Parroċċa Kristu Re Paola

Kappillan: Dun Marc Andrè Camilleri Tel: +356 21695022 Fax: +356 21805955 e-mail: [email protected] Office Hours Monday & Wednesday 9:30 am to 11:00 am and 5:00 pm to 6:00 pm. Friday 10:00 am to 11:00 am

INFORMAZZJONI ĠENERALI Raħal Ġdid sar parroċċa għalih fl-1910 u dak iż-żmien il-knisja parrokkjali kienet dik ta' Santa Ubaldeska, li l-Gvern kien taha lill-Knisja: avolja saret estenzjoni, baqgħat żgħira wisq għan-nies li bdew imorru joqogħdu f'Raħal l-Ġdid u għalhekk inbniet knisja ġdida li ġiet dedikata lil Kristu Rè ĦINIJIET TAL-QUDDIES Mit-Tnejn sas-Sibt: 06:00 am (din il-Quddiesa ma ssirx s-Sibt) 07:00 am 07:45 am 08:30 am 10:00 am 06:00 pm (xitwa) 06:30 pm (sajf) Ħdud: 06:30 am 08:00 am 09:30 am 11:00 am 06:00 pm 07:30 pm* *Jekk festa Kmandata taħbat matul il-ġimgħa ikun hemm quddiesa tas-6:00pm biss. ĦINIJIET TAL-UFFIĊĊJU PARROKKJALI It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa mid-9:00 am sal-11:30 am u mill-4:00 pm sas-6:00 pm

https://www.facebook.com/1769017753340397/posts/2406703286238504/

L-Erbgħa 24 ta' Lulju 2019

L-EWWEL JUM TAT-TRIDU

Fis-6.30pm quddiesa għal dawk kollha li qed jiċċelebraw il-5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 anniversarju taż-żwieġ tagħhom kif ukoll għal dawk kollha li għalqu 'l fuq minn 50 sena miżżewġin. Fl-aħħar tal-quddiesa tingħata l-Barka Sagramentali u titkanta l-Antifona.

Fit-8.30 marċ li jgħaddi mit-toroq: Pjazza, Foss, Ħal Saflieni, San Alwiġi, Robinich, Ix-Xewk, Imbroll, Ħal Luqa, Nazzarenu, Tarzna, Ħal Tarxien, Lampuka, Santa Monika, Tarzna, Ġuże' D'Amato, Lampuka, Knisja u Pjazza. Fi tmiem il-marċ isir it-tlugħ tal-istatwa ta' Kristu Sultan fuq il-kolonna fi Triq tal-Borġ. Wara jkun hemm spettaklu ta' nar sinkroniżżat mal-mużika.

Awguri lill Ommijiet Kollha!

Solennita'

It-tberik tal-artal mejda wara li sar xogħol relatat mal-presbiterju . Grazzi lill-voluntiera u benefatturi kollha.

L organista tal Parrocca taghna, Jurgen Grima idoqq fi tmiem l
Adorazzjoni li fiha il Pelligrini tal parrocca Kristu Re hadna sehem fil Basilica fl Ort tal Getsemani llejla.

[02/17/19]   F isem is sorijiet " Little Sisters of the Poor" nirringrazzja lill Pawlisti li l Hadd li ghadda offrew is somma ta 1350 euro bhala ghajnuna ghall hidma ta Dawn is sorijiet.
Din is somma ngabret hdejn il bibien tal Knisja wara l quddies tal Hadd.

Gheziez Pawlisti , minn hawn hu ftit iehor flimkien ma grupp zghir mill Parrocca taghna ser nibda pelligrinagg lejn il l Art Mqaddsa, il post ghaziz fejn sar bniedem , ghammar fostna u miet Kristu Gesu s Sultan taghna.

Nweghdkom li ser tkunu f qalbi u f Talbi! J Alla l Mulej ikompli ibierek il Parrocca ghaziza taghna !!

Dun Marc Andre'

netnews.com.mt

Tinstab lista ta' benefatturi taħt l-artal ta' Raħal Ġdid - NETnews

http://netnews.com.mt/2019/02/01/tinstab-lista-ta-benefatturi-taht-l-artal-ta-rahal-gdid/

netnews.com.mt Opportunità biex fi tmiem din il-ġimgħa tmur tara dan id-dokument u forsi tara l-ismijiet tal-familjari tiegħek

https://www.facebook.com/579547522462437/posts/647318395685349/

Fil-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re, Rahal Gdid

The Weather Page Malta

The lovely village of Paola! 😍 Wishing you all a nice Tuesday!

Pic Tara Reynolds

Bhal daz zmien sena; habbarna il
Manutenzjoni ta' l Apside. Ilum
Nistghu nghidu mhux biss ghamilna ix xoghol li kien mehtieg imma rnexxielna nzejnuha b opra ta' l arti spettakolari.

Dis sena il progett il kbir huwa madwar l artal principali tal Knisja.

Bil generozita tahhkom nittamaw li sena ohra ngwaduh lest ukoll!!

Grazzi

Photos from Parroċċa Kristu Re Paola's post

Is-Saltna Novembru 2018

Proġett ieħor ħolma li ser jsir realta`. Dan hu abbozz tat-tribuna kif ser tiġi tidher. ix-xogħol fuqa ser jibda f'nofs Jannar. Int ser tkun parti minn dan il-proġett. Grazzi bil-quddiem.

Il QALB TAL MISSIER MIMLIJA MHABBA GHALINA!

Nawguraw lill Artist Manuel Farrugia, li qed jorbot ismu mal Knisja Parrokkjali taghna permezz tal pitturi mill isbah li qed izejjinha bihom, fir Rebh Ta' Dan il premju prestigjuz.

Tassew artist li mhux biss qed jaghmel success f pajjizna imma ukoll lill hinn minn xtutna.

Taghmel gieh lill pajjizna u turi li l arti sagra kontemporanja tista tpaxxi l ghajnjejn u tinftiehem min kulhadd.

Prosit

Nawguraw min qalbna lill Organista residenti tal Knisja Parrokkjali taghna li ser jiehu sehem Fil Malta international Organ Festival.

Nawgurawlu kull success u nirringrazzjawh tas Servizz mill aqwa li jaghti fil komunita taghna.

Gheziez Pawlisti, kif tafu il maltempata tal gimgha l
Ohra ghamlet hsarat konsiderevoli fis sistema tas sound fil Knisja taghna. L istimi li ghanda f idejna s issa huma ta madwar 2,600 euro. Dan biex is sistema li tigi installata tkun wahda aktar moderna u tevitalna diffikultajiet li kelna fil passat. Ghalhekk nhar is sibt u l Hadd li gej il gabra se tkun ghal dan il ghan.

Grazzi tal generozita taghkom.

Kappillan

Helu tradizzjonali "home made" ghal bejgh is Sibt filghaxija fuq iz zuntier tal Knisja Parrokkjali.

Is-Saltna Ottubru 2018

Photos from Parroċċa Kristu Re Paola's post

The first holy mass in English language at St. Ubaldeska Church at Christ the King in Paola.

Viva Kristu Re!!! Binhar u bil-lejl ukoll!!

[07/12/18]   Programm tal-Festa Titulari ta' Kristu Re

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Paola?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Triq Lampuka
Paola
PLA1142
Other Catholic churches in Paola (show all)
Malta Church Day Out MCDO Malta Church Day Out MCDO
24 TRIQ BORMLA
Paola, PLA1900

CODE red aims to bring together people from all walks of life to Celebrate life through songs of praise & raise awareness about Human Trafficking in Malta

MCAST Salesian Chaplaincy MCAST Salesian Chaplaincy
MCAST
Paola

A Salesian presence at MCAST that welcomes students and staff alike in the search of all that is good and valuable in one's project of life. We help the young people grow in faith through our Christian presence and human relationships, on and off campus.