Parroċċa San Pawl Nawfragu, Valletta

St. Paul's Shipwreck Collegiate Church in Valletta Malta

Basic information about St. Paul's Shipwreck Parish in Valletta Malta. Masses during the week: 7:00am 8:00am 9:00am 12:40pm (from Monday to Friday) 6:00pm (6:30pm during Summer time) Mass on Saturday evening: 6pm (Summer and Winter) Masses on Sunday: 7:00am 8:00am 9:00am 10:00am 11:45am 6:00pm. The rosary is prayed daily before evening mass.

Mission: “Aħna, membri tal-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta, ġejna msejħa ngħixu fil-preżenza ta’ Kristu Rxoxt f’nofsna. Għalhekk, Nitħeġġu mill-Appostlu San Pawl biex nevangelizzaw billi nilqgħu lill-Maltin u lill-barranin li jżuruna u nkunu qrib dawk li jħossuhom imwarrbin u dawk li huma fil-bżonn.”

Dawn huma xi regolamenti (relatati mal-imxija tal-Covid 19) li aħna mitluba nosservaw meta nżuru xi knisja. Inħeġġu biex kulħadd jikkopera.

church.mt

Flimkien – June 2020

church.mt Flimkien – June 2020

Quddiesa ta' Pentekoste

Quddiesa ta' Pentekoste

[05/31/20]   Quddiesa ta' Pentekoste

Il-Kolleġġjata tiġi mħejjija għas-Solennita’ ta’ Pentekoste.

youtube.com

Messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-adoloxxenti li qed jippreparaw għas-sagrament tal-Grizma

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=7CArxvfRID0

tvm.com.mt

Xandira Mondovisione tar-Rużarju minn Santwarji madwar id-dinja, fosthom tal-Madonna Ta’ Pinu - TVM

Inħeġġukom biex għada, fil-5.30 pm, tingħaqdu mal-Papa Franġisku fir-reċita tat-talba tar-Rużarju Mqaddes.

tvm.com.mt Is-Sibt 30 ta’ Mejju fil-5.30pm il-Papa Franġisku ser imexxi Rużarju minn quddiem il-Grotta tal-Madonna ta’ Lourdes fil-Ġonna tal-Vatikan, u hi x-xewqa tiegħu li din l-inizjattiva tkun replikata fl-istess ħin fis-Santwarji Nazzjonali. Huwa għamel...

Quddiesa ta' Ringrazzjament tal-41 sena mit-twaqqif tal-Fergħa Żgħażagħ Pawlini

Quddiesa ta' Ringrazzjament tal-41 sena mit-twaqqif tal-Fergħa Żgħażagħ Pawlini

[05/24/20]   Quddiesa ta' Ringrazzjament tal-41 sena mit-twaqqif tal-Fergħa Żgħażagħ Pawlini

Fergħa Żgħażagħ Pawlini Valletta

Għeżież membri,

Bi pjaċir ninfurmakom li l-Fergħa Żgħażagħ Pawlini qegħda tiċċelebra l-41 anniversarju mit-twaqqif tagħha.

Il-kumitat tal-Fergħa qed jistedinkom biex għada l-Ħadd 24 ta' Mejju, fil-propja ġurnata tal-fondazzjoni, tingħaqdu magħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddies permezz tal-mezzi soċjali fuq il-link tal-Parrocca San Pawl Nawfragu Valletta fil-11 ta' filgħodu.

Għalkemm ma nistgħux inkunu preżenti fiżikament, tkun ħaġa sabiħa li naqsmu dan il-ferħ fid-djar mal-familjari tagħna.

Grazzi lill-Arċipriet il-Kan. David Cilia u l-kollaboratur tiegħu Dun David Torpiano tal-appoġġ sħiħ tagħhom.

Kumitat
Fergħa Żgħażagħ Pawlini
https://youtu.be/fkwYx8pPD94

Il-parroċċa ta' San Pawl Nawfragu tifraħ lil Patri Alex Cauchi OSA u lill-Komunità parrokkjali ta' Santu Wistin tal-Belt Valletta, fil-jum li fih, permezz ta' ċelebrazzjoni mmexxija minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna, Patri Alex se jagħti bidu għall-ħidma pastorali tiegħu bħala l-Kappillan il-ġdid tal-parroċċa Agostinjana.

Bħala parroċċa li ninsabu fl-istess Belt u unità pastorali, aħna mhux biss nawgurawlu iżda nitolbu għal Patri Alex u nsostnuh bl-għajnuna tagħna fil-ħidma pastorali ġdida tiegħu.

Today's Gospel Reading

Pope St. John Paul II
100th Anniversary of his birth
Monday, May 18, 2020
–––––––––––––––
Pope St. John Paul II, pray for us!

Quddiesa tal-Ħadd

[05/17/20]   Quddiesa tal-Ħadd

Għada nfakkru l-Konsagrazzjoni tal-Knisja Kolleġġjata tagħna li saret nhar il-15 ta’ Mejju 1740 mill-Isqof ta’ Malta Fra Paolo Alpheran de Bussan. Niftakru mhux biss li l-knisja hi post qaddis fejn aħna nqimu lil Alla bit-talb. Din ir-rikorrenza tfakkarna wkoll li bħala komunita’, aħna niffurmaw il-Ġisem ta’ Kristu. Għalhekk nilqgħu it-tħeġġiġ ta’ San Pietru li jgħidilna: “U intom ukoll, bħal ġebel ħaj, inbnew f’dar spiritwali, saċerdozju qaddis, biex toffru sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu ‘l Alla permezz ta’ Ġesù Kristu.” – 1 Pietru 2:5.
(Ritratt: Fra Paolo Alpheran de Bussan)

newsbook.com.mt

Filmat: Jitqassmu mas-700 ikla kuljum; “Grazzja kbira” – L-Arċisqof - Newsbook

newsbook.com.mt L-Arċisqof Charles Scicluna ddeskriva l-proġett ‘Solidarity Meals’ bħala grazzja kbira. Hu qal dan waqt żjara li għamel fil-kċina ta’ restorant fis-Salini fejn ta’ kuljum qed ikunu ppreparati mas-700 ikla sħuna għall-persuni vulnerabbli.

AVVIŻ IMPORTANTI

Minn għada, 11 ta' Mejju 2020, il-Knisja Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu ser tkun miftuħa kuljum, esklussivament għat-TALB PRIVAT, bejn id-9.30am u l-10.30am u bejn il-5.30pm u s-7pm. Infakkru li kulmin iżur il-knisja, għandu jirrispetta d-direttivi kollha maħruġin mill-awtoritajiet tas-saħħa skont kif applikabbli għal dan il-post.

newsbook.com.mt

L-att ta’ mħabba lejn ommijietna din is-sena huwa li nħarsu saħħithom – L-Arċisqof - Newsbook

Minn qalbna, nawguraw Jum l-Omm it-tajjeb lill-ommijiet kollha. Grazzi għal dak li tagħmlu b’imħabba għall-familji kollha tagħkom. Niftakru wkoll bi gratitudni u bit-talb fl-ommijiet li ħallewna.

newsbook.com.mt Fil-vlogg il-ġdid tiegħu ddedikat għal Jum l-Omm, l-Arċisqof Charles Scicluna sostna li l-att ta’ mħabba tal-ulied lejn ommijiethom din is-sena huwa li jħarsu saħħet l-omm.

Quddiesa tal-Ħadd

[05/10/20]   Quddiesa tal-Ħadd

Archdiocese of Malta

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna fil-festa ta' San Ġorg Preca

Il-lum nhar il-festa tal-B.V. Marija ta’ Pompei, inħeġġu lil kulħadd jitlob it-talba għażiża tar-Rużarju Mqaddes. Fi tmiem il-quddiesa li il-lum ġiet iċċelebrata privatament fil-Kolleġġjata, saret ukoll it-talba sabiħa tas-Supplika li ssir fil-festa tal-lum.

(Dan il-kwadru jinsab biswit l-artal ta’ San Martin ġewwa l-Knisja Kolleġġjata tagħna)

tvm.com.mt

Illum jindaqqu l-qniepen u jinħaraq in-nar biex jitfakkar tmiem it-Tieni Gwerra - TVM

tvm.com.mt Illum, għall-ħabta ta’ nofsinhar, se jkunu qed jindaqqu l-qniepen u jinħaraq in-nar madwar Malta, bħala parti minn programm kulturali wiesgħa li se jfakkar 75 sena minn tmiem it-Tieni Gwerra, li...

Quddiesa tal-Ħadd

church.mt

Flimkien - May 2020

https://church.mt/flimkien-may-2020/

church.mt Flimkien - May 2020

Għada huwa Jum il-Vokazzjonijiet. Nistednukom biex noffru t-talb tagħna skont din l-intenzjoni.

Minbarra ħidma pastorali li tkompli taħt diversi forom li jippermettu ċ-ċirkustanzi preżenti, qed isir xogħol ta’ manutenzjoni u tindif fil-knisja kolleġġjata tagħna. Nirringrazzjaw lill-persuni kollha li qed jgħinu biex dan isir.

L-Arċikonfraternità tas-Ssmu. Kurċifiss tal-Belt Valletta tixtieq tavża li l-ktieb hawn taħt irreklamat li ġie ppublikat dwar il-Kurċifiss Mirakoluż li jinsab fil-Knisja ta' Ġieżu, jista' jinxtara għall-prezz ta' 70 Ewro. Min hu nteressat li jakkwista dan il-ktieb, jista' jibgħat email fuq [email protected] jew icempel lis-sur Anton Cassar fuq in-numru 99804566.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Valletta?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Quddiesa ta' Pentekoste
Quddiesa ta' Ringrazzjament tal-41 sena mit-twaqqif tal-Fergħa Żgħażagħ Pawlini
Quddiesa tal-Ħadd
Quddiesa tal-Vġili tal-Għid
Adorazzjoni tas-Salib

Location

Telephone

Address


74, St. Paul's Street
Valletta
VLT 1212
Other Catholic churches in Valletta (show all)
Church of St Nicholas, Valletta Church of St Nicholas, Valletta
St. Nicholas St
Valletta

Igreja de São João Igreja de São João
St John's Street
Valletta, VLT 1156

St John's Co-Cathedral St John's Co-Cathedral
St. John Street
Valletta, VLT 1156

This is the official page of St John’s Co-Cathedral, a gem of Baroque art & architecture built as the conventual church for the Knights of St John.

Saint John's Co-Cathedral Saint John's Co-Cathedral
Triq San Ġwann
Valletta, MRS 9010

Sarria Church Sarria Church
Triq Sarria
Valletta

The Oratory at the Jesuits' Church The Oratory at the Jesuits' Church
Archbishop Street
Valletta, MALTA

The Oratory Concert Series is more than just a music and art experience. Proceeds from the concerts will go towards supporting vital research.

Parrocchia Santa Caterina d'Italia - Malta Parrocchia Santa Caterina d'Italia - Malta
Victory Square
Valletta

La Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria è una chiesa cattolica romana situata a La Valletta, a Malta.

Church of Our Lady of Damascus, Valletta Church of Our Lady of Damascus, Valletta
132 A, Archbishop Street
Valletta, VLT 1444