Museum Subien Paola - Santa Lucija

Din hi l-paġna ta’ Facebook uffiċċjali tal-Museum tas-Subien ta’ Raħal Ġdid u Santa Lucija

Din il-paġna ta’ Facebook uffiċċjali tal-Museum tas-Subien ta’ Raħal Ġdid u Santa Lucija b’informazzjoni dwar dak li jkun qed jiġi organizzat fil-Museum. Din il-paġna hija mmirata għat-tfal u ż-żgħażagħ li jattendu l-Museum, għall-ġenituri tagħhom, għall-benefatturi u għal kull min hu interessat fl-attivitajiet tal-Museum.

Mission: Biex Ġesù jsir magħruf u maħbub

Harga il Hadd 19 ta Jannar
9.00am sa 12.30pm
Preparatorja - Maghzulin - Aspiranti

Pizza Night
Is Sibt 18 ta Jannar 2020
5.30pm il quddiem

Ħarġa Infants - 3 Sena
Il-Ħadd 19 ta' Jannar
3:30pm - 5:30pm

Ħarġa, il-Ħadd 5 ta' Jannar
3:30pm - 6:30pm
(Santa Luċija ngħaddu għalikom fit-3:30pm)

Laqgħa għall-Magħżulin u l-Aspiranti flimkien mal-ġenituri u l-familjari.

Fl-Awditorju tal-Museum, Blata l-Bajda

Il-Ġimgħa 3 ta’ Jannar fis-7:00pm

newsbook.com.mt

2 żgħażagħ isiru membri tas-Soċjetà tal-Mużew - Newsbook

newsbook.com.mt Gabriel Pace u Christian Schembri b'okkażjoni speċjali fil-Milied

26 ta' Diċembru:
Festa ta' San Stiefnu mir-Raba' Sena 'l fuq

Il-Milied it-Tajjeb

Id-Dimostrazzjoni bil-Bambin f'Raħal Ġdid
It-Tlieta 24 ta' Diċembru mis-5:45pm sas-7:00pm

Ejjew u aqsmu magħna l-ferħ ta' Ġesu' Bambin

Premjazzjoni Paola
It-Tielet, ir-Raba' u l-Ħames Sena

Il-Ħadd 22 ta' Diċembru 2019
6:00pm

Premjazzjoni Preparatorja 2, Magħżulin u Aspiranti

Is-Sibt 21 ta' Diċembru

6:30pm

SANTA LUĊIJA:
Id-Dimostrazzjoni bil-Bambin
It-Tlieta 17 ta' Diċembru 2019

6:30pm: quddiesa tat-tfal tan-Novena fejn ikollna l-prideka tat-tifel (It-tfal iġibu xemgħa magħhom biex nipparteċipaw fil-quddiesa)

7:15pm: Dimostrazzjoni bil-Bambin f'Santa Luċija mill-Knisja sal-Museum tas-Subien fejn intellgħu xi rigali sbieħ

PAOLA:

Premjazzjoni tal-Milied: Infants, L-Ewwel Tqarbina, 2 Sena
Il-Ħadd 15 ta' Diċembru
Fis-6:00pm
Fil-Museum tas-Subien, Raħal Ġdid

SANTA LUĊIJA: Premjazzjoni tas-Subien mill-Ewwel sas-Sitt Sena
Is-Sibt 14 ta' Diċembru 2019
Fis-6:30pm
Fil-Museum ta' Santa Luċija

Il-ġenituri huma mistiedna

[12/06/19]   SANTA LUĊIJA:

Infakkru li llum minflok Museum bħas-soltu se jkun hemm il-laqgħa mal-Arċisqof organizzata mill-Kappillan fis-6:00pm, għal min ibbukkja

Paċi Magħkom

PAOLA:
Quddiesa Siġra ta' Mħabba
Il-Ħadd 8 ta' Diċembru fid-9:30am

PAOLA: Tberik tal-Girlanda tal-Avvent

Il-Ħadd 1 ta' Diċembru

Quddiesa fid-9:30am għat-tfal u l-ġenituri, fejn it-tfal iġibu girlanda tal-Avvent biex inberkuha

Society of Christian Doctrine

“Żomm l-ordni u l-ordni żżomm lilek.”
– San Ġorġ Preca

Nifirħu u nitolbu għal dawk iż-żgħażagħ li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid

SANTA LUĊIJA:

Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal Subien
It-Tlieta 19 ta' Novembru
6:45pm - 7:30pm

PAOLA:

Festa Liturġika Kristu Re
Quddiesa għat-tfal kollha
It-Tnejn 18 ta’ Novembru
FIs-6:00pm fil-Knisja

Family Sports Day
Mir-Raba' Sena sa Aspiranti bil-familji
Il-Ħadd 24 ta' Novembru
3:30 - 6:30pm

Dettalji mill-Museum

PAOLA:
Laqgħa Ġenituri 1 Tqarbina fil-Museum
Il-Ħamis 14 ta' Novembru
5:45pm - 6:30pm
(Waqt il-ħin tal-lezzjoni tat-tfal)

Ħarġa flimkien
Il-Ħadd 10 ta' Novembru
4 Sena sa Aspiranti
Dettalji mill-Museum

PAOLA:

Programm bi preparazzjoni għall-Griżma tal-Isqof

[11/04/19]   Paċi Magħkom.

Infakkrukom li llum it-Tnejn 4 u għada t-Tlieta 5 ta' Novembru se jkollna Museum normali, kemm Raħal Ġdid u anke Santa Luċija

PIZZA NIGHT
Is-Sibt 2 ta' Novembru 2019
5:30pm 'il quddiem
Preparatorja - Magħżulin - Aspiranti

SANTA LUCIJA:

Il-lejla fis-6:30pm.... quddiesa għat-tfal kollha

Għada niċċelebraw il-festa tal-Qaddisin Kollha : it-tfal inlibsuhom bħal xi qaddis li rridu u nieħduhom għal quddiesa tas-6.30pm. Niċċelebraw dan il-jum solenni kif jixraq bħala Nsara.

Museum Paola:

Niċċelebraw il-Qaddisin kollha
Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali u party wara
Il-Ħamis 31 ta' Ottubru fis-6:00pm

L-attivita' tal-lum posposta ħabba l-maltemp!

Il-Museum jiftaħ għat-tfal (Preparatorja - Magħżulin - Aspiranti ) mit-3:30pm sas-6:30pm

Sports Day għall-Familja kollha
4 Sena sa Aspiranti
Il-Ħadd 27 ta' Ottubru 2019
3:30pm - 6:30pm

Dettalji mill-Museum

Santa Luċija:

Ir-Rużarju għat-tfal
Illum fil-5:00pm fis-Sala Parrokkjali

Għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina, it-Tieni u t-Tielet Sena

Quddiesa ta' radd il-ħajr lil Alla fl-okkażjoni tal-110 snin mill-ftuħ tal-Museum tas-Subien f'Raħal Ġdid

Is-Sibt 26 ta' Ottubru 2019 fis-6:30pm

Fil-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re, Raħal Ġdid

Kulħadd mistieden

Society of Christian Doctrine

“Xejn ma hu aktar qawwi mill-bniedem li jitlob.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Min iħobb jissaporti.”
– San Ġorġ Preca

Pasta Night mill-5 Sena 'l fuq
Is-Sibt 12 ta' Ottubru
5:30pm 'il quddiem

MUSEUM Paola:

Quddiesa għat-tfal u l-ġenituri
Il-Ħadd 13 ta' Ottubru 2019
fid-9:30am

Fil-Knisja ta' Kristu Re, Raħal Ġdid

MUSEUM Santa Luċija:

Laqgħa għall-ġenituri mal-Kappillan
Il-Ħamis 10 ta' Ottubru
Fis-7:00pm
Fis-Sala Parrokkjali Santa Luċija

Society of Christian Doctrine

“Jekk xi ħadd jistaqsik: Min hu għaref? Irrispondi: Min jieħu paċenzja.
– San Ġorġ Preca

29 ta' Settembru: Festa ta' San Mikiel

Mil-lum, it-Tnejn 23 ta' Settembru se naqilbu għall-ħin tax-Xitwa...

Last Summer Night fil-Museum
Il-Ġimgħa 20 ta' Settembru fis-7:00pm
Għall-ġenituri u t-tfal mir-Raba' Sena 'l fuq

Ħinijiet tal-Katekiżmu 2019 f'Santa Luċija
Mit-Tlieta 24 ta' Settembru 2019

Ħinijet tal-Katekiżmu fil-Museum tas-Subien (Raħal Ġdid)
Mit-Tnejn 23 ta' Settembru 2019:

Museum Subien Paola - Santa Lucija

5 ta' Settembru: Festa ta' Santa Tereza ta' Kalkutta

"Agħmel affarijiet żgħar b'imħabba kbira"

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Paola?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


27, Triq L-Arkata
Paola
PLA 1219

Opening Hours

Monday 17:30 - 21:30
Tuesday 18:30 - 21:30
Thursday 17:30 - 21:30
Friday 18:30 - 21:30
Saturday 17:30 - 22:00
Saturday 09:00 - 12:00
Sunday 16:00 - 21:00
Sunday 10:30 - 11:30
Other Religious Centers in Paola (show all)
Malta Church Day Out MCDO Malta Church Day Out MCDO
24 TRIQ BORMLA
Paola, PLA1900

CODE red aims to bring together people from all walks of life to Celebrate life through songs of praise & raise awareness about Human Trafficking in Malta