew 630 persuna. Grazzi ħafna.

Żabbar Sanctuary Museum

Sal-festa l-ktieb Karmenu Bonavia u Kitbietu se jkun bil-prezz speċjali ta' €25.00 mill-Mużew tas-Santwarju. Fadal biss ftit kopji ta' din il-pubblikazzjoni. Kull min tinteressah l-istorja ta' Ħaż-Żabbar għandu jakkwista kopja ta' din il-pubblikazzjoni.

Aktar informazzjoni dwar x' issibu fil-pubblikazzjoni: https://issuu.com/michaelbuhagiar/docs/karmenu_bonavia_

Żabbar Sanctuary Museum's cover photo

Esebizzjoni għall-jiem tal-festa fil-Muzew tas-Santwarju. Pitturi ta Orazio Serge (1902-1978).

Il-ktieb Storja Kultura mill-Mużew tas-Santwarju mill-llejla.

Żabbar Sanctuary Museum

Tajjeb ngħatu dawl lil arkivji parrokjali ta' Ħaż-Żabbar.

Din hi l-entratura tal-Kappillan Dun Karlu Caruana fil-ktieb tal-Mejtin tal-Parroċċa Vol. IV li tindika l-bidu tar-ribelljoni li seħħet fit-2 ta' Settembru 1798 u t-tkomplija ta' din il-gwerra kontra l-Franċiżi. In-nota kitibha l-għada fit-3 ta' Settembru 1798 u jsemmi li r-rivolta (li bdiet l-Imdina jum qabel) tkompliet. Il-kitba taqra:
"li 3 Settembre 1798 Ribellò Malta contro i Francesi e comincio la guerra contra di loro"

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

SKULTUR, ĊERAMISTA, PITTUR...

Xieraq li nsellmu lil ĠUŻEPPI THEUMA li bis-sħiħ ta sehemu fl-aspetti kulturali tal-Belt Hompesch. Huwa kien strumentali biex il-Mużew tas-Santwarju jieħu s-sura li għandu llum meta sar ir-rinnovazzjoni tiegħu fi żmien il-Kappillan Anton Cassar.

Bħala segretarju tal-Kumitat tal-Mużew kien joqgħod attent ħafna biex l-esibiti jiġu rrestawrati kif jixraq.

Ħa ħsieb biex il-Mużew jikseb livelli għoljin fix-xena kulturali Maltija. Kienu jsirulu intervisti minn persunaġġi tal-media u jorganizza wirjiet ta’ diversi artisti.

Mill-kummenti li dehru fuq il-media soċjali wara mewtu, ħafna faħħruh għal kemm qasam it-talenti tiegħu fid-diversi aspetti tal-arti ma’ kull min sar jafu.

Huwa miet fl-eta’ ta’ 74 sena, is-Sibt 24 ta’ dan. Inroddulu ħajr għal ħidmietu u nitolbu għalih.

Il-mużew fil-gwida ta Real Tours Malta

fionavella.com

Min qatt kien jobsor?! | Fiona Vella

http://fionavella.com/features/2014/05/min-qatt-kien-jobsor/ Kelli l-privileġġ li niltaqa' ma' Ġużeppi Theuma fl-2013 sabiex jintroduċini mal-esebiti mill-iktar interessanti li wieħed isib fil-Mużew tas-Santwarju ta’ Ħaż-Żabbar.

Ġużeppi ħalliena l-bieraħ. Strieħ fis-sliem għażiż u grazzi talli komplejt tiżra fina l-imħabba għall-istorja u l-patrimonju kulturali tagħna. - Fiona Vella

fionavella.com Waħda mill-aqwa karatteristiċi li jifirdu l-bniedem mill-annimal hija dik li l-bniedem kapaċi jgħaddi l-għerf tiegħu flimkien ma’ dak tal-antenati li għexu qablu, lill-ġenerazzjonijiet ta’ wara. Kien dan li għen lill-umanità tagħmel il-progress għax permezz ta’ dawn il-memorji u t-...

[08/24/19]   Funeral ta' Guzeppi Theuma se jsir nhar it-Tnejn fis-2.00pm fil-knisja ta' Ħaż-Żabbar

llum għadu kif għadda għall-ħajja aħjar il-ħabib tagħna Ġużeppi Theuma. Ġużeppi ta' sehem kbir fil-paroċċa fejn jidħol il-Mużew tas-Santwarju kif ukoll ħadem biex ir-restawr isir b'mod professjonali u l-esebizzjoni tkun aktar apprezzata. Ħadem ukoll ħafna xogħol li ma jidhirx fejn jidħlu katalgi u inventarji. Kien jgħin lil kull min kellu bżonn xi nformazzjoni dwar arti u Ħaż-Żabbar kif ukoll ħeġġeġ ħafna żagħżagħ jaqbdu triq fl-arti. Grazzi ta' kull ma għamilt għal Ħaż-Żabbar.

L-aħħar tislima tingħata lil Ġużeppi nhar it-Tnejn 26 t'Awwissu fis-Santwarju fis-2.00pm.
Il-membri tal-Mużew jgħatu l-kondoljanzi tiegħu lil familja.

Get this souvenir from the Zabbar Sanctuary Museum.

[05/20/19]   B’niket inħabbru l-mewt ta' Ġużeppi (Peppi) missier Tessie Lombardo waħda mill-membri tal-Kumitat tal-Mużew tas-Santwarju, Ħaż-Żabbar. Il-funeral ser isir nhar il-Ħamis fit-8.30am fis Santwarju tal- Madonna tal-Grazzja Ħaż-Żabbar. Mulej agħatih il-mistrieħ ta’ dejjem.

Il-Festi fil-Kappelli u Knejjes Żgħar

Taħdita minn Anthony Brincat dwar il-festi li jsiru fil-kappelli u knejjes żgħar.

Taħdita minn Anthony Brincat dwar il-festi li jsiru fil-kappelli u knejjes żgħar.

Żabbar Sanctuary Museum's cover photo

Illejla taħdita nteressanti minn Anthony Brincat il-Festi fil-Kappelli u Knejjes Żgħar fil-Mużew tas-Santwarju.

Żabbar Sanctuary Museum's cover photo

Our Story

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Zabbar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Feast of Colours fuq Meander
Feast of Colours by Mariosa Bonnici & Judith Dingli
Esebizzjoni 'Feast of Colours' minn Mariosa Bonnici u Judith Dingli
'Retrospective' fuq Meander
Tnedija tl-Gwida bil-lingwa Ġermaniża tal-Mużew tas-Santwarju.
Art & Soul by Maria Briffa Bell
Art & Soul Exhibition
Intervista fuq TVAM lil Ġużeppi Theuma ntervistat minn Clara Farrugia 15-01-2019
Moments exhibition by Madeleine Vella Satariano

Location

Telephone

Address


Żabbar Sanctuary Museum
Zabbar
ZBR 1013

Opening Hours

Monday 09:00 - 12:00
Tuesday 09:00 - 12:00
Wednesday 09:00 - 12:00
Thursday 09:00 - 12:00
Friday 09:00 - 12:00
Saturday 09:00 - 12:00
Sunday 09:00 - 12:00
Other Zabbar places of worship (show all)
Palm Springs Christian Fellowship Palm Springs Christian Fellowship
16, Triq Is-Mina Ta Hompesch
Zabbar, PLA 1553

Sun - Worship and Word 10:15am Mon - Prayer 7:30-8:30pm Wed - Bible Study 7:30pm Thurs - Living Free 7:30pm

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar
Sanctuary Street
Zabbar, ZBR 1013

Il-paġna ufficcjali tal-Knisja Arcipretali u Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja u l-parrocca ta' Haz-Zabbar.