Parrocca Marija Bambina Naxxar

Hija xewqa tagħna li bħala parroċċa nwasslu ħsibijiet u informazzjoni lilkom ilkoll. Nittamaw li din il-paġna ssibuha utli fil-mixja tagħkom mal-Mulej.

Il-parroċċa tan-Naxxar qedha torganiżża it-tielet mument ta’ formazzjoni spiritwali fis-sensiela ta’ laqgħat miftuħa għall-kulħadd li qed jsiru fix-xahar ta’ Mejju. Il-laqgħa ser isir fis-sala tal-każin tas-Soċjeta’ Mużikali Peace fejn is-Sur Manuel Catania, membru tas-socjeta’ tal-Muzew, ser ikompli jitkellem fuq x’inhi r-relazzjoni tagħna m’Alla u xi tfisser din għalina bħala bnedmin. It-titlu huwa “Jien min jien?” Hija okkażjoni mill-isbaħ biex nisaħħu spiritwalment u nsiru nafu iktar lil xulxin. Il-laqgħa ser issir nhar il-Gimgħa 31 ta’ Mejju u tibda fis-7 ta’ filgħaxija u tispiċċa għall-ħabta tat-8.15. Inħeġġukom biex ma titilfux din l-okkażżjoni ta’ tiġdid spiritwali. Kulħadd huwa mistieden.

bambinanaxxar.org

Knisja Marija Bambina Naxxar

Kemm infakkrukom li l-avviżi ta' kull ġimgħa jkunu jinsabu fil-website tal-parroċċa - http://www.bambinanaxxar.org/

bambinanaxxar.org

twitter.com

Pope Francis on Twitter

twitter.com “Mary is a woman who walks with the grace and the tenderness of a mother; she unties all the knots of the many problems we manage to create, and she teaches us to stand upright in the midst of storms. #MaryHelpOfChristians”

[05/25/19]   Il-parroċċa tan-Naxxar qedha torganiżża it-tielet mument ta’ formazzjoni spiritwali fis-sensiela ta’ laqgħat miftuħa għall-kulħadd li qed jsiru fix-xahar ta’ Mejju. Il-laqgħa ser isir fis-sala tal-każin tas-Soċjeta’ Mużikali Peace fejn is-Sur Manuel Catania, membru tas-socjeta’ tal-Muzew, ser ikompli jitkellem fuq x’inhi r-relazzjoni tagħna m’Alla u xi tfisser din għalina bħala bnedmin. It-titlu huwa “Jien min jien?” Hija okkażjoni mill-isbaħ biex nisaħħu spiritwalment u nsiru nafu iktar lil xulxin. Il-laqgħa ser issir nhar il-Gimgħa 31 ta’ Mejju u tibda fis-7 ta’ filgħaxija u tispiċċa għall-ħabta tat-8.15. Inħeġġukom biex ma titilfux din l-okkażżjoni ta’ tiġdid spiritwali. Kulħadd huwa mistieden.

Society of Christian Doctrine

“Min iħobb ’l Alla b’xi mod jew ieħor jintgħaraf.”
– San Ġorġ Preca –

catholic-link.org

Do You Pray For Persecuted Christians? Pope Francis Quote

catholic-link.org Do You Pray For Persecuted Christians? Pope Francis Quote Find more great resources at Catholic-Link.org, a site designed to help you in your ministry and faith!

Parrocca Marija Bambina Naxxar

Għall-darba’ oħra il-parroċċa tan-Naxxar qedha torganiżża mumenti ta’ formazzjoni spiritwali miftuħa għall-kulħadd li qed jsiru fix-xahar ta’ Mejju. It-tieni mument ser ikun fis sala tal-każin tas-Soċjeta’ Mużikali Vittoria fejn is- Sur Manuel Catania, membru tas-socjeta’ tal-Muzew, ser jitkellem fuq x’inhi r-relazzjoni tagħna m’Alla u xi tfisser din għalina bħala bnedmin. It-titlu huwa “Jien min jien?” Hija okkażjoni mill-isbaħ biex nisaħħu spiritwalment u nsiru nafu iktar lil xulxin.

Il-laqgħa ser issir nhar il-Gimgħa 24 ta’ Mejju u tibda fis-7 ta’ filgħaxija u tispiċċa għall-ħabta tat-8.15. Inħeġġukom biex ma titilfux din l-okkażżjoni ta’ tiġdid spiritwali.

Għall-darba’ oħra il-parroċċa tan-Naxxar qedha torganiżża mumenti ta’ formazzjoni spiritwali miftuħa għall-kulħadd li qed jsiru fix-xahar ta’ Mejju. It-tieni mument ser ikun fis sala tal-każin tas-Soċjeta’ Mużikali Vittoria fejn is- Sur Manuel Catania, membru tas-socjeta’ tal-Muzew, ser jitkellem fuq x’inhi r-relazzjoni tagħna m’Alla u xi tfisser din għalina bħala bnedmin. It-titlu huwa “Jien min jien?” Hija okkażjoni mill-isbaħ biex nisaħħu spiritwalment u nsiru nafu iktar lil xulxin.

Il-laqgħa ser issir nhar il-Gimgħa 24 ta’ Mejju u tibda fis-7 ta’ filgħaxija u tispiċċa għall-ħabta tat-8.15. Inħeġġukom biex ma titilfux din l-okkażżjoni ta’ tiġdid spiritwali.

Parrocca Marija Bambina Naxxar

Wara l-esperjenza sabiħa li għamilna flimkien fejn dħalna fil-fond ta’ dak li l-Papa Franġisku ried iwasslilna bil-kitba tiegħu: Ifirħu u thennew għall-darba’ oħra il-parroċċa qedha torganiżża mumenti ta’ formazzjoni spiritwali għall komunita’ parrokkjali tan-Naxxar li se jsiru fix-xahar ta’ Mejju.

L-ewwel mument ser ikun il-Gimgħa 17 ta’ Mejju fejn Fr Ivan Attard, Dumnikan, ser jitkellem fuq Marija u kif din tirrilata mal-ħajja tagħna Nisranija. Hija okkażjoni mill-isbaħ mela biex inkomplu l-esperjenza li bdejna flimkien fi Frar li għadda. Il-laqgħa ser issir fl-Annexe tal-knisja u tibda fis-7 ta’ filgħaxija u tispiċċa għall-ħabta tat-8.15. Inħeġġukom biex ma titilfux din l-okkażżjoni ta’ tiġdid spiritwali.

Archdiocese of Malta

The Archdiocese of Malta wishes Archbishop Scicluna a very happy 60th birthday and a year ahead full of the Lord's blessings! We promise him our prayers.🙏🎉

vimeo.com

World Day of Prayer for Vocations 2019

Il-bierah, jum il-vokazzjonijiet.

https://vimeo.com/260966960

Sunday, May 12, 2019 | https://www.worlddayofprayerforvocations.com Prepare for World Day of Prayer for Vocations using the following resource containing information…

thechurchinmalta.org

Inwegħedkom il-ferħ tal-Ispirtu s-Santu – L-Arċisqof lid-djakni l-ġodda

thechurchinmalta.org L-ordinazzjoni djakonali ta' ħames seminaristi: Osmar Baldacchino, David Borg, Christopher Bugeja, Jonathan Debattista u Tony Pace.

Archdiocese of Malta

Illum niftakru fil-fidi u l-eżempju ta' San Ġorg Preca.😁🙏🇲🇹

Festa Marija Bambina Naxxar

Illum, fil-parroċċa tan-Naxxar.

Wara l-esperjenza sabiħa li għamilna flimkien fejn dħalna fil-fond ta’ dak li l-Papa Franġisku ried iwasslilna bil-kitba tiegħu: Ifirħu u thennew għall-darba’ oħra il-parroċċa qedha torganiżża mumenti ta’ formazzjoni spiritwali għall komunita’ parrokkjali tan-Naxxar li se jsiru fix-xahar ta’ Mejju.

L-ewwel mument ser ikun il-Gimgħa 17 ta’ Mejju fejn Fr Ivan Attard, Dumnikan, ser jitkellem fuq Marija u kif din tirrilata mal-ħajja tagħna Nisranija. Hija okkażjoni mill-isbaħ mela biex inkomplu l-esperjenza li bdejna flimkien fi Frar li għadda. Il-laqgħa ser issir fl-Annexe tal-knisja u tibda fis-7 ta’ filgħaxija u tispiċċa għall-ħabta tat-8.15. Inħeġġukom biex ma titilfux din l-okkażżjoni ta’ tiġdid spiritwali.

FIL-ĦLEWWA TA’ MEJJU L-OMM TAGĦNA MARIA

thechurchinmalta.org

L-Arċisqof ser jordna erba' saċerdoti ġodda

thechurchinmalta.org Il‑Knisja f’Malta tifraħ filwaqt li tirringrazzja lil Alla għall‑ordinazzjoni ta’ erba’ saċerdoti. L‑ordinazzjoni presbiterali ta’ dawn id‑djakni djoċesani ser issir nhar is‑Sibt, 27 ta’ April 2019, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fid‑9:30 a.m. L‑e...

Gimgha Kbira Naxxar

Avizz importanti: Il-purcisjoni tal-Irxott ser issir normali imma l-personaggi mhux ser jiehdu sehem.

L-Għid it-Tajjeb!

Parrocca Marija Bambina Naxxar

Għada, Ħadd il-Għid filgħodu, jkollna l-purċissjoni bl-Irxoxt wara l-quddies tat-8.30a.m. Il-quddies l-oħra jkunu: 7.00a.m., 11.00a.m., 5.00p.m., 6.30p.m.

Nadurawk O Ġesù u Nberkuk
Għax b'Salibek u l-Mewt Tiegħek Inti Fdejtna.

Illum nfakkru t-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, il-bidu tal-Ewkaristija. Nitolbu għas-Saċerdoti li qed ikomplu jwasslulna l-Ewkaristija permezz tal-Quddiesa.

Il-Ġimgħa 19 ta' April, il-Ġimgħa l-Kbira. Infakkru li hemm obbligu tas-sawn għall-adulti ta' bejn 18-59 sena u tal-astinenza 14+.

Gimgha Kbira Naxxar

Daqsxejn toghma ta dak li wiehed jista' jammira fil-Parrocca taghna ghal dawn iz-zminijiet ta' gabra.

Għada, Ħamis ix-Xirka

Hadd il-Palm u Bidu tal-Gimgha Mqaddsa

Filghodu l-hin tal-quddies ikun; 6.00, 7.00. u 8.00am. Fid- 9.00 am isir it-tberik tal-Palm u taz-Zebbug quddiem il-Knisja tal-Kuncizzjoni,
Purcissjoni lejn il-Knisja Arcipretali fejn titkompla quddiesa kantata. Imheggin niehdu sehem.

Fil-11.00 am tibda quddiesa ohra.

Festa Marija Bambina Naxxar

Prosit lill-Kumitat tal-Ġimgħa l-Kbira u lill-artisti inkarigati mir-restawr tad-Duluri 'ta' Settembru', li llejla toħroġ fil-purċissjoni mat-toroq tan-Naxxar. (Ritratt Gimgha Kbira Naxxar)

Ghada - Id-Duluri:

Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib;
Ikollna l-qrar matul il-jum;
Fil-5.00 pm quddiesa bil-kant u bl-omelija;
fis 6.00 pm tohrog il-purcissjoni; qabel ma tidhol il-purcissjoni tinghata l-benedizzjoni sagramentali fil-pjazza.
Wara tibda quddiesa ohra fil-knisja.

Parrocca Marija Bambina Naxxar

thechurchinmalta.org

Lenten season concerts by the choir of the Metropolitan Cathedral

thechurchinmalta.org The Jubilate Deo Choir, which is the choir of the Metropolitan Cathedral, will be giving two concerts for Passiontide entitled ‘Miserere’. The concerts, directed by Maestro di Cappella Christopher Muscat, will be held at the choir residencies on Friday 5th April at St John’s Co-Cathedral, Vall...

twitter.com

Bishop CJ Scicluna on Twitter

twitter.com “As I begin my 5th year as Archbishop of Malta, please pray for me that I may be a humble servant and a faithful steward of the People of God.”

Illum il-festa ta' San Ġużepp.

San Ġużepp, itlob għalina

Talb - sawm - karita'
#Randan2019

The 3 pillars of #Lent #theroadtoEaster

[03/06/19]   Illum Ras ir-Randan, l-Erbgħa tal-Irmied, nagħtu bidu għaż-żmien tar-Randan Imqaddes.

Fil-quddies kollu jsir it-tberik u t-tqegħid ta’ rmied fuq ras in nies. Infakkru li hemm obbligu għas-sawm u astinenza.

Festa Marija Bambina Naxxar

Nhar l-Erbgħa, fil-quddies kollu, jitqiegħed l-irmied fuq l-irjus, sinjal ta' ndiema u ta' konverżjoni.

Dan huwa kalendarju speċifikament għat-tfal għal żmien ir-Randan. Sabiħ li ngħixu l-40 jum li ġejjin bi ħsieb flimkien mat-tfal. #Randan2019

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Naxxar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Grupp Adolexxenti u Żgħażagħ Naxxar

Location

Address


Uffiċċju Parrokjali, 26, Misraħ Ir-Rebħa
Naxxar
NXR 1200

Opening Hours

Tuesday 17:00 - 19:00
Tuesday 10:00 - 12:00
Thursday 17:00 - 19:00
Thursday 10:00 - 12:00
Friday 17:00 - 19:00
Friday 10:00 - 12:00
Other Naxxar places of worship (show all)
Dilletanti tal-festa Naxxarija Dilletanti tal-festa Naxxarija
Naxxar

Dilletanti tal-festa (naxxar)

LIGHT Naxxar LIGHT Naxxar
Naxxar

The Sanctuary The Sanctuary
39, Margaret A Murray Street
Naxxar, NXR

Beauty & Holistic Therapies

Museum Naxxar Museum Naxxar
29, Museum Subien, Triq Tal-Labour
Naxxar, NXR 9021