Ελληνορθόδοξος Ενορία Αγίου Γεωργίου Μάλτας

Ελληνορθόδοξος Ενορία Αγίου Γεωργίου Μάλτας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΛΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2020
της ΑΠΟΚΡΕΩ Θεία Λειτουργία ώρα 10.00
Θα τελεσθεί και την Κυριακή μετά τη Θ. Λειτουργία
Τρισάγιο Υπέρ Αναπαύσεως των ψυχών και θα διαβαστούν Κόλλυβα.

JUDGMENT SUNDAY Divine Liturgy 10.00 am

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Αρχή Τριωδίου)
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ωρα 10.00 π.μ.

SUNDAY 9 FEBRUARY 2020
THE PUBLICAN & PHARISEE (Triodion Begins)
DIVINE LITURGY 10.00 am

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Θεία Λειτουργία ώρα 10.00 π.μ.

hellenicorthodoxmalta.blogspot.com

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
του Αγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Θεολόγου
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.00 π.μ.

hellenicorthodoxmalta.blogspot.com ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ & ΜΕΛΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΛΤΑΣ PATRIA...

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.00 π.μ.
Εορτασμός ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

Μετά τη Θεία Λειτουργία θα γίνει η γίνει η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Ιερού Ναού μας.
83, Merchants Str - Valletta

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Μετά τη Θεία Λειτουργία θα γίνει η γίνει η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Ιερού Ναού μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Θεία Λειτουργία ώρα 10.00 π. μ.

hellenicorthodoxmalta.blogspot.com

Greek Orthodox Church & Community of Malta "Saint George"

hellenicorthodoxmalta.blogspot.com ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2020 ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στη Μάλτα. Στην τελετή του Αγιασμού ...

mag24.gr

Ένας Λαμιώτης έπιασε τον Σταυρό στη Μάλτα – Μπράβο Νίκο (Φωτογραφίες)

mag24.gr Λαμιώτικη "νίκη" στα Θεοφάνεια της Μάλτας αφού ο Νίκος Ζάρπας που ζει και εργάζεται εκεί τα τελευταία χρόνια ήταν αυτός που έπιασε πρώτος τον Σταυρό. Η Ελληνική Πρεσ...

Carmelo Abela Minister for Foreign Affairs

Dalghodu attendejt ghac-celebrazzjoni tal-Epifanija 2020 imtella mis-Saint George Greek Orthodox Church Malta u mill-Arcidiocesi Imqaddsa tal-Italja u Malta.

Dalghodu attendejt ghac-celebrazzjoni tal-Epifanija 2020 imtella mis-Saint George Greek Orthodox Church Malta u mill-Arcidiocesi Imqaddsa tal-Italja u Malta.

President of Malta George Vella

Today I joined the Ecumenical Patriarchate, the Holy Archdiocese of Italy and Malta and Saint George’s Greek Orthodox Parish of Malta as well as the Greeks and Cypriots who live in Malta to celebrate the feast of the Epiphany. This celebration shows the peaceful coexistence which promotes unity among the faithful of various religions in Malta.

Today I joined the Ecumenical Patriarchate, the Holy Archdiocese of Italy and Malta and Saint George’s Greek Orthodox Parish of Malta as well as the Greeks and Cypriots who live in Malta to celebrate the feast of the Epiphany. This celebration shows the peaceful coexistence which promotes unity among the faithful of various religions in Malta.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μάλτας κ. George Vella,
του Υπουργού Εξωτερικών κ. Carmelo Abela,
του ΡΚαθολικού Αρχιεπισκόπου mons. C. Scicluna
και του Πρέσβεως της Ελλάδος κ. Δημητρίου Τσούγκα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ Κ.Κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2019
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἠγαπημένα καί θεοτίμητα τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης,
Ἡ «Μητρόπολις πασῶν τῶν Ἑορτῶν», δηλαδή ἡ Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, κατά τόν Εὐαγγελικόν Πατέρα, τό σοφόν Διδάσκαλον καί ἀθάνατον Ποδηγέτην τῆς καρδίας καί τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστομον, εἶναι ἡ ἡμέρα καί ἡ ἑορτή τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, καί κατ’ ἐπέκτασιν τῆς ἀνθρωπότητος.
Μέσα εἰς τήν ἀναστατωμένην, καί μέ κρίσιν, ἀνεκδιήγητον, ἠθικήν, πνευματικήν καί κοινωνικήν κατάπτωσιν τῆς ἀνθρωπότητος, μέσα εἰς τήν ἀδιαφορίαν καί μακράν τῆς Θεϊκῆς προστασίας καί τῆς ποδηγεσίας Του, ἔνθα πόλεμοι, συγκρούσεις, ἀπειλαί καί φανατισμοί καί μίση βασανίζουν καί τρομοκρατοῦν τόν κόσμον, ἀκούεται καί πάλιν ὡς φάρμακον θεραπείας καί ἀθανασίας τό τοῦ Χρυσορρήμονος ἐλπιδοφόρον καί σωτήριον μήνυμα: «Χριστός Γεννᾶται»! Ἡ ἀμαρτία, ἡ ὁποία «ἠγέρθη ὡς μεσότοιχον ἔχθρας μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων», ὅπως γράφῃ εἰς τήν Ἱεράν Κατήχησίν του ὁ ἅγιος Νεκτάριος, Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως, καί ὅπως λέγῃ ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, «πρό τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ», ἡ φύσις ἡμῶν «ἐβασιλεύετο ὑπό τοῦ διαβόλου», «ὑπό τῆς ἀμαρτίας» καί «ὑπό τοῦ θανάτου», νῦν δέ τό «Χριστός Γεννᾶται» εἶναι τό μοναδικόν καί ἀδιαμφισβήτητον Θεϊκόν δῶρον, τό ὁποῖον ἐλύτρωσε τόν ἄνθρωπον ἀπό τήν τυραννίαν τῆς ψυχοφθόρου διαβολικῆς καταστάσεως τῶν τριῶν ψυχοκτόνων στοιχείων, τοῦ διαβόλου, τῆς ἀμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Ἡ ἐλπίδα εἰς τό «Χριστός Γεννᾶται», δηλαδή ἡ ἄφατη Θεία φιλανθρωπία, καί σήμερον, εἰς τούς καιρούς ἡμῶν τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς ἐλλείψεως σεβασμοῦ, ἀλληλεγγύης καί ἀγάπης, εἶναι ἡ μόνη ἡ ὁποία δύναται νά λυτρώσῃ καί νά ἐλευθερώσῃ τόν ἄνθρωπον ἀπό τήν δουλείαν τοῦ διαβόλου, τῆς ἀμαρτίας καί τοῦ θανάτου.
Δι’ αὐτό ἡ Οἰκουμένη χαίρει, ἀγάλλεται καί πανηγυρίζει τό «Χριστός Γεννᾶται», διότι εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ ἐλευθερία του, εἶναι ἡ μακαριότης του. Δι’ αὐτό ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σκιρτοῦν τώρα μέ τήν ἐλπίδα «ὅτι Θεός ἐν σαρκί ἐφάνη, σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».
«Χριστός γεννᾶται», ἡ ἐλπίδα, ἡ ἄφατος φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τέρπει, πείθει, ἐνθουσιάζει καί συναρπάζει, εἰς τό τέλος δέ σώζει τόν πιστεύοντα καί ἀγαπῶντα τόν συνάνθρωπόν του, καθόσον, κατά τόν Μέγαν Ἀθανάσιον, Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας, «ὁ Πανάγιος τοῦ Πατρός Υἱός, εἰκών ὤν τοῦ Πατρός, παρεγένετο ἐπί τούς ἡμετέρους τόπους, ἵνα τόν κατ’ αὐτόν πεποιημένον ἄνθρωπον ἀνακαινίσῃ».
Μέ ἀλάθητον συνοδοιπόρον τόν ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστομον, ἄς πορευθοῦμεν μέχρι τό «θεοδέγμον σπήλαιον», καί ἄς ψάλωμεν τό «Χριστός Γεννᾶται», μέ ἄπειρην εὐγνωμοσύνην καί ἀγάπην πρός τόν μέγαν Εὐεργέτην ἡμῶν.
Ἄς προσκυνήσωμεν «τόν ἐν σπαργάνοις εἰλημένον» Σωτῆρα ἡμῶν Χριστόν, ἐν εὐλαβείᾳ, εἰρήνῃ καί χαρᾷ, διά νά φθάσωμεν καί νά χαιρετίσωμεν τό Νέον Ἔτος 2020, τό Νέον Δῶρον, τήν ἀνεξάντλητον ἀγάπην τοῦ Θεοῦ πρός ὅλα τά πνευματικά καί ἀφωσιωμένα τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μετά στοργῆς καί ἀγαλλιάσεως ἀπευθύνω εἰς ὅλας τάς Ἐνορίας, τάς Μονάς, τάς Κοινότητας, τούς πιστούς, ἐνορίτας καί ἐφημερίους, εἰς τό θεοχαρίτατον ποίμνιον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, τό: «Χριστός Γεννᾶται, δοξάσατε»!
Ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί εὐχάς ἀπευθύνω πρός ὅλους τούς ἐν Ἰταλίᾳ ἔχοντας τήν πνευματικήν φροντίδα τῶν πιστῶν αὐτῶν Σεβασμιωτάτους Ἐπισκόπους.
«Εὐλογημένος παρά Κυρίου, εἰρηνικός καί ὄλβιος κατά πάντα ὁ Νέος Χρόνος 2020»!

Ἐν Βενετίᾳ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2019

† Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019

Η κατά σάρκα Γέννησις του Κυρίου Ιησού Χριστού.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ώρα 10.00 π.μ.

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ωρα 10.00 π.μ.
της Αγίας Μεγαλομάρτυρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ της φαρμακολύτριας

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΟΙΣ 2019
PATRIARCHAL PROCLAMATION FOR CHRISTMAS 2019
Ecumenical Patriarchate
Greek-English

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2019
Ἀριθμ. Πρωτ. 871
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί,
προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Φθάσαντες τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, δοξολογοῦμεν ἐν ὕμνοις καἰ ᾠδαῖς πνευματικαῖς τόν δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους κενώσαντα ἑαυτόν καί τήν ἡμετέραν σάρκα ἀναλαβόντα Κύριον, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἐκ τῆς «δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου» καί ἀνοίξῃ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Παραδείσου τάς πύλας. Ἀγάλλεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, βιοῦσα λειτουργικῶς τό ὅλον μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας, προγευομένη τῆς δόξης τῆς ἐσχατολογικῆς Βασιλείας καί δίδουσα χριστοπρεπῶς τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀγάπης ἐν τῷ κόσμῳ.
Ὁ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» χαρακτήρ τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον δέν τήν ἀποκόπτει ἀπό τήν ἱστορικήν καί τήν κοινωνικήν πραγματικότητα, ἀλλά ἐμπνέει καί ἐνδυναμώνει τήν μαρτυρίαν αὐτῆς. Οὕτως, ἡ Ἐκκλησία, ἐν ἀναφορᾷ πάντοτε πρός τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, διακονεῖ τάς ὑπαρξιακάς ἀνάγκας αὐτοῦ, ἐπιχέει, ὡς ὁ Καλός Σαμαρείτης, «ἔλαιον καί οἶνον» ἐπί τάς πληγάς, καθισταμένη ὁ «πλησίον» παντός «ἐμπεσόντος εἰς τούς ληστάς» (πρβλ. Λουκ. ι’, 25 – 37), ἰωμένη τάς συγχρόνους «ἀσθενείας τοῦ πολιτισμοῦ», φωτίζουσα τάς διανοίας καί τάς καρδίας τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πνευματικότης, ὡς παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ζωήν τῶν πιστῶν, σημαίνει μαρτυρεῖν ἔργῳ καί λόγῳ περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος καί δέν ἔχει σχέσιν μέ ἄγονον ἐσωστρέφειαν. Τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ζωῆς χορηγός, πηγή ἀγαθότητος, νομή χαρισμάτων, ζωή καί φῶς. Ὁ χριστιανός εἶναι φλεγόμενος ἄνθρωπος, φιλόθεος, φιλάνθρωπος καί φιλοκαλικός, δραστήριος καί δημιουργικός.
Τό Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων ἀκούεται καί ἐφέτος εἰς ἕν πολιτισμικόν περιβάλλον, ὅπου ὑψίστη ἀξία θεωρεῖται τό «ἀτομικόν δικαίωμα». Ὁ ἑαυτοκεντρισμός καί ἡ φενάκη τῆς αὐτοπραγματώσεως μειώνουν τήν κοινωνικήν συνοχήν, ἐξασθενίζουν τό φιλάλληλον πνεῦμα καί τήν ἀλληλεγγύην καί ἐργαλειοποιοῦν τάς διανθρωπίνας σχέσεις. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμός καί ἡ ἐκκοσμίκευσις βαθύνουν τό ὑπαρξιακόν κενόν καί ὁδηγοῦν εἰς συρρίκνωσιν τῶν δημιουργικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νά ἀγνοήσῃ τάς ἐξελίξεις αὐτάς, τάς συνεπείας τῶν ὁποίων ὑφίστανται πρωτίστως οἱ νέοι, μέ ὄχημα τάς σαγηνευτικάς μηχανάς τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ καί τάς παντοειδεῖς ὑποσχέσεις «ψευδῶν παραδείσων». Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016) ἐκάλεσε μετ᾿ ἐμφάσεως τούς νέους «νά συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς μακραίωνος καί εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς», νά συμμετέχουν ἐνεργῶς εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, «νά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί νά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρίαν» (Ἐγκύκλιος, § 8 καί 9).
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, στοιχοῦντες τῇ προτροπῇ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί μέ ἀναφοράν εἰς τήν πρόσφατον ἐκλογήν καί ἐγκατάστασιν τῶν νέων Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καί Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας εἰς τάς τρεῖς μεγάλας Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν τῇ Διασπορᾷ, ἀνακηρύσσομεν τό ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαντικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερίμνης διά τήν νεολαίαν», καλοῦντες σύμπαντα τόν καθ᾿ ἡμᾶς ἱερόν κλῆρον καί τόν χριστεπώνυμον λαόν εἰς συμμετοχήν καί εἰς στήριξιν τῆς ἐνθέου ταύτης προσπαθείας.
Ἀποβλέπομεν εἰς τήν ἀνάπτυξιν μιᾶς «διαλεγομένης Ποιμαντικῆς» μέ φαντασίαν καί ὅραμα, μέ ἀκλόνητον πίστιν εἰς τήν ἀείρυτον χάριν τοῦ Θεοῦ καί μέ ἐμπιστοσύνην εἰς τήν δύναμιν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ προσωποκεντρική αὐτή Ποιμαντική ὀφείλει νά στρέφῃ τούς νέους ἀπό τό «ζητεῖν τά ἑαυτῶν» καί τό «ἑαυτοῖς ἀρέσκειν», εἰς τήν «οὐ ζητοῦσαν τά ἑαυτῆς» ἀγάπην καί εἰς τό «ἀρέσκειν Θεῷ», ἀπό τά «ἀγαθά» εἰς τό «Ἀγαθόν», ἀπό τό «πολλῶν δεῖσθαι» εἰς τό «ἕν, οὗ ἐστι χρεία», συμβάλλουσα εἰς τήν ἀνάδειξιν τῶν χαρισμάτων ἑκάστου ἐξ αὐτῶν. Ὁ ἀληθῶς ἐλεύθερος ἑαυτός γεννᾶται διά τῆς προσφορᾶς τοῦ ἑαυτοῦ μας.
Βάσις διά τήν ἀφύπνισιν τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεως παραμένει καί σήμερον ἡ βίωσις καί ἡ κατανόησις τοῦ νοήματος τῆς χριστιανικῆς λατρείας, τοῦ κοινοτικοῦ, εὐχαριστιακοῦ καί ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος της. Οἱ νέοι πρέπει νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι σωματεῖον χριστιανῶν ἀλλά «Σῶμα Χριστοῦ». Καλοῦμεν τόν ἀνά τήν οἰκουμένην ἱερόν κλῆρον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας εἰς μίαν «κενωτικήν» ποιμαντικήν κινητοποίησιν. Δέν θά ἀναμένωμεν νά ἔλθουν οἱ νέοι καί αἱ νέαι πρός ἡμᾶς, ἀλλά πορευόμεθα ἡμεῖς πρός αὐτούς, ὄχι ὡς κριταί ἀλλά ὡς φίλοι, μιμούμενοι τόν «ποιμένα τόν καλόν», ὅς «τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων» (Ἰωάν. ι’, 11). Ὁ ποιμήν εὑρίσκεται πάντοτε ἐν ἐγρηγόρσει καί ἐπιφυλακῇ, γνωρίζει τάς ποιμαντικάς ἀνάγκας τῶν νέων καί τόν κοινωνικόν των περίγυρον καί δρᾷ ἀναλόγως. Ἡ ποιμαντική του παρέμβασις ἀντλεῖ ἔμπνευσιν καί κατεύθυνσιν ἀπό τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, προσφέρουσα εἰς τούς νέους ὄχι ἁπλῶς «βοήθειαν», ἀλλά τήν «ἀλήθειαν» τῆς ἐλευθερίας, «ἧ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν» (Γαλ. ε’, 1).
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, προσκυνοῦντες μετ᾿ εὐλαβείας τό Θεῖον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, ἐκ τοῦ πανεόρτου Φαναρίου, εὐλογημένον τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον καί εὔκαρπον τόν ἐπί θύραις νέον σωτήριον ἐνιαυτόν, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν ἀείζωον χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ συγκαταβάντος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ «Θεοῦ μεθ᾿ ἡμῶν».

Χριστούγεννα ‚βιθ’
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

PATRIARCHAL PROCLAMATION FOR CHRISTMAS 2019
✠ Bartholomew
By God’s Mercy Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch
To the plenitude of the Church
Grace, mercy and peace from the newborn Savior Christ in Bethlehem

Beloved brothers and sisters in the Lord,
Having once again arrived at the great feast of the Lord’s Nativity, we glorify with hymn and spiritual song the One who emptied Himself for our sake and assumed our flesh so that He might redeem us from captivity to evil and open the gates of paradise to the human race. The Church of Christ rejoices as it liturgically experiences the whole mystery of Divine Economy and receives a foretaste of the glory of the eschatological kingdom, offering a good and godly witness to faith, hope and love in the world.
The character of the Church, while “not of this world,” does not isolate the Church from historical and social reality, but inspires and strengthens its witness. The Church, then, ever in reference to the eternal destiny of man, serves his existential needs, pouring out, like the Good Samaritan, “oil and wine” on his wounds, becoming a “neighbor” for everyone “who falls among thieves” (cf. Luke 10.25–37), healing contemporary “cultural illnesses” and illuminating people’s minds and hearts. As the presence of the Holy Spirit in the life of the faithful, spirituality means witnessing in word and deed to the hope that is in us and has nothing to do with barren introversion. The Holy Spirit is the giver of life, the source of goodness, the bestower of gifts, life and light. The Christian is a human being that is afire, loves God, humanity and beauty, active and creative.
The Gospel of the Nativity is again heard this year in a cultural environment where supreme value is attributed to “individual rights.” Self-centeredness and the deceit of self-realization diminish social integrity, weaken the spirit of fellowship and solidarity, and objectivize interpersonal relations. Unrestricted emphasis on economy and secularization deepen the existential vacuum and lead to the diminishment of man’s creative forces.
The Church cannot possibly ignore these developments, whose consequences are primarily endured by our youth through the enchanting mechanism of technology and the manifold promises of “false paradises.” The Holy and Great Council of the Orthodox Church (Crete, 2016) emphatically invited our youth “to become aware that they are bearers and at the same time the continuation of the ancient and blessed tradition of the Orthodox Church,” to actively participate in the life of the Church, “to courageously preserve and dynamically cultivate the eternal values of Orthodoxy in order to convey the life-giving witness of Christianity.” (Encyclical, § 8–9)
In this same spirit, adhering to the exhortation of the Holy and Great Council but also in light of the recent election and enthronement of the new Archbishops of America, Australia and Thyateira-Great Britain for three large Eparchies of the Ecumenical Throne in the Diaspora, we declare 2020 as the “year of spiritual renewal and due concern for the youth,” inviting all our clergy and faithful to participate in and support this inspiring effort.
We aspire to the advancement of a “dialogical pastoral ministry” with imagination and vision, with unshakable faith in the eternally flowing grace of God and confidence in the power of human freedom. This pastoral ministry is centered on human persons and must turn young people away from “seeking their own interests” and “pleasing themselves” to a love that “does not seek its own” and “is pleasing to God,” from “material goods” to “the only One who is good,” from “endless needs” to the “one thing that alone is needed,” thereby contributing to the promotion of everyone’s charismas. Our truly free self is born by offering our self.
The foundation of the Christian conscience’s awakening remains to this day the experience and understanding of the meaning of Christian worship as well as its communal, Eucharistic and eschatological character. Young people must recognize that the Church is not a “union of Christians” but the “Body of Christ.” We call the reverend clergy of the Holy Great Church of Christ throughout the world to a “kenotic” pastoral mobilization. We should not wait for our young men and women to come to us, but we should reach out to them ourselves, not as judges but as friends, in imitation of the “good shepherd,” who “gives his life for his sheep” (John 10.11). A shepherd is always vigilant and on guard, aware of the pastoral needs of the youth and their social environment in order to act accordingly. His pastoral intervention draws inspiration and direction from the tradition of the Church, offering young people not merely “support” but the “truth” of freedom “to which Christ has set us free.” (Gal. 5.1)
With these thoughts, we devoutly worship the Holy Child of Bethlehem and wish all of you from the festive Phanar a blessed Holy Twelvetide as well as a fruitful new year of our Lord, invoking on you the life-giving grace and great mercy of our Savior Christ, who condescended to the human race, the “God with us.”

Christmas 2019
Your fervent supplicant before God
+Bartholomew of Constantinople

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Valletta?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΑΛΕΤΑ 2018

Location

Telephone

Address

83, Merchants Str.
Valletta
VLT1177

Opening Hours

Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 12:00
Thursday 09:00 - 12:00
Friday 09:00 - 12:00
Saturday 18:00 - 12:00
Sunday 18:00 - 12:00
Other Religious Organizations in Valletta (show all)
Greek Catholic Church of Our Lady of Damascus in Malta Greek Catholic Church of Our Lady of Damascus in Malta
132 A, Archbishop Street
Valletta, VLT 1444

The Church of Our Lady of Damascus offers a unique heritage characterized by the Byzantine Divine Liturgy and a fine selection of icons. http://greekcatholicmalta.com/

Fratellanza Madonna tal-Karmnu, Valletta Fratellanza Madonna tal-Karmnu, Valletta
Triq It-Teatru L-Antik
Valletta

DIn hija l-paġna uffiċjali tal-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. Waħda mill-Fratellanza li jisabu fis-Santwarju Bażilka ddedikat lilHa.

St Paul's Pro-Cathedral St Paul's Pro-Cathedral
Independence Square
Valletta, VLT 1535

St Paul's Pro-Cathedral is an Anglican pro-cathedral situated in Independence Square, Valletta, Malta.

The Jesuit Church, Valletta,  Malta The Jesuit Church, Valletta, Malta
Merchant Street
Valletta

The Jesuit Church, Valletta, Malta

Augustinians Malta - Agostinjani Augustinians Malta - Agostinjani
Augustinians Malta - Agostinjani, Kunvent Santu Wistin, Triq L-Ifran
Valletta, VLT 1452

The Order of Hermits of Saint Augustine (Augustinians) is a religious order of brothers (many of whom are ordained priests) within the Catholic Church. The Order was founded in 1256 under the Rule of Saint Augustine.

Apostleship Of The Sea Malta Apostleship Of The Sea Malta
Stella Maris Centre A.O.S. C/o Ta` Liesse Church 62 Liesse Hill
Valletta

This Apostleship of the Sea in Malta provides spiritual and material support to seafarers on board ships in port and offshore.

Festa Madonna tal-Karmnu Valletta Festa Madonna tal-Karmnu Valletta
Old Theatre Street
Valletta, VLT1535

Pagna dwar id-Devozzjoni, il-Knisja u il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta.

Faith Hope & Charity Faith Hope & Charity
7, Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171

Run and managed by the Missions' Office, all profits go towards projects being held in Missionary countries. Email: [email protected]

Parroċċa San Pawl Nawfragu, Valletta Parroċċa San Pawl Nawfragu, Valletta
74, St. Paul's Street
Valletta, VLT 1212

St. Paul's Shipwreck Collegiate Church in Valletta Malta

Franciscan Province - MALTA Franciscan Province - MALTA
Franciscans Street
Valletta, GSM 9024

This page compliments the ofm.mt website with the latest news and events taking place in our Franciscan Province of St. Paul the Apostle.

The Sovereign Hospitaller Order of Bethany The Sovereign Hospitaller Order of Bethany
Valletta

Supreme Order of the Knights of Malta of St. Lazarus of Jerusalem of Bethany