Parroċċa San Pawl Nawfragu, Valletta

St. Paul's Shipwreck Collegiate Church in Valletta Malta

Basic information about St. Paul's Shipwreck Parish in Valletta Malta. Masses during the week: 7:00am 8:00am 9:00am 12:40pm (from Monday to Friday) 6:00pm (6:30pm during Summer time) Mass on Saturday evening: 6pm (Summer and Winter) Masses on Sunday: 7:00am 8:00am 9:00am 10:00am 11:45am 6:00pm. The rosary is prayed daily before evening mass.

Mission: “Aħna, membri tal-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta, ġejna msejħa ngħixu fil-preżenza ta’ Kristu Rxoxt f’nofsna. Għalhekk, Nitħeġġu mill-Appostlu San Pawl biex nevangelizzaw billi nilqgħu lill-Maltin u lill-barranin li jżuruna u nkunu qrib dawk li jħossuhom imwarrbin u dawk li huma fil-bżonn.”

Xi ritratti taċ-ċelebrazzjoni liturġika tal-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl u tal-ħruġ tal-vara min-niċċa (25 ta' Jannar 2020). Ħajr lis-sur Carl Farrugia għal dawn ir-ritratti.

Għallimna nixbħu lilek Missierna Pawlu, għax inti tixbaħ lil Kristu.

Archdiocese of Malta

Illum, l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona jagħlaq 74 sena u għada nfakkru t-13-il sena mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Nitolbu għalih f'dawn il-ġranet tant speċjali u nirringrazzjawh għas-snin ta’ ħidma bħala Arċisqof ta’ Malta!

Għaqda tal-Pawlini, A.D. 1970 - Valletta

25 TA' JANNAR - Jum il-Konverżjoni ta' San Pawl
[Atti:9:1] Sawl, li kien għadu bil-qawwa kollha jhedded bil-mewt lid-dixxipli tal-Mulej, mar għand il-qassis il-kbir [Atti:9:2] u talbu jagħtih ittri għas-sinagogi ta' Damasku, biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib miexja fit-Triq tal-Mulej u jeħodhom marbuta Ġerusalemm. [Atti:9:3] Huwa u sejjer, kif qorob lejn Damasku, f'daqqa waħda idda madwaru dawl mis-sema. [Atti:9:4] Waqa' fl-art, u sama' leħen jgħidlu: "Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani?" [Atti:9:5] Hu wieġeb: "Min int, Mulej?" u l-leħen wieġbu: "Jiena Ġesù, li int qiegħed tippersegwitah. [Atti:9:6] Imma issa qum u idħol il-belt, u hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel." [Atti:9:7] Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu mbikkma, billi kienu semgħu l-leħen imma ma raw lil ħadd. [Atti:9:8] Sawl qam mill-art, fetaħ għajnejh u ma sata' jara xejn. Mbagħad mexxewh minn idu u wassluh Damasku. [Atti:9:9] Dam tlitt ijiem ma jarax, u la kiel u lanqas xorob.

Nikkuraw il-wirt prezzjuż tal-knisja kolleġġjata...Qed jiġu mnaddfa l-bibien tat-tabernakli taż-żjut imqaddsa biex dawn iż-żjut jerġgħu jibdew jinżammu kif jixraq fil-post propju tagħhom fil-kappella tas-Sagrament Imqaddes.

Il-Kan. Arċipriet David Cilia, flimkien mal-Kan. David Torpiano jixtiequ jirringrazzjaw lil kulmin attenda għaċ-ċelebrazzjoni li saret il-bieraħ. Huma jixtiequ jirringrazzjaw ukoll lill-komunita’ parrokkjali għall-akkoljenza li qed turi magħhom. Jalla dan l-ispirtu ta’ komunjoni jkompli jikber fil-komunita’ Pawlina.

Il-lum sar l-aħħar tindif mill-kumpanija li ġiet imqabbda biex tieħu ħsieb it-tindif estensiv tal-Knisja Kolleġġjata. Nirringrazzjaw ukoll lil xi voluntiera li qed jgħinu biex il-knisja tinżamm nadifa.

[01/15/20]   Għada wara l-quddiesa tas-6pm, se ssir adorazzjoni biex nitolbu għall-parroċċa tagħna u għall-Arċipriet il-ġdid. Inħeġġukom tattendu!

Il-Kapitlu Pawlin ikompli joktor fin-numru tal-membri!

Nhar is-Sibt li ġej, il-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta, se jkollu żewġ membri ġodda. Flimkien mal-Kan. David Cilia, li bħala Arċipriet, se jkollu wkoll ir-responsabbiltà li jmexxi l-Kapitlu, il-Kan. David Torpiano se jiġi msieħeb fil-Kapitlu Pawlin bħala Kanonku Effettiv. Nirringrazzjaw lil Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna għall-interess li wera lejn il-komunità Pawlina...u nistgħu ngħidu wkoll li għad fadal iżjed aħbarijiet tajba x'naqsmu magħkom fil-ġejjieni.

Għaqda tal-Pawlini, A.D. 1970 - Valletta

ŻJARA LILL-AWTORITAJIET
Dalgħodu bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 sena tal-Għaqda tal-Pawlini, il-Kumitat tal-Għaqda flimkien mal-Arċipriet u l-Kummissjoni tal-50 sena għamlu żjara ta' korteżija lill-President ta' Malta Dr George Vella fil-Palazz ta' Sant'Anton u wara lill-Arċisqof ta' Malta Mons. Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof.

Matul dawn iż-żewġ laqgħat ġiet diskussa l-ħidma tal-Għaqda b'risq il-Festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl u l-ħidma soċjali li tagħmel l-Għaqda matul is-sena.

Għaqda tal-Pawlini, A.D. 1970 - Valletta

PUBBLIKAZZJONI TAL-FESTA 2020
Illejla l-Bord Editorjali fi ħdan l-Għaqda tal-Pawlini żamm l-aħħar laqgħa qabel il-Festa 2020 li fiha ġew varati l-pubblikazzjonijiet uffiċjali marbuta mal-Festa 2020.

Grazzi lil kull min ikkontribwixxa sabiex anki din is-sena qed nippreżentaw materjal ta' kwalità, mimli artikli riċerkati kif xieraq għall-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl.

Inħeġġu lill-Pawlini jiġbru l-kopji tagħhom mingħand il-membri tal-kumitat u jsegwu u jattendu għall-programm tal-festi ta' ġewwa kif ukoll dawk ta' barra. Inħeġġukom ukoll tużaw is-servizzi ta' kull min għoġbu jirreklama fil-pubblikazzjoni tagħna.

Il-festa t-tajba!

Għaqda tal-Pawlini, A.D. 1970 - Valletta

Nhar it-Tnejn 10 ta' Frar, kun fil-Belt Valletta għall-Festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl f'Malta. Wara ġranet ta' ċelebrazzjonijiet, nhar it-Tnejn infakkru tradizzjoni antika tal-Pontifikal, il-marċ tas-siegħa u l-Purċissjoni Sinodali. Din hija l-Festa tal-Maltin. Kun magħna int ukoll. Aktar dettal hawn: https://tinyurl.com/tpb5nkt

Video magħmul minn Carl Farrugia

#vsp2020 #50senaghaqda #kulhaddghallbelt

L-Arċipriet il-ġdid, il-Kan. David Cilia, jistieden lill-membri tal-komunita’ parrokkjali għaċ-ċelebrazzjoni tal-bidu tal-ħidma pastorali tiegħu.

Niskużaw ruħna għal kull inkonvenjent. Bħalissa qed isir xogħol biex jinbidlu t-toilets fis-sagristija u għalhekk mhumiex aċċessibbli. Navżaw ukoll li matul il-ġimgħa d-dieħla, kumpanija professjonali għandha tagħmel tindif estensiv tal-knisja. Nappellaw għall-kontribut tagħkom biex dan ix-xogħol ikun jista’ jsir. Grazzi.

sanpawl.com

Imniedi l-programm tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda tal-Pawlini | Għaqda tal-Pawlini

http://www.sanpawl.com/programm50/

sanpawl.com L-Għaqda tal-Pawlini tal-Belt Valletta din is-sena se tfakkar il-50 anniversarju mit-twaqqif tagħha li seħħ fl-1970 b’inizjattiva ta’ Belti Pawlin kbir u tenur ta’ fama internazzjonali Pawlu Asciak, li fil-fatt baqa’ jkun imfakkar bħala l-fundatur tal-Għaqda. L-ewwel laqgħa preliminar...

Kummissjoni Armar - Għaqda tal-Pawlini, Valletta.

Grazzi mill-qalb lill-voluntiera u lill-Partitarji Pawlini kollha li llejla, ħadmu qatigħ biex jitniżżlu l-fallakki mis-saqaf tal-Insinji Kolleġġjata tagħna biex fi ftit jiem oħra, kulħadd ikun jista' jgawdi r-restawr li sar fil-pittura tas-saqaf.

VIVA L-PAWLINI - VIVA L-KOLLEĠĠJATA TAGĦNA!

VIVA SAN PAWL MISSIERNA ❤️

Il-ġebla li kienet inqalgħet minn fuq iċ-ċinta tal-kor issa reġgħet f’postha u ddekorata kif imiss. Grazzi lill-voluntieri li għamlu dan ix-xogħol b’risq il-knisja kolleġġjata.

F’isem il-parroċċa tagħna, il-Kan. Arċipriet David Cilia, ippreżenta donazzjoni ta’ €675.25 lid-Dar tal-Providenza. Prosit u grazzi lil kulmin ta s-sehem ġeneruż tiegħu!

[01/01/20]   L-Arċipriet flimkien mal-Kapitlu, jixtiequ jawguraw sena mimlija risq lill-parruċċani kollha.

Parroċċa San Pawl Nawfragu, Valletta

L-Għaqda tal-Pawlini l-bieraħ ħabbret il-programm ta' l-attivitajiet mifruxa fuq din is-sena kollha li jwasslu sal-festa tal-2021 biex jitfakkar il-ħamsin anniversarju mit-twaqqif ta' l-Għaqda bit-tema "Il-Pawlini għat-Tisħiħ tal-Parroċċa". Fi stqarrija għall-istampa, il-President ta' l-Għaqda Mario Cassar qal li t-tema magħżula tirrifletti l-impenn tal-Għaqda tal-Pawlini għas-sehem tagħha biex tgħin lill-Parroċċa fl-isfidi l-ġodda li qed tiffaċċja f'ċirkostanzi li huma differenti ħafna minn meta twaqqfet l-Għaqda fl-1970.

L-Għaqda tal-Pawlini l-bieraħ ħabbret il-programm ta' l-attivitajiet mifruxa fuq din is-sena kollha li jwasslu sal-festa tal-2021 biex jitfakkar il-ħamsin anniversarju mit-twaqqif ta' l-Għaqda bit-tema "Il-Pawlini għat-Tisħiħ tal-Parroċċa". Fi stqarrija għall-istampa, il-President ta' l-Għaqda Mario Cassar qal li t-tema magħżula tirrifletti l-impenn tal-Għaqda tal-Pawlini għas-sehem tagħha biex tgħin lill-Parroċċa fl-isfidi l-ġodda li qed tiffaċċja f'ċirkostanzi li huma differenti ħafna minn meta twaqqfet l-Għaqda fl-1970.

[12/31/19]   Illejla, Quddiesa Solenni w kant tat-Te Deum fis-6pm. Għada, l-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħdud.

newsbook.com.mt

Imut il-Kardinal Malti Prospero Grech - Newsbook

Nitolbu b’suffraġju għal ruħ il-Kard. Prospero Grech li llum il-Mulej sejjaħlu għal għandu minn din id-dinja.

https://newsbook.com.mt/imut-il-kardinal-malti-prospero-grech/#.Xgobcjo0_nk.facebook

newsbook.com.mt Imut Prospero Grech

Nirringrazzjaw lill-voluntiera li qed jieħdu ħsieb iżarmaw l-armar li ntuża biex isir ir-restawr ta’ parti mis-saqaf tal-knisja kolleġġjata.

L-'Insert' tal-parroċċa tagħna fil-fuljett 'FMILKIEN' għax xahar ta' Jannar 2020. Ikklikkja fuq ir-ritratti biex tkun tista' taqra. Min jixtieq, jista' jiġbor kopja mill-knisja parrokkjali jew mis-sagristija. Grazzi.

knisja.mt

L-ikla tal-Milied fil-Kurja

Dan huwa l-mod konkret li bih il-Knisja tgħix fid-dawl tal-misteru tal-Iben t’Alla li sar bniedem għalina.

https://knisja.mt/l-ikla-tal-milied-fil-kurja/

knisja.mt F'Jum il-Milied il-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana laqgħat madwar 600 persuna u 90 voluntier għall-ikla annwali tal-Milied. L-ikla, li ġiet organizzata minn Caritas Malta għall-ħames sena konsekuttiva, għandha l-għan li tiġbor flimkien persuni li kieku jqattgħu l-Milied weħidhom. Din is-se...

Waqt ċelebrazzjoni solenni tal-lejl tal-Milied li fiha ħadu sehem numru sabiħ ta’ parruċċani u nies oħra li ngħaqdu magħna, kellna wkoll lil Greta Spiteri Lucas u lil Zendaya Mizzi li ferrħuna bil-messaġġ li qasmu magħna fil-priedka li għamlu. Grazzi lil min ħa ħsieb jippreparahom u lil kulmin ħa sehem f’din iċ-ċelebrazzjoni hekk sabiħa.

Nistednukom tingħaqdu magħna llejla biex niċċelebraw il-Milied bl-isbaħ u l-aqwa mod.

Illum fit-toroq tal-Belt Valletta, uħud minnhom fil-parroċċa tagħna, se ssir purċissjoni bil-Bambin minn diversi oqsma tal-M.U.S.E.U.M. Infakkru li llum intemmu n-Novena. Din tibda fil-5.30pm u wara ssir il-quddiesa fis-6pm.

Nirringrazzjaw lill-Ven.da Konfraternita’ tal-B.M.V. tal-Karita’ fil-parroċċa tagħna għat-tqassim tal-hampers lill-familji fil-bżonn.

Teen Klabb

Illejla niltaqaw fis 6.00 pm ghal party : )

Grazzi lil kull minn atttenda.
Grazzi kbira lil Arcipriet Fr David Cilia u Fr David Torpiano tal-presenza taghkom u il-kelmtejn ta' inkoragament.
Grazzi Parroċċa San Pawl Nawfragu, Valletta .
Grazzi Youth Fellowship.
Grazzi KPMG Rebecca Vella tar- rigali sbieh.
Grazzi Mulej tal-providenza u l-kelma tieghek li hi bhal fanal għal riglejna
u dawl fil-mogħdija (Salm 119:105).

Mill-purċissjoni tal-bambin li saret illejla. Prosit lil kulħadd!

Mill-purċissjoni bil-bambin li saret illejla. Grazzi lil kulmin ipparteċipa. Kien mument sabiħ li permezz tiegħu tajna wkoll xhieda għal dak li nemmnu fih.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Valletta?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


74, St. Paul's Street
Valletta
VLT 1212
Other Catholic churches in Valletta (show all)
The Oratory at the Jesuits' Church The Oratory at the Jesuits' Church
Archbishop Street
Valletta, MALTA

The Oratory Concert Series is more than just a music and art experience. Proceeds from the concerts will go towards supporting vital research.

Christ the Redeemer Church Christ the Redeemer Church
Phuthi Str
Valletta, 1520

Sarria Church Sarria Church
Triq Sarria
Valletta

Saint John's Co-Cathedral Saint John's Co-Cathedral
Triq San Ġwann
Valletta, MRS 9010

Festa Madonna tal-Karmnu Valletta Festa Madonna tal-Karmnu Valletta
Old Theatre Street
Valletta, VLT1535

Pagna dwar id-Devozzjoni, il-Knisja u il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta.

Fratellanza Madonna tal-Karmnu, Valletta Fratellanza Madonna tal-Karmnu, Valletta
Triq It-Teatru L-Antik
Valletta

DIn hija l-paġna uffiċjali tal-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. Waħda mill-Fratellanza li jisabu fis-Santwarju Bażilka ddedikat lilHa.