Catholic churches in Zabbar

Find Catholic churches in Zabbar. Listings include Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar. Click on each in the list below the map for more information.

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar A Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar
Sanctuary Street
Zabbar, ZBR 1013

Il-paġna ufficcjali tal-Knisja Arcipretali u Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja u l-parrocca ta' Haz-Zabbar.