Franciscan Province - MALTA

This page compliments the ofm.mt website with the latest news and events taking place in our Franciscan Province of St. Paul the Apostle.

This page complements the ofm.org.mt website with the latest news and events taking place in our Franciscan Province.

ofm.mt

A Mass closing the Visitation

ofm.mt

ofm.mt

Open weekend f’Dar Frate Jacoba

ofm.mt Nhar id-9 u l-10 ta’ Novembru il-Fondazzjoni Youth Alive organizzat open weekend f’Dar Frate Jacoba. It-tema tal-weekend kienet ‘Ommna l-Art’. L-attivitajiet kienu varji u k…

ofm.mt

An Initiative in favor of nature in our Parish

ofm.mt In Sliema, the children and youths practice the teaching put forward by Pope Francis in the encyclical ‘Laudato Sì’. Fr. Loreto Zerafa OFM explained this initiative in a simple yet effective manner…

ofm.mt

ESC Ministers Provincials in Malta

ofm.mt The 101st Meeting of the English Speaking Conference (ESC) of the Order of Friars Minor and the 159th of the OFM Ministers Provincials was held in Malta at Porziuncola Franciscan Centre, Baħar iċ-…

ofm.mt

Ċirkulari Festa ta’ Missierna San Franġisk

ofm.mt Ħuti għeżież, Il-Mulej jagħtikom is-Sliem! Sabiex insiru dak li aħna msejħin inkunu!  “U bl-ubbidjenza nikkmanda bil-qawwa lill-aħwa kollha, kjerċi u lajċi, li ma jżdu l- ebda’ kumment mar-Re…

ofm.mt

‘Mimicking Natural Ecosystems – Growing Food Sustainably’

ofm.mt Il-Provinċja Franġiskana qed torganizza kors ta’ erba’ sessjonijiet dwar kif wieħed jista’ jaħdem l-art u jkabbar ikel b’metodi sostenibbli, u fl-istess waqt itejjeb il-kwalità tal-ħajja li qed ngħ…

ofm.mt

Thanksgiving Day to God by Cultural and Sports persons

ofm.mt On the 6th September at St Francis Church Hamrun was celebrated a Thanksgiving Day to God by Cultural and Sports persons. Artists, Actors, Musicians, the Santa Maria Accordion Band, Singers, Poets,…

ofm.mt

OFM JPIC European Continental Meeting held in Malta

ofm.mt

ofm.mt

40 Sena Saċerdot

ofm.mt Il-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech. OFM illum jagħlaq 40 sena saċerdot. Huwa ġie ordnat Saċerdot fil-Knisja Arċipretali tal-Madonna tal-Loretu ġewwa Għajnsielem Għawdex. Matul dawn l-40 sen…

ofm.mt

New Pastor at St Jane Frances de Chantal in Toronto

ofm.mt On the 5th of November 2016 Fr. Charles Michael Grech ofm embarks on a new mission across the Atlantic heading towards Canada after responding to the needs of the Franciscan Province of the Immacul…

ofm.mt

L-Assistent Ġeneral tal-GiFra jiltaqgħa mal-GiFra tal-Ħamrun

ofm.mt Nhar it-Tlieta 11 ta’ Ġunju P. Pedro Zitha, OFM Assistent Ġenerali tal-OFS (Ordni Franġiskan Sekular) u tal-GiFra (Gi.oventu Fra.ncescana – Żgħażagħ Franġiskani) iltaqgħa mal-grupp taż-…

ofm.mt

Letter from the General Visitor

ofm.mt To the Brothers of the Province of St. Paul the Apostle in Malta: May God give you grace and peace! I am both humbled and honored by the request to serve at your General Visitor, and I look forward…

ofm.mt

Il-Franġiskani Maltin fi stqarrija dwar it-trattament tal-ambjent

ofm.mt (English Version below) Dan il-grupp ta’ NGOs, u entitajiet alkademiċi, li għandhom għal qalbhom is-socjeta u il-wirt naturali u kulturali ta’ Malta, ngħaqqdu flimkien biex jesprimu t-tħassib serju…

ofm.mt

Ħatra tal-Viżitatur Ġenerali

ofm.mt Id-definitorju Ġenerali għadu kemm ħatar lil P. Jeffery Scheeler OFM mill-Provinċja ta’ San Ġwann Battista fl-Istati Uniti bħala Viżitatur Ġenerali għall-Provinċja tagħna għall-Kapitlu Provin…

ofm.mt

Żjara Franġiskana Parroċċa Sant’Anna Wied il-Għajn

ofm.mt Iż-Żjara bdiet nhar il-Ħadd 31 ta’ Marzu b’quddiesa mmexxija mill-Kappillan Dun Rodrick Camilleri fejn wara l-omelija ta l-Mandat lill-Patrijiet, Sorijiet u Lajċi Franġiskani biex iwasslu l-ferħ ta…

ofm.mt

Developing Environmental Responsibility

ofm.mt Il-Provinċja Franġiskana ngħaqdet flimkien maċ-Ċentru għar-Riċerka u l-Edukazzjoni Ambjentali tal-Università ta’ Malta, u l-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent biex ġie organizzat kors dwar ħajja so…

ofm.mt

Il-Kurċifiss Mirakoluż: Simpożju

ofm.mt L-Art Conservation Consortium (ACC) flimkien mal-Arċikonfraternita’ tas-Ssmu Kurċifiss u l-Fraternita’ Franġiskana tal-Belt Valletta se jorganizzaw Simpożju bħala parti mill-proġett ta&…

ofm.mt

Aċċess għal persuni bi bżonnijiet speċjali

ofm.mt Il-Ħadd 24 ta’ Frar, ġewwa l-Knisja tagħna ta’ San Franġsik il-Ħamrun, infetaħ l-aċċess għal persuni bi bżonnijiet speċjali. Kienet ilha tinħass il-ħtieġa u saru ħafna talbiet minn dive…

ofm.mt

Żjara Franġiskana f’Wied il-Għajn

ofm.mt Mil-31 ta’ Marzu sas-7 ta’ April ser tiġi organizzata ż-Żjara Franġiskana ġewwa l-Parroċċa ta’ Wied il-Għajn. It-Tema għal din is-sena li hija meħuda mit-Testment ta’ San Franġisk…

ofm.mt

Spirit + Life No. 127: January – March 2019

ofm.mt The Franciscan Cultural Review Spirit+Life 127 (January – March 2019) features the translation of the second part of a study on Brother Bernardo di Quintavalle, the first companion of Saint Francis…

ofm.mt

Is-Sit tagħna b’dehra ġdida

ofm.mt Aħbarijiet breaking news Is-Sit tagħna b’dehra ġdida Joseph February 6, 2019 No Comments Is-Sit tal-Provinċja Franġiskana issa għandu dehra ġdida u aktar friska. Is-sit il-ġdid juża teknoloġija ġdida biex ikun iżjed jaqbel maż-żminijiet li qed ngħixu fejn kulħadd qed jaċċessa s-s...

ofm.org.mt

Kapitlu tal-Ħsajjar – Riflessjoni Finali

ofm.org.mt Franġisku kontinwament jgħanni r-radd ta’ ħajr tiegħu lil Alla, “għax kull ġid ġej minnek!” F’dan il-mument konklużiv ta’ dan il-Kapitlu Spiritwali, ngħaqqdu leħinna ma’ tie…

ofm.org.mt

Kapitlu tal-Ħsajjar – L-aħħar ġurnata

ofm.org.mt Fid-9.30am inġbarna lkoll fis-Sala Frate Francesco fejn P. Mark Ciantar sejjaħ sejjaħ ir-Roll Call u P. Paul Attard, is-Segretarju tal-Kapitlu qara l-Minuti tal-bieraħ. Illum approvajna l-Minuti t…

ofm.org.mt

Message from our General Curia

ofm.org.mt Dear Brothers, May the Lord give you peace! Today you celebrate the Feast of your Province as you recall the Conversion of St Paul, with whom Malta has a unique and privileged relationship. I’m sur…

ofm.org.mt

Mèlita Illyrica and Mélita Africana. The Islands of Saint Paul

ofm.org.mt NOEL MUSCAT – SANDRO TOMAŠEVIĆ, Mèlita Illyrica and Mélita Africana. The Islands of Saint Paul, Foreword by Prof. Horatio C.R. Vella, Malta 2018, pp. 152, ISBN 978-99957-1-395-9.

ofm.org.mt

Kapitlu tal-Ħsajjar – It-tieni ġurnata

ofm.org.mt Fid-9.30am inġbarna lkoll fis-Sala Frate Francesco fejn P. Clive Camilleri sejjaħ ir-Roll Call u P. Paul Attard, is-Segretarju tal-Kapitlu qara l-Minuti tal-bieraħ. Dun Daniel ħa postu biex ikompl…

ofm.org.mt

Kapitlu tal-Ħsajjar – L-ewwel ġurnata

ofm.org.mt Fid-9.00am kien mument sabih ħafna fejn l-Aħwa ltaqgħu flimkien u fid-9.30am inġbarna fil-Kappella ta’ San Damjan għall-Adorazzjoni. Is-setup oriġinali tal-Artal ħolqilna ambjent tajjeb ħafna biex …

ofm.org.mt

Ċelebrazzjoni tal-Kapitlu tal-Ħsajjar

ofm.org.mt L-Aħwa kollha tal-Provinċja Franġiskana Maltija ta’ San Pawl Appostlu ġew imsejjħa mill-Ministru Provinċjal P. Richard Stanley Grech, sabiex jingħaqdu flimkien għall-Kapitlu tal-Ħsajjar bejn it-23 …

ofm.org.mt

Iċċelebrata l-Festa tal-Epifanija mal-Klarissi

ofm.org.mt Il-Provinċja Franġiskana flimkien mal-Klarissi ċċelebraw il-Festa tal-Epifanija fil-Monasteru tal-Klarissi f’San Ġiljan, nhar il-Ħadd 6 ta’ Jannar. Il-quddiesa kienet iċċelebrata mil-Ministru Provi…

ofm.org.mt

Ċirkulari Milied 2018

ofm.org.mt Wasal iż-żmien biex għal darb’oħra bil-għajnuna t’Alla niċċelebraw dak li għalina l-Insara huwa l-akbar avveniment fl-istorja tal-umanita’ kif ukoll tal-ħolqien kollu, li jmur ‘l hemm minn dak koll…

ofm.org.mt

📷 Laqgħa tal-Formazzjoni u Studji tal-Konferenza Ingliża

ofm.org.mt Bħalissa f’Ruma għaddeja laqgħa għas-segretarji tal-Formazzjoni u Studji tal-Provinċji tal-Lingwa Ingliża, Fejn għal-provinċja tagħna hemm P. Walter Vassallo, OFM flimkien mas-segretarji tal-…

ofm.org.mt

📹 Maltese Catholic Film Contest: ‘ŻIFFA’

ofm.org.mt Iż-żgħażagħ tal-Parroċċa Franġiskana tal-Madonna tas-Sacro Cuor, tas-Sliema tellgħu filmat fl-isem ta’ ‘ŻIFFA’ li qed jikkontesta għal-“Maltese Catholic Film Contest”.…

ofm.org.mt

📷 In Memoriam

ofm.org.mt Is-Sibt 6 ta’ Ottubru fil-Knisja tagħna ta Sant’ Antnin, Għajnsielem il-Fondazzjoni Ġwanni Pawlu II b’kollaborazzjoni mal-Partijiet Franġiskani ikkommemoraw l-Isqof Sylvester Carm…

ofm.org.mt

Rinnovar fil-kunvent tal-Belt

ofm.org.mt Fl-okkażżjoni tal-Festa ta’ Missierna San Franġisk, waqt li fih il-fraternita’ tal-Belt kienet miġbura għall-ikla ta’ nofsinhar, il-Ministru Provinċjal bierek ir-refettorju l-ġdid li sar fil-kamra …

ofm.org.mt

Iċċelebrata l-Festa ta’ San Franġisk

ofm.org.mt Nhar il-Ħamis 4 ta’ Ottubru, ġewwa l-Knisja ta’ Santa Maria ta’ Ġesù l-Belt Valletta, ġiet iċċelebrata l-festa ta’ Missierna San Franġisk. Il-Quddiesa kienet immexxija mill-Ministru Provinċjal P. R…

ofm.org.mt

Ċirkulari, Festa San Franġisk

ofm.org.mt Qiegħed joqrob għal darb’oħra l-jum għażiż tal-Festa tal-Missier tagħna l-Fqajjar t’Assisi. Okkażjoni għalina u mument ta’ grazzja sabiex lkoll kemm aħna kemm, personalment kif ukoll bħala fraterni…

ofm.org.mt

GIFRAFEST 2018

ofm.org.mt Bl-isem ta’ ‘GIFRAFEST reloaded’, iż-żgħażagħ Franġiskani GIFRA tal-Ħamrun, tellgħu Festival ta’ talent li l-iskop tiegħu kien wieħed nobli dak li jiġbor fondi għal ALS Malt…

ofm.org.mt

Elett bħala membru tal-Kunsill tas-Saċerdoti

ofm.org.mt B’ittra personali indirizzata lil P. Charles M. Grech OFM bid-data tat-12 ta’ Settembru 2018, Mons. Thomas C. Collins, Arcisqof ta’ Toronto għarrfu li kien gie elett bħala membru tal-Kunsill tas-Sa…

ofm.org.mt

Festival ta’ Talent

ofm.org.mt Il-Grupp taż-Żgħażagħ Franġiskani (GIFRA) li jiltaqgħu fiċ-Ċentru San Franġisk, il-Ħamrun flimkien maż-żgħażagħ li jiltaqgħu l-Knisja ta’ Sant’Antnin ġewwa Għajnsielem, Għawdex se jtell…

ofm.org.mt

Jikkonferma l-ħatra tiegħu bħala membru fil-Kunsill tal-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi

ofm.org.mt B’ittra li ‘ġġib id-data tal-31 ta’ Awwissu 2018, l-Eċċellenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta informa lill-Ministru Provinċjal li kien qiegħed jikkonferma l-ħatra tiegħu bħala…

ofm.org.mt

Direttur Spiritwali l-ġdid tal-Mission Fund

ofm.org.mt L-Eċċellenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta għoġbu jilqa’ n-nomina mressqa lilu mill-Ministru Provinċjal P. Richard Stanley Grech OFM u ħatar lil P. Mark Ciantar OFM bħala d-D…

ofm.org.mt

Maħtur amministratur temporanju tal-Parrocca ta’ St. Jane Francis

ofm.org.mt Ħuna Fr. Charles Grech OFM ġie maħtur amministratur temporanju tal-Parrocca ta’ St. Jane Francis, ġewwa Ontario il-Canada. Fr. Charles ilu dawn l-aħħar snin jaħdem hemmhekk mal-Provincja Amerikana …

ofm.org.mt

Annex Għawdex: Tberik u tqegħid tal-ewwel ġebla

ofm.org.mt Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Ġunju 2018, Festa liturġika ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova, i-Ministru Provinċjal bierek u qieghed l-ewwel ġebla tal-annexe li ser jinbena fuq iċ-ċentru li hemm biswit il-knisja u…

ofm.org.mt

‘L-Aħbar’ Nru.228 (05.2018)

ofm.org.mt ‘L-Aħbar’ il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta’ Mejju jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċj…

ofm.org.mt

Kunvent – annex – ġdid għal Għawdex

ofm.org.mt Fl-10 ta’ Mejju li għadda kien ġie iffirmat kuntratt ġewwa l-Kunvent ta’ Sant’Antnin Għawdex sabiex jibda’ x-xogħol fuq annex li ser tinbena fuq iċ-Ċentru.

Our Story

This page complements the ofm.mt website with the latest news and events taking place in our Franciscan Province.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Valletta?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Fra Alessandro in Malta

Location

Website

Address


Franciscans Street
Valletta
GSM 9024
Other Religious Organizations in Valletta (show all)
Ελληνορθόδοξος Ενορία Αγίου Γεωργίου Μάλτας Ελληνορθόδοξος Ενορία Αγίου Γεωργίου Μάλτας
83, Merchants Str.
Valletta, VLT1177

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΛΤΑΣ

Parroċċa San Pawl Nawfragu, Valletta Parroċċa San Pawl Nawfragu, Valletta
74, St. Paul's Street
Valletta, VLT 1212

St. Paul's Shipwreck Collegiate Church in Valletta Malta

The Jesuit Church, Valletta,  Malta The Jesuit Church, Valletta, Malta
Merchant Street
Valletta

The Jesuit Church, Valletta, Malta

Apostleship Of The Sea Malta Apostleship Of The Sea Malta
Stella Maris Centre A.O.S. C/o Ta` Liesse Church 62 Liesse Hill
Valletta

This Apostleship of the Sea in Malta provides spiritual and material support to seafarers on board ships in port and offshore.

The Sovereign Hospitaller Order of Bethany The Sovereign Hospitaller Order of Bethany
Valletta

Supreme Order of the Knights of Malta of St. Lazarus of Jerusalem of Bethany

Festa Madonna tal-Karmnu Valletta Festa Madonna tal-Karmnu Valletta
Old Theatre Street
Valletta, VLT1535

Pagna dwar id-Devozzjoni, il-Knisja u il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta.

Greek Catholic Church of Our Lady of Damascus in Malta Greek Catholic Church of Our Lady of Damascus in Malta
132 A, Archbishop Street
Valletta, VLT 1444

The Church of Our Lady of Damascus offers a unique heritage characterized by the Byzantine Divine Liturgy and a fine selection of icons. http://greekcatholicmalta.com/

Augustinians Malta - Agostinjani Augustinians Malta - Agostinjani
Augustinians Malta - Agostinjani, Kunvent Santu Wistin, Triq L-Ifran
Valletta, VLT 1452

The Order of Hermits of Saint Augustine (Augustinians) is a religious order of brothers (many of whom are ordained priests) within the Catholic Church. The Order was founded in 1256 under the Rule of Saint Augustine.

Srpska Pravoslavna Crkva Malta Srpska Pravoslavna Crkva Malta
103 Merchant Street
Valletta, SLM1540

Званична страница Српске Православне Цркве на Малти.

Fratellanza Madonna tal-Karmnu, Valletta Fratellanza Madonna tal-Karmnu, Valletta
Triq It-Teatru L-Antik
Valletta

DIn hija l-paġna uffiċjali tal-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. Waħda mill-Fratellanza li jisabu fis-Santwarju Bażilka ddedikat lilHa.

St Paul's Pro-Cathedral St Paul's Pro-Cathedral
Independence Square
Valletta, VLT 1535

St Paul's Pro-Cathedral is an Anglican pro-cathedral situated in Independence Square, Valletta, Malta.