Museum Naxxar

Permezz ta' din il-paġna, aħna nixtieq nżommu kuntatt magħkom waqt li ninfurmawkom bl-attivitajiet u b'informazzjoni dwar iċ-ċentru tal-Museum tas-Subien fin-Naxxar u f' Ħal Għargħur.

Mission: "Biex Kristu jkun Magħruf u Maħbub"

Society of Christian Doctrine

“M’hemmx spirtu ta’ Kristu f’dak il-bniedem li jivvendika ruħu fil-korla u ma jobdix fi ħwejjeġ gravi.”
– San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“Żgur m’għandux fih l-ispirtu ta’ Alla min ma jħennx għall-proxxmu tiegħu fil-bżonn tal-għajnuna.”
– San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“Min għandu fih l-ispirtu ta’ Kristu għandu fih ħeġġa vera li jgħallem lil min ma jafx.” – San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“Għożż is-silenzju. Iksru biss għal ħwejjeġ aħjar.”
– San Ġorġ Preca

Pope Francis Minute

The Apostle Paul, writing to the Christians in Rome, says: “For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of sonship, which enables us to cry out, ‘Abba, Father’” (Rom 8:14-15).

Society of Christian Doctrine

“Meta wieħed jagħmel li jista’ biex isalva ruħu, Alla ma jħallihx imut mingħajr il-grazzja santifikanti.”
– San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“L-għażż jiftaħ il-bieb għall-vizzji kollha.”
– San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“Għandek wisq raġun li tkun grat lejn Alla u li tirringrazzjah.”
– San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“Kulma ħalaq Alla għandu jkun għalina ktieb.”
– San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

laikosblog.org

Viżta Pastorali tal-Isqof Awżiljarju fil-parroċċa ta’ Ħal Għargħur

Viżta Pastorali tal-Isqof Awżiljarju fil-parroċċa ta’ Ħal Għargħur

laikosblog.org Il-Ħamis, 30 Mejju 2019, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ser jibda l-viżta pastorali fil-parroċċa ta’ San Bartilmew f’Ħal Għargħur, fejn se jiltaqa’ mat-tfal u l-ġenituri ta…

Sibt il-Ħbieb - Illum is-Sibt l-1 ta' Ġunju 2019

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Grizma tal-isqof Ħal Għargħur 2019

Il-Ħadd 2 ta' Ġunju nitolnu għall-adoloxxenti kollha ta’ Ħal Għargħur li din is-sena ser jirċievu s-sagrament tal-Grizma tal-isqof kif ukoll għall-parrini u l-ġenituri tagħhom. Dawn se jġeddu l-wegħda li jkomplu jieħdu bis-sħiħ l-impenn tagħhom fil-formazzjoni u għall-ħajja nisranija.

Museum Naxxar's cover photo

Society of Christian Doctrine

“Biex tkun tista’ tiġbed erwieħ lejn Alla, l-ewwel aħseb li inti nnifsek tinġibed lejh.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Qatt tipprattika virtù mingħajr ma tgħaqqadha mal-prudenza.” – San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“Il-bniedem jintgħaraf minn kliemu dwar il-kwalità ta’ qalbu.” – San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“Min hu kurjuż u min hu lablabi jsib ruħu fejn ma jridx.”
– San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Sibt il-ħbieb
Nhar is-Sibt 1 ta’ GUNJU 2019
mis-6.00pm il-quddiem…

Ser ikun hemm logħob differenti
fil-bitħa, billiard, table tennis u table soccer…
…U fuq kollox ikel u xorb għal kulħadd.
Il-klassijiet tal-5 u 6 sena ser idumu sat-8.00pm
Filwaqt li magħżulin u Aspiranti sa 9.00pm

Society of Christian Doctrine

“Min hu għaqli jindokra ’l qalbu sabiex ma teħel ma’ ebda ħaġa li tjassru.” – San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“M’għandux wieħed jaqta’ jiesu xħin jara d-diffikultà tal-vittorja, għax dak li huwa impossibbli għall-bniedem, huwa possibbli għal Alla.” – San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“L-ispirtu ta’ Kristu ma jinsabx f’dik il-qalb li ma tagħmilx ħniena.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Min iħobb ’l Alla b’xi mod jew ieħor jintgħaraf.”
– San Ġorġ Preca –

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“Il-bniedem għandu jagħmel xogħol u xogħol kbir biex jeħles il-qalb tiegħu mir-rabtiet.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“M’hemm l-ebda ġid fejn m’hemmx kultura ta’ tagħlim.”
– San Ġorġ Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Hsieb ghal Kuljum mill-pinna ta' Dun Gorg Preca

Society of Christian Doctrine

“Permezz tat-tagħlim biss jiġi l-veru ġid fid-dinja: huwa kawża kontra kull xorta ta’ dnub.”
– San Ġorġ Preca

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Naxxar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


29, Museum Subien, Triq Tal-Labour
Naxxar
NXR 9021
Other Naxxar places of worship (show all)
LIGHT Naxxar LIGHT Naxxar
Naxxar

Parrocca Marija Bambina Naxxar Parrocca Marija Bambina Naxxar
Uffiċċju Parrokjali, 26, Misraħ Ir-Rebħa
Naxxar, NXR 1200

Hija xewqa tagħna li bħala parroċċa nwasslu ħsibijiet u informazzjoni lilkom ilkoll. Nittamaw li din il-paġna ssibuha utli fil-mixja tagħkom mal-Mulej.

The Sanctuary The Sanctuary
39, Margaret A Murray Street
Naxxar, NXR

Beauty & Holistic Therapies

Dilletanti tal-festa Naxxarija Dilletanti tal-festa Naxxarija
Naxxar

Dilletanti tal-festa (naxxar)