Faith Hope & Charity

Run and managed by the Missions' Office, all profits go towards projects being held in Missionary countries. Email: [email protected]

Statwi Titulari

Statwi titulari għal bejgħ. Cempel issa lil Faith Hope & Charity gift shop fuq 79087646

Statwi titulari għal bejgħ. Cempel issa lil Faith Hope & Charity gift shop fuq 79087646

Now you can shop ONLINE

Now you can shop online on www.zaype.com/FHCshop.
YOU SHOP WE DELIVER TO YOUR HOME
for more informtion call 79087646

Faith Hope & Charity's cover photo

Missio Malta

Omm tat-tama tagħna, agħtina l-għajnejn tiegħek biex ‘l hinn mit-tbatija u l-mewt naraw id-dawl tal-qawmien. Agħtina l-qalb tiegħek biex inkomplu anke fil-mumenti tal-prova bħal dan li għaddejjin minnhu nibqgħu nħobbu u naqdu.

O Marija Santissima Sidtna tas-salib, itlob għalina. Amen

Covid19 Malta

Fit-toroq tal-bliet u l-irħula tagħna tidwi kelma waħda.

Grazzi.

🇲🇹

Missio Malta

Kull meta Missio Malta, id-Dar Tal-Providenza, Bjorn (ALS), il-Caritas, Puttinu u oħrajn, għamlu l-appelli tagħhom dejjem ikkonkorrejtu bi ħġarkom, u ta dan ngħidulkom GRAZZI. Din id-darba l-appell tagħna huwa li kulhadd ikun aktar sensibbli għal dak li qiegħed jiġri madwarna. Agħtu kas ta' dak li qegħdin jgħidulna mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Qabel toħorġu aħsbu fl-għeżież tagħkom u fikom infuskom ukoll. Jekk m'għandkomx għalfejn toħorġu, ibqgħu ġewwa. Ħudu ħsieb. Saħħiet.

Whenever Missio Malta, Dar Tal-Providenza, Bjorn (ALS), Caritas, Puttinu and others, made their appeals you always responded with enthusiasm, and for this we tell you THANKS.This time our appeal is for all to be more sensible to what is happening around us. Give attention to what we are being told by the Department of Public Health. Before going out think about your beloved and in yourselves too. If not necessary, stay inside. Take care. Greetings.

Minħabba ċ-ċirkustanzi preżenti, nixtiequ ninfurmaw lill-klijenti tagħna li l-ħanut Faith, Hope & Charity ser ikun qed jiftaħ f'dawn il-ħinijiet biss: Mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-9am u s-1pm, sakemm joħroġ avviż ieħor.
Għall-aktar informazzjoni kkuntatjna fuq 2123 4328
Grazzi u skużawna ta' kull inkonvenjent.

Minħabba ċ-ċirkustanzi preżenti, nixtiequ ninfurmaw lill-klijenti tagħna li l-ħanut Faith, Hope & Charity ser ikun qed jiftaħ f'dawn il-ħinijiet biss: Mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-9am u s-1pm, sakemm joħroġ avviż ieħor.
Għall-aktar informazzjoni kkuntatjna fuq 2123 4328
Grazzi u skużawna ta' kull inkonvenjent.

Missio Malta

Titħassar il-Maratona ta’ Ġbir għall-bżonnijiet tal-Missjoni

Fiċ-ċirkostanzi preżenti fejn il-poplu Malti jinsab bir-raġun inkwetat fuq saħħet il-familja Maltija, ħassejna li l-maratona ta’ ġbir għall-bżonnijiet tal-Missjoni li kienet se ssir nhar is-Sibt 14 ta’ Marzu, tiġi posposta għal data oħra.

Nixtiequ ngħidu grazzi mill-qalb lill-poplu Malti u Għawdxi li baqa’ dejjem ġeneruż biex tittaffa t-tbatija tal-faqar fid-dinja. Nixtiequ wkoll nieħdu l-okkażjoni biex nuru solidarjetà ma’ ħutna Maltin li bħalissa għaddejjin minn tbatija jew biża’ minn dan il-virus. Nappellaw biex kulħadd jagħti sehmu ħalli bl-għajnuna t’Alla kollox jgħaddi b’wiċċ il-ġid.
________________________________________________

Cancellation of the Fundraising Marathon in aid of the Missions

Due to the present circumstances where the Maltese people are rightly so, worried for the health of their families, we decided that the fundraising marathon in aid of the missions that was to be held this Saturday 14th March, will be postponed to a later date.

We would like to thank the Maltese and Gozitans who are always generous to help ease the suffering caused by poverty in the world. We would also like to take the opportunity to show our solidarity with the Maltese who are suffering from, or fearing this virus. We also appeal to everyone to do their part so that with God’s help this situation will be overcome soon.

Missio Malta

HOPE #MISSIOfest b'risq il-Missjoni

Missio Malta

Ganisani: Fi 13-il sena qatt ma mexa għax twieled b'diżabilità. Kull fejn imur ikollu jitkaxkar fuq irkopptejh, imma grazzi għalikom, illum Ganisani qed jgħix aktar indipendenti. Mill-ġbir li sar mill-maratona tas-sena l-oħra dan it-tfajjel u ħafna oħrajn qed jgħixu ħajja aħjar. Imma x'għamel eżatt għalih Missio? Segwi l-maratona ta' Missio nhar is-Sibt 14 ta' Marzu, bejn nofsinhar u nofsillejl sabiex tara mhux biss l-istorja ta' Ganisani, imma oħrajn ukoll. #missiomalta #hopemissiofest

newsbook.com.mt

Filmat: "Iltqajna ma' tarbija mormija fiż-żibel" - Angie Laus - Newsbook

newsbook.com.mt Il-preżentatriċi Angie Laus għadha kif qattgħet bosta jiem fil-Malawi biex twassal filmati marbuta mal-maratona tal-Missio Malta li se ssir f’Marzu li ġej. Fl-ewwel kummenti tagħha ma’ newsbook.com.mt qasmet l-esperjenza tagħha ta’ dawn l-aħħar ġranet fejn tkellmet dwar x’sabu ma.....

Missio Malta

Rachel: Għandha biss 9 snin, imma jkollha ġġorr barmil kbir ilma maħmuġ fuq rasha ta' kuljum għal diversi kilometri. Imma għaliex taqfel lil ħuha ta' sena ġo kamra waħdu? Id-donazzjoni tiegħek ser tagħmel differenza kbira f'ħajjet din it-tifla u oħrajn f'sitwazzjonijiet simili. Segwi l-maratona ta' Missio nhar is-Sibt 14 ta' Marzu, bejn nofsinhar u nofsillejl sabiex tara mhux biss l-istorja ta' Rachel, imma oħrajn ukoll.

Missio Malta

iChallenge Treasure Hunt in aid of the missions..join your friends, colleagues, family ... and take the challenge together!

Missio Malta

Save the date 14th March 2020

Dorianne at AskDorianne

Yesterday morning I received a letter from the two beautiful sisters I sponsor in India!

The little ones are doing well and are currently learning English at school too. They told me they are playing games and going to church on Sunday 😊

Seeing their pencil scribblings and drawings filled my heart with joy; I just hope they remember our great times together in India because I surely remember every minute spent together.

If you wish to contribute to help a child get the education they deserve, feel free to contact me and I will happily direct you to the people responsible at Missio Malta because we can make such a great difference in a kid's life if we give a small contribution.

#oneproudmama

Missio Malta

Santa in the City - Tomorrow, Saturday 21st December from 11:00 to 13:00hrs
Come and share the Joy of Christmas tomorrow with Missio Elves and the Malta Concert Orchestra under the direction of Mro Joe Brown. Gifts will be distributed by Santa Claus to all Children against a donation.
Happy Christmas from Missio

This Christmas shop at Faith Hope & Charity

This Christmas shop at Faith Hope & Charity. Wide selection of Christmas gifts for your loved ones!

Baptaised & Sent - Joy Gospel Singers

Baptised & Sent - EMM2019 Lyrics: Rita Pace Composer: Mark Spiteri Lucas Performed by Joy Gospel Singers

Missio Malta

Illum u Għada niċċelebraw il-Jum Dinji tal-Missjoni. Jum wieħed fis-sena meta l-Knisja globali tingħaqqad flimkien b’appoġġ għall-missjoni. Papa Franġisku ddikjara wkoll Ottubru 2019 bħala x-Xahar Straordinarju tal-Missjoni, sabiex tkun iffukata ċ-ċelebrazzjoni tax-xogħlijiet tal-missjoni madwar id-dinja. M’hemmx żmien aħjar għalina lkoll sabiex inpoġġu l-qalb missjunarja tagħna f’azzjoni billi nagħtu dak li nistgħu lejn ix-xogħol missjunarju! Is-sena li għaddiet Misso Malta qassam aktar minn Miljun Ewro fi proġetti. Tista' tara l-lista hawn, għaliex qed niċċelebraw il-Jum Dinji tal-Missjoni u r-riżultat tal-impatt li ħalliet l-għajnuna tiegħek.
#EMM2019 #Il-MissjoniTiegħi #Il-MissjoniTagħna

This weekend we celebrate World Mission Sunday. The one day in the year when the entire global Church comes together in support of mission. Pope Francis also declared October 2019 to be an Extraordinary Month of Mission, to focus on celebrating the works of mission around the world. There is really no better time for you to put your missionary heart into action by giving what you can towards missionary work! Last year Misso Malta Distributed more the 1 million euros in projects. This is why we celebrate World Mission Sunday and what you help impact as a result.
#EMM2019 #MyMission #OurMission

Missio Malta

20/10/2019
World Mission Sunday / Jum Dinji Missjunarju
Eucharistic Celebration Live on TVM2
Quddiesa fuq TVM2
Hamrun San Gejtanu Parish Church
09:00hrs
#ExtraordianryMissionMonth
#emm2019

Missio Malta

TODAY in front of PARLIAMENT, VALLETTA #mymission

Missio Malta

As part of Extraordinary Mission Month, Missio Malta has launched13 programmes on Radju Marija every Thursday from October to December to promote #EMM and beyond. Here is Robert Farrugia and Claudia Cini from the Communications Department upcoming #EMM events in Valletta, the Capital City of Malta

Missio Malta

As an act of solidarity for all people, Pope Francis is inviting you to join the Extraordinary Month of Mission Prayer Chain during October.

Every Friday, after the Angelus the faithful of Malta can take part by praying the official Extraordinary Month of Mission Prayer:

Heavenly Father,
when your only begotten
Son Jesus Christ rose from the dead,
he commissioned his followers to
‘go and make disciples of all nations’
and you remind us that through our Baptism we are made sharers in
the mission of the Church.

Empower us by the gifts of
the Holy Spirit to be
courageous and zealous
in bearing witness to the Gospel,
so that the mission entrusted
to the Church, which
is still very far from completion,
may find new and efficacious
expressions that bring life and light
to the world.

Help us make it possible for
all peoples to experience the saving
love and mercy of Jesus Christ,
who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit,
One God, forever and ever
Amen

Together, through unified prayer, let's revitalise and reawaken our missionary spirit!
#EMM2019 #togetherwearemission

MyMission

“Being a Shepherd who loves the flock" is MyMission of H.E. Mons Charles J Scicluna, Archbishop of Malta

What's your #mymission ? Share it with us! Learn more about it on https://www.facebook.com/missiomalta/videos/698208513939032/
You can download the MyMission poster from here!
https://www.facebook.com/missiomalta/

vaticannews.va

Pope's August prayer intention: For families - Vatican News

Pope Francis releases a video message accompanying his prayer intention for August, which is that families may become "schools of true human ...

Families For Christ Community

Sunday is the day of the lord, and the family is called to celebrate mass together. In Malta we are lucky to have a huge choice of places where one can attend mass. Find a mass that you and your family enjoy going to. Remember to check out this website https://www.quddies.com.mt to find the different mass times all over Malta and Gozo

Missio Malta

JUM IL-ĠUĦ FID-DINJA
Nhar it-28 ta’ Mejju jaħbat Jum il-Ġuħ fid-Dinja. It-tema ta' din is-sena hija: Is-Sostenibbiltà. Meta ngħidu ‘ġuħ’ ma nkunux qed nitkellmu biss dwar l-ikel. Il-ġuħ u l-faqar huma marbuta b'mod inseparabbli ma’ rabta ta’ ħafna kwistjonijiet li jinkludu:
• opportunitajiet ta’ xogħol deċenti,
• saħħa,
• edukazzjoni,
• ġustizzja soċjali,
• drittijiet tan-nisa u tal-bniet,
• l-ambjent u
• il-bidla fil-klima.
Bis-saħħa ta’ diversi għaqdiet u proġetti qed jintuża approċċ innovattiv u olistiku li jindirizza dawn il-kwistjonijiet kollha, filwaqt li jagħti s-setgħa lil dawk il-persuni li jgħixu fil-ġuħ biex isiru l-aġenti tal-iżvilupp tagħhom stess u b’hekk jgħollu l-komunitajiet tagħhom ’il fuq mil-linja tal-faqar darba għal dejjem. Dan huwa t-tmiem sostenibbli tal-faqar.
Kont taf li:
• iktar minn 821 miljun persuna fid-dinja m'għandhomx biżżejjed ikel,
• 60% minn dawk bil-ġuħ huma nisa,
• 98% ta’ dawk mhux nutriti jgħixu f’pajjiżi żviluppati u
• il-ġuħ joqtol aktar nies mill-AIDS, il-Malarja u t-Tuberkolożi magħdudin f’daqqa.
Ilkoll naqblu li t-tmiem tal-ġuħ huwa possibbli fil-ġenerazzjoni tagħna. Nafu wkoll li l-ġuħ fid-dinja naqqas b'mod drammatiku fl-aħħar 30 sena. In-numru ta’ persuni bil-ġuħ qed jonqos, imma għadu wisq. Allura, kif nistgħu ntemmu l-ġuħ fid-dinja?
Missio Malta qed jiżgura li permezz tal-għajnuna li diġà jibagħtu l-benefatturi u ta’ oħrajn ġodda, dawn il-persuni minn madwar id-dinja li jgħixu f’sitwazzjonijiet simili, qed jirċievu l-għajnuna li tant jinħtieġu. Jekk tixtieq tgħin ċempel 2123 6962 jew 2033 0015 għal aktar tagħrif jew zur is-sit www.missio.org.mt

Missio Malta

Inghaqdu maghna familji hal dan il-hike biex niehdu gost u nkunu flimkien.

Il-Proġett

Pawla għandha qalba zgħira ħafna u mil-ewwel torbot qalbha ma' tifla ċkejkna ġewwa l-orfanotrofju.

familiesforchrist.mt

Families for Christ

familiesforchrist.mt Our Friday gatherings are open meetings where everyone is welcome, married or single! Although we are a group dedicated to family life, singles and youths are most welcome to participate.

Missio Malta

Circuit training in aid of Missio Malta. Come and join us !

Faith Hope & Charity

This Christmas

This Christmas buy your gifts from Faith Hope & Charity Valletta

Danusan

Illum programm speċjali fejn flimkien se nkunu qed nixtru rigali lil nies f'xi pajjiż fid-dinja f'isem xi ħadd li nafu. Għinuna naghmlu differenza, grazzi mill-qalb.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Valletta?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Now you can shop ONLINE
This Christmas shop at Faith Hope & Charity
This Christmas
Cover
For that perfect gift....visit our shop, 7 Merchants Street Va...

Location

Telephone

Address


7, Triq Il-Merkanti
Valletta
VLT 1171

General information

Il-Hanut HOPE FAITH & CHARITY huwa mmexxi mill-Ufficcju Missjunarju. Il-qligh kollu tal-hanut imur b'risq il-progetti li l-Ufficcju Missjunarju qieghed iwettaq fl-artijiet tal-missjoni. Issibu oggetti b'tema religjuza, fosthom: Statwi, kotba, CDs, DVDs, Ornamenti, Kartolini, Santi tal-Weghdi, Ikoni, Souvenirs ta' l-Ewwel Tqarbina u rigali ghal kull okkazzjoni.

Opening Hours

Monday 08:30 - 19:00
Tuesday 08:30 - 19:00
Wednesday 08:30 - 19:00
Thursday 08:30 - 19:00
Friday 08:30 - 19:00
Saturday 08:30 - 12:00
Other Religious Organizations in Valletta (show all)
The Sovereign Hospitaller Order of Bethany The Sovereign Hospitaller Order of Bethany
Valletta

Supreme Order of the Knights of Malta of St. Lazarus of Jerusalem of Bethany

St Paul's Pro-Cathedral St Paul's Pro-Cathedral
Independence Square
Valletta, VLT 1535

St Paul's Pro-Cathedral is an Anglican pro-cathedral situated in Independence Square, Valletta, Malta.

Apostleship Of The Sea Malta Apostleship Of The Sea Malta
Stella Maris Centre A.O.S. C/o Ta` Liesse Church 62 Liesse Hill
Valletta

This Apostleship of the Sea in Malta provides spiritual and material support to seafarers on board ships in port and offshore.

Fratellanza Madonna tal-Karmnu, Valletta Fratellanza Madonna tal-Karmnu, Valletta
Triq It-Teatru L-Antik
Valletta

DIn hija l-paġna uffiċjali tal-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. Waħda mill-Fratellanza li jisabu fis-Santwarju Bażilka ddedikat lilHa.

Greek Catholic Church of Our Lady of Damascus in Malta Greek Catholic Church of Our Lady of Damascus in Malta
132 A, Archbishop Street
Valletta, VLT 1444

The Church of Our Lady of Damascus offers a unique heritage characterized by the Byzantine Divine Liturgy and a fine selection of icons. http://greekcatholicmalta.com/

Festa Madonna tal-Karmnu Valletta Festa Madonna tal-Karmnu Valletta
Old Theatre Street
Valletta, VLT1535

Din hija l-paġna uffiċjali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu li torganizza l-festi esterni ad unur il-Madonna tal-Karmnu, inkluż l-armar li jżejjen il-Belt Valletta

Carmelite Priory Valletta Carmelite Priory Valletta
Kunvent Tal-Karmelitani
Valletta

Bħala Komunità Karmelitana, aħna ngħixu l-ħajja tagħna ta' talb, fraternità u kontemplazzjoni fost il-poplu.

Srpska Pravoslavna Crkva Malta Srpska Pravoslavna Crkva Malta
103 Merchant Street
Valletta, SLM1540

Званична страница Српске Православне Цркве на Малти.

Franciscan Province - MALTA Franciscan Province - MALTA
Franciscans Street
Valletta, GSM 9024

This page compliments the ofm.mt website with the latest news and events taking place in our Franciscan Province of St. Paul the Apostle.

Ελληνορθόδοξος Ενορία Αγίου Γεωργίου Μάλτας Ελληνορθόδοξος Ενορία Αγίου Γεωργίου Μάλτας
83, Merchants Str.
Valletta, VLT1177

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΛΤΑΣ

Augustinians Malta - Agostinjani Augustinians Malta - Agostinjani
Augustinians Malta - Agostinjani, Kunvent Santu Wistin, Triq L-Ifran
Valletta, VLT 1452

The Order of Hermits of Saint Augustine (Augustinians) is a religious order of brothers (many of whom are ordained priests) within the Catholic Church. The Order was founded in 1256 under the Rule of Saint Augustine.