Marsaxlokk Parish

A dynamic Catholic community of residents of Marsaxlokk and devotees of Our Lady of the Rosary of Pompei. at the heart of the fishers' harbour life.

Marija Omm il-Knisja
Talba tar-Ruzarju u Quddiesa

Fis-6:15pm...

Dan il-poster jitla' 15-il minuta qabel ix-xandira bħala avviż. Biex issegwi x-xandira 'live' trid tmur 'il fuq tal-Paġna #marsaxlokkparish (u għamel 'refresh'), u hemm ikun hemm ix-xandira diretta. Grazzi.

Marsaxlokk Parish's cover photo

Illum, it-Tnejn ta' wara Pentekoste
Tifkira ta' Marija Omm il-Knisja

#santwarjumarsaxlokk

Is-Santwarju armat kif xieraq għas-Solennità ta’ Pentekoste 2020.

#santwarjumarsaxlokk

youtube.com

The Holy Spirit Comes - Acts 2 - Pentecost for Kids | Sunday School Lesson | Sharefaithkids.com

Download the Full Lesson: https://www.sharefaith.com/set/acts-2-the-holy-spirit-comes-sunday-school-lesson-for-kids.html?id=244006&kidset=y Sunday School Les...

Solennità ta’ Pentekoste
Quddiesa, Supplika, Regina Cæli u Barka Sagramentali

Fil-11:00am...

Dan il-poster jitla' 15-il minuta qabel ix-xandira bħala avviż. Biex issegwi x-xandira 'live' trid tmur 'il fuq tal-Paġna #marsaxlokkparish (u għamel 'refresh'), u hemm ikun hemm ix-xandira diretta. Grazzi.

knisja.mt

L-Arċisqof b'messaġġ lill-adolexxenti li qed jippreparaw għall-Griżma tal-Isqof

F’Pentekoste, ta’ kull sena, nilqgħu lill-kandidati għall-Griżma tal-Isqof. Għalkemm dis-sena ghadna ma nistghux naghmlu din iċ-ċelebrazzjoni, fil-festa tal-Ispirtu s-Santu, il-ħsibijiet tagħna iduru lejn dawn l-adoloxxenti.
Mons. Arċisqof xtaq jibgħatilkom dan il-messaġġ ta' kuraġġ u awguri.

knisja.mt https://www.youtube.com/watch?v=7CArxvfRID0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0RGO0oy_5F3nEdoJ9X9E60yowjI__3W0LBBDFK-mMpnm4yj3QKa3Kl2YE Fl-okkażjoni tas-Solennità ta' Għid il-Ħamsin, li tfakkar il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli, l-Arċisqof Charles Scicluna wassal messaġġ ta' kuraġġ l

Vgili tas-Solennità ta’ Pentekoste
L-1 Ghasar u Barka Sagramentali

Fis-6:30pm...

Dan il-poster jitla' 15-il minuta qabel ix-xandira bħala avviż. Biex issegwi x-xandira 'live' trid tmur 'il fuq tal-Paġna #marsaxlokkparish (u għamel 'refresh'), u hemm ikun hemm ix-xandira diretta. Grazzi.

Solennità ta’ Pentekoste
2020

#santwarjumarsaxlokk

🇲🇹Jekk tixtieq tista' tikkontribwixxi biex il-parroċċa tkompli tlaħħaq mal-obbligi ta' pagi, kontijiet, manutenzjoni, ħidma pastorali u fuq kollox opri ta' karita.
Minkejja li l-parroċċa ilha iktar minn xahrejn mingħajr dħul, ebda minn dawn il-ħidmiet ma waqfet. Int tista' tagħmel differenza kbira. Grazzi tal-ġenerożita' tiegħek.

🇬🇧🇺🇸If you wish, you can contribute towards helping the Parish in keeping up with its obligations of salaries, utility bills, maintenance, pastoral work and most importantly works of charity.
Notwithstanding the fact that the Parish has not had any revenues for over 2 months, all of these obligations were duly met. Your contribution can make a big difference. Thanks for your generosity.

🇮🇹Se vuoi, puoi aiutare la Parrocchia a continuare gli obligi di salari, bollette, lavoro di manutenzione, opere pastorali e piu importante opere di carita’.
Anche se la parrocchia non ha avuto reddito negli ultimi 2 mesi, tutti gli obbligi sono stati onorate. La tua contribuzione puo farr ina grande differenza. Grazie per la tua generosita’.

Donazzjonijiet:
1. Cheque jew flus lill-Kappillan
2. Revolut: 79831313
3. Trasferiment kont bankarju BOV IBAN:
MT69VALL22013000000040024371377

Marsaxlokk Parish's cover photo

Solennità ta’ Tlugh tal-Mulej fis-Sema
Quddiesa, Supplika, Regina Cæli u Barka Sagramentali

Fil-11:00am...

Dan il-poster jitla' 15-il minuta qabel ix-xandira bħala avviż. Biex issegwi x-xandira 'live' trid tmur 'il fuq tal-Paġna #marsaxlokkparish (u għamel 'refresh'), u hemm ikun hemm ix-xandira diretta. Grazzi.

Is-Seba Ħadd tal-Għid | Festa ta’ Lapsi
L-1el Għasar u Barka Sagramentali

Fis-6:30pm...

Dan il-poster jitla' 15-il minuta qabel ix-xandira bħala avviż. Biex issegwi x-xandira 'live' trid tmur 'il fuq tal-Paġna #marsaxlokkparish (u għamel 'refresh'), u hemm ikun hemm ix-xandira diretta. Grazzi.

🇲🇹 Festa ta’ Lapsi, it-tlugħ tal-Mulej fis-sema. It-tieni misteru tal-Glorja. 24 ta’ Mejju 2020.
Fil-11:00am, Quddies, Supplika u Barka Sagramentali, LIVE fuq FB mis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pompei.

🇬🇧🇺🇸 Feast of the Ascention of our Lord. Second mystery of Glory. 24th May 2020. At 11:00am, Mass, Supplica and Eucharistic Blessing, Live on FB from the Sanctuary of Our Lady of Pompei.

🇮🇹Festa dell’assunzione del nostro Signore. Secondo mistero della Gloria. 24 Maggio 2020. Alle 11:00am, Messa, Supplica e Benedizione Sacramentale, LIVE su FB dall Santuario della Madonna di Pompei.

Marsaxlokk Parish

Jekk tixtieq tista' tikkontribwixxi biex il-parroċċa tkompli tlaħħaq mal-obbligi ta' pagi, kontijiet, manutenzjoni, ħidma pastorali u fuq kollox opri ta' karita.
Minkejja li l-parroċċa ilha kważi xahrejn mingħajr dħul, ebda minn dawn il-ħidmiet ma waqfet. Int tista' tagħmel differenza kbira. Grazzi tal-ġenerożita' tiegħek.

Donazzjonijiet:
1. Cheque jew flus lill-Kappillan
2. Revolut: 79831313
3. Trasferiment kont bankarju BOV IBAN:
MT69VALL22013000000040024371377

Is-Sitt Ħadd tal-Għid | Supplika, Regina Cæli u Barka Sagramentali

Fil-11:30am...

Dan il-poster jitla' 15-il minuta qabel ix-xandira bħala avviż. Biex issegwi x-xandira 'live' trid tmur 'il fuq tal-Paġna #marsaxlokkparish (u għamel 'refresh'), u hemm ikun hemm ix-xandira diretta. Grazzi.

Is-Sitt Ħadd tal-Għid | l-1el Għasar u Barka Sagramentali

Fis-6:30pm...

Dan il-poster jitla' 15-il minuta qabel ix-xandira bħala avviż. Biex issegwi x-xandira 'live' trid tmur 'il fuq tal-Paġna #marsaxlokkparish (u għamel 'refresh'), u hemm ikun hemm ix-xandira diretta. Grazzi.

Tifkira tal-ewwel dehra tal-Madonna f’Fatima
Quddiesa, Ruzarju u Barka Sagramentali

1917 — 13 ta’ Mejju — 2020
Tifkira tal-ewwel dehra tal-Madonna ta’ Fatima

#santwarjumarsaxlokk

Konsagrazzjoni tal-Familji, Supplika,
Regina Cæli u Barka Sagramentali

Fil-11:30am...

Dan il-poster jitla' 15-il minuta qabel ix-xandira bħala avviż. Biex issegwi x-xandira 'live' trid tmur 'il fuq tal-Paġna #marsaxlokkparish (u għamel 'refresh'), u hemm ikun hemm ix-xandira diretta. Grazzi.

Il-Ħames Ħadd tal-Għid
l-Ewwel Għasar
u Barka Sagramentali

Fis-6:30pm...

Dan il-poster jitla' 15-il minuta qabel ix-xandira bħala avviż. Biex issegwi x-xandira 'live' trid tmur 'il fuq tal-Paġna #marsaxlokkparish (u għamel 'refresh'), u hemm ikun hemm ix-xandira diretta. Grazzi.

Fil-'weekends' kollha ta' żmien l-Għid:

Is-Sibt, fis-6:30pm
Talba tal-Għasar u Barka Sagramentali

Il-Ħadd, fil-11:30am
Supplika, Regina Cæli u Barka Sagramentali

#santwarjumarsaxlokk

🇲🇹Att ta Konsagrazzjoni tal-familji tagħna lill-Ommna Marija, il-Madonna ta’ Pompei f’Jum l-Omm, supplika u Barka Sagramentali, Il-Ħadd 10 ta' Mejju 2020 fil-11:30am.

🇬🇧🇺🇸Act of Consecration of our families to The Blessed Mother Mary, Our Lady of Pompei on Mother’s day, Supplica and Eucharistic Blessing.Sunday 10th May 2020 at 11:30am.

🇮🇹Atto di Consacrazione delle nostre famiglie alla Nostra Madre, la Madonna di Pompei nel Giorno della Mamma, Supplica e Benedizione Sacramentale. Domenica 10 Maggio 2020 alle 11:30am.

Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġorġ Preca, Presbiteru uFundatur tas-Soċjetà tal-MUSEUM.

San Ġorġ Preca | 9 ta’ Mejju

San Ġorġ Preca
9 ta’ Mejju 2020
Quddiesa tal-Festa

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Marsaxlokk?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address

39, Pjazza Madonna Ta' Pompei
Marsaxlokk

Opening Hours

Monday 08:30 - 12:30
Tuesday 13:00 - 18:00
Tuesday 08:30 - 12:30
Wednesday 08:30 - 12:30
Thursday 16:30 - 18:00
Thursday 08:30 - 12:30
Friday 17:00 - 19:00
Friday 07:45 - 08:30
Saturday 17:30 - 19:30
Saturday 07:45 - 08:30
Sunday 17:00 - 19:00
Sunday 07:00 - 11:50
Other Religious Organizations in Marsaxlokk (show all)
SDC Museum Marsaxlokk SDC Museum Marsaxlokk
4, Triq San Ġużepp
Marsaxlokk, MXK 1062

Museum Subien Marsaxlokk 4, Triq San Ġużepp, Marsaxlokk MXK1062