Gimgha Kbira Naxxar

Gimgha Kbira Naxxar

Comments

Wirja li ntlaqghet tajjeb min-Naxxarin, fil-kazin Peace.
Hello friends, I would like to announce that my personal CD of Funeral Marches "IN MEMORIAM" is now available on ITUNES and APPLE MUSIC.

Resurrexit Sicut Dixit

Photos from Gimgha Kbira Naxxar's post

Photos from Gimgha Kbira Naxxar's post

Photos from Gimgha Kbira Naxxar's post

Stabat Matet Dolorosa

#GimghaKbiraNaxxar

Il-Hames Gimgha tar-Randan - Il-Vara l-Kbira

#GimghaKbiraNaxxar

Ir-Raba' gimgha tar-Randan - Ir-Redentur

#GimghaKbiraNaxxar

It-tielet gimgha tar-Randan - L-Ecce Homo

#GimghaKbiraNaxxar

#GimghaKbiraNaxxar

[03/08/20]   Gheziez dilettanti tal-Gimgha l-Kbira.

L-armar tal-bankuni ser issir il-Hadd 15 ta' Marzu filghodu u l-armar tal-vari tal-Gimgha l-Kbira fil-Knisja ser isir nhar il-Hamis 19 ta' Marzu wara l-quddies tas-7 a.m.Kull ghajnuna hi apprezata.

Narawkom u grazzi mill-gdid

#GimghaKbiraNaxxar

Il-Marbut - It-tieni gimgha tar-Randan

#GimghaKbiraNaxxar

#GimghaKbiraNaxxar

Il-kumitat jixtieq ifakkar li dawk it-tfal u n-nies kollha li jixtiequ jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom japplikaw il-Knisja nhar ta' Hadd,bejn it-8.00 a.m. u 12.00 p.m.,jew ikellmu lil xi membru tal-kumitat.

#GimghalKbiraNaxxar

L-ewwel gimgha tar-Randan - L-Ort
#GimghaKbiraNaxxar

[04/21/19]   Avizz importanti: Il-purcisjoni tal-Irxott ser issir normali imma l-personaggi mhux ser jiehdu sehem.

Photos from Gimgha Kbira Naxxar's post

Photos from Gimgha Kbira Naxxar's post

Photos from Gimgha Kbira Naxxar's post

Daqsxejn toghma ta dak li wiehed jista' jammira fil-Parrocca taghna ghal dawn iz-zminijiet ta' gabra.

L-orazzjoni fl-ort tal-Getsemani #gimghakbiranaxxar

Bhalissa qed isir it-twahhil tas-sigar taz-zebbug #gimghakbiranaxxar

[04/14/19]   Hadd il-Palm u Bidu tal-Gimgha Mqaddsa

Filghodu l-hin tal-quddies ikun; 6.00, 7.00. u 8.00am. Fid- 9.00 am isir it-tberik tal-Palm u taz-Zebbug quddiem il-Knisja tal-Kuncizzjoni,
Purcissjoni lejn il-Knisja Arcipretali fejn titkompla quddiesa kantata. Imheggin niehdu sehem.

Fil-11.00 am tibda quddiesa ohra.

Ghada - Id-Duluri:

Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib;
Ikollna l-qrar matul il-jum;
Fil-5.00 pm quddiesa bil-kant u bl-omelija;
fis 6.00 pm tohrog il-purcissjoni bl-istatwa; qabel ma tidhol il-purcissjoni tinghata l-benedizzjoni sagramentali fil-pjazza.
Wara tibda quddiesa ohra fil-knisja.

#GimghalKbiraNaxxar

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù telaq lejn l-Għolja taż-Żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ raġa’ mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġie ħdejh, u hu qagħad bilqiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: “Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-Liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int, imma, xi tgħid?”. Dan qaluhulu biex iġarrbuh, ħalli jkollhom fuqiex jixluh.

Imma Ġesù tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b’sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: “Min fostkom hu bla dnub jitfgħalha hu l-ewwel ġebla”. U raġa’ tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mix-xjuħ.

Ġesù baqa’ waħdu mal-mara, wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: “Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kkundannak?”. “Ħadd, Sinjur”, qaltlu. “Mela anqas jien ma nikkundannak”, qalilha Ġesù. “Mur, u mil-lum ’il quddiem tidnibx iżjed”.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifhir lilek Kristu

#GimghalKbiraNaxxar

STETIT SUPER LIGNUM AD NOS DOCENDUM.

#GimghalKbiraNaxxar

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Naxxar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address

Naxxar
Other Religious Organizations in Naxxar (show all)
LIGHT Naxxar LIGHT Naxxar
Naxxar

Museum Naxxar Museum Naxxar
29, Museum Subien, Triq Tal-Labour
Naxxar, NXR 9021

"Biex Kristu jsir magħruf u maħbub minn kulħadd" Formazzjoni Nisranija għat-tfal, adolexxenti, żgħażagħ u adulti.

Dilletanti tal-festa Naxxarija Dilletanti tal-festa Naxxarija
Naxxar

Dilletanti tal-festa (naxxar)

Kolleġġjata ta' Marija Bambina - Parroċċa tan-Naxxar Kolleġġjata ta' Marija Bambina - Parroċċa tan-Naxxar
Uffiċċju Parrokjali, 26, Misraħ Ir-Rebħa
Naxxar, NXR 1200

Hija xewqa tagħna li bħala parroċċa nwasslu ħsibijiet u informazzjoni lilkom ilkoll. Nittamaw li din il-paġna ssibuha utli fil-mixja tagħkom mal-Mulej.