SDC Museum Marsaxlokk

Museum Subien Marsaxlokk
4, Triq San Ġużepp,
Marsaxlokk MXK1062 Permezz ta' din il-paġna, aħna nixtieq nżommu kuntatt magħkom waqt li ninfurmawkom bl-attivitajiet u b'informazzjoni dwar iċ-ċentru tal-Museum tas-Subien f'Marsaxlokk.

Operating as usual

29/05/2021
20/05/2021

O, kieku wieħed jifhem kemm hu prezzjuż is-silenzju! Bla ebda dubju jagħmel minn kollox biex jgħożżu bl-ikbar studju. – San Ġorġ Preca

13/05/2021

Il-ħalq li jigdeb joqtol ir-ruħ. – San Ġorġ Preca

05/05/2021

Malli titfaċċa quddiem il-ħsieb tiegħek ħaġa li ma tkunx togħġbok, żomm mill-ewwel il-kalma fik, u la toqgħodx taħseb li tkun sejra tagħmillek id-deni, anzi ġid jekk inti tirrassenja ruħek mal-volontà ta’ Alla. – San Ġorġ Preca

01/05/2021

Żomm ruħek maħlul minn kull ma tippossiedi, u aħżen teżori fis-sema permezz ta’ opri tal-ħniena jew tal-karità. – San Ġorġ Preca

24/04/2021

Meta tħossok għajjien bil-piż tax-xogħol u tad-dwejjaq li bihom hija mimlija l-ħajja spiritwali, in-natura tittentak biex teħles minnhom billi inti tagħti ruħek għal ħajja komda u għad-divertimenti tad-dinja. – San Ġorġ Preca

18/04/2021

Il-bniedem jitbiddel kull mument u … jekk il-grazzja ta’ Alla titwarrab mir-ruħ tal-bniedem, f’mument isir kapaċi tal-aqwa delitt. – San Ġorġ Preca

15/04/2021

Ma tantxhu faċli għan-natura suppervali tipperswadi ruħha li hija midinba, għalkemm b’fommha tistqarr li hija midinba. – San Ġorġ Preca

14/04/2021

Xi wħud jaħsbu li jemmnu f’Alla u bil-fatti huma jiċħduh. – San Ġorġ Preca

11/04/2021

Stħajjel li kull bniedem qiegħed waħdu f'baħar imqalleb f’dgħajsa… Jekk ma jiddiriġix ruħu u ma jmexxix id-dgħajsa b’żewġt imqadef, li huma s-silenzju u l-paċenzja, mingħajr dubju jibqa’ f’nofs ta’ baħar, f’periklu kbir li jegħreq. – San Ġorġ Preca

09/04/2021

X’jiswa li inti tkun temmen fija u mbagħad ma toprax skont kif inti temmen? – San Ġorġ Preca

Photos from SDC Museum Marsaxlokk's post 01/04/2021

Il-Ħamis - Wiċċ Kristu
Bħal-lum, wara l-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka, konna ninġabru flimkien fil-Museum u nqimu l-Wiċċ ta' Kristu, talba sabiħa li ħarġet mill-qalb tal-Fundatur.

Inħeġġukom titolbu din it-talba ċkejkna quddiem xbieha ta' Wiċċ Kristu filwaqt li tfakkru lil xulxin min ra dan il-wiċċ sabiħ ta' Ġesù, bit-tama li aħna xi darba għad narawh ukoll.

28/03/2021

Id-Daħla ta' Ġesù f'Ġerusalemm fissret it-tmiem tal-ħajja ta' Ġesù fuq din l-art imma wkoll il-bidu tat-turija tal-imħabba t'Alla għalina

Liturġija għat-tfal: https://www.youtube.com/watch?v=bOTMS86Et6g&list=PLU0cubQnTQJDwLFBS2s7zsKmdAJMbvKt5&index=11

Għall-Kbar: https://www.youtube.com/watch?v=gdUw_E-tGjE

Id-Daħla ta' Ġesù f'Ġerusalemm fissret it-tmiem tal-ħajja ta' Ġesù fuq din l-art imma wkoll il-bidu tat-turija tal-imħabba t'Alla għalina

Liturġija għat-tfal: https://www.youtube.com/watch?v=bOTMS86Et6g&list=PLU0cubQnTQJDwLFBS2s7zsKmdAJMbvKt5&index=11

Għall-Kbar: https://www.youtube.com/watch?v=gdUw_E-tGjE

26/03/2021

Omm qaddisa; isma’ talbi
dawk il-pjagi qegħidli f’qalbi
t’Ibnek Ġesù Msallab.

22/03/2021

Il-bnedmin jissaħħru wara l-pjaċiri tas-sensi: għalhekk oqgħod attent biex tgħakkes għajnejk mnejn jinfetħu l-aptiti, u tħaddan mas-sofferenzi. – San Ġorġ Preca

12/03/2021

Illum, 12 ta' Marzu, infakkru l-mewt tal-Qaddej t'Alla Eugenio Borg (1886-1967), l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M.

09/03/2021

F’kull tentazzjoni sejjaħ ’l Alla għall-għajnuna. – San Ġorġ Preca

08/03/2021

Fid-dawl tal-miżuri mħabbra mill-awtoritajiet ċivili u mill-Arċidjoċesi ta’ Malta b’rabta mal-pandemija COVID-19, mis-Sibt 6 ta’ Marzu sakemm jinħareġ avviż ieħor mhux se jsir tagħlim b'mod fiżiku fil-M.U.S.E.U.M. tas-subien.

Iktar tard din il-ġimgħa se navżaw kif se jsir it-tagħlim sakemm nerġgħu niftħu l-M.U.S.E.U.M.

Fid-dawl tal-miżuri mħabbra mill-awtoritajiet ċivili u mill-Arċidjoċesi ta’ Malta b’rabta mal-pandemija COVID-19, mis-Sibt 6 ta’ Marzu sakemm jinħareġ avviż ieħor mhux se jsir tagħlim b'mod fiżiku fil-M.U.S.E.U.M. tas-subien.

Iktar tard din il-ġimgħa se navżaw kif se jsir it-tagħlim sakemm nerġgħu niftħu l-M.U.S.E.U.M.

07/03/2021

IL-BIDU TAL-MUSEUM
Illum nirringrazzjaw lil Alla għal 114-il sena ħidma fil-għalqa tal-Mulej. Dun Ġorġ żera' żerriegħa li Alla kabbarha f'siġra ferm sabiħa li għadha ħajja sal-lum: is-Soċjetà tal-Museum.

Nirringrazzjaw lil Alla ta' kull persuna li mess mal-Museum: tfal, żgħażagħ, ġenituri, benefatturi u membri. Flimkien inkomplu nterrqu t-triq li niskopru lil Ġesù biex dejjem hu jkun magħruf u maħbub minn kulħadd.

https://www.youtube.com/watch?v=VIG6PuOB_FU

IL-BIDU TAL-MUSEUM
Illum nirringrazzjaw lil Alla għal 114-il sena ħidma fil-għalqa tal-Mulej. Dun Ġorġ żera' żerriegħa li Alla kabbarha f'siġra ferm sabiħa li għadha ħajja sal-lum: is-Soċjetà tal-Museum.

Nirringrazzjaw lil Alla ta' kull persuna li mess mal-Museum: tfal, żgħażagħ, ġenituri, benefatturi u membri. Flimkien inkomplu nterrqu t-triq li niskopru lil Ġesù biex dejjem hu jkun magħruf u maħbub minn kulħadd.

https://www.youtube.com/watch?v=VIG6PuOB_FU

27/02/2021

Ara qatt temmen li bniedem ikun iħobb ’l Alla meta hemm persuna waħda li huwa jkun jobgħodha, jixtiqilha d-deni u jsewwed qalbu għall-ġid tagħha! – San Ġorġ Preca

26/02/2021

In-natura tqanqlek biex inti tfittex lilek innifsek f’kollox, iżda l-grazzja tqanqlek biex tfittex f’kollox lil Alla.
– San Ġorġ Preca

13/02/2021

Fejn hemm il-kwiet u l-paċi u l-imħabba hemm dejjem Alla.
– San Ġorġ Preca

10/02/2021

Ħadd ma jemmen mingħajr xhud: immela missiri­jietna emmnu li Kristu rxoxta għax semgħu minn xhieda ta’ piż u ta’ valur, u raw il-provi. – San Ġorġ Preca

02/02/2021

JUM IL-FONDAZZJONI TAL-MUSEUM
Fit-2 ta' Frar 1907, San Ġorġ Preca laqqa' l-ewwel grupp ta' membri fil-Knisja ta' Nuzzu l-Ħamrun. 114-il sena ilu, il-ħolma tal-Fundatur tagħna bdiet tiker bil-mod il-mod. Nirringrazzjaw lil Alla ta' dak kollu li għamel mas-Soċjetà tal-MUSEUM!

JUM IL-FONDAZZJONI TAL-MUSEUM
Fit-2 ta' Frar 1907, San Ġorġ Preca laqqa' l-ewwel grupp ta' membri fil-Knisja ta' Nuzzu l-Ħamrun. 114-il sena ilu, il-ħolma tal-Fundatur tagħna bdiet tiker bil-mod il-mod. Nirringrazzjaw lil Alla ta' dak kollu li għamel mas-Soċjetà tal-MUSEUM!

Timeline Photos 01/02/2021

Timeline Photos

M’hemmx dnub meta wieħed ma jindunax bil-ħażen, jew meta ma jkunx irid jagħmel dak li hu ħażin. – San Ġorġ Preca

30/01/2021
25/01/2021

Għaref hu min jieħu paċenzja. – San Ġorġ Preca

21/01/2021

Society of Christian Doctrine

L-opri tal-bniedem jikxfu l-ispirtu tal-istess bniedem. – San Ġorġ Preca

20/01/2021

Society of Christian Doctrine

Il-qalb tal-bniedem hija wisq suġġetta għall-inganni. – San Ġorġ Preca

19/01/2021

Society of Christian Doctrine

Kristu għallimna nagħrfu lilna nfusna u l-proxxmu mis-sinjali li joħorġu mill-intern tagħna… jintgħaraf l-umli, jintgħaraf is-supperv, jintgħaraf l-għaref, jintgħaraf l-injurant, jintgħaraf it-tajjeb, jintgħaraf il-ħażin. – San Ġorġ Preca

13/01/2021

Society of Christian Doctrine

Ħadd ma jista’ jħobb ’l Alla jekk qabel ma jkunx għarfu. – San Ġorġ Preca

04/01/2021

KALENDARJU TAT-TAGĦLIM GĦAL JANNAR 2021
(għas-subien li jattendu għat-tagħlim
fil-M.U.S.E.U.M. tas-Subien fi Triq San Ġużepp,
li twieldu mill-2005 sal-2009)

04/01/2021

KALENDARJU TAT-TAGĦLIM GĦAL JANNAR 2021
(għas-subien li jattendu għat-tagħlim
fil-M.U.S.E.U.M. tas-Subien fi Triq San Ġużepp,
li twieldu mill-2010 sal-2014)

04/01/2021

Society of Christian Doctrine

Kristu għallimna biex nagħrfuh b’veru wieħed mill-aħwa tagħna u b’hekk inżommu kunfidenza fih, nirrikorru lejh f’kull bżonn tagħna. – San Ġorġ Preca

03/01/2021

Society of Christian Doctrine

Kristu għallimna li l-fidi hija l-kawża għalina ta’ saħħa u ta’ ġid mhux biss għar-ruħ, iżda wkoll għall-ġisem. – San Ġorġ Preca

Videos (show all)

L-ewwel Lezzjoni għall-grupp tal-Ewwel Tqarbina
Eżerċizzju - Persuni, Oġġetti u Postijiet mill-Passjoni ta' Ġesù.
Bye summer bye!

Location

Category

Address


4, Triq San Ġużepp
Marsaxlokk
MXK 1062
Other Marsaxlokk places of worship (show all)
Marsaxlokk Parish Marsaxlokk Parish
39, Pjazza Madonna Ta' Pompei
Marsaxlokk

A dynamic Catholic community of residents of Marsaxlokk and devotees of Our Lady of the Rosary of Pompei, at the heart of the fishers' harbour life.