Pre-Teens Youth Group, Sliema Video September 11, 2019, 9:24pm

Videos by Pre-Teens Youth Group in Sliema. Grupp ra' żgħażagh minn 12il-sena li jgħaqqad l-aspett religjuż ma' dak soċjali. Youth group aged 12+ merging religious and social aspects of life

Mument sabih iehor mil-laqgha taghna illejla.

Other Pre-Teens Youth Group videos

Kont Waħdi u Ġejtu Żħuruni
Video maħdum miż-Żgħażagħ Sacro Cuor indirizzat lil kull min qiegħed id-dar jew f'centri ta' kura, fi kwarantina jew lock down u qed ihossu wahdu. Aghmlu share u ibhatuh lil min tafu. A video created by Żgħażagħ Sacro Cuor meant for people in isolation or quarantine and are feeling lonely. Feel free to share.

Video ghall-min jinsab wahdu
Il-consent form nibghatielkom e-mail jew/u messanger ghax ma titlax fuq fb

Video ghal min hu wahdu. Araw il-consent fuq post differenti

Mument sabih iehor mil-laqgha taghna illejla.

About   Privacy   Login