Parrocca Marija Bambina Naxxar

Hija xewqa tagħna li bħala parroċċa nwasslu ħsibijiet u informazzjoni lilkom ilkoll. Nittamaw li din il-paġna ssibuha utli fil-mixja tagħkom mal-Mulej.

[12/26/19]   B’sogħba kbira nħabbru l-mewt ta' Dun Karm Catania. Il-funeral se jsir is-Sibt 28 ta' Diċembru 2019, fit-3pm, fil-Kolleġġjata Marija Bambina, Naxxar.

Grazzi kbira lil Dun Karm tas-servizz tiegħu fil-parroċċa tagħna.

Festa Marija Bambina Naxxar

L-altar maġġur tal-Kolleġġjata tan-Naxxar, armat għal dan iż-żmien ta' festa. Grazzi lis-sagristan u lil kull min jgħin fit-tiżjin tat-tempju tagħna. Inħeġġu lil kulħadd biex jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied. (Ritratt ta' Charles V. Farrugia)

Ir-4 Ħadd tal-Avvent. Dan il-Ħadd ifakkarna fl-imħabba.

Festa Marija Bambina Naxxar

Illejla l-wirja 'Il-kultura tal-festi fin-Naxxar' tkun miftuħa bejn il-5:30 u d-9:00 PM. Fiha tistgħu taraw xogħol sabiħ ta' drapp u ħjata ta' Henry Attard u Mario Cini, disinji ta' Silvio Pace u Salvu Bugeja, sfumar ta' Ryan Stivala, Mario Baldacchino u Kurt Friggieri kif ukoll pittura ta' Adonai Camilleri Cauchi. Fost l-istatwi esibiti hemm xogħol ta' Karlu Darmanin u Vincenzo Cremona. Hemm ukoll għall-wiri pilandri u bażi ta' kolonni bix-xogħol tal-irħamar ta' Manuel Micallef u restawr minn Josef Mizzi. Titilfuhiex!

Parrocca Marija Bambina Naxxar

Festa Marija Bambina Naxxar

Il-'weekend' li ġej, attivita' li l-ebda dilettant tal-festi m'għandu jitlef. Opportunita' biex wieħed jara mill-qrib l-armar li jintrama fil-festa titulari tan-Naxxar.

Vatican News

Happy 83rd Birthday, Pope Francis!!

Ad multos annos!

Fondazzjoni Paulus

Illejla kuncert tal-Milied mill-Jubilate Deo Choir fil-Knisja Kolleggjata tan-Naxxar.

Festa Marija Bambina Naxxar

Il-'weekend' li ġej, attivita' li l-ebda dilettant tal-festi m'għandu jitlef. Opportunita' biex wieħed jara mill-qrib l-armar li jintrama fil-festa titulari tan-Naxxar.

L-3 Ħadd tal-Avvent

youtube.com

Il Papa e i 50 anni di sacerdozio, servo del popolo di Dio

“Miserando atque eligendo”, un uomo guardato e scelto “con sentimento di amore”. Jorge Mario Bergoglio, vescovo e cardinale e infine Papa col nome di Frances...

L-2 Ħadd tal-Avvent

Read today's Gospel here ➡️ow.ly/tqrM30gkyoR📖

Illum!

catholicnewsagency.com

Advent advice from Pope Francis: Choose prayer and charity over consumerism

https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-advent-advice-choose-prayer-and-charity-over-consumerism-40755

catholicnewsagency.com This Advent, choose prayer and charity over consumerism, Pope Francis said Sunday in his first Mass of the liturgical year.

L-1 Ħadd tal-Avvent

Kull min għandu nteress fil-ħajja tal-parroċċa hu mistieden jieħu sehem f’din l-Assemblea li tevalwa l-ħidma li tkun qed issir fil-parroċċa kif ukoll tħares lejn il-Pjan Pastorali Parrokkjali li jrid jitħejja għas-snin 2020-2023. Dan jgħin biex isir ippjanar tal-ħidma pastorali fil-parroċċa.

30/11/2019 - 08/12/2019
8am - 12pm & 5pm - 7pm

Photos from Parrocca Marija Bambina Naxxar's post

Leon Promotions

THE MALTA INTERNATIONAL CHRISTMAS CHOIR FESTIVAL 2019

FRIDAY 6TH DECEMBER - THE NATIVITY OF OUR LADY COLLEGIATE CHURCH –NAXXAR @ 19 HRS

Amadeus Chamber Choir from Malta

Coral Polifonica de Mera from Spain

RITSIK Choir from Estonia

MEC Chamber Choir from Ireland

Con Moto Chamber Choir from Lithuania

Harmonia Mundi Choir from Italy

Compere – Clifford Galea

Entrance is free of charge

An International Festival organised by Regjun Tramuntana and co-ordinated by Leon Promotions Malta and Euro Art Productions Italy

Għada - 2 ta' Novembru

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem. Ammen.

Jum il-Qaddisin Kollha - 1 ta' Novembru

"THE SAINTS ARE NOT SUPERMEN, nor were they born perfect. They are like us... They are people who, before reaching the glory of heaven, lived normal lives with joys and sorrows, struggles and hopes. What changed their lives? When they recognised God’s love, they followed it with all their heart without reserve or hypocrisy. They spent their lives serving others, they endured suffering and adversity without hatred and responded to evil with good, spreading joy and peace. This is the life of a Saint." - Pope Francis
#AllSaintsDay2019

Festa Marija Bambina Naxxar

27 ta' Ottubru - Tifkira tal-konsagrazzjoni tal-Knisja Kolleġġjata ta' Marija Bambina fin-Naxxar. Il-konsagrazzjoni tal-knisja parrokkjali tan-Naxxar saret fil-11 ta' Diċembru 1729, 290 sena ilu, mill-Isqof Paul Alpheran de Bussan.

Parrocca Marija Bambina Naxxar

Stedina għal kulhadd

Wara l-pawsa tas-sajf il-parroċċa qedha għal darb’ oħra tniedi programm ta’ formazzjoni spiritwali għall-adulti għal 2019-2020. Għalhekk fit-23 ta’ Ottubru li ġej ser nibdew bl-ewwel minn sensiela ta’ tlett laqgħat f’kors fuq l-evanġelju ta’ San Ġwann.

Patri Martin Micallef Franġiscan, studjuż tal-kitba ta’ San Ġwann, bl-istil ħelu tiegħu, ser jagħmel riflessjonijiet fuq diversi personaġġi li jiltaqa’ magħhom Ġesu f’dan l-evanġelju u kif dawn ir-relazzjonijiet jirriflettu fuq ir-relazzjoni personali tagħna ma’ Ġesu.

L-ewwel laqgħa ser issir nhar l-Erbgħa 23 ta’ Ottubru, fil-waqt li iż-żewġ laqgħat l-oħra ser isiru wkoll l-Erbgħa 30 ta’ Ottubru u 6 ta’ Novembru. Il-ħin ikun dejjem fis-7 ta’ filgħaxija, fl-Annexe tal-knisja parrokkjali tan-Naxxar. Il-laqgħa hija miftuħa għal kulħadd.

Inħeġġukom biex ma titilfux dawn il-mumenti ta’ approfondiment tal-fidi tagħna. Fost l-ħsejjes u l-kurrenti kollha li jiġbdu il-ħajja tagħna lejhom, hemm din il-vuċi ħelwa ta’ Ġesu li qedha ssejjhilna.
Niftħu qalbna għaliha.

Stedina għal kulhadd

Wara l-pawsa tas-sajf il-parroċċa qedha għal darb’ oħra tniedi programm ta’ formazzjoni spiritwali għall-adulti għal 2019-2020. Għalhekk fit-23 ta’ Ottubru li ġej ser nibdew bl-ewwel minn sensiela ta’ tlett laqgħat f’kors fuq l-evanġelju ta’ San Ġwann.

Patri Martin Micallef Franġiscan, studjuż tal-kitba ta’ San Ġwann, bl-istil ħelu tiegħu, ser jagħmel riflessjonijiet fuq diversi personaġġi li jiltaqa’ magħhom Ġesu f’dan l-evanġelju u kif dawn ir-relazzjonijiet jirriflettu fuq ir-relazzjoni personali tagħna ma’ Ġesu.

L-ewwel laqgħa ser issir nhar l-Erbgħa 23 ta’ Ottubru, fil-waqt li iż-żewġ laqgħat l-oħra ser isiru wkoll l-Erbgħa 30 ta’ Ottubru u 6 ta’ Novembru. Il-ħin ikun dejjem fis-7 ta’ filgħaxija, fl-Annexe tal-knisja parrokkjali tan-Naxxar. Il-laqgħa hija miftuħa għal kulħadd.

Inħeġġukom biex ma titilfux dawn il-mumenti ta’ approfondiment tal-fidi tagħna. Fost l-ħsejjes u l-kurrenti kollha li jiġbdu il-ħajja tagħna lejhom, hemm din il-vuċi ħelwa ta’ Ġesu li qedha ssejjhilna.
Niftħu qalbna għaliha.

Ix-xahar ta' Ottubru...

Archdiocese of Malta

Illum waranofsinhar l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. ħassu ma jiflaħx u ttieħed l-isptar fejn qed jinżamm għall-osservazzjoni. L-Arċisqof Charles J. Scicluna żar u awgura fejqan ta’ malajr lil Mons. Cremona u wegħdu t-talb tal-Knisja f’Malta f’dan il-mument.

This afternoon, Archbishop Emeritus Paul Cremona O.P. felt unwell and was taken to hospital where he is being kept for observation. Archbishop Charles J. Scicluna visited and wished Mgr Cremona a speedy recovery and promised him the prayers of the Church in Malta at this time.

Festa Marija Bambina Naxxar

Niltaqgħu llejla għall-quddiesa tas-6:30 PM biex flimkien nagħlqu l-festa ta' din is-sena bid-dħul ta' Marija Bambina fin-niċċa tagħha. VIVA MARIJA BAMBINA!

Grazzi kbira!

Nirringrazzjaw lill-Grupp tal-Armar Marija Bambina u lill-voluntiera l-oħra li llum ħadu ħsieb iżarmaw il-parti l-kbira tal-armar ta' barra. Grazzi lill-voluntiera ta' ġewwa li bdew ukoll iżarmaw u jerfgħu l-armar tal-altari fil-knisja.

Festa Marija Bambina Naxxar

Grazzi lil kull min kien involut fl-organizzazzjoni tal-festa u lill-komunita' Naxxarija kollha. Viva Marija Bambina!

Viva Marija Bambina :)

Festa Marija Bambina Naxxar

Il-Ħadd 8 ta' Settembru 2019 - Solennita' tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija, Omm Alla. Il-programm tal-ġurnata jinsab hawnhekk. Nawguraw il-festa t-tajba lil kulħadd. VIVA MARIJA BAMBINA!

Archdiocese of Malta

Festa Marija Bambina Naxxar

Illejla fis-6:30 PM tibda t-translazzjoni solenni bir-relikwija tal-Madonna, mill-kappella tal-Vitorja sal-Kolleġġjata. Fid-dħul titkanta l-Antifona u ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Festa Marija Bambina Naxxar

Is-Sibt 7 ta' Settembru 2019 - Lejliet il-festa. Il-programm ta' attivitajiet fil-knisja kif ukoll fuq barra.

Festa Marija Bambina Naxxar

Bhalissa, quddiesa ta' ringrazzjament f'gheluq il-25 sena sacerdozju tal-Arcipriet Dun David Gauci.

Festa Marija Bambina Naxxar

Illejla jitkompla t-Triduum tal-Festa. Fis-6:00 PM jingħad ir-Rużarju u l-Kurunella tal-festa. Wara l-quddiesa titkanta s-Salve Regina, il-Litanija tal-Madonna u tingħata l-Barka Sagramentali. Il-mużika u l-kant ikunu f'idejn il-kor tal-parroċċa Jubilate Deo. Nirringrazzjaw lill-korijiet kollha li qed jagħtu sehemhom f'dawn il-ġranet tal-festa. Parrocca Marija Bambina Naxxar Jubilate Deo Choir Cappella Gregoriana Jubilate Deo

Festa Marija Bambina Naxxar

Il-Ħamis, 5 ta' Settembru huwa t-tieni jum tat-Triduum tal-festa. Tistgħu ssegwu l-attivitajiet fil-knisja u fuq barra hawnhekk.

Festa Marija Bambina Naxxar

Tista' taqra d-diskors sħiħ tal-Arċipriet Dun David Gauci fil-ħarġa ta' 'Min-Nieqa' fil-Flimkien ta' Settembru 2019 (http://www.bambinanaxxar.org/2017/03/flimklien-min-nieqa.html). Nagħmlu tajjeb li nieħdu l-parir ta' min iridilna l-ġid.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Naxxar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Grupp Adolexxenti u Żgħażagħ Naxxar

Location

Address


Uffiċċju Parrokjali, 26, Misraħ Ir-Rebħa
Naxxar
NXR 1200

Opening Hours

Tuesday 17:00 - 19:00
Tuesday 10:00 - 12:00
Thursday 17:00 - 19:00
Thursday 10:00 - 12:00
Friday 17:00 - 19:00
Friday 10:00 - 12:00
Other Naxxar places of worship (show all)
Museum Naxxar Museum Naxxar
29, Museum Subien, Triq Tal-Labour
Naxxar, NXR 9021

"Biex Kristu jsir magħruf u maħbub minn kulħadd" Formazzjoni Nisranija għat-tfal, adolexxenti, żgħażagħ u adulti.

Dilletanti tal-festa Naxxarija Dilletanti tal-festa Naxxarija
Naxxar

Dilletanti tal-festa (naxxar)

The Sanctuary The Sanctuary
39, Margaret A Murray Street
Naxxar, NXR

Beauty & Holistic Therapies

LIGHT Naxxar LIGHT Naxxar
Naxxar