SDC Museum Tarxien

The Society of Christian Doctrine M.U.S.E.U.M. was founded by Saint George Preca in Malta in 1907. Our centre opened in 1909 and since then offered Catechism classes and other sport and social activities to boys aged 6 to 16 on a daily basis.

Għeżież Ġenituri u Kustodji,

Minħabba l-aħħar żviluppi dwar il-COVID-19, navżaw li l-Museum tas-Subien ta' Hal Tarxien se jkun magħluq għal-laqgħat u l-attivitajiet tat-tfal kollha b'effett mil-lum stess, il-Ħamis 12 ta' Marzu, sakemm navżaw mod ieħor.

Sadattant ningħaqdu mal-Insara l-oħra kollha biex nitolbu għal fejqan ta' dawk morda u għall-ħarsien u s-saħħa ta' dawk li jieħdu ħsiebhom.

Il-Paċi Magħkom,

Superjur

Ċelebrazzjoni Penitenzjali għat-tfal u l-adolexxenti li qegħdin fil-gruppi tal-5 u s-6 sena, il-Magħżulin u l-Aspiranti. F'dan iż-żmien tar-Randan, nieħdu din l-opportunità sabiex nersqu wkoll għas-Sagrament tal-Qrar. B'dispjaċir inħabbru li kuntrarju għal dak li ġie mħabbar qabel, il-ġenituri MHUX se jkunu mistiedna għal din l-attività.

Għeżież Ġenituri/Kustodji,

Kif diġa tafu, wara l-istqarrijiet maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa u mill-Onorevoli Prim Ministru, nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni biex kull min siefer l-Italja jew Sqallija, Żvizzera, Ġermanja, Franza u Spanja għandu joqgħod kwarantina għall-perjodu ta’ erbatax- il ġurnata li jibda’ mid-data ta’ meta wieħed jasal lura Malta.

Qed nitolbukom timxu ma’ dawn il-proċeduri mhux biss bħala direttiva maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa, imma wkoll bħala rispett lejn il-kommunità Museumina.

Jekk xi ħadd iħossu ma jiflaħx għandu jibqa d-dar u ma’ jiġix Museum. Napprezzaw bil-quddiem il-kooperazzjoni tagħkom f’dan iż-żmien delikat. Min-naħa tagħna aħna ħa nibqgħu nimxu mad-direttivi li joħorġu mill-Awtoritajiet.

Kif qal l-E.T Mons Arċisqof Charles J Scicluna, aħna msejħa biex inkomplu nħaddnu dan is-sens ta’ responsabbiltà u rispett lejn xulxin b’obbligu morali u wkoll b’ sens ċiviku. ‘Għal min jemmen, din hija espressjoni tal-karità Nisranija’.

Fid-dawl ta' dan kollu, u fuq direttiva tas-Soċjetà tal-Museum, iċ-ċelebrazzjoni penitenzjali li hija ppjanata għal nhar il-Ġimgħa it-13 ta' Marzu se ssir għat-tfal u l-adolexxenti BISS sabiex innaqqsu l-kuntatt tat-tfal ma' persuni adulti.

Il-paċi magħkom
Is-Superjur

Għall-Magħżulin u l-Aspiranti li qed jitħejjew għaċ-Ċerimonja tal-Magħżulin li se ssir fil-Qasam nhar il-Ġimgħa l-24 ta' April. Il-laqgħat jibdew fis-6:50pm. Wara l-laqgħa ikollna ħin ta' logħob sat-8pm.

113 SNIN MILL-BIDU TAS-SOĊJETÀ TAL-M.U.S.E.U.M.
Illum, inroddu ħajr lil Alla għal dak kollu li għamel mas-Soċjetà tal-M.U.S.E.U.M. matul dawn il-113 snin minn mindu bdiet bl-ewwel Qasam fil-Ħamrun. Nirringrazzjawh għal kemm ġid sar u għad isir u nitolbuh ikompli jsejjah aktar qlub ġenerużi li jwieġbu għas-sejħa u jħaddnu l-vokazzjoni Museumina.

Eżerċizzji għall-Aspiranti bejn il-Ħamis 5 u l-Ħadd it-8 ta' Marzu. Aktar dettalji mingħand il-prefett.

Laqgħat speċjali tar-Randan għat-tfal u l-adolexxenti ta' bejn l-10 u l-14 -il sena fil-kappella tal-MUSEUM f'Ħal Tarxien. Ejjew u ngħaqqdu magħna għal dawn l-eżerċizzji.

Għal matul il-Ħdud tar-Randan .... Kulħadd huwa mistieden

Għal matul dan il-weekend:

Illejla, l-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin ikollhom laqgħa fis-6:30pm u ħin ta' logħob sat-7:45pm. L-Aspiranti jattendu għal-laqgħa Bibblika fil-Qasam tal-Fgura.

Għada, l-Ħadd l-1 ta' Marzu, filgħodu ma niltaqgħux. Filgħaxija, il-Magħżulin 2 u l-Aspiranti huma mistiedna għal bike hike bejn it-3:30pm u s-6pm. Formoli tal-applikazzjoni għandhom jiġu rritornati sal-lejla.

SDC Museum Tarxien's cover photo

Illum nibdew żmien ġdid, ta’ preparazzjoni għall-festa tal-Għid. Tħallix dan iż-żmien jgħaddi mingħajr ma tinbidel xi ftit ...

SDC Museum Tarxien's cover photo

Infakkru li...

Parroċċa Ħal Tarxien

Nhar l-Erbgħa 26 ta' Frar nagħatu bidu għaż-żmien qaddis tar-Randan.

Ir-Randan hu stedina biex niffukaw fuq Kristu, imbagħad fuq il-karità mal-oħrajn u finalment biex inħarsu lejn qalbna permezz tas-sawm li jeħlisna mill-irbit mal-affarijiet u mill-ħwejjeġ tad-dinja li jraqqdu l-qalb.

Għalhekk ejjew flimkien nilqgħu din l-istedina biex matul dan iż-żmien li ġej nkomplu niġġeddu u nissaħħu fit-twemmin tagħna fi Kristu Ġesu' li rebaħ il-mewt u rxoxta.

#randan2020 #tarxien #familjawahda

Illum niftakru fil-140 sena mit-Twelid tal-Fundatur tagħna San Ġorġ Preca...

Matul dan il-weekend, is-Sibt 8 u l-Ħadd 9 ta' Frar, mhux se niltaqgħu minħabba li l-membri għandhom il-Laqgħa Ġenerali Annwali.

Jekk Alla jrid, il-Preparatorja, il-Magħżulin u l-Aspiranti (Year 6 -il fuq) niltaqgħu nhar it-Tnejn l-10 ta' Frar bejn is-6:45pm u t-7:45pm sabiex niċċelebraw flimkien il-festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl.

Grazzi ħafna u l-paċi magħkom.

Parroċċa Ħal Tarxien

STEDIN GĦAT-TFAL

Jekk Alla jrid il-Ħadd niċċelebraw il-festa tal-Gandlora jew il-Presentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju.

Se jkolna quddiesa specjali ghat-tfal kollha imma l-aktar ghal dawk li se jircievu s-Sagrament tal-Ewwel Tqarbina din is-sena jekk Alla jrid. Lil dawn, lit-tfal l-ohra, lill-genituri/kustodji, zijiet, kugini, nanniet, qraba u hbieb dan l-invit. Narawkom.

Parroċċa Ħal Tarxien

AVVIŻ:

Infakkru lil Ġenituri ta' dawk l-adoloxxenti li se jirċievu l-Griżma tal-Isqof f' Novembru li ġej biex jieħdu l-formoli li rċevew miċ-ċentri tal-Katekiżmu fl-Uffiċċju Parrokkjali sal-aħħar ta' Frar.

F'każ ta' xita, niltaqgħu l-Museum fit-8:30am sabiex ikollna ħin ta' logħob fil-Qasam u wara nieħdu sehem fil-Quddiesa tal-10:30am fil-Knisja ta' Kristu Rxoxt (Tal-Erwieħ). Filgħaxija ma niltaqgħux.

Infakkru li fil-qasam ser ikollna l-parties tal-Milied f'dawn id-dati:

Party tal-klassijiet iż-żgħar:
Il-Ħamis 2 ta' Jannar 2020 fis-5.45pm sas-7.15pm.

Party tal-klassijiet il-kbar:
Is-Sibt 4 ta' Jannar 2020 fis-6.15 sat-7.45pm.

SDC Museum Tarxien's cover photo

STEDINA
Nhar il-Ġimgħa li ġej, 3 ta' Jannar 2020, is-SDC se tkun qed ittella' l-Attività għall-Magħżulin u l-Aspiranti (mill-Form 2 sal-Form 5) flimkien mal-ġenituri tagħhom.

Din se ssir fl-Awditorium fil-Blata l-Bajda u tibda fis-7.00pm, bit-tema "Fejn hu?"

Is-26 ta' Diċembru - Festa ta' San Stiefnu

Illejla, l-gruppi tal-5 u s-6 sena, l-Magħżulin u l-Aspiranti niltaqgħu l-Museum fis-6:45pm biex niċċelebraw il-ħajja ta' San Stiefnu, l-ewwel martri. Wara jkollna ħin ta' logħob sat-7:45pm.

San Ġorġ Preca kellu devozzjoni speċjali lejn San Stiefnu. Mhux biss għażlu bħala l-qaddis protettur tal-virtu tal-Manswetudni imma wkoll riedu jkun protettur ta' dawk li qed iħejju ruħhom biex isiru membri sħaħ fil-Museum.

SDC Museum Tarxien's cover photo

Parroċċa Ħal Tarxien

Il-Programm tal-funzjonijiet ta' Lejlet u nhar il-Milied 2019.

Nawgurawlkom minn qalbna l-Milied it-Tajjeb lilkomu lil Familji tagħkom.

Parroċċa Ħal Tarxien

Mill-llum nagħtu bidu għan-Novena tal-Milied.

In-Novena tal-Milied se tkun il-Ħdud qabel il-quddiesa tal-5:30pm, is-Sibt qabel il-Quddiesa tas-6:00pm u matul-il-ġimgħa wara l-Quddiesa tas-6:30pm.

Nhar it-Tlieta l-10 ta' Diċembru nistiednu lill-gruppi tal-5 u s-6 sena (Y6 u F1), il-Magħżulin u l-Aspiranti biex jingħaqdu magħna ħalli mmorru naraw id-dramm 'Sliem fuq l-art - L-istorja ta' Ġużeppi' fl-iskola St. Michael, Ħal Qormi. Se niltaqgħu biex nitilqu mill-MUSEUM fis-6:30pm. Inkunu lura fid-8:45pm.
Il-gruppi ta' bejn l-1 u r-4 sena (Y1 - 5) ikollhom kunċert tal-Milied fil-kappella tal-Qasam fil-ħin tas-soltu.

Niltaqgħu l-MUSEUM fid-9am biex immorru flimkien fil-forti Sant'Anġlu fejn qed tittella' l-attività 'Christmas at the Fort'. Wara li nduru dawra mal-Forti, nieħdu sehem fil-quddiesa tal-10:30 am fil-Forti stess u wara nkunu lura l-MUSEUM f'12pm. Filgħaxija ma niltaqgħux.

SDC Museum Tarxien's cover photo

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Tarxien?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


63, Triq It-Tempji Neolitiċi
Tarxien
TXN 1064

Opening Hours

Monday 18:45 - 19:45
Tuesday 17:45 - 19:45
Thursday 17:45 - 19:45
Friday 18:45 - 19:45
Saturday 18:15 - 19:45
Other Tarxien places of worship (show all)
Ħal Tarxien tal-Lunzjata Ħal Tarxien tal-Lunzjata
Tarxien

Ħal Tarxien...Ir-raħal tal-Lunzjata! It-Tarxiniżi jorqdu u jqumu bil-Lunzjata, f'moħħhom u f'qalbhom!

SGAT youth SGAT youth
Sisters Street
Tarxien, MALTA

To help youth grow in their faith and become fruitful members of the community. Offering the possibility of various missionary experience.

Parroċċa Ħal Tarxien Parroċċa Ħal Tarxien
35, Triq Il-Kbira
Tarxien, PLA12

Parish activities and community life

Festa Madonna tad-Duttrina - Hal Tarxien Festa Madonna tad-Duttrina - Hal Tarxien
Triq Birbixkilla
Tarxien, TXN 2330

Festa Madonna tad-Duttrina - Hal Tarxien 19 ta' Lulju 2020

Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA
Knisja Parrokjali
Tarxien

Il-Fratellanza tal-Madonna tad-Duttrina hi mwaqqfa fil-Parroċċa ta' Ħal Tarxien.