SDC Museum Marsaxlokk

Museum Subien Marsaxlokk 4, Triq San Ġużepp, Marsaxlokk MXK1062

Permezz ta' din il-paġna, aħna nixtieq nżommu kuntatt magħkom waqt li ninfurmawkom bl-attivitajiet u b'informazzjoni dwar iċ-ċentru tal-Museum tas-Subien f'Marsaxlokk.

Mission: "Biex Kristu jkun Magħruf u Maħbub"

Society of Christian Doctrine

F’kulma tagħmel qiegħed attenzjoni għall-fini tiegħek; ħadd ma jagħmel xejn għal xejn. Jekk tara li l-intenzjoni tiegħek hija għas-sodisfazzjon tan-natura tiegħek, ikkoreġiha, u ordinaha għal xi fini utli, għall-glorja ta’ Alla.
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Nifirħulek o Ġesù li Alla tak isem fuq l-ismijiet kollha bi premju tal-ubbidjenza tiegħek. Isem hekk majestuż li għalih kull irkoppa tmil fis-sema, fl-art, u fl-infern, u dan l-isem hu Ġesù li bih b’għaxqa kbira nsejħulek.”
– San Ġorġ Preca

youtube.com

Mill-Bibbja tat-Tfal : Il-Qawmien mill-Mewt

Rakkont għat-tfal dwar il-ġrajjiet marbuta mal-qawmien ta' Ġesù mill-mewt, id-dehra tiegħu lill-Appostli u Tumas. Stampi ta' ShareFaith Kids.

SDC Museum Marsaxlokk's cover photo

SDC Museum Marsaxlokk

F'isem is-Superjur, il-membri nixtiequ nawguraw l-Għid it-tajjeb mimli paċi ta' Kristu Rxoxt. Kristu rebaħ il-mewt bil-qawmien tiegħu, rebaħ id-dlam bid-dawl u qam biex ma jmut qatt.

youtube.com

Mill-Bibbja tat-Tfal : Il-Passjoni ta' Ġesù

Dan huwa rakkont għal tfal kemmxejn ikbar minn dak li bgħatna ftit qabel. Tfal mill-etá ta' 8 sa 10 snin huwa tajjeb. Kif għidna għall-vidjo ta' qabel dan, l-emfasi għandha tkun fuq l-imħabba ta' Ġesù iktar milli noqogħdu nitħassruh minħabba t-tbatija ħarxa li għadda minnha.

Rakkont għat-tfal dwar tal-aħħar sigħat ta' Ġesù. Stampi ta' ShareFaith Kids.

youtube.com

L-aħħar tnax-il siegħa

Dokumentarju qasir dwar l-aħħar 12-il siegħa ta' Ġesù. Kitba : Warren Busuttil Arranġamenti : Jean Paul Parascandalo

Wiċċ Kristu

F'dawn il-ġranet qaddisa fil-MUSEUM nimmeditaw il-Wiċċ ta' Kristu. Inġibu quddiem għajnejna sfilata ta' personaġġi li raw dan il-Wiċċ matul il-Passjoni. Immedita dan il-Wiċċ permezz ta' dan il-vidjow.

Għeżież ġenituri tat-tfal il-kbar,

Illum Ħamis ix-Xirka, wkoll irridu naqsmu mat-tfal u ż-żgħażagħ u magħkom il-ħsibijiet tal-Fundatur tagħna San Ġorġ Preca li għażel it-tema ta' Wiċċ Kristu għal-lum. Inħeġġiġkom biex ssibu ftit ħin u taqraw u tirrispondu għal dawn il-ħsibijiet. Tkun ħaġa sabiħa li l-attività ssir bħala familja.

Il-ħsieb tal-lum: Wiċċ Kristu
Link: https://forms.gle/mbi9ByaQwWDMiwST9

Għal min jixtieq jaqra l-ħsibijiet ta' qabel jista' jagħmel hekk b'dawn il-link t'hawn taħt:

It-Tnejn: https://forms.gle/m1WmAmtzrwWuLA198

It-Tlieta: https://forms.gle/TZJzKgKTp4rzBL5m6

L-Erbgħa:https://forms.gle/VzjWDDczzsUmDzuBA

Grazzi ħafna u l-paċi magħkom.

Eżerċizzju - Persuni, Oġġetti u Postijiet mill-Passjoni ta' Ġesù.

Bħal-lum fil-MUSEUM nagħmlu dan l-eżerċizzju fejn niftakru f'oġġetti, postijiet u personaġġi mill-Passjoni. Kun af aktar dwar dan l-eżerċizzju.

youtube.com

Darrel Pace - Mewtek fuq Salib

"Urejtna int biċ-ċar il-mod ta’ kif
tingħata lill-oħrajn... Int kont magħna."

> Mewtek fuq salib - Darrel Pace

Mewtek fuq salib ta' Darrel Pace Filmati u Muntaġġ: Marlon Polidano Recording u Mixing: Cyprian Cassar, Somnio Recording Studios Backing Vocals: Lara Azzopar...

Għeżież ġenituri tat-tfal il-kbar,

matul din il-ġimgħa qed nibgħatu ħsieb kuljum b'link fuq Google forms. B'hekk dak li s-soltu nagħmlu fil-Museum qed nagħmluh online. F'din il-link, kulħadd huwa mistieden li jaqra ftit ħsibijiet u jirrispondi għalihom kif jaħseb hu. Tajjeb li f'din il-ġimgħa speċjali nirriflettu iżjed fuq il-passjoni ta' Ġesù.

Il-ħsieb tal-lum: Kristu Kurċifiss.
Link: https://forms.gle/y2mvTcTjnJBom5h77

Għal min jixtieq li jaqra l-ħsieb tal-jumejn li għaddew, jista' jagħmel dan b'dawn il-links:

It-Tnejn: https://forms.gle/m1WmAmtzrwWuLA198
It-Tlieta: https://forms.gle/TZJzKgKTp4rzBL5m6

Grazzi u l-paċi magħkom.

Għeżież Ġenituri,
Nittama li tinsabu tajbin.

Qed nibgħatilkom din il-link tat-tieni jum tal-Ġimgħa Mqaddsa. Illum naħsbu fuq X'sofra Kristu Ġesù u f'dan il-jum nagħmlu dak li jgħidulu Eżerċizzju Memorjali. Faċli ħafna biex isir, tiftakar f'oġġetti li jfakkruk fil-Passjoni ta' Kristu. Forsi tgħinu ftit lit-tfal biex jagħmlu dan l-eżerċizzju flimkien magħkom
Inħeġġu ħafna biex dawn l-eżerċizzji żgħar isiru biex jgħinuna nidħlu fl-ispirtu ta' din il-Ġimgħa Mqaddsa.

https://forms.gle/TZJzKgKTp4rzBL5m6

youtube.com

Messaġġ għat-tfal mill-Isqof Charles - Ġimgħa Mqaddsa 2020

Messaġġ tal-Arċisqof lit-tfal fil-bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa. Inħeġġu lill-ġenituri jaqsmu dan il-messaġġ mat-tfal.

Messaġġ għat-tfal mill-Isqof Charles - Ġimgħa Mqaddsa 2020

youtube.com

Is-Seba’ Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

SDC Museum Marsaxlokk

SDC Museum Marsaxlokk's cover photo

Għeżież ġenituri tat-tfal il-kbar,

Din il-ġimgħa għalina fil-MUSEUM hija ġimgħa speċjali li fiha s-soltu ninġabru fis-skiet fil-MUSEUM biex naħsbu fuq kemm Ġesù jħobbna. Minkejja li din is-sena ma nistgħux niltaqgħu, xorta nixtiequ li t-tfal u intom ukoll ikollkom togħma ta' dak li niċċelebraw bil-kitba ta' San Ġorġ Preca f'dan iż-żmien.

Kuljum matul din il-ġimgħa, se ngħaddulkom link li fiha tistgħu taqraw ħsibijiet qosra u ddaħħlu l-ideat tagħkom fuq dawk il-ħsibijiet permezz ta' Google form. It-tfal mistiedna li jqattgħu ftit ħin matul il-ġurnata biex jaħsbu permezz ta' din l-attività. Tkun ħaġa sabiħa li ssir ukoll bħala familja.Hekk l-ispirtu ta' San Ġorġ Preca f'din il-Ġimgħa Mqaddsa ma jiġix nieqes.

https://forms.gle/m1WmAmtzrwWuLA198

Il-ħsieb tal-lum: L-Ispirtu ta' Kristu

youtube.com

Is-Sitt Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

Il-Ħames Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

SDC Museum Marsaxlokk's cover photo

youtube.com

Eżerċizzju ta' Marija Addolorata

Talba sabiha miktuba minn San Gorg Preca. Addattata hafna ghall-festa tal-lum.
Ara...ahseb...itlob u radd hajr lis-Sinjur Alla u lil Ommna Marija.

Talba miktuba minn San Ġorġ Preca biex tiġi mmeditata nhar ta' Ġimgħa filgħaxija

youtube.com

Compassion with the Sorrowful Mother

Meditation prayer by St George Preca.
Very significant for today's feast.
Watch...reflect...pray and thank God and the Holy Mother.

A prayer written by Saint George Preca to be meditated upon on Friday night.

youtube.com

Ir-Raba’ Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

It-Tielet Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

SDC Museum Marsaxlokk's cover photo

youtube.com

It-Tieni Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

It-Tieni Dulur ta’ Ommna Marija

Ejjew u Taraw - ara...ahseb...itlob
Id-Duluri ta' Marija (it-2 Dulur)

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

L-Ewwel Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

Society of Christian Doctrine

Hemm azzjonijiet indifferenti - la huma tajbin u lanqas ħżiena. Iżda l-bniedem meta jkun jagħmilhom ma jibqgħux indifferenti, imma jsiru jew tajbin jew ħżiena skont il-fini tajjeb jew ħażin: għax ħadd qatt ma għamel xejn għal xejn. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Din hija verità li kull bniedem mhuwa xejn, u min jaħseb li hu xi ħaġa huwa fl-ingann. Issa jekk inti ma inti xejn, għandek tkun taf li x-xejn ma jistħoqqlu xejn. La tippretendi mmela xejn, u ħalli kollox jgħaddi jaħbat ma’ xejn. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Id-dinja hija għalqa miżrugħa qamħ u sikrana, il-ħżiena kontra t-tajbin: ix-xitan huwa ljun aħrax ifittex lil min jibla’. Beatu (Imbierek) min isejjaħ ’l Alla għall-għajnuna. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Ifhem il-kelma eternità, għal dejjem, għal dejjem, u qatt, qatt, u allura tara ikrah kulma tara issa sabiħ. F’din il-ħajja kollox għal mument, iżda wara l-mewt kollox għal dejjem. Possibbli li tagħżel gost u sodisfazzjon ta’ mument għall-ħruxija ta’ tbatijiet eterni! – San Ġorġ Preca

SDC Museum Marsaxlokk's cover photo

Kienu bosta nies li kienu jitolbu lil San Ġorġ Preca jagħtihom xi talba biex jipproteġu ruħhom fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Hu kien dejjem jirrakomandalhom iwaħħlu l-kliem "Verbum Dei Caro Factum Est" fid-djar tagħhom.
F'dan iż-żmien ukoll, ejjew inwaħħlu dawn il-kliem fit-twieqi tad-djar jew fuq il-facebook tagħna sabiex jagħtuna l-kuraġġ li għandna bżonn. Dawn m'humiex kliem maġiċi, iżda huma kliem mill-Evanġelju skont San Ġwann li jfissru li l-Iben t'Alla sar Bniedem. Ġesu' huwa magħna fit-tbatijiet kollha tagħna, fis-solitudni, fid-dwejjaq, fil-qtigħ il-qalb. Nagħmlu kuraġġ!

Ejjew u Taraw - Youtube Channel tas-Soċjeta' tal-Museum għall-Preparatorja, Magħżulin u Aspiranti u l-ġenituri tagħhom.

https://www.youtube.com/channel/UC40HJd6zrQ9gCwBAFey2vow

Society of Christian Doctrine

Alla meta jagħzel lil xi ħadd għal xi fini jagħtih ukoll il-mezzi kollha għal dak il-fini. – San Ġorġ Preca

Għeżież ġenituri, qed nibagħtu din l-istampa bil-kelmiet għeżież ‘L-Iben t'Alla sar bniedem’ (Verbum Dei caro factum est) biex tiġi stampata u t-tfal jagħtuha l-kulur. Wara titwaħħal mat-twieqi jew bibien fil-faċċata tad-djar tagħna bħala talba lil Alla sabiex iħarisna mill-mard. Ejjew induru lejn Alla u nqiegħdu t-tama tal-familji tagħna fih.
Il-paċi magħkom.

youtube.com

Promo - Ejjew u Taraw

Għeżież ġenituri,
matul dawn l-aħħar ġimgħat, il-ħajja tad-Dinja nbidlet mil-lejl għan-nhar. Dak li għalina kien ovvju u normali ħa dehra oħra. Il-ħruġ, ix-xogħol, l-iskola, il-MUSEUM, il-ħajja soċjali u għadd ta’ attivitajiet oħra, waqgħu taħt il-buttuna tal-PAUSE!

Bil-għan li nżommu kuntatt magħkom u ma’ wliedkom, u bix-xewqa li, bil-għajnuna t’Alla, inżommu mkebbsa fi qlubna t-tama, is-Soċjetà tal-MUSEUM se jkollha YouTube Channel għal dan iż-żmien. F’dan iċ-channel se jkun hemm riżorsi ta’ formazzjoni għall-familja kollha li jittellgħu darbtejn fil-ġimgħa.

Filwaqt li nistednukom tingħaqdu magħna permezz tal-link li se tkun mogħtija lilkom, inħeġġukom li flimkien nitolbu lil Alla, lil Marija Saħħa tal-Morda, lil San Ġorġ Preca u lil San Mikiel Arkanġlu għas-saħħa tal-bnedmin kollha.

Promo għaċ-channel il-ġdid 'Ejjew u Taraw'

Society of Christian Doctrine

Min hu wieqaf joqgħod attent li ma jaqax: tkun tassew ingannat jekk taħseb li ma tistax taqa’ meta inti sod fil-virtù. Kont tobsor li Salamun bl-għerf tiegħu kellu jaqa’, jew lil David bil-qdusija tiegħu kellu jaqa’? – San Ġorġ Preca

San Ġużepp ta' Qalb Safja, Itlob għalina.

Society of Christian Doctrine

Itlob kuljum għal dawk li qegħdin imutu, u rrikkmandahom fil-protezzjoni ta’ San Ġużepp, il-protettur tal-moribondi. – San Ġorġ Preca

Fid-dawl tal-aħħar żviluppi b'rabta mal-COVID-19, inħabbru li mil-lum, il-Ħamis 12 ta' Marzu, il-M.U.S.E.U.M. tas-subien ta' Marsaxlokk mhux se jiftaħ għat-tfal u ż-żgħażagħ sakemm jinħareġ avviż ieħor. Nirringrazzjaw lil kulħadd tal-koperazzjoni.

Inħeġġu lil kulħadd għat-talb f'dan il-mument tant diffiċli għad-dinja.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Marsaxlokk?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Wiċċ Kristu
Eżerċizzju - Persuni, Oġġetti u Postijiet mill-Passjoni ta' Ġesù.
Bye summer bye!

Location

Category

Address


4, Triq San Ġużepp
Marsaxlokk
MXK 1062