Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir

Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir

Comments

at what time pls

Il-Kor Ulied Sant'Anna huwa kor tat-tfal mill-Parroċċa ta' Marsascala. Il-Kor qiegħed taħt id-direzzjoni ta' Francelle Delezio u Stephanie Caruana.

Kor Ulied Sant Anna jagħti s-servizz tiegħu kull ġimgħa bil-kant waqt il-quddies tal-Ħadd tad-9:15am fil-parroċċa ta' Wied il-Għajn. Il-Kor jiġi mistieden ukoll għal servizzi oħra bħal: tiġijiet, anniversarji u anke kunċerti. Fost l-attivitajiet annwali nieħdu sehem fil- Kunċert nhar Ħadd il-Palm mal-ewwel banda Maltija, l-Isle Adam, ġewwa l-Knisja ta' San Ġużepp tar-Rabat, Malta. L-istess banda tistedinna biex inkantaw fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li ssir ir-Rabat stess. Is-Soċjeta' Mużikali Madonna tal-Ġilju tistedinna biex inkantaw flimkien mal-banda fuq il-planċier fl-okkażjoni tal-festa tagħhom. Barra min hekk il-Kor kien mistieden f'attivitajiet organizzati mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta, fosthom il-Quddiesa ta' Nofsillejl fl-2013, fil-festa tal-Madonna tal-Pilar u fil-parata li ssir f'Jum ir-Repubblika fl-2015. Ta' kull sena, il-Kor jagħti s-servizz tiegħu fil-kunċert li jsir bħala parti mill-ġbir għad-Dar tal-Providenza u bi ħġaru jilqa' stediniet għal attivitajiet diversi. Nirringrazzjawkom tal-interess li urejtu fil-Kor Ulied Sant'Anna u li ngħaqadtu magħna f'din il-paġna.

Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir's cover photo

Festa Sant Anna 2018

Festa Sant Anna 2018

Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir

youtube.com

L-Għanja tal-Kor - 02 ta' Jannar 2018

All about our origins, activities and aspirations. Thanks to Radju 15 t'Awwissu

https://m.youtube.com/watch?v=ks57Oku2--Y

Is-serje L-GĦANJA TAL-KOR li xxandret fuq Radju 15 ta' Awwissu, 98.3FM, matul l-iskeda tal-festi tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena. Dawn il-programmi ttellgħu fu...

An opportunity to get involved :)

Our service during Saturday, St. Anne feast mass :) Thanks Joseph Magri for the pictures.

Our service at Antonella Farrugia and Josef Farrugia wedding. Thanks for choosing us, it was of great pleasure to sing for your wedding mass :) Wishing you all the very best.

Shout to the Lord

We've got news... ANYONE who is purchasing an adult BBQ ticket (and paid) by next SUNDAY 14/08 will only pay €13/ticket. Tickets after this date will be sold at €15. Hurry up...grab your bargain.

[08/08/16]   We've got news... ANYONE who is purchasing an adult BBQ ticket (and paid) by next SUNDAY 14/08 will only pay €13/ticket. Tickets after this date will be sold at €15. Hurry up...grab your bargain.

[06/13/16]   Kor Ulied Sant Anna se jghati s-servizz tieghu nhar il-Hadd li gej waqt il-Festa tal-Madonna tal-Gilju mis-7 l' quddiem. Nirringrazjawhom ta' l-istedina.

Everyone is invited :)

Purcissjoni Gimgha Kbira Rabat

Happy Easter from Kor Ulied Sant Anna ☺

Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir's cover photo

Timeline Photos

Kor Ulied Sant Anna fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Gesu' r-Rabat. Grazzi ta' l-istedina.

Timeline Photos

soundcloud.com

Nistaqsu u Nitgħallmu - 21 ta' Frar 2016

soundcloud.com Fi programm ieħor 'Nistaqsu u Nitgħallmu', preżentat minn Josephine Ebejer Grech, Francelle Delezio (waħda mill-persuni li tieħu ħsieb il-Kor Ulied Sant'Anna) flimkien ma' Anne Marie Fava u Jasmine Ca

soundcloud.com

Nistaqsu u Nitgħallmu - 14 ta' Frar 2016

soundcloud.com F'dan il-programm Josephine Ebejer Grech titkellem ma' Stephanie Caruana, waħda mill-persuni li tieħu ħsieb il-Kor Ulied Sant'Anna flimkien ma' Francelle Delezio. Titkellem ukoll ma' żewġ membri tal-K

Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir's cover photo

Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir's cover photo

Our new Logo :) Ideas given by Maya Xuereb and Amira Gauci. Final product developed by Joe Chetcuti

[02/08/16]   Attivitajiet għal- Kor Ulied Sant Anna.

Nhar l-Erbgħa 10 ta' Frar se nieħdu sehem fil-quddies ta' Ras ir-Randan li tibda fil-17.15 min fejn il-MUSEUM tas-subien M'scala.

Nhar il-Ħadd 14 ta' Frar u 21 ta' Frar membri mill-Kor se jkunu qed jieħdu sehem fi programm fuq Radju RTK mis-13.00-14.00.

Nhar il-Ħadd 20 ta' Marzu se jkollna kunċert mal-Banda l'Isle Adam ġewwa l-Knisja ta' Ġieżu r-Rabat fis-19.00.

Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira nhar il-25 ta' Marzu mal-banda l'Isle Adam.

Narawkhom :)

Audrey & Eric Wedding 2015

Audrey & Eric Wedding 2015

Adeimus- 2015

Carol of the Bells 2015

Gaudete at President Mass

Festa Madonna tal-Ġilju Mqabba

Festa Madonna tal-Ġilju Mqabba

Musicians- Our Team

Musicians- Our Team

Palm Sunday Concert 2015

Palm Sunday Concert 2015

President Palace 2013

President Palace 2013

Christmas Concert 2013

Christmas Concert 2013

Live-in 2013

Live-in 2013

Christmas 2012

Christmas 2012

Throwback. Christmas Concert

Throwback. Christmas Concert

Live-in 2015

Live-in 2015

Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir's cover photo

L-Ewwel Quddiesa ta' Fr. Mark Zammit lill-membri tal-familja u ħbieb tiegħu. Grazzi Fr. Mark.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Marsaskala?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Adeimus- 2015
Carol of the Bells 2015
Gaudete at President Mass

Location

Telephone

Address

Marsaskala
Other Religious Organizations in Marsaskala (show all)
Marsaskala Parish Marsaskala Parish
Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg
Marsaskala, MSK 1030

Marsaskala Teenage Group Marsaskala Teenage Group
Marsaskala

Our Group's aims are: 1. Educate today's youths 2. Provide a friendly environment where they make new friends and grow responsible 3. Organise activities to enjoy themselves.

Museum Marsaskala Museum Marsaskala
41, Triq La Sengle
Marsaskala, MSK1228

MUSEUM Subien Marsascala 41, Triq La Sengle Marsascala, MSK 1228