Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar, Zabbar Video February 12, 2020, 5:48pm

Videos by Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar in Zabbar. Il-paġna ufficcjali tal-Knisja Arcipretali u Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja u l-parrocca ta' Haz-Zabbar.

Other Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar videos

IL-PELLEGRINI QUDDIEM ĠESU’ MSALLAB...

IL-PELLEGRINI QUDDIEM ĠESU’ MSALLAB...

ĦRUĠ TAL-VARA MIN-NIĊĊA LLEJLA... (1) Minn fuq il-bredella għal fuq il-bankun
ĦRUĠ TAL-VARA MIN-NIĊĊA LLEJLA... (1) Minn fuq il-bredella għal fuq il-bankun

ĦRUĠ TAL-VARA MIN-NIĊĊA LLEJLA...(2) Waqt it-talba tal-“Angelus”
ĦRUĠ TAL-VARA MIN-NIĊĊA LLEJLA...(2) Waqt it-talba tal-“Angelus”

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

L-ARLOĠĠ TAS-SANTWARJU JDOQQ L-AVE MARIA...
L-ARLOĠĠ TAS-SANTWARJU JDOQQ L-AVE MARIA... L-arloġġ tagħna, barra li jdoqq il-kwarti u s-siegħat, idoqq ukoll l-Ave Maria kull erba’ siegħat! • 18 ta’ Awwissu 2009: il-kappillan Dun Sebastjan Caruana bierek sett ġdid ta’ qniepen fonduti mid-Ditta Packard ta’ Franza biex jieħdu post dawk ta’ qabilhom biex idoqqu l-Ave Maria kull erba’ siegħat.

Il-MAGNA TAL-ARLOĠĠ IMNADDFA...

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Promo Pellegrinagg Hadd n-Nies 2020
Inheggukom tixxerjaw dan il-promo biex kemm jista' jkun nies isiru jafu bid-dettalji tal-pellegrinagg. Hajr lil Gerard Agius Ordway ghall-Produzzjoni tieghu, lil Joseph Cassar ghall-assistenza teknika u lil Andre Gialanze u l-familja Gialanze li gentilment tawna dawn ir-ritratti li ha s-Sur Ray Gialanze fil-pellegrinagg ta' sena ilu, biex setghu jintuzaw ghal dan il-filmat, lil Keith Demicoli ghall-qari u lill-Frans Lia u s-Sur Tonio Portughese mill-PBS. Grazzi

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Il-wasla tal-kwadru pellegrin fil-Knisja Kolleggjata ta' San Lawrenz il-Birgu

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

IL-GANDLORA GĦAT-TFAL...(2)
IL-GANDLORA GĦAT-TFAL...(2) It-tfal li attendew dalgħodu għall-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju flimkien mal-katekisti tagħhom. Filgħaxija saret l-istess ċelebrazzjoni fil-quddiesa ewlenija tal-ġurnata.

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

L-EPIFANIJA GĦALL-IMMIGRANTI... Il-lejla fis-santwarju, wara l-quddiess taghhom ta’ kull nhar ta’ Sibt, l-immigranti ħadu sehem fil-purċissjoni bix-xbieha ta’ Ġesu’ Bambin fl-okkażjoni tal-Festa tal-Epifanija tal-Mulej.

IL-PURĊISSJONI BIL-BAMBIN bħala introjtu tal-konċelebrazzjoni solenni fil-Lejl Qaddis tal-Milied.

L-ERBA’ MOTI TA’ LEJLET IL-MILIED mill-kampnari tas-santwarju...

IL-PRESEPJU FID-DETTALL...
IL-PRESEPJU FID-DETTALL...

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Il-Mota mill-kampnari tas-Santwarju...
IL-MOTA mill-kampnari tas-Santwarju li tħabbar l-Għid tal-Imwiet... Kull saċerdot, għada jista’ jqaddes 3 quddisiet (1) Għall-erwieħ kollha (2) skond l-intenzjoni tal-Papa (3) skond l-intenzjoni personali.

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

IS-SAGRISTIJA ARMATA GĦALL-FESTA... Min jidħol fis-sagristija tal-knisja Arċipretali jista’ japprezza diversi paramenti sagri: pjaneti rrkkmati, kappa u dalmatika. Il-pajneti, b’mod specjali, ħafna minnhom tħallew minn saċerdoti minn Ħaż-Żabbar. Kull saċerdot, kien ikollu pjaneta speċjali rrakmata li kien jużha għall-“prima messa solenni” tiegħu u fil-festi ewelnin. Meta mbagħad kien jagħmel it-testment, kien iħalliha lis-santwarju biex titgawda matul is-snin is-snin. Ħafna minn dawn il-pjaneti sbieħ għadhom jintużaw fil-festi ewlenin tas-santwarju. Napprezzawhom aktar meta nidħlu narawhom!

Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar
Live mill-Knisja ta' Haz-Zabbar

About   Privacy   Login