Fratellanza Madonna tal-Karmnu, Valletta

DIn hija l-paġna uffiċjali tal-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. Waħda mill-Fratellanza li jisabu fis-Santwarju Bażilka ddedikat lilHa.

Carmelite Priory Valletta

https://www.facebook.com/karmelitanivalletta/videos/238781793913426/

Quddiesa fil-festa tal-Lunzjata

L-Arcikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu Valletta issellem il-memorja tal-ghaziza Miriam Pace, il-mara tal-Viċi Rettur Carmel Pace. Il-Madonna tal-Karmnu jzomm harsitha fuq żewġha u uliedha u l-familja kollha tagħha.

Agħtiha O Mulej il-Mistrieħ ta' Dejjem.

Dettall mill- vara artistika u ferm antika tal-Madonna tal-Karmnu propjetà ta l istess Arcikonfraternita. Fil-proċess tar-restawr li qed joħroġ is sbuħija oriġinali tagħha

Ix xogħol fuq ir restawr ta l ewwel vara tal Karmnu fil gżejjer Maltin miexi ġmielu

Grazzi lis Sir Carl Farrugia li għaddielna ritratt tal portrait tal fundatur ta l Arcikonfraternita tal Madonna tal Karmnu ġewwa l Belt Valletta fl 1622 , in Nobli Passalacqua.

Ix xogħol fl- Oratorju mixi ġmielu
L-ewwel kisja lesta, issa bdejna it tieni,

Dalghodu membri ta l-Arċikonfraternita flimkien mal-Pirjol kellna laqgha sabiħa ma l-Eċċ tiegħu l-President ta Malta Dr. George Vella. Flimkien maghna kien hemm preżenti ukoll Valentina Lupo u l kollega taghha lu qed jirrestawraw il-vara u l-Perit Daphne Fenech li qedgha tieħu hsieb ir restawr ta l Oratorju.

Waqt li konna qed inqelbu fl arkivju li ghandha l Arcikonfraternita sibna li barra l GranMastri Rafael u Nicola Cottoner li kienu Retturi rridu nżidu ukoll il GranMastru Pinto 1770.
Xi haga nterressanti li xtaqna naqsmu

Illum flimkien mar Rettur morna naraw ix xogħol li qed isir fl Oratorju u kif ukoll morna l laboratorju fejn qed tiġi restawrata l vara devota u storika tal- Madonna tal-Karmnu

Kultura News

Ix-xogħol ta' restawr u konservazzjoni li għaddej bħalissa fuq il-vara tal-Madonna tal-Karmnu li tinsab fl-Oratorju.

Din l-istatwa ta' l-ewwel xbieha tal-Madonna tal-Karmnu illi għandna ġewwa Malta. Din l-istatwa inġabet minn Ruma u inħarget purċissjoni fl-istess sena, fis-16 ta' Lulju bħala parti mill-festa tal-Madonna tal-Karmnu ġewwa l-Belt.

Atelier del Restauro Ltd. Valentina Lupo

Bil lest biex mit- Tnejn jitkompla ix xogħol estensiv ta restawr fl Oratorju

Il-kunċert li sar il- bieraħ fil- Każin Malti b'risq ir- restawr ta' l-Oratorju u l vara tal-Madonna tal-Karmnu

Photos from Fratellanza Madonna tal-Karmnu, Valletta's post

Bħala fundraising għar-restawr ta l- Oratorju u l-vara tal- Madonna tal-Karmnu ħa jiġu organizzati żewġ kunċerti fis - 19 u l-21 ta Settembru.
Dak tas- 19 ta Settembru ha jkun taħt il patroċinju ta L eċċ tiegħu l-President ta Malta fis Casino Maltese ġewwa l Belt.
Dak tal- - 21 ta Settembru ha jsir ġewwa l pro Katidral Anglikan ta San Pawl fi Triq il-Punent, il Belt Valletta

Hawn taħt qed jidhru z żewġ programmi. Inħeġġuhom biex taddendi u xerdu l kelma. Okkażjoni sabiħa mhux ta min jitlifha

L-Arcikonfraternita il bieraħ ħadet sehem fil-purċissjoni tal- Madonna tal-Karmnu ġewwa l-Balluta.
Din kienet okkażjoni speċjali f'għeluq il 160 sena mill- minn migja tal- vara ġewwa din il parroċċa.
Din il vara kienet saret fl-1780 mill- istess Arcikonfraternita fejn eventwalment ġiet regalata lill Komunita Karmelitana fil Balluta

Is-sehem ta' l-Arcikonfraternita fit-Translazzjoni u fil-Purċissjoni nhar il-15 u s-16 ta Lulju fiċ-ċelebrazzjoniji tas- Solennità tal- Festa Tal- Madonna tal- Karmnu ġewwa l-Belt Valletta

Ghada jibda Lulju, x xahar tal Karmnu.
Bix xieraq minn għada nibdew niccelebraw il festa tal Madonna tal Karmnu bil hrug ral cara minn nicca wara l quddiesa tas 07:00pm minn ġewwa l benina tal kult Karmelitan ġewwa l gżejjer Maltin il Bazilka Santwarju ddedikat lilHa fil- Belt Valletta

Nghatu merħba l-erba Frattelli u konsorella ġodda fi ħdan l-Arċikonfraternita :
Ivan Zammit, Chris Saffrett, Alan Said, Kieran Cassar u Jessica Dimech

Nhar l - Erbgħa 26ta Gunju, ha nilqgħu fi ħdan l-Arċikonfraternita tal-Madonna tal-Karmnu sitt membri ġodda. Il Vestizzjoni ha ssir waqt il quddiesa tas 06:30 ta filgħaxija ġewwa s Santwarju.
Inheggukhom li tattendu u tħeġġu lil oħrajn biex jissieħbu fl-istess Arcikonfraternita

Fl ahhar is saqaf tlesta
Fi żmien qasir jinveda x xoghol fl Oratorju

Xogħol kontinwu li għaddej fl-Oratorju

1.I ngħata l konkos lis saqaf
2. Komplejna zarmaja l vetrini ta l ex voto mill hitan
3. U illum ġew lura l kotba kollha ta l arkivju mid difumikazzjoni

Beda jitqiegħed is saqaf ġdid tas- sagristija ta l Oratorju

Illum Jum l Omm
Grazzi li ġibtni f din il ħajja
Grazzi ta l imħabba
Grazzi tas- sagrifiċċji
Grazzi tal- pariri
Grazzi ta dak li jien illum
Grazzi li urejtni nimxi fuq il passi ta l Omm ta l Ommijiet
O Madonna tal-Karmnu żomm idek fuq l Għeżież ommijiet li għadhom magħna u ħu ħsieb lil dawk li jinsabu ġà taħt il mant tiegħek fis sema

JUM L OMM IT TAJJEB

Twaqqa is saqaf ta bejn l-Oratorju u s--sagristija. Kien ta periklu ħafna li saħansitra il kuntrattur ma setax jifhem biex kien qiegħed iżomm.

[04/27/19]   Solidarjetà mal-Furjaniżi ghad-disgrazzja li seħħet matul il-lejl li għadda.

Nhar is-Sibt li ġej filgħodu.

L-Għid it-Tajjeb lilkhom u Għeżież tagħkom

Bdejna nippreparaw biex tinbeda l ewwe fażi ta restawr ta l Oratorju. Li jikkonsisti fi bdil ta saqf tal- konkos li sar ta periklu.
Kull għajnuna tkun verament apprezza.
Grazzi

Laqgha Ġenerali nhar is-Sibt 27 ta April fl-Oratorju tan-Nazzrenu fl-10.30am. Il-fratelli huma mħeġġa jattendu.

L-Oratorju ta l-Arcikonfraternita armat biex ifakkar l-Omm Addolorata

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Valletta?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address


Triq It-Teatru L-Antik
Valletta
Other Catholic churches in Valletta (show all)