SDC Museum Tarxien

The Society of Christian Doctrine M.U.S.E.U.M. was founded by Saint George Preca in Malta in 1907. Our centre opened in 1909 and since then offered Catechism classes and other sport and social activities to boys aged 6 to 16 on a daily basis.

Parroċċa Ħal Tarxien

IL-GRIŻMA TAL-ISQOF FIL-PARROĊĊA TAGĦNA.....

Parroċċa Ħal Tarxien

L-EWWEL TQARBINA FIL-PARROĊĊA TAGĦNA......

Archdiocese of Malta

https://www.facebook.com/ArchdioceseofMalta/videos/170645704281637/?d=null&vh=e

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna fil-festa ta' San Ġorg Preca

youtube.com

Quddiem San Ġorġ Preca

https://youtu.be/jcInX4Ii6rM
Laqgħa ta' talb quddiem San Ġorġ Preca, illum is-Sibt id-9 ta' Mejju fis-7pm.

Velja ta' talb quddiem ix-xbieha tal-qaddis, mill-Kappella ta' Sidtna Marija tal-Midalja Mirakoluża - 9 ta' Mejju 2020.

Archdiocese of Malta

https://www.facebook.com/ArchdioceseofMalta/videos/242065607142744/

Quddiesa fil-festa ta' San Ġorġ Preca - 9 ta' Mejju, 9:30am

Multistreaming with https://restream.io/

FESTA TAL-FUNDATUR - SAN ĠORĠ PRECA
Illum niċċelebraw il-festa tal-Qaddis Malti u l-Fundatur Tal-MUSEUM. Inħarsu lejh u nżommuh mudell għalina fl-imħabba tiegħu lejn Ġesù, lejn it-tagħlim u lejn il-proxxmu.

Ejjew nirringrazzjaw lil Alla li tana dan il-bniedem biex ġabarna flimkien bħala familja, interrqu l-mixja tal-fidi tagħna. Nitolbuh ikompli jħares lill-poplu Malti kollu biex bħalu nsiru qaddisin.

youtube.com

Dun Ġorġ u Ġesù

DUN ĠORĠ U ĠESÙ
Fil-ħajja nħarsu lejn numru ta' role models biex nippruvaw nimitawhom. Ġesù kien il-mudell uniku għal Dun Ġorġ li fuqu fassal il-ħajja tiegħu. Hu xtaq li dan il-mudell, Ġesù, jkun dejjem magħruf u maħbub minn kulħadd.
https://www.youtube.com/watch?v=7l0wPjBq7wE
Ġesù kien il-mudell uniku għal Dun Ġorġ li fuqu fassal il-ħajja tiegħu. Hu xtaq li dan il-mudell, Ġesù, jkun dejjem magħruf u maħbub minn kulħadd.

Ġesù kien il-mudell uniku għal Dun Ġorġ li fuqu fassal il-ħajja tiegħu. Hu xtaq li dan il-mudell, Ġesù, jkun dejjem magħruf u maħbub minn kulħadd.

youtube.com

Flimkien Miegħu - Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca - Ep5

FLIMKIEN MIEGĦU - EP 5
Inħeġġu lit-tfal ikomplu jsegwu dawn l-episodji dwar il-ħajja tal-Fundatur tagħna:
https://www.youtube.com/watch?v=iJ-BgK3Xh3Q

Mill-ewwel dimostrazzjoni bil-Bambin sal-ħafna esperjenzi li għadda minnhom Dun Ġorġ

youtube.com

Flimkien Miegħu - Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca - Ep 4

FLIMKIEN MIEGĦU
Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca għat-tfal - Ep4
https://www.youtube.com/watch?v=mJT8ldUUhzk

Mill-viżjoni tas-salib tal-Marsa sal-mewt ta' missieru u tixrid tal-kliem "Verbum Dei" Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca għat-tfal

Nhar is-Sibt id-9 ta' Mejju se niċċelebraw il-festa tal-Fundatur San Ġorġ Preca. Dawn huma l-attivitajiet li nħeġġukom li tieħdu sehem fihom permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni:

Fid-9:30 a.m. Quddiesa tal-festa ta' San Ġorġ Preca mmexxija mill-Arċisqof Charles J Scicluna. Il-quddiesa se tixxandar dirett fuq TVM2 mill-Kappella tal-Midalja Mirakoluża.

Fis-7:00 p.m. Ċelebrazzjoni ta' talb minn quddiem il-fdalijiet ta' San Ġorġ Preca li se tixxandar online fuq il-YouTube channel tas-Soċjetà Ejjew u Taraw u fuq il-paġna ta' facebook tas-Soċjetà. (Il-links qegħdin hawn taħt.)

YouTube channel Ejjew u Taraw: https://www.youtube.com/channel/UC40HJd6zrQ9gCwBAFey2vow

page tal-Museum: https://www.facebook.com/sdcmuseum/
Grazzi u l-paċi magħkom.

youtube.com

Flimkien Miegħu - Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca - Ep3

FLIMKIEN MIEGĦU
Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca għat-tfal - Ep 3
https://www.youtube.com/watch?v=CphXgE1GMzs&feature=youtu.be

Mill-edukazzjoni li bdew jieħdu l-membri tas-Soċjetà l-ġdida sal-ftuħ tal-Museum tal-Bniet fl-1910 IL-Ħajja ta' San Ġorġ Preca għat-tfal f'numru ta' episodji

youtube.com

Flimkien Miegħu - Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca - Ep 2

FLIMKIEN MIEGĦU
It-tieni episodju tal-Ħajja tal-Fundatur għat-tfal
https://www.youtube.com/watch?v=ZEHuDhMQAIc

Minn bniedem f'qiegħ ta' sodda qabel l-Ordinazzjoni Saċerdotali sa numru ta' regoli ġodda li jdaħħal lill-membri tal-Għaqda ġdida tiegħu Il-Ħajja tal-Qaddis ...

youtube.com

Flimkien Miegħu - Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca - Ep1

FLIMKIEN MIEGĦU
Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca - Episodju 1
https://www.youtube.com/watch?v=1bX9MEGuWF0

Mit-twelid sal-ewwel laqgħa maż-żgħażagħ Il-Ħajja tal-Qaddis Malti u Fundatur tal-Museum, San Ġorġ Preca f'numru ta' episodji addattati għat-tfal.

SDC Museum Tarxien's cover photo

Run4Unity - Nistiednu lill-Magħżulin u l-Aspiranti sabiex nhar il-Ħadd it-3 ta' Mejju filgħodu, jingħaqdu ma' adoloxxenti mill-Moviment Focolare b'xewqa li lkoll ngħixu dan l-ispirtu ta' għaqda madwar id-dinja.

Il-laqgħa se ssir nhar il-Ħadd it-3 ta' Mejju mill-11:00 am sa 12:00 pm permezz ta’ ZOOM.

Min jieħu sehem huwa mħajjar li jipprepara tpinġija ta' arloġġ qed juri nofsinhar. Din it-tpinġija, li tista' tkun ta' materjal differenti, u anke wkoll diġitali, tiġi murija waqt il-laqgħa online.

Hawn taħt hawn il-link li se tintuża għal din il-laqgħa:

Topic: Run 4 Unity
Time: May 3, 2020 11:00 AM

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97907416737

Meeting ID: 979 0741 6737

Society of Christian Doctrine

Min għandu ż-żmien ma joqgħodx jistenna ż-żmien. Bosta stennew iż-żmien, u ż-żmien ma ġihomx: għalhekk għid: ‘Mhux għada, iżda llum.’ – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Meta fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija, in-nies kienu jitolbu lil Dun Ġorġ Preca biex jagħtihom xi talba għal matul dak iż-żmien diffiċli, hu kien beda jqassam din it-talba bl-isem Il-Vittma. Ejjew aħna llum ukoll f'dawn iċ-ċirkustanzi li qed ngħixu fihom nitolbu din it-talba b'fidi u b'tama kbira f'Alla l-Missier.

Society of Christian Doctrine

Biex tkun tista’ tiġbed erwieħ lejn Alla, l-ewwel aħseb li inti nnifsek tinġibed lejh, u mbagħad tkun tista’ tiġbed lill-oħrajn. - San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Il-bniedem jintgħaraf minn kliemu dwar il-kwalità ta’ qalbu, jekk huwiex prudenti, jew iblah, jekk umli jew supperv, jekk karittativ jew kattiv, jekk serv ta’ Alla jew serv tiegħu nnifsu. - San Ġorġ Preca

SDC Museum Tarxien's cover photo

Archdiocese of Malta

L-Arċisqof Charles jaqsam tliet affarijiet għeżież għalih mat-tfal biex jispjega l-importanza ta' dawn il-ġranet tal-Gimgha Mqaddsa u kemm hu importanti t-talb fil-familja.

Matul dan iż-żmien fejn ma nistgħux niltaqgħu flimkien, mod kif nistgħu nżommu kuntatt huwa permezz ta' din il-paġna jew bil-posta elettronika. Fil-ġranet li għaddew bgħatna diversi ittre b'informazzjoni u materjal utli adattat għal dan iż-żmien lil dawk il-ġenituri li kienu tawna l-emails tagħhom.

Jekk hawn xi ġenituri li mhux jirċievu dawn l-emails u jixtiequ jibdew jirċevuhom, nitolbuhom jikkuntatjawna fuq l-email tal-Qasam tagħna: [email protected]

Fil-bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa, għalkemm din is-sena ser inkunu qed niċċelebrawha b'mod differenti, nistednukom biex minn djarna ngħixu dawn il-jiem f'għaqda ma' Ġesù waqt li nfakkru l-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu mill-mewt.

youtube.com

Darrel Pace - Mewtek fuq Salib

Mewtek fuq salib ta' Darrel Pace Filmati u Muntaġġ: Marlon Polidano Recording u Mixing: Cyprian Cassar, Somnio Recording Studios Backing Vocals: Lara Azzopar...

youtube.com

Il-Midneb u d-Duluri (Ġorġ Borg)

https://youtu.be/wmlE9b8WUCk

Il-poeżija 'Il-Midneb u d-Duluri' ta' Ġorġ Borg

Society of Christian Doctrine

Meta fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija, in-nies kienu jitolbu lil Dun Ġorġ Preca biex jagħtihom xi talba għal matul dak iż-żmien diffiċli, hu kien beda jqassam din it-talba bl-isem Il-Vittma. Ejjew aħna llum ukoll f'dawn iċ-ċirkustanzi li qed ngħixu fihom nitolbu din it-talba b'fidi u b'tama kbira f'Alla l-Missier.

Verbum Dei caro factum est - L-Iben ta' Alla sar bniedem

Kienu bosta nies li kienu jitolbu lil San Ġorġ Preca jagħtihom xi talba biex jipproteġu ruħhom fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Hu kien dejjem jirrakomandalhom iwaħħlu l-kliem "Verbum Dei Caro Factum Est" fid-djar tagħhom.

F'dan iż-żmien ukoll, ejjew inwaħħlu dawn il-kliem fit-twieqi tad-djar tagħna sabiex jagħtuna l-kuraġġ li għandna bżonn. Dawn m'humiex kliem maġiċi, iżda huma kliem mill-Evanġelju skont San Ġwann li jfissru li l-Iben t'Alla sar Bniedem. Ġesù huwa magħna fit-tbatijiet kollha tagħna, fis-solitudni, fid-dwejjaq, fil-qtigħ il-qalb. Nagħmlu kuraġġ!

youtube.com

Ejjew u taraw

EJJEW U TARAW:

Youtube Channel tas-Soċjetà tal-MUSEUM għat-tfal u l-adolexxenti u l-ġenituri/kustodji tagħhom.

https://www.youtube.com/channel/UC40HJd6zrQ9gCwBAFey2vow

youtube.com Ejjew u taraw huwa l-paġna uffiċċjali tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija - M.U.S.E.U.M. għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ

Għeżież ġenituri/kustodji,

Qed nibagħtu din l-istampa bil-kelmiet għeżież 'L-Iben t'Alla sar bniedem' (Verbum Dei caro factum est) biex tiġi stampata u t-tfal jagħtuha l-kulur. Wara titwaħħal mat-twieqi jew bibien fil-faċċata tad-djar tagħna bħala talba lil Alla sabiex iħarisna mill-mard. Ejjew induru lejn Alla u nqiegħdu t-tama tal-familji tagħna fih.

Għeżież Ġenituri u Kustodji,

Minħabba l-aħħar żviluppi dwar il-COVID-19, navżaw li l-Museum tas-Subien ta' Hal Tarxien se jkun magħluq għal-laqgħat u l-attivitajiet tat-tfal kollha b'effett mil-lum stess, il-Ħamis 12 ta' Marzu, sakemm navżaw mod ieħor.

Sadattant ningħaqdu mal-Insara l-oħra kollha biex nitolbu għal fejqan ta' dawk morda u għall-ħarsien u s-saħħa ta' dawk li jieħdu ħsiebhom.

Il-Paċi Magħkom,

Superjur

Ċelebrazzjoni Penitenzjali għat-tfal u l-adolexxenti li qegħdin fil-gruppi tal-5 u s-6 sena, il-Magħżulin u l-Aspiranti. F'dan iż-żmien tar-Randan, nieħdu din l-opportunità sabiex nersqu wkoll għas-Sagrament tal-Qrar. B'dispjaċir inħabbru li kuntrarju għal dak li ġie mħabbar qabel, il-ġenituri MHUX se jkunu mistiedna għal din l-attività.

Għeżież Ġenituri/Kustodji,

Kif diġa tafu, wara l-istqarrijiet maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa u mill-Onorevoli Prim Ministru, nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni biex kull min siefer l-Italja jew Sqallija, Żvizzera, Ġermanja, Franza u Spanja għandu joqgħod kwarantina għall-perjodu ta’ erbatax- il ġurnata li jibda’ mid-data ta’ meta wieħed jasal lura Malta.

Qed nitolbukom timxu ma’ dawn il-proċeduri mhux biss bħala direttiva maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa, imma wkoll bħala rispett lejn il-kommunità Museumina.

Jekk xi ħadd iħossu ma jiflaħx għandu jibqa d-dar u ma’ jiġix Museum. Napprezzaw bil-quddiem il-kooperazzjoni tagħkom f’dan iż-żmien delikat. Min-naħa tagħna aħna ħa nibqgħu nimxu mad-direttivi li joħorġu mill-Awtoritajiet.

Kif qal l-E.T Mons Arċisqof Charles J Scicluna, aħna msejħa biex inkomplu nħaddnu dan is-sens ta’ responsabbiltà u rispett lejn xulxin b’obbligu morali u wkoll b’ sens ċiviku. ‘Għal min jemmen, din hija espressjoni tal-karità Nisranija’.

Fid-dawl ta' dan kollu, u fuq direttiva tas-Soċjetà tal-Museum, iċ-ċelebrazzjoni penitenzjali li hija ppjanata għal nhar il-Ġimgħa it-13 ta' Marzu se ssir għat-tfal u l-adolexxenti BISS sabiex innaqqsu l-kuntatt tat-tfal ma' persuni adulti.

Il-paċi magħkom
Is-Superjur

Għall-Magħżulin u l-Aspiranti li qed jitħejjew għaċ-Ċerimonja tal-Magħżulin li se ssir fil-Qasam nhar il-Ġimgħa l-24 ta' April. Il-laqgħat jibdew fis-6:50pm. Wara l-laqgħa ikollna ħin ta' logħob sat-8pm.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Tarxien?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


63, Triq It-Tempji Neolitiċi
Tarxien
TXN 1064

Opening Hours

Monday 18:45 - 19:45
Tuesday 17:45 - 19:45
Thursday 17:45 - 19:45
Friday 18:45 - 19:45
Saturday 18:15 - 19:45
Other Tarxien places of worship (show all)
Għaqda Soċjali Madonna tad-Duttrina - Hal Tarxien Għaqda Soċjali Madonna tad-Duttrina - Hal Tarxien
Triq Birbixkilla
Tarxien, TXN 2330

Għaqda Soċjali Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien

Parroċċa Ħal Tarxien Parroċċa Ħal Tarxien
35, Triq Il-Kbira
Tarxien, PLA12

Parish activities and community life

Ħal Tarxien tal-Lunzjata Ħal Tarxien tal-Lunzjata
Tarxien

Ħal Tarxien...Ir-raħal tal-Lunzjata! It-Tarxiniżi jorqdu u jqumu bil-Lunzjata, f'moħħhom u f'qalbhom!

Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA
Knisja Parrokjali
Tarxien

Il-Fratellanza tal-Madonna tad-Duttrina hi mwaqqfa fil-Parroċċa ta' Ħal Tarxien.

SGAT youth SGAT youth
Sisters Street
Tarxien, MALTA

To help youth grow in their faith and become fruitful members of the community. Offering the possibility of various missionary experience.